Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumus Nr. 519 "Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 177

Rīgā 1996. gada 21. maijā (prot. nr.28. 4. §)

Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku militārpersonu mantisko apgādi

 Izdoti saskaņā ar likuma "Par Aizsardzības spēkiem" 45.1pantu un
 likuma "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" 44.1 pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Nacionālo bruņoto spēku virsnieku, virsdienesta instruktoru, obligātā dienesta karavīru (turpmāk tekstā - "karavīri") un ārrindas dienesta zemessargu mantisko apgādi.

2. Mantiskās apgādes uzdevums ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku karavīrus ar materiālajām vērtībām un to iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem.

3. Materiālajās vērtībās ietilpst:

3.1. formas tērpi, apavi un apakšveļa;

3.2. audums un citi materiāli formas tērpu šūšanai;

3.3. speciālais apģērbs, apavi un aizsargierīces;

3.4. gultas piederumi un veļa;

3.5. mēbeles;

3.6. mazgāšanas līdzekļi;

3.7. saimniecības inventārs;

3.8. sporta inventārs;

3.9. kancelejas preces.

4. Materiālās vērtības iedalās personiskās lietošanas priekšmetos un inventāra priekšmetos.

5. Personiskās lietošanas priekšmetus personālsastāvam izsniedz pastāvīgai lietošanai.

6. Inventāra priekšmetus personālsastāvs lieto tikai dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

7. Priekšmetu piederība pie personiskās lietošanas priekšmetu grupas vai inventāra priekšmetu grupas tiek noteikta Nacionālo bruņoto spēku ierindas un komandējošā sastāva mantiskās apgādes normās, kas nosaka materiālo vērtību sarakstus un to lietošanas laiku.

8. Materiālās vērtības pēc to lietošanas laika iedalāmas trijās kategorijās:

8.1. pirmā kategorija - jauni priekšmeti, kas nav bijuši lietošanā;

8.2. otrā kategorija - priekšmeti, kas ir lietošanā, un priekšmeti, kas ir bijuši lietošanā un glabājas noliktavā;

8.3. trešā kategorija - priekšmeti, kam ir beidzies lietošanas termiņš un kas vairs nav derīgi tālākai izmantošanai.

9. Karavīru mantisko apgādi nodrošina Nacionālo bruņoto spēku mantiskās apgādes dienests.

10. Materiālās vērtības ir valsts īpašums. Par to nelikumīgu lietošanu, izsaimniekošanu, tīšu bojāšanu vai piesavināšanos vainīgā persona ir atbildīga likumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

II. Apgāde ar personiskās lietošanas priekšmetiem

11. Tiesības uz apgādi ar personiskās lietošanas priekšmetiem ir:

11.1. aktīvā militārā dienesta personām - no dienas, kad izdota pavēle par ieskaitīšanu Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības štatu sarakstos;

11.2. mācību iestāžu kursantiem - no dienas, kad izdota pavēle par uzņemšanu mācību iestādē;

11.3. ierindas dienesta un komandējošajam sastāvam - no dienas, kad piešķirta pirmā dienesta pakāpe pēc mācību iestādes beigšanas;

11.4. ārrindas dienesta zemessargiem - no dienas, kad izdota pavēle par iesaukšanu. Ārrindas dienesta zemessargus apgādā ar lauka formas tērpiem, lauka formas virsjakām un zābakiem.

12. Personiskās lietošanas priekšmetus izsniedz uz laiku, kas noteikts ar aizsardzības ministra pavēli.

13. Uzplečus, atšķirības zīmes un zīmotnes izsniedz kopā ar formas tērpa priekšmetiem, uz kuriem tās nēsājamas.

14. Aktīvā militārā dienesta personām izsniedz darba apģērbu. Darba apģērba vietā var izsniegt lauka formas tērpus, kuriem ir beidzies lietošanas termiņš, bet kuri pēc labošanas vai atjaunošanas vēl ir lietojami.

15. Formas tērpus izsniedz pēc izmēriem, pamatojoties uz antropometriskajiem mērījumiem. Antropometriskos mērījumus izdara, personai iestājoties dienestā, kā arī turpmāk pēc katriem diviem gadiem.

16. Ierindas dienesta un komandējošo sastāvu apgādā ar gataviem formas tērpiem.

17. Ar zemessardzes parādes un ikdienas formas tērpiem apgādā tikai ierindas dienesta sastāvu. Zemessardzes parādes un ikdienas formas tērpus šuj arī individuālā kārtībā pēc norīkojumiem. Ja zemessardzes parādes vai ikdienas formas tērps šūts pēc individuālā pasūtījuma, pasūtītājs sedz minētā tērpa šūšanas izdevumu un centralizēti izgatavojamo formas tērpu šūšanas izdevumu starpību.

18. Ārrindas dienesta zemessargi ir tiesīgi parādes un ikdienas formas tērpus iegādāties par personiskajiem līdzekļiem.

19. Personām, kurām ir nestandarta augums, organizē formas tērpu šūšanu individuālā kārtībā.

20. Personiskās lietošanas priekšmeti tiek izsniegti normatīvos paredzētajos laikos.

21. Ja personiskās lietošanas priekšmeti nav saņemti saņēmēja vainas dēļ, to lietošanas laiks tiek skaitīts no faktiskās saņemšanas dienas.

22. Aktīvā militārā dienesta personām un mācību iestāžu kursantiem izsniegtie personiskās lietošanas priekšmeti pēc to lietošanas laika izbeigšanās jānodod noliktavā. Pēc nodošanas tos izmanto atbilstoši finansu dienesta un mantiskās apgādes dienesta norādījumiem.

