Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 287

(prot. nr. 53, 6.§) Rīgā 1995. gada 26. septembrī

Noteikumi par medību šaujamieročiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu
un Medību likuma 7.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi reglamentē medību šaujamieroču iegādes, reģistrēšanas, pārreģistrēšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas, realizācijas, uzskaites un šaujamieroča lietošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

2. Medību šaujamieroči ir gludstobru medību bises ar vienu vai vairākiem stobriem, kombinētās bises, vītņstobru karabīnes, kas lādējamas ar medību munīciju un reģistrētas valsts policijas iestādē kā medību šaujamieroči.

3. Aizliegts realizēt medību vajadzībām automātiskās karabīnes SKS, SVT, SVD, MEDVEDJ, TIGR, SAIGA, OSK-88 un līdzīga tipa karabīnes.

4. Aizliegts realizēt pārveidotas šo noteikumu 3.punktā minētās karabīnes (arī tad, ja tās ir reģistrētas kā medību šaujamieroči).

5. Aizliegts lietot medību šaujamieročus ar klusinātājiem.

6. Tiesības iegādāties un reģistrēt gludstobru medību šaujamieročus ir Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem (tālāk tekstā - "iedzīvotāji"), kuriem ir mednieka apliecība un kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.

7. Tiesības iegādāties un reģistrēt vītņstobru medību šaujamieročus ir iedzīvotājiem, kuriem ir mednieka apliecība, kuri ir sasnieguši 21 gada vecumu un ir mednieki vismaz trīs gadus.

8. Ārvalstu pilsoņiem ir tiesības ievest, iegādāties un reģistrēt Latvijas Republikā medību šaujamieročus (gludstobru un vītņstobru), ja viņiem ir Latvijas Republikas un attiecīgās ārvalsts institūciju izdoti dokumenti, kas apliecina tiesības medīt, un attiecīgās ārvalsts institūciju izdota šaujamieroča lietošanas atļauja, kā arī Iekšlietu ministrijas Policijas departamentā ir saņemta šaujamieroča ievešanas vai iegādes atļauja un lietošanas atļauja.

II. Medību šaujamieroča iegādes atļaujas un lietošanas atļaujas izsniegšana

9. Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta priekšnieks vai viņa vietnieki:

9.1. izskata Valsts meža dienesta iesniegumus par medību šaujamieroča lietošanas atļauju izsniegšanu valsts medību saimniecībām un pieņem attiecīgus lēmumus;

9.2. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par medību šaujamieroča lietošanas atļaujas izsniegšanu ārvalstu pilsoņiem;

9.3. izskata sūdzības par atteikumu izsniegt medību šaujamieroča lietošanas atļauju vai par šaujamieroča lietošanas atļaujas anulēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus.

10. Teritoriālo valsts policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki (Rīgā - Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks vai viņa vietnieki) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par medību šaujamieroča lietošanas atļaujas izsniegšanu iedzīvotājiem.

11. Lai saņemtu medību šaujamieroča lietošanas atļauju, personai (tālāk tekstā - "pieteikuma iesniedzējs") jāiesniedz valsts policijas iestādē (pēc pieteikuma iesniedzēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta (kurā norādīts personas kods) reģistrēšanas vietas) šādi dokumenti:

11.1. iesniegums;

11.2. ārstniecības iestādes atzinums par pieteikuma iesniedzēja veselības stāvokli saskaņā ar likumu "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.);

11.3. mednieka apliecības noraksts;

11.4. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta (kurā norādīts personas kods) noraksts;

11.5. divas fotogrāfijas (3x4 cm);

11.6. Labklājības ministrijas apstiprināta apliecība par pirmās medicīniskās palīdzības kursu beigšanu.

12. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt atļauju vītņstobru medību šaujamieroča iegādei, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

12.1. darbavietas vai mācību iestādes, vai pašvaldības (pēc pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas) izsniegts raksturojums;

12.2. mednieku organizācijas ieteikums vai divu mednieku ieteikums, ja viņu medību stāžs ir vismaz trīs gadi.

