Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 9. nr.; 2020, 36. nr.; 2021, 8. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja paredzēts publisks pasākums, tostarp sporta pasākums, kura laikā tiek iegūtas zivis, tā nolikumu (zivju ieguves nosacījumus) pasākuma organizētājs saskaņo ar vietējo pašvaldību, Valsts vides dienestu, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Dalībnieku reģistrācijas dokumentos pasākuma organizētājs norāda dalībnieka makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes numuru vai ieraksta atzīmi, kāpēc saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu karte nav nepieciešama."

2. Svītrot 6.1 punktu.

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Personai, makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, ir tiesības bez maksas un iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku izmantot tauvas joslu saskaņā ar Zvejniecības likuma 9. panta sesto daļu."

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Zivis līdz to iegūšanas beigām aizliegts sadalīt, izņemot šo noteikumu 16.24. apakšpunktā minētās zivis, vai citādā veidā mainīt to veselumu, izņemot zivju ķidāšanu - iekšējo orgānu izņemšanu."

5. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. mēneša laikā nosūtīt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk - institūts) zivij vai vēzim piestiprināto numurēto zīmi vai sniegt informāciju par zinātniski pētnieciskās iestādes vai ūdeņu apsaimniekotāja (ja tas ir iezīmējis zivi vai vēzi) nosaukumu vai abreviatūru, ja lomā ir iegūta (paturēta vai atlaista) pētījumu nolūkos iezīmēta zivs vai vēzis, kā arī sniegt informāciju par attiecīgās zivs vai vēža sugu, garumu, svaru, iegūšanas rīku, vietu un laiku;".

6. Izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. trīs makšķerēšanas rīkus Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņu piekrastē un neierobežotu makšķerēšanas rīku skaitu, ja tos izmanto vismaz divu jūras jūdžu attālumā no krasta. Katram rīkam ir ne vairāk par trim jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu), bet vairāk nekā vienu vairākžuburu āķi atļauts lietot tikai tad, ja tie ir brīvi (kustīgi) pievienoti pie vienas mākslīgās ēsmas."

7. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. izmantot ēsmai šo noteikumu 16. punktā minēto sugu zivis (izņemot 16.2. un 16.24. apakšpunktā norādīto sugu zivis), kā arī vēžus un nēģu kāpurus (ņurņikus);".

8. Izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. izmantot ūdeņos brīvi peldošus makšķerēšanas rīkus;".

9. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Vienai personai atļauts lomā paturēt šādu sugu zivis, kuru attēls un latīniskais nosaukums norādīts šo noteikumu 1. pielikumā:
16.1. akmeņplekstes - piecas;
16.2. asarus no iekšējiem ūdeņiem - piecus kilogramus, bet no Baltijas jūras vai Rīgas līča ūdeņiem - 10 kilogramu;
16.3. alatu - vienu;
16.4. ālantus - trīs;
16.5. lasi, kas noķerts Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos vai Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, - vienu. Laša un taimiņa atšķirības pazīmes norādītas šo noteikumu 2. pielikumā;
16.6. līdakas - piecas, no kurām viena var būt garāka par 75 centimetriem;
16.7. līņus - piecus;
16.8. mencas - piecas;
16.9. plekstes - 10 kilogramu;
16.10. reņģes - 10 kilogramu;
16.11. repšus - 20 gabalu;
16.12. salakas - 10 kilogramu;
16.13. salates (meža vimbas) - trīs;
16.14. samus - trīs;
16.15. sapalus - piecus;
16.16. sīgas - trīs;
16.17. strauta foreli - vienu;
16.18. taimiņu, kas noķerts Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos vai Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, - vienu. Taimiņa un laša atšķirības pazīmes norādītas šo noteikumu 2. pielikumā;
16.19. vēdzeles - piecas;
16.20. vējzivis - 10 kilogramu;
16.21. vimbas - septiņas;
16.22. zandartus - piecus, no kuriem viens var būt garāks par 75 centimetriem;
16.23. zušus - vienu, bet no Alauksta, Alūksnes ezera, Cirma, Dreidža, Feimaņu ezera, Ismeru ezera, Kālezera, Ludza ezera, Odzes ezera, Rāznas ezera, Rušona, Sedziera, Sivera, Spāres ezera, Sventes ezera un Usmas ezera - trīs;
16.24. pārējo sugu zivis - bez skaita un svara ierobežojuma."

10. Izteikt 18.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.7. 19 centimetru - asarim, kas noķerts Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos;".

