Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 467

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 86. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 47., 83. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Projekta iesniedzējs ir:

8.1. fiziska persona - Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. un 9.1.5. apakšpunktā minēto dzīvojamo māju vai uz šo noteikumu 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā minētās dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu, par kuru šī fiziskā persona iesniedz projekta iesniegumu (turpmāk - dzīvojamā māja), lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm;

8.2. fiziskas personas - dzīvokļu īpašnieku kopība - atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kur visu attiecīgo daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 16.11. apakšpunktā minētajā daudzdzīvokļu mājā (turpmāk - daudzdzīvokļu māja), kurā ir īstenota šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētā aktivitāte;

8.3. Latvijas Republikā atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrēta biedrība vai nodibinājums (turpmāk - biedrība), kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.4. Latvijas Republikā reģistrēta reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes."

2. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Projektu iesniedzēji - fiziskas personas - var pilnvarot pārstāvi:

8.11. atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrētu biedrību, kas rīkojas dzīvojamās mājas īpašnieku - šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto fizisko personu - vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.12. dzīvokļu īpašnieku kopību atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kas rīkojas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku - šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto fizisko personu - vārdā, kuru daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 16.11. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minēto aktivitāti."

3. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

9.1.1. viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110);

9.1.2. viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001);

9.1.3. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

9.1.5. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103);

9.1.6. divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121);

9.1.7. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

9.1.8. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);

9.1.9. triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122);

9.1.10. triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201);".

4. Papildināt ar 9.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1 par dzīvojamo māju šo noteikumu 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā tiek uzskatīta dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde);".

5. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

6. Papildināt ar 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.1 daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja nav nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, ar nosacījumu, ka māja, kurā ir īstenotas šo noteikumu 16.2., 16.4. vai 16.5. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās aktivitātes, piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jānodod ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

7. Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;".

8. Izteikt 9.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.1 ja šo noteikumu 8.1., 8.3. vai 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām citā nedzīvojamā ēkā, nevis dzīvojamā mājā, ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, un tajā nevar veikt saimniecisko darbību;".

9. Izteikt 9.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.2 ja šo noteikumu 8.1., 8.3. vai 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstāda dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām uz zemes, nevis dzīvojamā mājā, zemei ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

10. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām, ja šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstādīšanas neizmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;".

11. Izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. projekta iesniedzējs ir piesaistījis vai izmantojis savu finansējumu, lai daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas ietvaros veiktu:

9.6.1. inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

9.6.2. ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

9.6.3. jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu;

9.6.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi."

12. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju."

13. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu;".

14. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. daudzdzīvokļu māja un dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām;".

15. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. projekta iesniedzējs ir iegādājies un uzstādījis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai projektējis pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai un izveidojis siltummezglu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;".

16. Izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. projekta iesniedzējs līdz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos (tai skaitā pašvaldību saistošajos noteikumos par gaisa piesārņojuma mazināšanu) noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms)."

17. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama informācija no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.3. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

12.4. pret projekta iesniedzēju, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieku vai kopīpašnieku ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

12.5. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.5.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

12.5.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.5.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.5.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.6. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ir reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā."

18. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Informāciju izziņas veidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs"."

19. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro. Atbalstu daudzdzīvokļu mājai un dzīvojamai mājai piešķir vienu reizi."

20. Papildināt ar 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. daudzdzīvokļu mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide."

21. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Konkursa ietvaros šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minēto aktivitāti var īstenot, ievērojot šādus nosacījumus:

16.11. māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienam no šādiem būvju kodiem:

16.11.1. daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101);

16.11.2. daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas (būves kods 11220102);

16.11.3. daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (būves kods 11220103);

16.12. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona nodrošina nepieciešamos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumus par šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanu atbilstoši Civillikuma un Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem."

22. Papildināt ar 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Ja šo noteikumu 16. punktā minētās projekta aktivitātes veic dzīvojamā mājā, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.3. vai 8.4. apakšpunktā minētā persona, vai daudzdzīvokļu mājā, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā persona - dzīvokļa īpašnieks, kurā konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

23. Papildināt ar 16.3 punktu šādā redakcijā:

"16.3 Piesakoties atbalstam, šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli tās īpašuma vai kopīpašuma daļai centralizētajai siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot atbalsta daļu."

24. Papildināt ar 16.4 punktu šādā redakcijā:

"16.4 Par saimniecisko darbību šo noteikumu 16.2 punkta izpratnē nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija kādā no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumiem vai dzīvojamajā mājā, ievērojot nosacījumu, ka daudzdzīvokļu mājā vai dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu saistīta saimnieciskā darbība."

25. Papildināt ar 16.5 punktu šādā redakcijā:

"16.5 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

16.51. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā persona, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, - dzīvokļa īpašnieks, kura konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, - pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā ​​​​​​minētā persona darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, minētās personas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam tā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;

16.52. pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajai personai vai 8.2. apakšpunktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, minētais atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz 200 000 euro. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."

26. Papildināt ar 16.6 punktu šādā redakcijā:

"16.6 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu."

27. Papildināt ar 16.7 punktu šādā redakcijā:

"16.7 De minimis atbalstu, ko piešķir šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu un de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām."