13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais ārstniecības iestādes atzinums ir derīgs 12 mēnešus no izsniegšanas dienas. Šo noteikumu 12.punktā minētie dokumenti ir derīgi sešus mēnešus no izsniegšanas dienas.

14. Iesniegumu par medību šaujamieroča lietošanas atļaujas izsniegšanu valsts policijas iestādē izskata mēneša laikā.

15. Medību šaujamieroča iegādes atļauju, lietošanas atļauju un realizācijas atļauju aizliegts izsniegt šādām personām:

15.1. personām, kuras sodītas par tīšu nozieguma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

15.2. personām, kurām konstatētas psihiskas slimības vai tām pielīdzināmi psihiski traucējumi vai kuras ir ārstniecības iestāžu uzskaitē sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju vai narkomāniju;

15.3. personām, kuras administratīvi sodītas par vardarbīgu likumpārkāpumu izdarīšanu, kuras administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar šaujamieroču izmantošanu, ar alkohola vai narkotisko vielu lietošanu, vai par kurām valsts policijas rīcībā ir oficiāli materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamieroči var tikt pielietoti ļaunprātīgi;

15.4. personām, par kurām valsts policijas rīcībā ir ziņas, kas apliecina šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētajām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām;

15.5. personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības (līdz lēmuma pieņemšanai krimināllietā);

15.6. personām, kuras izcieš sodu par izdarīto noziegumu.

16. Valsts policijas iestāde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic attiecīgu personas pārbaudi. Ja persona reģistrēta vienā vietā, bet dzīvo citā vietā, pārbaudi veic gan pēc reģistrēšanas vietas, gan pēc personas dzīvesvietas. Par pārbaudes rezultātiem noformē ziņojumu, kuru kopā ar citiem materiāliem izskata valsts policijas iestādes priekšnieks, kas pieņem lēmumu par attiecīgās medību šaujamieroča lietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt.

17. Valsts policijas iestādes lēmumu par atteikumu izsniegt medību šaujamieroča lietošanas atļauju viena mēneša laikā var pārsūdzēt augstākā policijas iestādē un pēc tam - tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

18. Medību šaujamieroča iegādes atļauja derīga trīs mēnešus. Ja šajā laikā šaujamierocis nav iegādāts, pēc personas lūguma atļaujas derīguma termiņu var pagarināt vēl uz trīs mēnešiem.

19. Medību šaujamieroča iegādes atļauja izsniedzama pret parakstu, ja pieteikuma iesniedzējs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Aizliegts minēto atļauju izsniegt citām personām.

20. Personai, kura nolēmusi atteikties no medību šaujamieroča iegādes vai kura nav to iegādājusies noteiktajā laikā, trīs darbadienu laikā pēc medību šaujamieroča iegādes atļaujas derīguma termiņa beigām tā jānodod valsts policijas iestādē, kura izsniegusi attiecīgo atļauju.

21. Personai vienlaikus var tikt izsniegta medību šaujamieroča iegādes atļauja tikai vienam šaujamierocim. Jaunu medību šaujamieroča iegādes atļauju var izsniegt tikai pēc tam, kad persona ir nodevusi iepriekš izsniegto atļauju valsts policijas iestādē vai reģistrējusi iegādāto šaujamieroci.

22. Par medību šaujamieroča iegādes atļaujas pazaudēšanu nekavējoties jāziņo tai valsts policijas iestādei, kura izsniegusi atļauju. Jaunu medību šaujamieroča iegādes atļauju var izsniegt pēc trim mēnešiem no iepriekšējās atļaujas pazaudēšanas dienas.

III. Medību šaujamieroču iegāde, reģistrēšana, atsavināšana, ievešana Latvijas Republikā un izvešana no Latvijas Republikas

23. Iegādāties medību šaujamieročus ir atļauts valsts, pašvaldību un privātos tirdzniecības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), uzrādot valsts policijas iestādes izsniegto medību šaujamieroča iegādes atļauju.