11. Izteikt 23.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.2. Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos - no 1. oktobra līdz 15. novembrim, izņemot lašus un taimiņus, kas iegūti Rīgas līča ūdeņu teritorijā no Vecāķiem līdz Vaivariem, kura atrodas starp perpendikuliem, kas vilkti no krasta punktu koordinātām Lat, lon: 57.08608, 24.11927 un Lat, lon: 56.96325, 23.63813, līdz 20 metru dziļumam;".

12. Izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos;".

13. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts izmantot ēsmai zivis jebkuros ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņus."

14. Izteikt 26.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.1. jūras piekrastes ūdeņos Ventas grīvas rajonā - 2000 metru rādiusā no ietekas (izņemot makšķerēšanu no jūras krasta tālāk par 100 metriem no ietekas), Daugavas, Salacas, Gaujas un Lielupes grīvas rajonā - 1000 metru rādiusā no ietekas, pārējo upju un kanālu ietekas rajonā - 200 metru rādiusā no ietekas, izņemot makšķerēšanu no moliem jūras pusē vietās, kas ir atļautas publiskai pieejai. Rādiusu mēra riņķa sektorā jūras pusē visos virzienos no tās līnijas viduspunkta, kura savieno upju un kanālu pretējo krastu vistālāk jūrā izvirzītos punktus (ostās - to pretējās pusēs izvietoto hidrotehnisko vai citu būvju vistālāk jūrā izvirzītos punktus);".

15. Izteikt 26.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.2. 200 metru posmā augšup pret straumi no līnijas, kas savieno upju un kanālu pretējo krastu vistālāk jūrā izvirzītos punktus, bet vietās, kurās upju un kanālu grīvas rajonā ir izbūvēti moli, - iekšpusē starp moliem visā to garumā, izņemot makšķerēšanu no mola iekšpusē starp Ziemeļu molu un Dienvidu molu Liepājā;".

16. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. 100 metru posmā lejup pa straumi no ūdenskritumiem (arī pārgāznēm), aizsprostiem, slūžām un dambjiem;".

17. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Vēžošana ir atļauta šo noteikumu 4. pielikumā minētajos ūdeņos, kā arī citos ūdeņos, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir organizēta licencētā vēžošana, vai tās pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos, kura atbilstoši šo noteikumu 46.2.6. apakšpunktam ir paplašinājusi šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu ieguves iespēju."

18. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Zemūdens medības ir atļautas Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos, ar īpašnieka atļauju - privātajos ezeros, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, šo noteikumu 7. pielikumā minētajos ūdeņos, kā arī citos ūdeņos, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir organizētas licencētās zemūdens medības."

19. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. No 1. marta līdz 30. aprīlim zemūdens medības ir aizliegtas visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņus un ūdeņus, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību kārtību ir organizētas licencētās zemūdens medības."

20. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Persona zemūdens medību laikā papildus ievēro šo noteikumu 16., 18., 19., 23. un 26. punktā, kā arī 3. pielikumā minētās prasības."

21. Izteikt 46.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2.5. lomā paturamā līdaku un zandartu skaita samazinājumu, kas atšķiras no šo noteikumu 16.6. un 16.22. apakšpunktā minētā skaita;".

22. Papildināt ar 46.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2.6. šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu ieguves iespēju paplašināšanu tās administratīvās teritorijas ūdeņos papildus šo noteikumu 4. pielikumam, ja ir saņemts institūta saskaņojums vai institūts noteicis prasības vēžu resursu ieguvei."

23. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Institūts sagatavo zinātniski pamatotu rekomendāciju, kas nepieciešama šo noteikumu 45. punktā minētā Zemkopības ministrijas lēmuma pieņemšanai, kā arī pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz atzinumu, kas nepieciešams ar šo noteikumu 46.2.3., 46.2.4., 46.2.5. un 46.2.6. apakšpunktu saistīto pašvaldības saistošo noteikumu pieņemšanai. Zinātniski pamatotajā rekomendācijā institūts ietver informāciju par zivju un vēžu resursu izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, esošā stāvokļa (situācijas) analīzi, kā arī secinājumus un ieteikumus par konkrēto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību regulēšanas pasākumu, papildu aizliegumu vai ierobežojumu nepieciešamību un termiņiem."

24. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

25. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

26. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Zemkopības ministrs A. Krauze

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr. 253

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 800

Makšķerēšanas un zemūdens medību aizlieguma periodi atsevišķās upēs un ezeru daļās

Nr.
p. k.

