Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 734

Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 15. §)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
36. panta 9. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 17. nr.; 2022, 154. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 734

"2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 47

Deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu

1.

Deklarācijas adresāts - institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā  

(pilns institūcijas nosaukums datīvā)

2.

Informācija par deklarācijas iesniegšanu pirmo reizi vai atkārtoti (atzīmēt atbilstošo)  deklarācija tiek iesniegta pirmo reizi

 deklarācija tiek iesniegta atkārtoti

3.

Pretendenta vārds, uzvārds  

(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)

4.

Pilsonība  

5.

Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts)  

6.

Tālruņa numurs  

7.

E-pasta adrese  

8.

Reglamentētās profesijas1 nosaukums oriģinālvalodā  

9.

Reglamentētās profesijas daļas nosaukums oriģinālvalodā2  

10.

Reglamentētās profesijas1 nosaukums latviešu valodā  

11.

Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu valodā2  

12.

Likumīgā statusa valsts (valsts, kurā pretendentam ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību)  

13.

Profesijas statuss likumīgā statusa valstī (atzīmēt atbilstošo)  reglamentēta

 nereglamentēta

14.

Ja profesija pretendenta likumīgā statusa valstī ir reglamentēta, - likumīgā statusa valsts kompetentā institūcija, kas uzrauga profesionālo darbību reglamentētajā profesijā  

15.

Deklarācijas 14. punktā minētās kompetentās institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs  

16.

Profesionālā asociācija, ja pretendents pieder pie kādas no organizācijām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā (ja attiecināms)  

17.

Deklarācijas 16. punktā minētās profesionālās asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs  

18.

Informācija par profesionālās darbības apdrošināšanu:

18.1.

apdrošinātāja nosaukums un kontaktinformācija  

18.2.

apdrošināšanas līguma darbības beigu datums  

18.3.

apdrošināšanas seguma apmērs  

19.

Klīniskā universitātes slimnīca, ja pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms)  

20.

Informācija par to, ka pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms)  

21.

Latviešu valodas zināšanu pašnovērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem3:

21.1.

sapratne:

21.1.1.

klausīšanās (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.1.2.

lasīšana (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.2.

runāšana:

21.2.1.

dialogs (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.2.2.

monologs (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.3.

rakstīšana (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

22.

Deklarācijai pievienoto dokumentu saraksts:

22.1.

personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti

Lapu skaits

22.2.

personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un tulkojums valsts valodā, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta deklarācijas 22.1. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā

Lapu skaits

22.3.

izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti4
 

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Apgūtās izglītības programmas ilgums

Lapu skaits

1)

         

..

         

22.4.

dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā likumīgā statusa valstī, un šo dokumentu tulkojums valsts valodā4
 

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Lapu skaits

1)

     

..

     

22.5.

dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja veselību un drošību, un šā dokumenta rekvizīti un tulkojums valsts valodā5

Lapu skaits

22.6.

dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu (tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī), un šo dokumentu rekvizīti un tulkojums valsts valodā6

Lapu skaits

22.7.

dokumenti, kas apliecina pretendenta valsts valodas zināšanu prasmi profesionālo pienākumu veikšanai atbilstošā līmenī7, un šo dokumentu rekvizīti

Lapu skaits

22.8.

dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu8, un šā dokumenta rekvizīti

Lapu skaits

23.

Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm9  

24.

Datums9  

Piezīmes.

1 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.

2 Aizpilda, ja persona pretendē uz atļaujas saņemšanu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (turpmāk - MK noteikumi) 1. pielikuma 13.-138. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā vai ja pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (deklarācijas 22.8. apakšpunkts).

4 Nav jāaizpilda MK  noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

5 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.-10., 13.-138., 142.-144. un 146.-150. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda MK noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

6 Aizpilda, ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta.

7 Aizpildīt ieteicams, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 15.-138. punktā minētajās profesijās un ir aizpildīts deklarācijas 21. punkts.

8 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 15.-138. punktā minētajās profesijās un nav aizpildīts deklarācijas 21. punkts. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā.

9 Deklarācijas 23. un 24. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 734Pieņemts: 22.11.2022.Stājas spēkā: 25.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 24.11.2022. OP numurs: 2022/228.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
337367
25.11.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)