24. Medību šaujamieroci var atsavināt citai personai, ja attiecīgajai personai ir medību šaujamieroča iegādes atļauja.

25. Medību šaujamieroci (šaujamieročus) var saņemt mantojumā vai kā dāvinājumu, ja attiecīgajai personai ir medību šaujamieroča iegādes atļauja.

26. Realizēt, iegādāties, reģistrēt un atsavināt citai personai drīkst tikai rūpnieciski ražotus, lietošanai derīgus un tehniskajiem noteikumiem atbilstīgus medību šaujamieročus, kuri nav konstruktīvi pārveidoti šaušanai kārtām vai slēptai nēsāšanai.

27. Trīs darbadienu laikā pēc medību šaujamieroča iegādes (ja ieved Latvijas Republikā ārvalstīs iegādātu medību šaujamieroci, - trīs darbadienu laikā pēc iebraukšanas Latvijas Republikā) personai jāreģistrē medību šaujamierocis valsts policijas iestādē, kura izsniegusi tā iegādes atļauju.

28. Vītņstobru medību šaujamieročus atļauts reģistrēt tikai pēc tam, kad Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrā izdarīti kontrolšāvieni un minētais centrs izsniedzis attiecīgu izziņu.

29. Ārvalstu pilsoņi reģistrē medību šaujamieročus valsts policijas iestādē pēc tam, kad saņemta attiecīga Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta atļauja.

30. Pēc medību šaujamieroča reģistrēšanas valsts policijas iestāde Latvijas Republikas iedzīvotājiem izsniedz medību šaujamieroča lietošanas atļauju uz laiku līdz pieciem gadiem, bet ārvalstu pilsoņiem - uz laiku līdz vienam gadam no tās dienas, kad valsts policijas iestādes priekšnieks ir pieņēmis lēmumu par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

31. Medību šaujamieroča lietošanas atļaujā jānorāda medību šaujamieroča īpašnieka dzīvesvieta un pases vai cita personu apliecinoša dokumenta (kurā norādīts personas kods) reģistrēšanas vieta.

32. Medību šaujamieroča īpašnieks šaujamieroci var realizēt vai atsavināt citai personai, kurai ir šaujamieroča iegādes atļauja, ja saņemta attiecīga valsts policijas iestādes priekšnieka atļauja. Attiecīgās atļaujas derīguma termiņš ir viens mēnesis no izsniegšanas dienas.

33. Dokumentus par medību šaujamieroča atsavināšanu citai personai abu ieinteresēto personu klātbūtnē noformē valsts policijas iestāde, kurā medību šaujamierocis reģistrēts, ja tiek uzrādīts šaujamierocis, pase vai cits personu apliecinošs dokuments (kurā norādīts personas kods) un ir saņemtas attiecīgās atļaujas.

34. Pēc tam, kad noformēti dokumenti par medību šaujamieroča atsavināšanu citai personai, attiecīgajai personai, uz kuras vārda medību šaujamierocis noformēts, tas trīs darbadienu laikā jāreģistrē valsts policijas iestādē, kura izsniegusi medību šaujamieroča iegādes atļauju.

35. Medību šaujamierocis un munīcija jāglabā medību šaujamieroča lietošanas atļaujā norādītajā vietā. Īpašniekam jānodrošina ieroča un munīcijas glabāšana, lai nepieļautu to nolaupīšanu vai nokļūšanu bērnu vai nepiederošu personu rokās. Medību šaujamieročus glabā izlādētā veidā seifos, metāla skapjos vai metāla kastēs, vai aizslēgtos koka skapjos.

36. Ja šaujamieroča īpašnieks atrodas ilgstošā prombūtnē, viņš var nodot šaujamieroci glabāšanā citai pilngadīgai rīcībspējīgai personai, ja ir iekārtota šaujamieroča un munīcijas glabāšanas vieta un minētā persona uzņemas atbildību par šaujamieroča uzglabāšanu un ir saņēmusi valsts policijas iestādē medību šaujamieroča lietošanas atļauju, kurā izdara atzīmi "Bez izmantošanas tiesībām".