Upe, ezers

Upes posms vai ezera daļa

Lieguma periods

I. Daugavas baseina apgabals

1. Aiviekste no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam no 16. marta līdz 31. maijam
2. Akaviņa visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
3. Alūksne visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
4. Arona visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
5. Bērzaune visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
6. Bērzene visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
7. Buļļupe visā garumā no 1. maija līdz 31. maijam
8. Daugava
8.1.  

no ietekas Rīgas līcī sešu kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas valstspilsētas teritorijā (kreisajā krastā Lat, lon: 57.0186, 24.08593, labajā krastā Lat, lon: 57.01832, 24.09487)

no 1. maija līdz 31. maijam
8.2. Loču kanālā visā garumā no 1. maija līdz 31. maijam
9. Ievedne visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
10. Kuja augšup pret straumi no tilta uz Cesvaines-Gulbenes autoceļa no 1. oktobra līdz 30. novembrim
11. Ķekava no ietekas Daugavā līdz aizsprostam (Lat, lon: 56.817939, 24.226018) no 1. oktobra līdz 31. decembrim
12. Lēģerurga no ietekas Mazajā Juglā līdz autoceļam P10 (Lat, lon: 56.915152, 24.614224) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
13. Lubāna ezers
13.1.   100 metru ezerā no Aiviekstes slūžām no 16. marta līdz 15. maijam
13.2. Ziemeļu dambim piegulošajā daļā 1400 metru posmā gar krastu un ezerā 600 metru posmā no krasta (no Rēzeknes upes grīvas līdz dambja pagriezienam) no 1. oktobra līdz 30. aprīlim
14. Lielā Jugla augšup pret straumi līdz Ropažu HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
15. Līčupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
16. Mazā Jugla augšup pret straumi līdz Dobelnieku HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
17. Mergupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
18. Nāruža visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
19. Pietēnupe visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

20. Rēzeknes upe no grīvas (pie Lubāna ezera) augšup pret straumi līdz tiltam pie apdzīvotās vietas Žogoti no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, izņemot makšķerēšanu no krasta un no ledus
21. Sumulda visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
22. Taukātne visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
23. Taleja visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
24. Vedze visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
25. Veseta lejup no tilta pie Lejaskroga Vietalvā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
26. Virgulica visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim

II. Gaujas baseina apgabals

27. Aģe no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Aģes HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
28. Amata no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos no 1. oktobra līdz 31. decembrim
29. Azanda visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
30. Brasla no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
31. Egļupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
32. Gauja no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz šosejas tiltam Strenčos no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
33. Gauja no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
34. Glāžupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
35. Grūbe no ietekas Kumadā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

36. Īģe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
37. Inčupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
38. Jaunupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim
39. Jogla no ietekas Salacā līdz Zonapes ietekai (Lat, lon: 57.834717, 24.681129)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

40. Jugla (Braslas) visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

41. Karogupīte visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
42. Korģe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
43. Kumada no ietekas Amatā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai no 1. oktobra līdz 31. decembrim
44. Kurliņupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
45. Ķirele visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
46. Ķīšupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
47. Lenčupe no ietekas Gaujā līdz Kalna dzirnavu aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
48. Loja no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Katrīndzirnavu HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
49. Lorupe

no ietekas Gaujā līdz Anciču dīķim (Lat, lon: 57.1302095, 24.8337655)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

50. Liepupe no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Tallinas šosejai no 1. oktobra līdz 30. novembrim
51. Līgatne no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Šķēpeļu dzirnavu aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
52. Noriņa visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
53. Nurmižupīte no ietekas Gaujā līdz aizsprostam (Lat, lon: 57.202269, 24.935086)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

54. Mazupīte no ietekas Aģē līdz autoceļam P53 (Lat, lon: 57.354308, 24.477185)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

55. Melnupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
56. Piģele visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
57. Pērļupe visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

58. Pēterupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim
59. Rauna no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz dzirnavu aizsprostam Raunā no 1. oktobra līdz 31. decembrim
60. Raunis no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai no 1. oktobra līdz 31. decembrim
61. Rauza visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
62. Ramata visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
63. Skaļupe visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

64. Strīķupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim
65. Svētupe no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam pār Svētupi uz autoceļa, kas atzarojas no autoceļa P12 un ved uz Ērgļu purvu no 1. oktobra līdz 31. decembrim
66. Šepka visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
67. Talīte no ietekas Raunā līdz autoceļam P28 (Lat, lon: 57.331936, 25.487037)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

