Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 28. septembra noteikumus Nr. 333 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs".
Ministru kabineta noteikumi Nr.189

Rīgā 1995.gada 4.jūlijā (prot. nr.36, 6.§)
Noteikumi par narkotisko zāļu aprites kārtību ārstniecības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
“Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu” 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Par narkotiskajām zālēm uzskatāmas zāles un vielas, kas iekļautas Ministru kabineta 1995.gada 4.jūlija noteikumu nr.181 “Narkotisko un psihotropo zāļu un vielu, kā arī prekursoru aprites kārtība zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 1.pielikuma II sarakstā.

2. Ārstniecības iestādes vadītājs atbilstīgi ārstniecības iestādes darba raksturam, strukturālajam iedalījumam un darbinieku pienākumiem izdod rīkojumu, kurā detalizēti noteikta šo noteikumu izpildes kārtība attiecīgās ārstniecības iestādes ietvaros.

3. Ārstniecības iestādes vadītājs vai ar ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumu ieceltā atbildīgā persona ir personīgi atbildīga par narkotisko zāļu saņemšanas, uzskaites, glabāšanas un pareizas izsniegšanas un izlietošanas kārtības nodrošināšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē.

4. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina Labklājības ministrijas Narkotiku kontroles komitejas (tālāk tekstā — “Narkotiku kontroles komiteja”) pārstāvja, kā arī Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas un Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroja darbinieku brīvu pieeju kontrolējamajām narkotiskajām zālēm un ar tām saistītajai dokumentācijai.

5. Šiem noteikumiem jāatrodas redzamā un pieejamā vietā visās ārstniecības iestādēs un to nodaļās, kur lieto vai izsniedz narkotiskās zāles.

II. Narkotisko zāļu saņemšana

6. Ārstniecības iestāde ir tiesīga saņemt narkotiskās zāles, pamatojoties uz Narkotiku kontroles komitejas izsniegtu rakstisku atļauju. Minētā atļauja izsniedzama, pamatojoties uz Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas un Labklājības ministrijas Veselības departamenta pozitīvu atzinumu, un ir derīga vienu gadu.

7. Ārstniecības iestādei ir tiesības saņemt narkotiskās zāles no:

7.1. zāļu lieltirgotavām;

7.2. aptiekām;

7.3. humānās palīdzības sūtījumiem (ar īpašu Narkotiku kontroles komitejas atļauju).

8. Narkotisko zāļu pārfasēšana, pārbēršana, iesvēršana, kā arī ekstemporālo zāļu izgatavošana ārpus aptiekas ir kategoriski aizliegta.

Ārstniecības iestāde, kurai nav slēgtā tipa aptiekas, ir tiesīga saņemt narkotiskās zāles tikai gatavu zāļu formu veidā.

9. Ārstniecības iestāde ir tiesīga saņemt narkotiskās zāles ne vairāk kā viena mēneša patēriņam.

10. Narkotisko zāļu pieprasījumu noraksti jāuzglabā piecus gadus.

11. Par narkotisko zāļu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādes nodaļām un kabinetiem (tālāk tekstā — “nodaļa”) ir atbildīga attiecīgās ārstniecības iestādes galvenā medicīnas māsa.

12. Ārstniecības iestādei jāiesniedz Narkotiku kontroles komitejā pārskati par narkotisko zāļu apriti: ceturkšņa pārskati — līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, bet gada pārskati — līdz nākamā gada 1.februārim.  

III. Narkotisko zāļu izsniegšana ārstniecības iestādes nodaļām

13. Narkotiskās zāles ārstniecības iestādes nodaļām izsniedz pret pieprasījumiem, kurus parakstījis attiecīgās nodaļas vadītājs un vecākā medicīnas māsa. Pieprasījumi narkotisko zāļu saņemšanai ir derīgi septiņas dienas.

14. Nodaļa ir tiesīga saņemt narkotiskās zāles ne vairāk kā piecu dienu patēriņam.

15. Nodaļā par narkotisko zāļu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izlietošanu saskaņā ar ārstniecības personas ierakstu pacientu ordinācijas lapās ir atbildīga nodaļas vecākā medicīnas māsa.