28. Papildināt ar 16.8 punktu šādā redakcijā:

"16.8 Vides investīciju fonds de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

29. Papildināt ar 16.9 punktu šādā redakcijā:

"16.9 Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 pieņem saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu un 8. pantu."

30. Papildināt ar 16.10 punktu šādā redakcijā:

"16.10 Dokumentāciju par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu Vides investīciju fonds glabā 10 gadus no konkursa ietvaros pēdējā piešķirtā atbalsta, bet daudzdzīvokļu mājas, dzīvojamās mājas vai tās daļas pilnvarotā persona vai īpašnieks - projekta iesniedzējs - glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

31. Papildināt ar 16.11 punktu šādā redakcijā:

"16.11 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas 1407/2013, šo noteikumu 16.2 punktā minētajam atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Vides investīciju fondam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Vides investīciju fonds nodrošina no atbalsta saņēmēja atgūtā atbalsta pārskaitīšanu ministrijai."

32. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. šo noteikumu ​16.4. un 16.5. apakšpunktā ​minētā siltumapgādes veida projektēšanas un pieslēguma izveides izmaksas, ja to veic eksperti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;".

33. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.4. un 16.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi (ja attiecināms);".

34. Izteikt 24.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.10. ja māja ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;".

35. Izteikt 24.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.12. līguma kopiju par daudzdzīvokļu mājas vai mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms);".

36. Izteikt 24.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14. ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecinātu vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu citu īpašnieku piekrišanu projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā;".

37. Papildināt ar 24.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14.1 de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku vai vēstulē norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms);".

38. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbauda, vai projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā netiek plānots īstenot aktivitātes attiecībā uz to pašu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas ir finansēta citu atbalsta programmu ietvaros."

39. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja komisija, veicot šo noteikumu 35. punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā attiecībā uz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek plānots īstenot aktivitātes, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu."

40. Izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā ​​​​​​​ minētā persona. Šā nosacījuma pārbaudei Vides investīciju fonds atbalsta saņēmējam pieprasa piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem, un sadales sistēmas operators pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sniedz informāciju par dzīvojamās mājas elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu;".

41. Izteikt 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. daudzdzīvokļu mājai vai dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;".

42. Izteikt 52.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.4. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;".

43. Izteikt 52.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.5. daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;".

44. Papildināt ar 52.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.7. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja tiks nodota ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, ja atbalsta saņēmējs atbilst šo noteikumu 9.2.1 apakšpunktā minētajam nosacījumam."

45. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

46. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

47. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 467

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru finanšu instrumenta ietvaros siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei centralizētajai siltumapgādes sistēmai

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (dažādu zemes un ūdens tipu) iegādei

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

5 700

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

7 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

10 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

11 400

no 40 līdz 50

13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-ūdens tipa) iegādei

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

3 700

no 10 līdz 20

4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-gaiss tipa) iegādei

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

1 200

no 10 līdz 20

2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 100 (neieskaitot)

1 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

1 200

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

1 400

no 200 līdz 300

1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei

6. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei, euro

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50

5 100

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (ietverot saules paneļus un invertoru) iegādei

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

700

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

1 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

1 400

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

1 800

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

2 200

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

2 500

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

2 800

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

3 200

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

3 500

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

3 800

no 10 līdz 11,1

4 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei

8. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

1 000

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

2 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

3 000

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

4 000

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

5 000

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

6 000

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

7 000

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

8 000

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

9 000

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

10 000

no 10 līdz 11,1

11 000

9. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros daudzdzīvokļu mājas pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei

9. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs daudzdzīvokļu mājas pieslēguma projektēšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveidei, euro

no 50 līdz 100 (neieskaitot)

6 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

6 600

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

7 100

no 200 līdz 250 (neieskaitot)

7 600

no 250 līdz 300 (neieskaitot)

8 100

no 300

8 600

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 467

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums

 

 
Projekta iesniedzējs

 

 
1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Nosaukums  
1.1.1. Projekta iesniedzēja darbības forma fiziska persona

biedrība vai nodibinājums

reliģiska organizācija

dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvojamās mājas pārvaldītājs)

1.2. Informācija par projekta iesniedzēju - fizisku personu, daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju

1.2.1.

Vārds, uzvārds  

1.2.2.

Personas kods  

1.2.3.

Deklarētā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2.4.

E-pasta adrese  

1.2.5.

Tālrunis  

1.2.6.

Bankas konta rekvizīti Banka
Konta Nr.
SWIFT

1.3. Informācija par projekta iesniedzēju - daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju (ja juridiska persona), biedrību vai nodibinājumu, reliģisku organizāciju

1.3.1.

Nosaukums  

1.3.2.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds  

1.3.3.

Juridiskā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.3.4.

E-pasta adrese  

1.3.5.

Tālrunis  

1.3.6.

Bankas konta rekvizīti Banka
Konta Nr.
SWIFT
 
2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 

 

2.2. Dzīvojamās mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Dzīvojamās mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Dzīvojamās mājas adrese  

2.

Dzīvojamās mājas nekustamā īpašuma kadastra numurs  

3.

