Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205. nr.; 2013, 61. nr.; 2016, 249. nr.; 2017, 203. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 120., 214., 240. nr.; 2022, 144. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta pirmās daļas 8. punktu.

2. 4. pantā:

izslēgt 1. punktu;

izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents un šo amatu pienākumu izpildītāji;".

3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. Zinātnieka statuss

(1) Zinātnieka statuss ir fiziskajai personai, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piešķirts zinātnes doktora grāds vai ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds atbilst vai ir pielīdzināts Latvijā piešķiramam zinātnes doktora grādam un kura veic zinātnisko darbību.

(2) Jaunais zinātnieks ir fiziskā persona, kurai pēdējo 10 gadu laikā ir piešķirts zinātnes doktora grāds vai minētajā termiņā ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds atbilst vai ir pielīdzināts Latvijā piešķiramam zinātnes doktora grādam un kura veic zinātnisko darbību."

4. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personas zinātnisko kvalifikāciju apliecina zinātnes doktora grāds, kuru piešķir promocijas padome Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā, un šīs personas zinātniskā darbība. Ārvalstīs iegūta zinātnes doktora grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem vai normatīvajiem aktiem par ārvalstī izsniegta izglītības dokumenta vai ārvalstī piešķirta akadēmiskā grāda atbilstību Latvijā piešķiramam zinātnes doktora grādam.";

izslēgt otro, 2.1 un trešo daļu.

5. Izslēgt 11. pantu.

6. 16. pantā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu projektu un programmu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par konkursa kārtībā pieteikta un no valsts budžeta finansējama zinātniskā pētījuma projekta vai programmas projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīgā konkursa nolikumā noteiktā projekta iesniegšanas beigu datuma, nodrošinot lēmuma pieņemšanas procesa atklātumu;";

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) neatkarīgas zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana zinātnisko pētījumu projektiem un programmām;";

izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 

"6) starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un finansēšana;";

izslēgt 8. punktā vārdus "kā arī Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk - ekspertu komisija) izveidošana un to kompetences noteikšana";

izslēgt 8.1 punktu;

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10) pētniecības ētikas un zinātnisko diskusiju principu noteikšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju;";

izslēgt 11. punktu.

7. 17. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) pieprasīt un saņemt zinātnisko pētījumu projektu un programmu izvērtēšanas, īstenošanas un rezultātu monitoringa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;";

izslēgt pirmās daļas 2. punktu.

8. 18. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un ekspertu komisijas";

izslēgt pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu.

9. 26. pantā:

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Akadēmiskajā amatā ievēlēta un nodarbināta persona zinātniskajā institūcijā, kurā tā ir ievēlēta, kā arī citā zinātniskajā institūcijā var veikt arī vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta amata pienākumu izpildītāja pienākumus atbilstoši darba tiesiskajam regulējumam un ievērojot šā panta septīto daļu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Zinātniskajai institūcijai tās noteiktā kārtībā ir tiesības bez konkursa pieņemt darbā vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta amata pienākumu izpildītāju uz zinātniskās institūcijas akadēmiskajā amatā ievēlētās un nodarbinātās personas pamatotas prombūtnes laiku. Vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta amata pienākumu izpildītājam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā attiecīgajam zinātniskās institūcijas akadēmiskajā amatā ievēlētajam un nodarbinātajam, bet pienākumu izpildītājam nav tiesību kandidēt uz zinātniskās institūcijas zinātniskās padomes locekļa amatu."

10. 26.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personas, kuras ieņem vēlētus akadēmiskos amatus zinātniskajās institūcijās (vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents), kā arī personas, kuras ir nodarbinātas kā zinātnisko institūciju vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu amata pienākumu izpildītājas, reģistrē zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā (turpmāk - akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs). Akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs ir Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas sastāvdaļa.";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) tā akadēmiskā amata nosaukumu, kurā persona ir ievēlēta, vai tā akadēmiskā amata nosaukumu, kuru šī persona izpilda;";

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) tās zinātniskās institūcijas nosaukumu, kurā šī persona ieņem akadēmisko amatu, vai tā akadēmiskā amata nosaukumu, kuru šī persona izpilda;".

11. Izteikt 36. panta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Projektu zinātnisko ekspertīzi nodrošina Latvijas Zinātnes padome."

12. Izslēgt 37. pantā vārdu "zinātniskās".

13. Izteikt 38. panta otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) zinātnisko institūciju uzturēšanai (būvju un iekārtu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu samaksai, zinātnes tehniskā personāla un zinātni apkalpojošā personāla darba samaksai);

2) dibinātāja noteikto zinātnisko pētījumu veikšanā iesaistīto zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu un akadēmisko amatu pienākumu izpildītāju atlīdzībai;".

14. Izslēgt 42. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "un Latvijas Zinātnes padomes komisiju vēlēšanu".

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42., 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"40. Grozījumi par šā likuma 1. panta pirmās daļas 8. punkta izslēgšanu, 10. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un otrās daļas izslēgšanu, 11. panta izslēgšanu un 16. panta 8.1 un 11. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2027. gada 1. janvārī.

41. Līdz 2026. gada 31. decembrim promocijas darba aizstāvēšana un zinātnes doktora grāda piešķiršana (promocija) notiek saskaņā ar šo likumu, sākot ar 2027. gada 1. janvāri - saskaņā ar Augstskolu likumu.

42. Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) līdz 2024. gada 31. maijam nodrošina Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību pieteikuma iesniegšanas un Latvijas Zinātnes padomes komisiju vēlēšanu elektroniskajā sistēmā ietverto Latvijas Zinātnes padomes komisiju vēlēšanu datu glabāšanu, arhivēšanu un dzēšanu;

2) līdz 2027. gada 31. janvārim nodrošina Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē un Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību pieteikuma iesniegšanas elektroniskajā sistēmā ietverto datu glabāšanu, arhivēšanu un dzēšanu.

43. Šā likuma 16. panta 8. punkts, 18. pants un 42. panta otrās daļas 3. punkts zaudē spēku 2026. gada 31. decembrī.

44. Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības, kas personai piešķirtas saskaņā ar šā likuma 18. panta septīto daļu, ir atzīstamas par spēkā neesošām, sākot ar 2027. gada 1. janvāri."

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 14. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 27. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Zinātniskās darbības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.03.2024.Stājas spēkā: 01.05.2024.Tēma: Intelektuālais īpašums; Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 27.03.2024. OP numurs: 2024/62.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
350732
01.05.2024
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"