Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 23. janvāra noteikumus Nr. 28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 219

Rīgā 1995.gada 11.jūlijā (prot. nr.37, 21.§)

Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10., 11.
un 13.pantu, likuma "Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma
 spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā" 67.pantu
un likuma "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka
 atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" 16. un 17.pantu

 

1. Šie noteikumi par zvērinātu notāru, pagasttiesu (pagastu un pilsētu pašvaldību) un konsulāro amatpersonu veikto notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka šādas valsts nodevas likmes:

1.1. notariālu nekustamā īpašuma atsavināšanas un dāvinājuma aktu taisīšana vai īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā saskaņā ar atsavināšanas vai dāvinājuma līgumiem, kas apliecināti uzrādījuma kārtībā, vai privātā kārtā noslēgtiem līgumiem:

1.1.1. bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, Ls 1 + 0,5 % no māsām mazbērniem, mazmazbērniem, vecvecākiem nekustamā īpašuma vērtības (latos)

1.1.2. citām fiziskajām un juridiskajām personām:

1.1.2.1. īpašuma atsavināšana Ls 2 + 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos)

1.1.2.2. īpašuma dāvinājums Ls 3 + 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos)

1.2. ķīlas akta taisīšana vai nostiprināšana 0,1 % no zemesgrāmatā kredītlīguma summas (latos)

1.3. pārējo vērtējamo darījumu aktu taisīšana 1 % no darījuma vērtības (latos)

1.4. jūras protesta akta taisīšana Ls 10

1.5. čeka protesta un vekseļa protesta akta taisīšana Ls 5

1.6. testamenta akta taisīšana Ls 0,50

1.7. testamenta un citi glabājumi Ls 1

1.8. pārējo nevērtējamo darījumu aktu taisīšana Ls 1

1.9. akta, lūguma, pilnvarojuma un citu dokumentu apliecināšana uzrādījuma kārtībā Ls 0,25

1.10. izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājuma reģistra, kā arī notariālo dokumentu norakstu izsniegšana Ls 0,30

1.11. paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana (par vienu dokumentu) Ls 0,20

1.12. dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšana (par vienu lappusi) Ls 0,20

1.13. dokumenta noraksta, fotokopijas pareizības apliecināšana (par vienu lappusi) Ls 0,05

1.14. fizisko un juridisko personu paziņojuma nodošana citām fiziskajām un juridiskajām personām Ls 0,40

1.15. apliecības izsniegšana par fizisko un juridisko personu paziņojuma nodošanu citām fiziskajām un juridiskajām personām Ls 0,20

2. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā valsts nodevu neiekasē, ja tā ir jau iekasēta par notariālu atsavināšanas vai dāvinājuma aktu taisīšanu un līgumiem, kas apliecināti likuma "Par valsts notariātu" (Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1974, 27.nr.) noteiktajā kārtībā.

3. Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem:

3.1. līgumā norādītā atsavināšanas summa;

3.2. novērtējums, kas noteikts aplikšanai ar īpašuma nodokli;

3.3. novērtējums, kas noteikts, ieķīlājot nekustamo īpašumu kredītiestādē.

4. Beztermiņa vai mūžīgu maksājumu vērtību nosaka, gada maksājumu summu reizinot ar 20, bet tādu maksājumu vērtību, kuru ilgums ir atkarīgs no nejauša gadījuma, nosaka, gada maksājumu summu reizinot ar 10.

5. Periodiskiem maksājumiem uz noteiktu laiku nosaka vērtību, gada maksājumu summu reizinot ar attiecīgajos aktos minēto gadu skaitu, kas nepārsniedz 20.

6. Ja mantu atsavina par atlīdzību graudā vai citiem pienākumiem, atsavināmās mantas vērtību aprēķina pēc iepriekšējā mēneša vidējām tirgus cenām, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Minētās cenas vai pienākumu vērtību nosaka attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības institūcija.

7. Ja tiek noslēgts vai apliecināts maiņas līgums, valsts nodevu aprēķina pēc augstāk novērtētās maināmās mantas vērtības (arī tad, ja tiek mainīts nekustamais īpašums pret kustamo).

8. No valsts nodevas ir atbrīvotas šādas personas:

8.1. fiziskās personas - par dokumentiem alimentu lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas un saņemšanas lietās, aizbildniecības, adopcijas un paternitātes lietās;

8.2. pensionāri, kā arī 1. un 2.grupas invalīdi - par dokumentiem krimināllietās;

8.3. politiski represētās personas - par dokumentiem reabilitācijas lietās;

8.4. personas, kuras zemes privatizācijas gaitā slēdz līgumus un veic citus darījumus, kas saistīti ar bijušo zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes iegūšanu īpašumā par samaksu (saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" - Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32.nr.; 1993, 18.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 130., 148.nr.);

8.5. dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedri - par dzīvokļa privatizēšanas dokumentiem (saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" - Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51.nr.);

8.6. personas, kuras veic darījumus, kas saistīti ar mantas nošķiršanu pa kapitāla daļām, ar kapitāla daļu izmaksāšanu naudā, kā arī ar kapitāla daļu īpašnieku maiņu (pirkšana, pārdošana, dāvināšana vai cita veida atsavināšanas darbības) lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizācijas gaitā (saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" - Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31.nr.; 1992, 39.nr.; 1993, 5.nr.);

8.7. Zemkopības ministrija - par valstij piekrītošā un lauksaimniecības zinātniskās pētniecības un mācību vajadzībām izpirktā zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

Piezīme. Šo noteikumu 8.punktā minētais personu loks var tikt paplašināts atbilstīgi grozījumiem zemes privatizācijas un citos tiesību aktos.

9. Ar valsts nodevu par notariālo darbību izpildi neapliek vekseļu protesta aktu otros eksemplārus (saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā" 56.pantu - oficiāls izdevums AP MP, 1993, 2.nr.).

10. Valsts nodevu iekasē, izpildot notariālās darbības vai pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Valsts nodeva pilnā apmērā jāsamaksā arī pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz maiņas līguma pamata.

11. Valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, ko veic zvērināti notāri un konsulārās amatpersonas, kā arī valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā iemaksājama valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā atbilstīgi kārtējā gada valsts budžeta likumam.

Valsts nodeva par notariālo darbību izpildi, ko veic pagasttiesas (pagastu un rajona pilsētu pašvaldības), iemaksājama tās pašvaldības budžetā, kura sniedz attiecīgo pakalpojumu. Pašvaldība ir tiesīga noteikt samazinātas valsts nodevas likmes vai samaksas atvieglojumus par notariālo darbību izpildi tai valsts nodevai, kuru ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumus nr.71 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 51.nr.).

Pārejas noteikumi

13. Līdz likuma par nekustamā īpašuma nodokli spēkā stāšanās brīdim šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā novērtējuma vietā lietot Valsts zemes dienesta vai zvērinātu taksatoru noteikto nekustamā īpašuma vērtību (zemes kadastrālās vērtības un ēku taksācijas vērtības kopsumma).

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministre I. Sāmīte

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 219Pieņemts: 11.07.1995.Stājas spēkā: 28.07.1995.Zaudē spēku: 27.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 27.07.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
36097
28.07.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)