68. Vaidava no valsts robežas (Lat, lon: 57.563019, 26.669698) līdz Grūbes HES (Lat, lon: 57.526348, 26.778748) no 1. oktobra līdz 31. decembrim
69. Vaive no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim
70. Vecpalsa visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
71. Vējupīte no ietekas Gaujā līdz A2 šosejai (Lat, lon: 57.153905, 24.897594)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

72. Vilaune visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
73. Vildoga visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

74. Vitrupe no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Ķirbižos no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
75. Vizla no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Vizlas HES aizsprostam no 1. oktobra līdz 30. novembrim
76. Zaķupīte visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim

III. Lielupes baseina apgabals

77. Lielupe no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām no 1. aprīļa līdz 31. maijam
78. Mēmele no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā no 1. aprīļa līdz 31. maijam
79. Mūsa no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa no 1. aprīļa līdz 31. maijam
80. Slocene (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru no 1. aprīļa līdz 31. maijam
81. Vecslocene un Slocene starp Slokas ezeru un Lielupi no 1. aprīļa līdz 31. maijam

IV. Ventas baseina apgabals

82. Abava no ietekas Ventā augšup pret straumi līdz Abavas rumbai no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
83. Apše no ietekas Ventā līdz Ruņas ietekai P114 (Lat, lon: 56.295958, 21.538900)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

84. Bārta no Lietuvas-Latvijas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā no 1. oktobra līdz 31. decembrim
85. Durbe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
86. Ciecere no ietekas Ventā augšup pret straumi līdz Pakuļu ūdenskrātuves aizsprostam no 1. oktobra līdz 30. novembrim
87. Ēda no Ēdas ietekas Ventā līdz autoceļa P108 tiltam (Lat, lon: 56.882797, 22.111055) no 1. oktobra līdz 30. novembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
88. Dzelda visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
89. Irbe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
90. Koja visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
91. Lāčupīte visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
92. Lētīža visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
93. Lorumupe visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

94. Melnsilupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
95. Mellsilsupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
96. Mellupīte visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
97. Ostupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
98. Padure no ietekas Ventā līdz Upeslīčiem (Lat, lon: 57.015675, 21.909056)

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

99. Paksīte no ietekas Ciecerē līdz autoceļam A9 (Lat, lon: 56.678341, 22.189915) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
100. Pilsupe visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
101. Pitragsupe visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

102. Platenes kanāls no ietekas Packulē līdz Klāņu-Bušnieku kanālam (Lat, lon: 57.447917, 21.703191) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
103. Raķupe visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
104. Rinda visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
105. Rīva no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Rīvas ciemā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
106. Roja no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Lubes dzirnavu aizsprostam no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
107. Ruņa no ietekas Apšē līdz Dakterišķes ietekai (Lat, lon: 56.399141, 21.734573) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
108. Saka visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
109. Stende visā garumā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
110. Svente no ietekas Abavā līdz autoceļam V1402 (Lat, lon: 57.088801, 22.563944) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
111. Šķērvelis visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
112. Tebra no satekas ar Saku līdz aizsprostam Aizputē no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
113. Užava no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Tērandē no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
114. Valgale no ietekas Abavā augšup pret straumi līdz tiltam Valgales ciemā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
115. Vanka no ietekas Užavā līdz Ēdoles dzirnavām

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

116. Vārtāja no ietekas Bārtā līdz Birztalas ietekai (Lat, lon: 56.373801, 21.425979) no 1. oktobra līdz 31. decembrim
117. Venta no tilta pie Zlēkām augšup pret straumi līdz Latvijas-Lietuvas robežai no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu
118. Vēždūka visā garumā

no 1. oktobra līdz 30. novembrim

119. Virbupe (Kārone) visā garumā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr. 253

"4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 800

Ūdenstilpes, kurās atļauta šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu ieguve

Nr. p. k.

Ūdenstilpe

Pašvaldība

Ieguvei atļautā vēžu suga

1.

Āraišu ezers Cēsu novads Šaurspīļu vēzis

2.

Daugava (Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves)

Aizkraukles novads
Rīgas valstspilsēta
Salaspils novads
Ķekavas novads

Dzeloņvaigu vēzis

3.

Hapaka grāvis Rīgas valstspilsēta Dzeloņvaigu vēzis

4.

Lielupe Rīgas valstspilsēta
Jūrmalas valstspilsēta
Mārupes novads (Babītes pagasts)
Bauskas novads (Rundāles pagasts)
Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Ozolnieku pagasts)
Jelgavas valstspilsēta
Dzeloņvaigu vēzis un šaurspīļu vēzis

5.

