Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2022

2022. gada 12. oktobrī
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra sēdes lēmumu Nr. 30
(prot. Nr. 33)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka maksas pakalpojumus, ko nodrošina Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras (turpmāk – aģentūra), to cenrādi un maksāšanas kārtību.

2. Aģentūra, nodrošinot Ķekavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildi, savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

4. Pakalpojuma maksa aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta bez PVN (pievienotā vērtības nodokļa). Aģentūra nav reģistrēta kā PVN maksātājs.

5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus aģentūra var izmantot atbilstoši aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

6. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 15. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2015 "Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2022
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

1. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana*

Pakalpojuma veidsCena, euro/1 h
1.1. Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 8.00–15.00.34,00
1.2. Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 15.00–23.00.40,00
1.3. Tribīņu sporta zāle/zviedru siena (t.sk. ģērbtuve/dušas).13,00
1.4. Papildus ģērbtuve/dušas.17,00
1.5. Individuālais apmeklējums daudzbērnu ģimenes loceklim (uzrādot daudzbērnu ģimenes 3+ karti kopā ar personu identificējošu dokumentu) (t.sk. ģērbtuve/duša)**1,50
1.6. Individuālais apmeklējums bērniem, jauniešiem līdz 18 g.v., studentiem, (t.sk. ģērbtuve/duša)**1,50
1.7. Individuālais apmeklējums pieaugušajam no 18 g.v. (t.sk. ģērbtuve/duša)**3,50

* Prioritāte Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanai ir Ķekavas novada izglītības iestādēm, novadā reģistrētām sporta biedrībām, pašnodarbinātām personām, kurām ir licencēta mācību programma un vismaz 70 % sportisti deklarēti Ķekavas novadā

** Individuālais apmeklējums pieejams tikai ārpus plānotā sporta nodarbību laika grafika

2. Āra sporta laukumu izmantošana

Pakalpojuma veidsCena, euro/1 h
2.1. Sporta laukums pie Ķekavas vsk. sākumskolas.34,00
2.2. Sporta laukums "Bumbiņas".34,00
2.3. Sporta laukums "Fortius".34,00
2.4. Sporta laukums "Rāmaviņa".34,00

3. Sacensību un pasākumu rīkošana

Pakalpojuma veidsCena, euro/1 h
3.1. Sporta kluba zāle (t.sk. divas ģērbtuves/dušas).50,00
3.2. Sporta kluba tribīņu zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas).20,00
3.3. Sauna (pieteikšanās 2 h iepriekš).15,00
3.4. Telpu noma 1 stunda (kafejnīcas, bufetes, sporta preču, atribūtikas tirdzniecības vieta) sacensību organizatoram (nomniekam).15,00

4. Inventāra noma

Pakalpojuma veidsCena, euro/1 h
4.1. Sporta spēļu laukumu aprīkojuma noma: lielā tenisa tīkla komplekts, volejbola tīkla komplekts, galda tenisa galda komplekts, novusa galds, futbola vārti, florbola vārti, hokeja vārti, slidas, u.c.2,00
4.2. Sporta spēļu inventāra noma: basketbola bumba, futbola bumba, volejbola bumba, lielā tenisa, galda tenisa un badmintona raketes, hokeja un florbola nūja, šautriņu dēlis ar šautriņām, u.c.1,00
4.3. Apskaņošanas sistēma.15,00

5. Dažādi

Pakalpojuma veidsCena, euro/1 m2 mēnesī
5.1. Vieta tirdzniecības automāta uzstādīšanai.35,00
5.2. Reklāmas materiālu izvietošana sporta kluba telpās (plakāti, baneri, uzlīmes, karogi u.c.)40,00

6. Sporta sacensību apmeklējums

Pakalpojuma veidsCena, euro
6.1. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībās.1,00
6.2. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībās (skolniekiem, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti, uzrādot apliecību).0,50

7. Dalības maksa sacensībās

Pakalpojuma veidsCena, euro
7.1. Sacensības individuālajos sporta veidos.1,50–30,00
7.2. Sacensības komandu sporta veidos.3,00–450,00

8. Atlaides un atvieglojumi

AprakstsAtlaide
8.1. Sporta zāles un laukumu noma sacensībām un pasākumiem ilgāk par 5 h.20 %
8.2. Saunas noma ilgāk par 3 h.20 %
8.3. Ķekavas sporta kluba zāles izmantošana Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku fiziskās sagatavošanas treniņiem, atbilstoši grafikam, 1 reizi nedēļā 1,5 h.100 %
8.4. Ķekavas sporta kluba zāles, tribīņu zāles, papildus ģērbtuve/dušas, āra sporta laukumu izmantošana, Ķekavas novada izglītības iestāžu mācību, treniņu sacensību nodrošināšanai, Ķekavas novadā reģistrētajām sporta biedrībām, pašnodarbinātām personām, kurām ir licencēta mācību programma (vismaz 70 % sportisti deklarēti Ķekavas novadā un sporta komandām, kuras piedalās republikas līmeņa sacensībās (vismaz 70 % sportistu ir deklarēti Ķekavas novadā)), treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai valsts mēroga sacensībās.100 %
8.5. Pasažieru mikroautobusa izmantošana treniņu, sacensību procesa nodrošināšanai Ķekavas novada izglītības iestādēm, novadā reģistrētajām sporta biedrībām, pašnodarbinātām personām, kurām ir licencēta mācību programma (vismaz 70 % sportisti deklarēti Ķekavas novadā).100 %
8.6. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana

individuālais apmeklējums pensionāriem, personām ar invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)

100 %

9. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanas kārtība.

Lai pieteiktu Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanu Ķekavas novada izglītības iestādes, novadā reģistrētās sporta biedrības, pašnodarbinātas personas, kurām ir licencēta mācību programma un vismaz 70 % sportisti deklarēti Ķekavas novadā līdz tekošā gada 15. augustam iesniedz sporta kluba telpu izmantošanas pieprasījumu treniņu procesa nodrošināšanai Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 25/2022 "Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 9. marta instrukcijas Nr. 14/3 "Ķekavas novada pašvaldības Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 19. punktā minēto, mainoties tiešajām vai netiešajām izmaksām ir jāveic grozījumi maksas pakalpojumu izcenojumā. ņemot vērā, ka ir mainījušās gan izmaksas, gan pakalpojumu struktūra un to klāsts, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi saskaņā ar iepriekš minēto instrukciju.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu, cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikts Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un maksāšanas kārtība.

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi. šī likuma 17. panta ceturtajā daļā noteikts, ka šos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenu noteikšana, pamatojoties uz izdevumiem, kuri nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetuMaksas pakalpojumu cenrāža atjaunošanai paredzama pozitīva ietekme uz budžetu. Paredzams, ka pašvaldības finansējuma daļa aģentūras budžetā tiks samazināta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pēc to stāšanās spēkā Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv. Tie pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25/2022Pieņemts: 12.10.2022.Stājas spēkā: 04.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 03.11.2022. OP numurs: 2022/214.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336903
04.11.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)