Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 1995.gada 5.septembrī (prot. Nr.49 12.§)
Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums

(Noteikumu nosaukums MK 05.05.2009. noteikumu Nr.380 redakcijā; nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2009., sk. grozījumu 2. punktu)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju
" Pārejas noteikumu 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Republikas pilsētas (novada) dzīvojamo māju privatizācijas komisija (tālāk tekstā — "komisija") ir ar republikas pilsētas (novada) domes lēmumu iecelta pašvaldības institūcija likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 103.nr.) izpildei. Komisijas sastāvā iekļaujams Valsts zemes dienesta pārstāvis.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.380)

2. Komisija darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, pašvaldības domes lēmumus un šo nolikumu.

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

II. Komisijas pienākumi

4. Komisijai ir šādi pienākumi:

4.1. organizēt attiecīgajā teritorijā esošo pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju:

4.1.1. apzināt attiecīgajā teritorijā privatizācijai pakļautās dzīvojamās mājas un iesniegt pašvaldības domē priekšlikumus par dzīvojamo māju privatizācijas secību;

4.1.2. sagatavot priekšlikumus par mājas apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzināt zemes īpašumattiecības un noteikt zemes izmantošanas turpmākās iespējas (zeme ir pārdodama vai nomājama);

4.1.3. noteikt privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

4.1.4. sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), nedzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai nepieciešamos dokumentus;

4.1.5. izziņot privatizāciju (rakstiski informēt īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus, kā arī publiski iepazīstināt visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem);

4.1.6. organizēt izsoles;

4.1.7. regulāri publicēt informāciju par objektiem, kuri pakļaujami privatizācijai, bet uz kuriem privatizācijas pretendenti nav pieteikušies;

4.1.8. pieņemt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un noslēgt pirkuma līgumu;

4.1.9. pēc pašvaldības domes lēmuma privatizēt no valsts īpašuma pārņemto dzīvojamo fondu;

4.1.10. nodot daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

4.2. vadīt privatizācijas procesu attiecīgās pašvaldības teritorijā:

4.2.1. informēt iedzīvotājus par tiesību aktiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī par grozījumiem tajos;

4.2.2. atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm (iesniegumiem un sūdzībām);

4.2.3. izskaidrot dzīvojamo māju (to daļu) īpašniekiem un zem tām esošās zemes īpašniekiem viņu tiesības un pienākumus;

4.2.4. aizstāvēt savu viedokli pašvaldības domes sēdēs;

4.3. apkopot informāciju par privatizācijas norisi:

4.3.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

4.3.2. kontrolēt mājas kopīpašuma pārvaldes organizāciju veidošanu vai apsaimniekošanas līgumu slēgšanu;

4.3.3. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;

4.3.4. reizi ceturksnī sniegt valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” pārskatu par privatizācijas norisi.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383; MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.492; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.380; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.779)

III. Komisijas tiesības

5. Komisijai ir tiesības:

5.1. saņemt dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

5.2. apmeklēt privatizācijas objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli;

5.3. iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamajās dzīvojamajās mājās;

5.4. precizēt nedzīvojamo telpu (ieskaitot mākslinieku darbnīcas) piederību, to izmantošanu un privatizācijas kārtību;

5.5. slēgt līgumus ar Valsts zemes dienestu, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un privātpersonām par dzīvojamo māju privatizācijas tehnisko nodrošināšanu;

5.6. izmantot dzīvojamo māju privatizācijas finansēšanai un dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā, kā arī apsaimniekošanas organizēšanai pēc dzīvojamo māju privatizācijas 60 procentus no līdzekļiem, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas, un ieskaitīti pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā kā nodalīta šī fonda sastāvdaļa;

5.7. piedalīties pašvaldības domes sēdēs un aizstāvēt tajās savu viedokli par dzīvojamo māju privatizācijas lēmuma projektu;

5.8. ar attiecīgu pašvaldības domes pilnvarojumu pārstāvēt tās intereses tiesā un citās valsts vai pašvaldību institūcijās;

5.9. apliecināt privatizācijas pretendentu savstarpējās vienošanās par privatizācijas objektu un privatizācijas kārtību.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383)

IV. Komisijas struktūra un darbība

6. Komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgās pašvaldības dome.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383; MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.492)

7. Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

8. Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnē — komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.

9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

10. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka patstāvīgi.

11. Komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnē — komisijas priekšsēdētāja vietnieks) ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt komisijas lēmuma izpildi, nekavējoties paziņojot par to komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem, ja viņš var pamatot, ka attiecīgais komisijas lēmums nav likumīgs.

12. Ja komisija nedēļas laikā pēc attiecīgā lēmuma apturēšanas to atkārtoti izskatījusi pēc būtības un atzinusi, ka komisijas priekšsēdētāja lēmums nav likumīgs, tā pieņem atkārtotu lēmumu.

V. Komisijas darba pārraudzība

13. Komisijas darbu pārrauga pašvaldības dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.

14. Pašvaldības domei ir tiesības:

14.1. atcelt vai grozīt nelikumīgus komisijas lēmumus vai apturēt nelikumīgu komisijas darbību;

14.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

(Grozīts ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383; MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.492)

15. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.779.)

VI. Komisijas finansējums

16. Komisijas darbība tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

17. (Svītrots ar MK 29.09.1998. noteikumiem Nr.383.)

18. Pēc attiecīgās pašvaldības pieprasījuma komisija iesniedz domei pārskatu par līdzekļu izlietojumu un privatizācijas finansēšanai nepieciešamo līdzekļu pamatotu aprēķinu.

19. (Svītrots ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.492.)

20. (Svītrots ar MK 18.05.2004. noteikumiem Nr.492.)

Ministru prezidents M.Gailis

Ekonomikas ministrs J.Zvanītājs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 05.09.1995.Stājas spēkā: 13.09.1995.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 12.09.1995.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
36722
{"selected":{"value":"01.10.2009","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2009","iso_value":"2009\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2004","iso_value":"2004\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2004.-08.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.1998","iso_value":"1998\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.1998.-21.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.1996","iso_value":"1996\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.1996.-02.10.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.1995","iso_value":"1995\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.1995.-09.07.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)