Ķīšezers Rīgas valstspilsēta Dzeloņvaigu vēzis

6.

Mazais Baltezers Rīgas valstspilsēta Šaurspīļu vēzis

7.

Primmas ezers Limbažu novads (Salacgrīvas pagasts) Signālvēzis

8.

Sausā Daugava Ķekavas novads
Salaspils novads
Dzeloņvaigu vēzis

9.

Vecdaugava Rīgas valstspilsēta Dzeloņvaigu vēzis

10.

Venta Ventspils novads
Ventspils valstspilsēta
Kuldīgas novads (Skrundas pagasts)
Saldus novads
Dzeloņvaigu vēzis
"

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr. 253

"7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 800

Ezeri un upes vai to daļas, kurās atļautas zemūdens medības

Nr.
p. k.

Ezers, upe vai tās posms

Pašvaldība (novads, pagasts, pilsēta)

1.

Aģes ezers

Siguldas novads (Lēdurgas pagasts)

2.

Aijažu ezers Siguldas novads (Lēdurgas pagasts)

3.

Apguldes ezers Dobeles novads (Naudītes pagasts)
4. Arlas ezers Krāslavas novads (Andzeļu pagasts)

5.

Audzeļu ezers Ludzas novads (Istras pagasts)

6.

Bieržas ezers Krāslavas novads (Andrupenes pagasts)

7.

Bolta ezers Krāslavas novads (Krāslavas pagasts)

8.

Buļļupe Jūrmalas valstspilsēta, Rīgas valstspilsēta

9.

Cirms

Ludzas novads (Cirmas pagasts)

10.

Černostes ezers

Rēzeknes novads (Maltas pagasts)

11.

Daugava, tostarp Sarkandaugava, Sausā Daugava, Vecdaugava pie Dārziņiem un Vecdaugava (lejtecē - Audupe) pie Mangaļsalas, Mazā Daugava, Bieķengrāvis un Zunds

Aizkraukles novads (Aizkraukles pagasts, Pļaviņu pilsēta, Kokneses pagasts, Kokneses pilsēta, Staburaga pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Aizkraukles pilsēta, Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Skrīveru pagasts), Augšdaugavas novads (Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts, Kalkūnes pagasts, Sventes pagasts, Līksnas pagasts, Nīcgales pagasts, Tabores pagasts robežās pret Daugavpils valstspilsētu no Lat, lon: 55.8597, 26.56095 līdz Lat, lon: 55.86748, 26.62848), Daugavpils valstspilsēta, Jēkabpils novads (Jēkabpils valstspilsēta, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts, Ābeļu pagasts, Vīpes pagasts, Kūku pagasts, Krustpils pagasts, Salas pagasts, Sēlpils pagasts), Krāslavas novads (Kalniešu pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Kaplavas pagastā robežās no Lat, lon: 55.89042, 27.13078, pret Krāslavas pilsētas robežu pretējā Daugavas krastā līdz Lat, lon: 55.83053, 27.35197), Ķekavas novads (Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts), Līvānu novads (Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Turku pagasts), Ogres novads (Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles pilsēta, Tomes pagasts, Ķeguma pilsēta, Rembates pagasts, Lielvārdes pilsēta, Birzgales pagasts, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts), Rīgas valstspilsēta, Salaspils novads (Salaspils pilsēta, Salaspils pagasts)

12.

Diunokļa ezers Ludzas novads (Ludzas pilsēta)

13.

Draudzesskolas ezers Smiltenes novads (Drustu pagasts)
14. Dukanu ezers Ludzas novads (Cirmas pagasts)

15.

Dūņezers Ādažu novads (Ādažu pagasts)

16.

Dziļais ezers Ludzas novads (Istras pagasts)

17.

Dziļūts Rēzeknes novads (Stoļerovas pagasts)

18.

Dzirnezers Ādažu novads (Carnikavas pagasts)

19.

Gulbju ezers Talsu novads (Ģibuļu pagasts)
20. Ilza ezers Ludzas novads (Istras pagasts)

21.

Jersikas ezers

Līvānu novads (Jersikas pagasts)

22.

Juglas ezers

Rīgas valstspilsēta
23. Juveris

Cēsu novads (Dzērbenes pagasts)

24.

Jūdažu ezers

Siguldas novads (Siguldas pagasts)

25.

Kadagas ezers

Ādažu novads (Ādažu pagasts)

26.

