Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 40. §)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024. gadā

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 221 308 803 euro apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 35 921 931 euro;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 185 386 872 euro ​(1. pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 221 308 803 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām ​​(2. pielikums).

4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām ​(3. pielikums).

5. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros ​(4. pielikums).

6. Pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

9. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.

10. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2024. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam attiecīgajam periodam izmaksā līdz 2024. gada 30. decembrim.

11. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 780
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Pašvaldība

Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0004000

Jūrmalas valstspilsēta

10 628 968

15,6069294

0001000

Rīgas valstspilsēta

133 352 577

16,1262184

 Valstspilsētu pašvaldībās kopā

143 981 545

 

0023000

Ādažu novads

6 416 104

18,4202624

0034000

Ķekavas novads

6 218 493

13,9593111

0039000

Mārupes novads

16 227 064

23,6611853

0041000

Olaines novads

665 535

2,9250769

0044000

Ropažu novads

9 272 878

17,9352196

0045000

Salaspils novads

1 183 800

4,3468857

0047000

Saulkrastu novads

1 301 321

11,0811882

0048000

Siguldas novads

120 132

0,3405185

    
 Novadu pašvaldībās kopā

41 405 327

 
 Kopā

185 386 872

 
2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 780
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Pašvaldība

Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0002000

Daugavpils valstspilsēta

25 455 282

11,5021552

0003000

Jelgavas valstspilsēta

5 119 578

2,3133187

0005000

Liepājas valstspilsēta

13 918 098

6,2889943

0006000

Rēzeknes valstspilsēta

7 555 033

3,4137969

0007000

Ventspils valstspilsēta

3 307 674

1,4945967

    
 Valstspilsētu pašvaldībās kopā

55 355 665

25,0128618

0020000

Aizkraukles novads

5 596 823

2,5289654

0021000

Alūksnes novads

4 186 522

1,8917106

0022000

Augšdaugavas novads

8 856 041

4,0016668

0024000

Balvu novads

6 066 083

2,7410039

0025000

Bauskas novads

6 600 077

2,9822930

0026000

Cēsu novads

7 461 422

3,3714981

0027000

Dienvidkurzemes novads

8 080 402

3,6511887

0028000

Dobeles novads

3 673 569

1,6599290

0029000

Gulbenes novads

4 823 601

2,1795794

0030000

Jelgavas novads

2 893 089

1,3072634

0031000

Jēkabpils novads

10 029 824

4,5320493

0032000

Krāslavas novads

8 415 490

3,8026007

0033000

Kuldīgas novads

7 818 374

3,5327894

0035000

Limbažu novads

5 167 229

2,3348502

0036000

Līvānu novads

2 744 051

1,2399195

0037000

Ludzas novads

8 802 095

3,9772910

0038000

Madonas novads

6 940 591

3,1361568

0040000

Ogres novads

2 030 023

0,9172807

0042000

Preiļu novads

4 823 629

2,1795920

0043000

Rēzeknes novads

11 049 252

4,9926853

0046000

Saldus novads

5 727 353

2,5879463

0049000

Smiltenes novads

3 860 182

1,7442514

0051000

Talsu novads

8 442 403

3,8147615

0052000

Tukuma novads

8 080 554

3,6512574

0053000

Valkas novads

2 566 852

1,1598508

0054000

Valmieras novads

7 410 833

3,3486390

0055000

Varakļānu novads

949 010

0,4288171

0056000

Ventspils novads

2 857 764

1,2913015

    
 Novadu pašvaldībās kopā

165 953 138

74,9871382

 Kopā

221 308 803

100,0000000

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 780
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Pašvaldība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro)

Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)

kods

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

0002000

Daugavpils valstspilsēta

49 592 847

797 230

1 353 845

10 514

474 531

52 228 967

0003000

Jelgavas valstspilsēta

53 949 482

1 226 322

1 252 614

29 831

606 166

57 064 415

0004000

Jūrmalas valstspilsēta

68 104 159

6 113 695

2 562 660

11 858

1 181 681

77 974 053

0005000

Liepājas valstspilsēta

53 962 130

1 503 167

1 641 734

93 558

495 641

57 696 230

0006000

Rēzeknes valstspilsēta

18 296 460

319 500

304 916

2 552

159 225

19 082 653

0001000

Rīgas valstspilsēta

826 930 242

38 449 259

33 686 689

443 156

11 416 778

910 926 124

0007000

Ventspils valstspilsēta

30 024 516

1 490 254

1 237 041

216 883

285 462

33 254 156

 Valstspilsētu pašvaldībās kopā

1 100 859 836

49 899 427

42 039 499

808 352

14 619 484

1 208 226 598

        