23. Ja persona pāriet uz citu Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību, tai izsniedz mantu atestātu, kurā tiek norādīti lietošanā esošie personiskās lietošanas priekšmeti un kurš tiek ņemts vērā personas mantiskajā apgādē jaunajā dienesta vai mācību vietā.

24. No virsniekiem un virsdienesta instruktoriem, kas atbrīvoti no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos pēc paša vēlēšanās, par zvēresta laušanu vai disciplīnas neievērošanu, par neatbilstību dienestam pēc atestācijas rezultātiem vai pēc notiesāšanas par nozieguma izdarīšanu, tiek piedzīta personiskās lietošanas priekšmetu vērtība proporcionāli atlikušajam minēto priekšmetu lietošanas laikam.

25. Norēķini par personiskās lietošanas priekšmetu vērtības piedzīšanu izdarāmi dienā, kad karavīrs izslēgts no Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības personālsastāva sarakstiem, pamatojoties uz attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības komandiera pavēli.

26. Ja dienesta izmeklēšanas materiālos vai aktā konstatēts, ka materiālās vērtības sabojātas stihiskas nelaimes dēļ vai pildot dienesta pienākumus, tās apmaina pret jaunām bez maksas. No jauna izsniegto priekšmetu lietošanas laiks tiek skaitīts no to faktiskās saņemšanas dienas.

27. Ja priekšmeti nozaudēti vai sabojāti karavīra nolaidības vai tīšas darbības dēļ, tad pēc dienesta izmeklēšanas jaunus priekšmetus izsniedz pret samaksu.

28. Materiālos zaudējumus, kas radušies materiālo vērtību nozaudēšanas gadījumā, vainīgā persona atlīdzina pieckārtīgā apmērā neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku materiālās vērtības bijušas minētās personas lietošanā.

III. Apgāde ar inventāra priekšmetiem

29. Nacionālo bruņoto spēku ierindas dienesta un komandējošais sastāvs tiek apgādāts ar inventāra priekšmetiem saskaņā ar mantiskās apgādes normām, kuras apstiprina Ministru kabinets.

30. Ar gultas piederumiem un veļu tiek apgādāti:

30.1. obligātā dienesta karavīri;

30.2. mācību iestāžu kursanti;

30.3. ārstniecības iestādes;

30.4. dienesta viesnīcas.

31. Mīkstā inventāra priekšmeti obligāti jāmarķē ar speciālu nenomazgājamas krāsas spiedogu. Spiedogā jānorāda struktūrvienības nosaukums, bet, izsniedzot šos priekšmetus lietošanai, - arī izsniegšanas gads un mēnesis.

32. Materiāli atbildīgās personas nedrīkst pieļaut nemarķētas veļas, gultas piederumu un citu mīkstā inventāra priekšmetu lietošanu.

33. Inventāra priekšmetu lietošanas laiks tiek skaitīts no to faktiskās saņemšanas dienas. Nolietotie inventāra priekšmeti jānodod noliktavā, un tie tiek norakstīti. Nenoraksta tos lietošanas laiku pārsniegušos inventāra priekšmetus, kuri vēl ir derīgi lietošanai. Jauni inventāra priekšmeti izsniedzami tikai pēc iepriekš izsniegto priekšmetu pilnīgas nolietošanās.

34. Personas, kas atbrīvotas no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos, nodod personiskā lietošanā izsniegtos inventāra priekšmetus noliktavā neatkarīgi no to lietošanai noteiktā laika.

IV. Materiālo vērtību uzskaite

35. Materiālo vērtību uzskaiti veic Nacionālo bruņoto spēku grāmatvedība un struktūrvienības.

36. Materiālo vērtību uzskaiti organizē finansu dienesti un mantiskās apgādes dienesti.

37. Materiālo vērtību pieņemšana un izsniegšana noformējama ar pavadzīmi. Ja materiālās vērtības tiek izsniegtas par samaksu, jānoformē rēķins-pavadzīme.

V. Materiālo vērtību norakstīšana

38. Materiālo vērtību norakstīšanai struktūrvienībā ar tās komandiera pavēli izveido pastāvīgu komisiju, kuras sastāvā iekļauj finansu dienesta un mantiskās apgādes dienesta amatpersonas un materiāli atbildīgo personu.

39. Ja noraksta priekšmetus, kas kļuvuši nederīgi, karavīram pildot dienesta pienākumus, stihiskas nelaimes vai personas pašas vainas dēļ, aktam pievieno dienesta izmeklēšanas materiālus. Dienesta izmeklēšanas atzinumu paraksta persona, kas veikusi dienesta izmeklēšanu, kā arī finansu dienesta un mantiskās apgādes dienesta priekšnieks un apstiprina struktūrvienības komandieris.

40. Materiālo vērtību nelikumīgas norakstīšanas gadījumā Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības komandieris izdod pavēli sākt dienesta izmeklēšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

41. Izdarīt Ministru kabineta 1995.gada 11.aprīļa noteikumos nr.92 "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku virsnieku, virsdienesta karavīru un zemessargu, Iekšlietu ministrijas sistēmas ierindas un komandējošā sastāva darbinieku daļēju valsts apgādi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 60.nr.) grozījumu un svītrot 11.3.apakšpunktu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Aizsardzības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Krastiņš

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku militārpersonu mantisko apgādi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 21.05.1996.Stājas spēkā: 29.05.1996.Zaudē spēku: 20.09.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 28.05.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
40342
29.05.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)