IV. Narkotisko zāļu izlietošana

16. Narkotiskās zāles izlieto, pamatojoties uz ārstniecības personas ierakstu pacienta slimības vēsturē, ambulatorajā kartē vai ordinācijas lapā. Injekcijas ārstējošās vai dežurējošās ārstniecības personas kontrolē veic procedūru kabineta medicīnas māsa vai dežurējošā māsa.

17. Narkotisko zāļu maksimālo daudzumu, ko ārstniecības persona ir tiesīga izrakstīt uz vienas receptes, nosaka Labklājības ministrijas Veselības departaments pēc saskaņošanas ar Narkotiku kontroles komiteju.

18. Nodaļās jābūt narkotisko zāļu maksimālo vienreizējo un maksimālo diennakts devu sarakstam, kā arī informācijai par detoksikāciju narkotisko zāļu pārdozēšanas gadījumā.

Maksimālās narkotisko zāļu devas nosaka attiecīgs Labklājības ministrijas rīkojums.

V. Narkotisko zāļu izrakstīšana

19. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

20. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

21. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

22. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

23. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

24. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

25.(Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

26. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

27. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

28. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

29. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

30. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

31. Neizlietotās narkotiskās zāles un to receptes nododamas ārstniecības iestādē, noformējot pieņemšanas aktu.

VI. Narkotisko zāļu uzskaite

32. Narkotisko zāļu uzskaite ārstniecības iestādē un tās nodaļās jāveic stingrās uzskaites grāmatā (pielikums), kurā ierakstus izdara par narkotisko zāļu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu atbildīgā persona, kas iecelta ar attiecīgu ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumu. Stingrās uzskaites grāmatai jābūt caurauklotai, numurētai un apzīmogotai ar attiecīgās ārstniecības iestādes zīmogu un Narkotiku kontroles komitejas zīmogu.

33. Stingrās uzskaites grāmata izmantojama arī iztrūkuma, pārpalikuma, izlaupīšanas un citu negadījumu fiksēšanai, norādot to cēloņus.

34. Stingrās uzskaites grāmatā jāfiksē arī šādu psihotropo zāļu aprite:

34.1. efedrīns (tīrā veidā vai maisījumā ar indiferentām vielām);

34.2. pseidoefedrīns (tīrā veidā vai maisījumā ar indiferentām vielām);

34.3. fenobarbitāls;

34.4. ciklodols.

35. Ar Narkotiku kontroles komitejas rīkojumu atsevišķām šo noteikumu 34.punktā minētās vielas saturošām zālēm var noteikt citu aprites kārtību.

36. Ieraksti stingrās uzskaites grāmatā jāizdara, neatstājot brīvas vietas un neizdzēšot un nepārrakstot ierakstus.

Labojumus ierakstos atrunā ar vārdiem “Labotam ticēt”, atbildīgās personas parakstu un attiecīgās ārstniecības iestādes zīmogu.

VII. Narkotisko zāļu un narkotisko zāļu recepšu veidlapu glabāšana

37. Telpai, kurā glabājas narkotiskās zāles (tālāk tekstā — “telpa”), jābūt nodrošinātai pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un izlaupīšanu.

Telpai jābūt kapitālām ķieģeļu vai betona sienām, kā arī aprīkotai ar gaismas un skaņas signalizāciju vai pieslēgtai centralizētam apsardzes tīklam.

Pirmā un pēdējā stāva telpām jābūt bruņustikla logiem, kas noslēdzami ar metāla režģiem vai žalūzijām un aprīkoti ar gaismas un skaņas signalizāciju. Pārējo stāvu telpu logus pieļaujams aprīkot tikai ar gaismas un skaņas signalizāciju.

Telpai jābūt metāla durvīm vai ar skārdu apdarinātām durvīm. Telpā jābūt dabiskajai vai mākslīgajai ventilācijai.

Narkotiskās zāles jāglabā seifā. Seifam jābūt masīvam, piestiprinātam pie sienas vai grīdas un aprīkotam ar skaņas un gaismas signalizāciju.

38. Darba laikā medicīniskā personāla prombūtnē telpas durvīm un seifam obligāti jābūt aizslēgtam un signalizācijai jābūt ieslēgtai. Atslēgai jāatrodas pie dežurējošās medicīnas māsas.