37. Ja medību šaujamieroča īpašnieks maina dzīvesvietu attiecīgā rajona robežās, viņam trīs darbadienu laikā jāinformē par to valsts policijas iestāde, kurā šaujamierocis reģistrēts.

Ja medību šaujamieroča īpašnieks pārceļas uz citu rajonu vai republikas pilsētu, viņam trīs darbadienu laikā jāinformē par to policijas iestāde, kurā šaujamierocis reģistrēts, kā arī jāiesniedz valsts policijas iestādē (pēc jaunās dzīvesvietas) rakstisks iesniegums, kurā norādīts, no kurienes medību šaujam ieroča īpašnieks ieradies, kādu šaujamieroci (šaujamieročus) nepieciešams reģistrēt, kur tas (tie) glabāsies. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda:

37.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (kurā norādīts personas kods);

37.2. medību šaujamieroča lietošanas atļauja, kuru izsniegusi valsts policijas iestāde (pēc iepriekšējās dzīvesvietas);

37.3. mednieka apliecība;

37.4. medību šaujamierocis (šaujamieroči).

38. Pēc šo noteikumu 37.punktā minētā iesnieguma saņemšanas valsts policijas iestāde pieprasa policijas iestādei, kurā reģistrēts medību šaujam ierocis (šaujamieroči), izsūtīt tā īpašnieka personīgo lietu un citus attiecīgā šaujamieroča uzskaites dokumentus.

39. Pārnēsājot vai pārvadājot medību šaujamieročus, tiem jābūt izlādētiem, izjauktiem (ja tas ir iespējams) un iesaiņotiem. Munīcijai jābūt iesaiņotai. Līdzi ir jābūt medību šaujamieroča lietošanas atļaujai.

40. Lai pagarinātu medību šaujamieroča lietošanas atļaujas derīguma termiņu, mēnesi pirms tās derīguma termiņa izbeigšanās medību šaujamieroča īpašniekam valsts policijas iestādē, kurā reģistrēts šaujamierocis:

40.1. jāiesniedz medību šaujamieroča lietošanas atļauja;

40.2. jāiesniedz ārstniecības iestādes atzinums par veselības stāvokli, ja no iepriekšējās medicīniskās pārbaudes ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi;

40.3. jāiesniedz divas fotogrāfijas (3x4 cm);

40.4. jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments (kurā norādīts personas kods);

40.5. jāuzrāda mednieka apliecība;

40.6. jāuzrāda tehniskajai apskatei medību šaujamierocis (šaujamieroči).

41. Ja ir veikts vītņstobru medību šaujamieroča remonts (izņemot laidnes remontu un optikas uzlikšanu), trīs darbadienu laikā pēc remonta ar to jāizdara kontrolšāvieni Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrā un jāiesniedz attiecīga izziņa valsts policijas iestādē, kurā šaujamierocis reģistrēts.

42. Vītņstobru medību šaujamieroča īpašniekam ik pēc pieciem gadiem šaujamierocis jānogādā Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrā kontrolšāvienu izdarīšanai un jāiesniedz attiecīga izziņa valsts policijas iestādē, pārreģistrējot šaujamieroci.

43. Ievest un reģistrēt Latvijas Republikā medību šaujamieročus drīkst, ja saņemta Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta atļauja, ko izsniedz ne ātrāk kā 30 dienas pirms attiecīgo medību šaujamieroču ievešanas Latvijas Republikā.

44. Ja Latvijas Republikā ievesto medību šaujamieroču īpašniekam nav Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta izsniegtas medību šaujamieroča ievešanas atļaujas ar muitas atzīmi, medību šaujamieroči tiek izņemti, bet vainīgā persona tiek saukta pie atbildības saskaņā ar likumiem.

45. Izvest medību šaujamieročus no Latvijas Republikas drīkst, ja saņemta Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta atļauja, ko izsniedz ne ātrāk kā 15 dienas pirms attiecīgo medību šaujamieroču izvešanas no Latvijas Republikas.

46. Pārvietojot medību šaujamieročus pāri robežai, tiem jābūt izlādētiem un iesaiņotiem. Tos drīkst izņemt no iesaiņojuma tikai tāpēc, lai veiktu muitas (robežsargu) pārbaudi un lai izdarītu atzīmi medību šaujamieroča ievešanas (izvešanas) atļaujā.