Dzīvojamās mājas kadastra apzīmējuma numurs  

4.

Dzīvojamās mājas statuss ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja

ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja

5.

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās dzīvojamās mājas adrese

dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7.

Dzīvojamās mājas tips viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103)

divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)

8.

Esošais apkures veids  

9.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids  

10.

Kopējā dzīvojamās mājas platība

m2

11.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms)

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

12.

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms)  

2.3. Daudzdzīvokļu mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Daudzdzīvokļu mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Daudzdzīvokļu mājas adrese  

2.

Daudzdzīvokļu mājas nekustamā īpašuma kadastra numurs  

3.

Daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējuma numurs  

4.

Daudzdzīvokļu mājas statuss ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja

ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja

5.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) dzīvoklī ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās daudzdzīvokļu mājas adrese

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus daudzdzīvokļu mājas

7.

Daudzdzīvokļu mājas sastāvā esošajā dzīvokļa īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) Saimnieciskās darbības veids:

8.

Daudzdzīvokļu mājas tips daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)

daudzdzīvokļu 1-2 stāvu māja (būves kods 11220102)

daudzdzīvokļu 3-5 stāvu māja (būves kods 11220103)

9.

Esošais apkures veids  

10.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids  

11.

Kopējā daudzdzīvokļu mājas platība

m2

12.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

 
3. sadaļa - Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr.

p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)

Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums

Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums

Samaksas datums

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)

Finanšu instrumenta atbalsts, euro

1. Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:              
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam  

kW

         
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni  

l

         
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa)  

kW

         
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa)  

kW

         
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa)  

kW

         
1.6. saules elektrostacija (invertors)  

kW

         
1.7. vēja elektrostacija (invertors)  

kW

         
2. Mājsaimniecības vai daudzdzīvokļu mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide              
 

Kopā

   
 
4. sadaļa - Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
 

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums1

Ir

Nav

NA2

1.

Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, - pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 261 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi)      

2.

Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu      

3.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. un 16.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi      

4.

Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte      

5.

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija      

6.

Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi      

7.

Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, - kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija      

8.

Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi      

9.

Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18. punktā minētajām prasībām      

10.

Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām      

11.

Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei      

12.

Līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai      

13.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai      

14.

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā      

15

De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)      

16.

Citi dokumenti      

Piezīmes.

1 Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.

2 NA - nav attiecināms.

 
5. sadaļa - Apliecinājums
 
Es, projekta iesniedzējs  

,

 

(mājas īpašnieka / pārvaldītāja vārds, uzvārds)

 
     
apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā -  

-

 

(dd.mm.gggg.)

 

5.1. pret mani vai dzīvojamās mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

5.4. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

5.5. neesmu reģistrēts(-a) vai dzīvojamās mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.6. pēdējo triju gadu laikā dzīvojamā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.7. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.8. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim;

5.9. dzīvojamā māja tiks nodota ekspluatācijā, ko apliecinās ieraksts zemesgrāmatā, ja dzīvojamā māja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu Vides investīciju fondā nav nodota ekspluatācijā;

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.10. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.11. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām;

5.12. dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.13. dzīvojamā māja netiks izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja īpašumā esošo dzīvojamo māju;

5.14. dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.15. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.16. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

  Paraksts*    
* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji - normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 467

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Kritērijs

NA1

P/N2

1.

Projekta atbilstības pamatkritēriji

1.1.

projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 2. pielikumam      

N

1.2.

projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, un uz tā ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs      

P

1.3.

projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 8. punktā minētajām prasībām      

P

1.4.

dzīvojamā māja atbilst noteikumu 9. punktā minētajām prasībām      

P

1.5.

projektā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu mērķim      

P

1.6.

projekta iesniegums ir iesniegts noteikumu 23. punktā minētajā termiņā      

N

1.7.

par dzīvojamo māju iesniegts viens projekta iesniegums      

N

1.8.

projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta      

P

1.9.

projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11. punktā minētajām prasībām      

P

1.10.

projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem      

P

1.11.

ir iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 24. punktam      

P

2.

Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji

2.1.

projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā      

P

2.2.

projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta      

P

2.3.

papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā      

P

2.4.

papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri, vai to kopijas ir sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā      

P

2.5.

uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un ir apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām      

P

2.6.

elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā      

P

2.7.

projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība - euro      

P

3.

Projekta atbilstības kritēriji

3.1.

sniegts projekta kopsavilkuma un dzīvojamās mājas apraksts      

P

3.2.

projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.2, 16.5 un 16.7 punktā minētajām prasībām      

N

3.3.

norādīta izvēlēto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskā specifikācija      

P

3.4.

projekts ir īstenots Latvijas Republikas teritorijā      

N

4.

Finansējums

4.1.

projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 19. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām      

P

4.2.

projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 15 000 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām      

P

4.3.

konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte un maksimālais atbalsta apmērs ir atbilstošs noteikumu 15. punktam      

P

Piezīmes.

1 NA - nav attiecināms.

2 P - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami; N - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 467Pieņemts: 14.07.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
334076
20.07.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"