Kairišu ezers

Krāslavas novads (Svariņu pagasts)

27.

Kāņezers

Talsu novads (Ģibuļu pagasts)

28.

Kiudalu ezers

Ludzas novads (Pureņu pagasts)

29.

Križutas ezers

Ludzas novads (Cirmas pagasts)

30.

Kovšu ezers (Rēzeknes ezers) Rēzeknes valstspilsēta

31.

Laidzes ezers (Sārcenes ezers)

Talsu novads (Laidzes pagasts)

32. Laudera ezers

Ludzas novads (Lauderu pagasts)

33. Lazdags

Balvu novads (Rugāju pagasts)

34. Leidiukšņa ezers Ludzas novads (Pildas pagasts, Nirzas pagasts)
35. Lielais Baltezers Ropažu novads (Garkalnes pagasts)

36.

Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers) Krāslavas novads (Robežnieku pagasts)

37.

Lielais Kūrmas ezers Ludzas novads (Pildas pagasts)
38. Lielais Ludzas ezers Ludzas novads (Zvirgzdenes pagasts)

39.

Lielais Nabas ezers Kuldīgas novads (Padures pagasts)
40. Lielais Pokuļovas ezers Balvu novads (Vīksnas pagasts)
41. Lielupe Jūrmalas valstspilsēta, Mārupes novads

42.

Liezēris Madonas novads (Liezēres pagasts)

43.

Līlastes ezers Ādažu novads (Ādažu pagasts)

44.

Lubezers Talsu novads (Ārlavas pagasts)
45. Mazais Ludzas ezers Ludzas novads (Ludzas pilsēta)

46.

Mazais Nabas ezers Kuldīgas novads (Padures pagasts)

47.

Mazais Virānes ezers Madonas novads (Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta)

48.

Meirānu ezers Rēzeknes novads (Bērzgales pagasts)

49.

Nauļānu ezers Krāslavas novads (Robežnieku pagasts)
50. Nierzas ezers Ludzas novads (Nirzas pagasts)

51.

Odzes ezers Aizkraukles novads (Aiviekstes pagasts)
52. Opolais Snidzins Ludzas novads (Ņukšu pagasts)

53.

Osvas ezers Krāslavas novads (Bērziņu pagasts)
54. Ota ezers Krāslavas novads (Kombuļu pagasts)

55.

Pabažu ezers Saulkrastu novads (Sējas pagasts)

56.

Pārkūnu ezers Balvu novads (Kubulu pagasts)
57. Plaužu ezers Ogres novads (Ķeipenes pagasts, Taurupes pagasts)
58. Plisūns Ludzas novads (Istras pagasts)
59. Ploskīnes ezers Balvu novads (Lazdulejas pagasts)
60. Rāceņu ezers (Plaksnis) Madonas novads (Lazdonas pagasts)

61.

Remtes ezers Saldus novads (Remtes pagasts)
62. Rēzeknes upe Rēzeknes valstspilsēta
63. Riebiņu ezers Cēsu novads (Straupes pagasts)
64. Rogaižas ezers Ludzas novads (Pildas pagasts)
65. Sakovas ezers Krāslavas novads (Grāveru pagasts)

66.

Sasmakas ezers Talsu novads (Valdemārpils pilsēta)
67. Spāres ezers Talsu novads (Ģibuļu pagasts)
68. Sprūgu ezers Balvu novads (Vīksnas pagasts)
69. Sološu ezers Ludzas novads (Lauderu pagasts, Zaļesjes pagasts)

70.

Sudals (Sudalezers) Alūksnes novads (Zeltiņu pagasts), Gulbenes novads (Lejasciema pagasts)

71.

Svātiunes ezers Balvu novads (Baltinavas pagasts)

72.

Taurenes ezers Cēsu novads (Taurenes pagasts)

73.

Tepenīcas ezers Balvu novads (Susāju pagasts)

74.

Vārzgūnes ezers Jēkabpils novads (Kalna pagasts)
75. Viesītes ezers Jēkabpils novads (Viesītes pilsēta)

76.

Vilgāles ezers Kuldīgas novads (Kurmāles pagasts)
77. Viļakas ezers Balvu novads (Viļakas pilsēta)

78.

Zvārtavas ezers Smiltenes novads (Gaujienas pagasts)

79.

Zviergzdines ezers Ludzas novads (Zvirgzdenes pagasts)
"
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Zemkopības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 23.04.2024.Stājas spēkā: 26.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 25.04.2024. OP numurs: 2024/81.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
351510
26.04.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"