47. Neizmantotā medību šaujamieroča ievešanas (izvešanas) atļauja jānodod Iekšlietu ministrijas Policijas departamentā trīs darbadienu laikā pēc atļaujā paredzētā termiņa beigām.

IV. Medību šaujamieroču izņemšana, atsavināšana, iznīcināšana, realizācija, un medību šaujamieroča lietošanas atļaujas anulēšana

48. Medību šaujamieročus, kuri atzīti par tehniskajiem noteikumiem neatbilstīgiem vai kuri konstruktīvi pārveidoti šaušanai kārtām vai slēptai nēsāšanai, izņem, atsavina un iznīcina Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā. Iznīcināt medību šaujamieročus citādā kārtībā aizliegts.

49. Pēc medību šaujamieroču izņemšanas personai valsts policijas iestādē izsniedz kvīti, kurā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kādi šaujamieroči izņemti, to marku, numuru, īpašās pazīmes un tehnisko stāvokli.

50. Izņemtiem, nodotiem un atrastiem medību šaujamieročiem piestiprina kartīti, kurā norāda ieroča marku, numuru, kalibru, īpašas pazīmes, informāciju par to personu, kura nodevusi vai atradusi attiecīgo šaujamieroci, vai par to personu, kurai tas izņemts. Minētie šaujamieroči jāreģistrē atrasto, nodoto un aizturēto ieroču žurnālā.

51. Ja medību šaujamieroča īpašnieks iebilst pret šaujamieroča iznīcināšanu, attiecīgu lēmumu pieņem valsts policijas iestādes izveidota komisija, kuras sastāvā ir trīs līdz piecas personas, to skaitā ieroču meistars vai šaujamieroču speciālists.

52. Mēneša laikā pēc lēmuma par medību šaujamieroča iznīcināšanu pieņemšanas medību šaujamieroci nodod Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma dienesta bruņojuma noliktavā.

53. Persona, kurai nav medību šaujamieroča lietošanas atļaujas un kura vēlas paturēt par piemiņu savā īpašumā medību šaujamieroci, iesniedz rakstisku iesniegumu valsts policijas iestādes priekšniekam un pēc viņa atļaujas saņemšanas nodod šaujamieroci Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrā, kur šaujamieroča stobrā tiek izurbts caurums un izdarīti citi pārveidojumi, lai attiecīgo šaujamieroci nevarētu izmantot šaušanai. Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs izdod attiecīgu izziņu, kas iesniedzama valsts policijas iestādē, lai medību šaujamieroci noņemtu no uzskaites.

54. Medību šaujamieroča lietošanas atļaujas derīguma termiņu nepagarina vai atļauju anulē šādos gadījumos:

54.1. ja iestājas šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi;

54.2. ja persona vairs nevēlas būt par mednieku;

54.3. ja personai atņemta mednieka apliecība;

54.4. ja persona medību šaujamieroci ir pazaudējusi.

55. Ja persona, kuras īpašumā atrodas medību šaujamierocis (šaujam ieroči), vairs nevēlas būt par mednieku vai tai ir anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība, minētajai personai jāiesniedz par to rakstisks iesniegums valsts policijas iestādei, kurā medību šaujamierocis reģistrēts. Personai, kurai ir anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība, minētais iesniegums jāiesniedz trīs darbadienu laikā.

56. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 55.punktā minētā iesnieguma saņemšanas valsts policijas iestāde izlemj jautājumu par gludstobru medību šaujamieroča pārreģistrēšanu pašaizsardzībai saskaņā ar likumu "Par šaujam ieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai" vai izsniedz medību šaujamieroča realizācijas atļauju.

57. Medību šaujamieroča īpašnieks realizē šaujamieroci saskaņā ar šo noteikumu 62.1. un 62.2.apakšpunktu.

58. Ja mednieku eksaminācijas komisija anulējusi vai atņēmusi uz laiku mednieka apliecību, tā piecu darbadienu laikā rakstiski informē par to attiecīgo valsts policijas iestādi.