0020000

Aizkraukles novads

22 949 371

1 116 419

242 997

62 134

114 022

24 484 943

0021000

Alūksnes novads

9 168 171

569 717

102 065

14 594

46 938

9 901 485

0022000

Augšdaugavas novads

12 751 634

1 003 538

181 870

43 290

72 099

14 052 431

0023000

Ādažu novads

34 831 773

1 810 002

330 049

940

442 861

37 415 625

0024000

Balvu novads

11 192 140

746 647

70 513

4 718

41 585

12 055 603

0025000

Bauskas novads

33 939 488

2 959 654

344 160

33 642

203 239

37 480 183

0026000

Cēsu novads

35 290 299

1 496 920

532 532

48 482

251 145

37 619 378

0027000

Dienvidkurzemes novads

24 317 589

2 164 450

192 790

43 708

133 480

26 852 017

0028000

Dobeles novads

23 545 879

2 532 132

395 859

23 302

118 733

26 615 905

0029000

Gulbenes novads

13 783 024

837 271

145 692

14 218

60 145

14 840 350

0030000

Jelgavas novads

29 486 020

2 772 353

253 910

25 958

175 734

32 713 975

0031000

Jēkabpils novads

28 677 754

1 395 549

315 844

41 264

133 310

30 563 721

0032000

Krāslavas novads

9 661 184

837 830

86 137

4 872

52 718

10 642 741

0033000

Kuldīgas novads

18 191 357

1 458 080

268 878

26 347

99 318

20 043 980

0034000

Ķekavas novads

44 547 277

1 534 279

858 420

4 698

465 873

47 410 547

0035000

Limbažu novads

22 176 316

1 432 409

236 030

12 436

164 092

24 021 283

0036000

Līvānu novads

7 339 597

275 156

69 900

6 999

34 484

7 726 136

0037000

Ludzas novads

11 481 210

810 512

88 398

2 742

56 806

12 439 668

0038000

Madonas novads

20 414 059

1 281 242

242 257

21 090

96 814

22 055 462

0039000

Mārupes novads

68 580 943

2 852 212

1 685 879

83 124

731 305

73 933 463

0040000

Ogres novads

62 013 617

2 175 045

662 732

42 042

565 050

65 458 486

0041000

Olaines novads

22 752 735

766 760

354 562

16 482

237 374

24 127 913

0042000

Preiļu novads

9 930 259

589 971

78 720

33 704

46 393

10 679 047

0043000

Rēzeknes novads

14 350 268

1 108 098

91 323

40 126

65 955

15 655 770

0044000

Ropažu novads

51 702 060

2 219 813

1 260 639

34 457

623 046

55 840 015

0045000

Salaspils novads

27 233 290

718 708

462 109

15 506

290 659

28 720 272

0046000

Saldus novads

21 070 743

1 505 774

385 914

36 514

114 687

23 113 632

0047000

Saulkrastu novads

11 743 515

970 854

122 906

30 163

192 873

13 060 311

0048000

Siguldas novads

35 279 140

1 353 042

477 879

93 314

274 890

37 478 265

0049000

Smiltenes novads

14 347 174

786 150

130 593

39 871

67 397

15 371 185

0051000

Talsu novads

25 933 739

1 693 434

361 623

60 451

153 480

28 202 727

0052000

Tukuma novads

35 951 702

2 648 383

483 268

43 276

290 950

39 417 579

0053000

Valkas novads

5 184 233

306 707

64 008

461

30 084

5 585 493

0054000

Valmieras novads

45 281 666

1 890 849

708 610

114 494

336 279

48 331 898

0055000

Varakļānu novads

1 736 903

146 206

10 002

104

7 351

1 900 566

0056000

Ventspils novads

8 339 235

960 640

88 566

28 418

42 344

9 459 203

        
 Novadu pašvaldībās kopā

875 175 364

49 726 806

12 387 634

1 147 941

6 833 513

945 271 258

        
 Pavisam

1 976 035 200

99 626 233

54 427 133

1 956 293

21 452 997

2 153 497 856

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 780
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2023.

