Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 61

Valmierā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 14, 30. §)
Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.10.2022. lēmumu Nr. 664
(prot. Nr. 20, 36. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras novada (turpmāk – Novads) administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Izklaides vieta – vieta, kurā tiek piedāvāti izklaides un atpūtas pasākumi (izklaidējoši priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.tml.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22:00;

2.2. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi;

2.3. Tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks;

2.4. Trokšņošana – persona ar savu balsi vai rīcību rada troksni, kā arī pieļauj troksni, ko rada trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;

2.5. Zaļā zona – Novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie apstādījumi, zālāji, meži un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.

3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt:

3.1. Valsts policijas amatpersonas;

3.2. Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas amatpersonas.

4. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:

4.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;

4.2. Pašvaldības Administratīvā komisija un tās apakškomisijas.

5. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Valmieras novada administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā komisija un tās apakškomisijas, atbilstoši noteiktai piekritībai.

6. Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

7. Pašvaldības Administratīvās komisijas, tās apakškomisiju un Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Valmieras novada administratīvajā teritorijā un atbildība par to neievērošanu

8. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu, piemēslošanu, spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētā publiskā vietā, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un pagalmos, publisko ēku telpās, un citur tam speciāli neparedzētās vietās,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

9. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

10. Publiskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un to pagalmos, publisko ēku telpās un sabiedriskajā transportā, aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas. Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

11. Par trokšņošanu, ja tā traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet tā nav saistīta ar satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar Pašvaldību, un troksnim nav pastāvīga trokšņa pazīmju un rakstura,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

12. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un pagalmos, tai skaitā, telts vai tai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu,

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

13. Par ugunskuru kurināšanu publiskās vietās, izņemot Pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

14. Par apstādījumu postīšanu, tajā skaitā augu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, kokaugu bojāšanu vai to zaru laušanu publiskā vietā,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

15. Par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem pa apstādījumiem publiskā vietā,-

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

16. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu publiskās vietās zaļajā zonā, apstādījumos,– piemēro brīdinājumu vai naudas sodu,-

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

17. Par peldēšanos publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī lēkšanu ūdenstilpēs un ūdenstecēs no tiltiem un citām neparedzētām vietām, kā arī mazgāšanos ar mazgāšanās līdzekļiem (t.sk. dzīvnieku mazgāšanu) publiski pieejamos ezeros, dīķos, upēs un strautos,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

18. Par motorizēto transporta līdzekļu braukšanu, tajā skaitā, pārvietošanu, stāvēšanu uz publiski pieejamo ūdenstilpju ledus (ezeri, dīķi, upes), ja to nav noteikusi citādi Pašvaldība,–

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

19. Par ēku un būvju, publisko vietu labiekārtojuma elementu, tajā skaitā vides mākslas objektu / dekorāciju apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu, nosmērēšanu, aplīmēšanu un pārvietošanu,-

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

20. Par nepilngadīgo personu, vecumā līdz 16 gadiem, atrašanos publiskās vietās nakts laikā no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kas viņu aizstāj, klātbūtnes,-

personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

21. Par nepilngadīgo personu atrašanos izklaides vietās, kur ieeja atļauta tikai no 18 gadu vecuma,–

personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

III. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Beverīnas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 "Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā", kas apstiprināti ar Beverīnas novada pašvaldības domes 24.03.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 21. §), grozīti ar Beverīnas novada pašvaldības domes 26.03.2020. sēdes lēmumu Nr. 30 (protokols Nr. 5, 4. §);

22.2. Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11/2015 "Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā", kas apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes 19.08.2015. sēdes lēmumu Nr. 221 (protokols Nr. 8, 19. §);

22.3. Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 6/2020 "Kocēnu novada sabiedriskās kārtības noteikumi", kas apstiprināti ar Kocēnu novada pašvaldības domes 30.04.2020. sēdes lēmumu Nr. 129 (protokols Nr. 8, 28. §);

22.4. Mazsalacas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2020 "Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā", kas apstiprināti ar Mazsalacas novada pašvaldības domes 19.02.2020. sēdes lēmumu Nr. 3.22.;

22.5. Rūjienas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29 "Par sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā", kas apstiprināti ar Rūjienas novada pašvaldības domes 23.07.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, 5. §);

22.6. Strenču novada domes saistošos noteikumus Nr. 5/2020 "Par sabiedrisko kārtību Strenču novadā", kas apstiprināti ar Strenču novada pašvaldības domes 23.09.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 8. §);

22.7. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 334 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.11.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 25. §).

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 61 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŅemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, – izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā (turpmāk – Noteikumi).
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību (brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo Noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 263. panta sestajā daļā noteikto, – par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk: 1) uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām valsts un Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) Pašvaldības policija.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) Pašvaldības Administratīvā komisija un tās apakškomisijas. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas Valmieras novada administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā komisija un tās apakškomisijas, atbilstoši noteiktai piekritībai. Pašvaldības Administratīvā komisija un tās apakškomisijas, izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmIzstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas laikā.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 28.07.2022.Stājas spēkā: 09.11.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 08.11.2022. OP numurs: 2022/217.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337032
09.11.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)