39. Darba dienas beigās telpa un seifs jāaizslēdz, jāaizplombē, jāaizzīmogo un jāpieslēdz signalizācijai.

40. (Svītrots ar MK 14.07.1998. noteikumiem Nr. 250)

VIII. Izlietoto narkotisko zāļu ampulu, kā arī nekvalitatīvo un no pacientiem bez atlīdzības atpakaļ saņemto narkotisko zāļu norakstīšana

41. Nodaļas vecākā medicīnas māsa reizi diennaktī savāc izlietotās narkotisko zāļu ampulas un reģistrē tās īpašā uzskaites žurnālā.

42. Izlietotās narkotisko zāļu ampulas, kā arī nekvalitatīvās un no pacientiem bez atlīdzības atpakaļ saņemtās narkotiskās zāles jāiznīcina diennakts laikā komisijas klātbūtnē, kuru vada nodaļas vadītājs, un par iznīcināšanu jāsastāda attiecīgs akts.

IX. Narkotisko zāļu iztrūkums, zādzība, izlaupīšana un zaudējumi stihisku nelaimju gadījumos

43. Lai nodrošinātu operatīvu rīcību narkotisko zāļu iztrūkuma, zādzības vai izlaupīšanas gadījumā vai gadījumā, kad narkotisko zāļu zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, ārstniecības iestādes vadītājam par notikušo faktu nekavējoties jāziņo:

43.1. Narkotiku kontroles komitejai;

43.2. Labklājības ministrijas Veselības departamentam;

43.3. Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas birojam;

43.4. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai;

43.5. vietējās pašvaldības valsts policijas nodaļai.

44. Pēc šo noteikumu 43.punktā minēto faktu konstatēšanas ārstniecības iestādes vadītājam nekavējoties jāizveido komisija, kuras sastāvā jāiekļauj:

44.1. ārstniecības iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona;

44.2. Narkotiku kontroles komitejas pilnvarots pārstāvis;

44.3. Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroja pārstāvis;

44.4. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas pārstāvis.

45. Šo noteikumu 44.punktā minētajai komisijai jāsastāda attiecīgs akts, kurš divu dienu laikā jānosūta:

45.1. Narkotiku kontroles komitejai;

45.2. Labklājības ministrijas Veselības departamentam;

45.3. Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas birojam.

X. Narkotisko zāļu krājumu inventarizācija

46. Narkotisko zāļu krājumu inventarizāciju veic komisija, kas izveidota ar attiecīgās ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumu.

47. Narkotisko zāļu krājumu inventarizācija jāveic reizi ceturksnī.

48. Narkotisko zāļu krājumu inventarizācijas rezultāti jānoformē ar attiecīgu aktu. Akta noraksti trīs dienu laikā jāiesniedz Narkotiku kontroles komitejā.

XI. Pārejas jautājumi

49. Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā attiecīgi Ministru kabineta noteikumi, narkotisko zāļu recepšu veidlapu paraugus un minēto veidlapu centralizētās glabāšanas un izsniegšanas kārtību nosaka Labklājības ministrijas rīkojums.

Ministru prezidents M.Gailis

Iekšlietu ministrs J.Ādamsons
Pielikums
Ministru kabineta
1995. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr.189

Ārstniecības iestādes nosaukums _____________________________________

Narkotisko zāļu stingrās uzskaites grāmata

Narkotisko zāļu nosaukums ____________________________

Mērvienība ________________________________________

SaņemtsPar saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu atbildīgās personas parakstsIzsniegtsAtlikumsPar saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu atbildīgās personas paraksts
Saņemšanas datumsNo kurienes saņemts, dokumenta nr.DaudzumsIzsniegšanas datumsSlimības vēstures nr.Daudzums
123456789
         
         
         
Iekšlietu ministrs J.Ādamsons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par narkotisko zāļu aprites kārtību ārstniecības iestādēs Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 189Pieņemts: 04.07.1995.Stājas spēkā: 19.07.1995.Zaudē spēku: 02.10.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 18.07.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
35879
{"selected":{"value":"18.07.1998","content":"<font class='s-1'>18.07.1998.-01.10.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.1998","iso_value":"1998\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.1998.-01.10.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.1995","iso_value":"1995\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.1995.-17.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.1998
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)