Iedzīvotāju vecuma grupas

Pašvaldības teritorijas platība kvadrāt-kilometros

Izlīdzināmo vienību skaits

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

1

2

3

4

5

6

 7

Daugavpils valstspilsēta

88 721

5 304

10 461

20 122

72

150 235

Jelgavas valstspilsēta

59 794

4 604

8 090

11 673

61

105 671

Jūrmalas valstspilsēta

59 159

3 686

6 572

12 991

101

98 976

Liepājas valstspilsēta

74 961

5 405

9 218

15 681

68

129 367

Rēzeknes valstspilsēta

29 615

1 907

3 516

6 523

18

50 393

Rīgas valstspilsēta

679 115

44 411

74 638

142 981

304

1 132 624

Ventspils valstspilsēta

36 732

2 194

4 336

8 548

58

62 415

       
Valstspilsētu pašvaldībās kopā

1 028 097

67 511

116 831

218 519

682

1 729 681

       
Aizkraukles novads

30 546

1 856

3 269

6 894

2 273

54 102

Alūksnes novads

14 784

812

1 579

3 273

1 698

26 834

Augšdaugavas novads

27 097

1 110

2 274

6 285

2 523

45 594

Ādažu novads

23 988

2 120

3 685

3 745

243

44 103

Balvu novads

19 434

1 045

1 982

4 324

2 387

35 168

Bauskas novads

43 810

2 940

5 293

8 783

2 173

77 747

Cēsu novads

44 834

3 079

5 260

9 396

2 666

80 193

Dienvidkurzemes novads

34 845

2 174

4 035

7 830

3 590

64 338

Dobeles novads

29 800

1 930

3 380

6 473

1 628

52 600

Gulbenes novads

20 323

1 253

2 206

4 308

1 872

36 480

Jelgavas novads

34 069

2 593

4 050

6 345

1 603

60 471

Jēkabpils novads

42 151

2 698

4 831

8 934

2 995

75 376

Krāslavas novads

22 479

915

2 063

5 550

2 290

38 933

Kuldīgas novads

28 928

1 867

3 357

6 193

2 504

52 630

Ķekavas novads

32 635

3 240

4 987

4 947

444

60 810

Limbažu novads

29 611

1 599

3 134

6 712

2 439

52 244

Līvānu novads

11 255

643

1 207

2 637

622

19 592

Ludzas novads

24 495

1 205

2 441

5 272

2 413

42 841

Madonas novads

29 623

1 704

3 186

6 697

3 076

53 628

Mārupes novads

40 332

4 575

7 219

3 924

347

78 003

Ogres novads

61 708

4 720

8 179

12 301

1 838

111 313

Olaines novads

21 587

1 573

2 665

4 003

308

37 387

Preiļu novads

17 059

932

1 692

3 827

1 413

29 736

Rēzeknes novads

30 774

1 697

3 160

6 113

2 811

53 843

Ropažu novads

36 681

3 251

5 386

5 323

536

66 600

Salaspils novads

24 742

1 974

3 278

4 405

123

43 494

Saldus novads

28 987

1 960

3 347

5 974

2 178

52 216

Saulkrastu novads

10 703

636

1 085

2 246

278

17 812

Siguldas novads

32 973

2 795

4 595

5 906

1 029

60 428

Smiltenes novads

18 880

1 317

2 230

3 904

1 801

34 857

Talsu novads

37 663

2 442

4 238

8 227

2 749

67 460

Tukuma novads

47 114

3 329

5 845

9 489

2 448

84 702

Valkas novads

8 504

508

933

2 096

908

15 666

Valmieras novads

53 962

3 979

6 513

11 405

2 946

97 423

Varakļānu novads

3 138

156

331

704

278

5 525

Ventspils novads

11 225

670

1 352

2 375

2 458

22 693

       
Novadu pašvaldībās kopā

1 030 739

71 297

124 267

206 820

63 888

1 852 842

       
Pavisam

2 058 836

138 808

241 098

425 339

64 570

3 582 523

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija Veids: noteikumi Numurs: 780Pieņemts: 19.12.2023.Stājas spēkā: 01.01.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023. OP numurs: 2023/250.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
348681
01.01.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"