59. Par medību šaujamieroča pazaudēšanu vai nolaupīšanu (nozagšanu) medību šaujamieroča īpašniekam vai lietotājam nekavējoties jāziņo valsts policijas iestādei pēc notikuma vietas un trīs darbadienu laikā jāziņo policijas iestādei, kurā šaujamierocis reģistrēts.

60. Medību šaujamieroča īpašnieka nāves gadījumā šaujamierocis desmit dienu laikā jānodod valsts policijas iestādē glabāšanai (uz laiku, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem) līdz mantinieku noskaidrošanai.

61. Ja mantiniekam ir attiecīgā šaujamieroča lietošanas atļauja, mantoto šaujamieroci reģistrē uz mantinieka vārda.

62. Ja mantiniekam nav attiecīgā šaujamieroča lietošanas atļaujas, mantinieks:

62.1. realizē medību šaujamieroci (šaujamieročus) ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību;

62.2. pret atlīdzību vai kā dāvanu, noformējot attiecīgus dokumentus, atsavina medību šaujamieroci personai, kurai ir medību šaujamieroča lietošanas atļauja;

62.3. patur medību šaujamieroci (šaujamieročus) par piemiņu, pār veidojot to saskaņā ar šo noteikumu 53.punktā minētajiem nosacījumiem.

63. Ja persona ir pārkāpusi šos noteikumus, tai jānokārto Centrālajā policijas sporta klubā attiecīgs eksāmens. Personai minētais eksāmens jākārto arī tādā gadījumā, ja nav pamata par izdarīto pārkāpumu to saukt pie krimināl atbildības vai arī tā ir sauka pie administratīvās atbildības.

64. Līdz administratīvās lietas izskatīšanai par šo noteikumu pārkāpšanu medību šaujamierocis (šaujam ieroči) tiek izņemts. Ja personai tiek anulēta šaujamieroča lietošanas atļauja, šaujamieroci (šaujamieročus) realizē ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību par tirgus cenu un iegūto atlīdzību pēc pārdošanas izdevumu segšanas izmaksā medību šaujamieroča īpašniekam.

V. Citi ar medību šaujamieročiem saistīti nosacījumi

65. Valsts policijas iestādē noformē šaujamieroča (šaujamieroču) īpašnieka personīgo lietu, kurā uzskaita visus attiecīgajai personai piederošos šaujamieročus (medību, pašaizsardzības, sporta un tamlīdzīgi) un speciālos līdzekļus (gāzes pistoles, gāzes revolverus).

66. Teritoriālās valsts policijas pārvaldes un nodaļas (Rīgā - Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde) veic personu medību šaujamieroču uzskaiti, reģistrē tos īpašos žurnālos un uzskaites kartītēs, ievada attiecīgo informāciju informatīvajā datu bāzē, izmantojot datorus, kā arī nosūta aizpildītas kartītes Iekšlietu ministrijas Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldei Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

67. Vītņstobru medību šaujamieroču kontrolšāvienus veic un izšauto ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrā.

68. Par medību šaujamieroča iegādes atļaujas, lietošanas atļaujas, realizācijas atļaujas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no tās atļaujas izsniegšanu, kā arī par šaujamieroča reģistrēšanu, pārreģistrēšanu vai atsavināšanu citai personai valsts policijas iestādē tiek iekasēta maksa saskaņā ar Iekšlietu ministrijas noteiktajām likmēm.

69. Valsts policijas darbinieki saskaņā ar to pilnvarām kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

70. Šo noteikumu 3.punktā minētās karabīnes, kuras reģistrētas kā medību šaujamieroči, viena mēneša laikā ir jāpārveido tā, lai aptverē ietilptu ne vairāk kā trīs patronas.

Ministru prezidents M.Gailis
Iekšlietu ministrs J.Ādamsons

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 287Pieņemts: 26.09.1995.Stājas spēkā: 04.10.1995.Zaudē spēku: 06.08.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 03.10.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
37044
04.10.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva