Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 411

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 44. §)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 231. nr.;  2019, 166. nr.; 2020, 200. nr.).

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 411
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p. k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena (euro)

1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izsaukumi pie privātpersonas (pacienta) 1

1.1.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums pie personas medicīniskās palīdzības sniegšanai, kas nav uzskatāma par neatliekamu 2

1 izsaukums

74,35
1.2.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums pie personas, kura nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai 3, 4

1 izsaukums172,19
1.3.

Pacienta transportēšana uz nākamo tuvāko stacionāru atbilstošas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pēc pacienta pieprasījuma, ja pacientam nav medicīnisku kontrindikāciju

1 izsaukums67,21

2. Medicīniskā transportēšana (plānveida)1, 2, 5

2.1.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes6 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda65,98
2.2.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes izsaukums6 ārpus Latvijas robežām7, 17

1 stunda101,91
2.3.

Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda81,24
2.4.

Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums ārpus Latvijas robežām7, 17

1 stunda125,40
2.5.

Specializētās brigādes9 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda85,47
2.6.

Specializētās brigādes9 izsaukums ārpus Latvijas robežām7, 17

1 stunda127,70
2.7.

Reanimācijas brigādes10 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda88,99
2.8.

Reanimācijas brigādes10 izsaukums ārpus Latvijas robežām7,17

1 stunda132,06

3. Medicīniskās palīdzības nodrošināšana pasākumos1, 2, 5, 11, 16

3.1.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes6 izsaukums

1 stunda87,12
3.2.

Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums

1 stunda95,99
3.3.

Specializētās brigādes9 izsaukums

1 stunda106,49
3.4.

Reanimācijas brigādes10 izsaukums

1 stunda114,39
4. Papildu piesaistāmie resursi1
4.1.Anesteziologa–reanimatologa nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 71 stunda64,09
4.2.

Ārsta speciālista nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7

1 stunda59,99
4.3.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli  (izsaukums)5, 7

1 stunda54,87
4.4.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7

1 stunda39,37
4.5.

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa izmantošana (ar tā vadītāju) (izsaukums)5, 7

1 stunda37,50
4.6.

Papildu anesteziologa–reanimatologa piesaistīšana (izsaukums)5, 7

1 stunda38,29
4.7.

Papildu ārsta speciālista/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta piesaistīšana (izsaukums)5, 7

1 stunda

36,21

4.8.

Papildu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga piesaistīšana (izsaukums)5, 7

1 stunda

22,95

4.9.

Papildu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja piesaistīšana (izsaukums)5, 7

1 stunda

16,88

4.10.

Medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas (medpunkta) izveidošana un medicīniskās palīdzības nodrošināšana5

1 stunda

174,87

4.11.

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa degvielas izmaksas12

1 kilometrs

0,26

5. Konsultācijas1

5.1.

Reanimācijas brigādes10 izsaukums5, 13

1 stunda

124,74

5.2.

Ārsta speciālista14 izsaukums5, 13, 17

1 stunda

89,95

5.3.

Ārsta speciālista izsaukums, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli5, 13, 17

1 stunda

63,02

5.4.

Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums5, 13

1 stunda

87,34

5.5.

Ārsta/Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālista telefona konsultācija12

1 epizode

38,89

6. Apmācības un izziņu sagatavošana15

6.1.

Ārstniecības personu praktisko iemaņu pilnveide neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes sastāvā vai Operatīvās vadības centrā (viena persona/stundas)

1 stunda

1,80

6.2.

Prakses nodrošināšana personai, kura apgūst izglītības programmu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā, sertificēta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta vadībā (kontaktstundas)

1 stunda

2,70

6.3.

Prakses nodrošināšana personai, kura apgūst izglītības programmu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā, sertificēta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga vadībā (kontaktstundas)

1 stunda

2,01

6.4.

Izziņas (medicīniskās) sagatavošana privātpersonām

1 izziņa

7,70

6.5.

Pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kurss

1 persona

499,58

6.6.

Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena, 4h) klātiene

1 persona

28,14

6.7.

Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena, 4h) attālināti

1 persona

15,06

6.8.

Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena)

1 persona

43,71

6.9.

Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena) attālināti

1 persona

28,53

6.10.

Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (2 dienas)

1 persona

125,01

6.11.

Apmācītājorganizācijas novērtēšana par atbilstību prasībām, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

1 persona

772,14

6.12.

Atkārtota apmācītājorganizācijas novērtēšana par atbilstību prasībām, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

1 persona

514,76

6.13.

Tiesību piešķiršana nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā fiziskām personām

1 persona

302,27

6.14.

Atkārtota tiesību piešķiršana nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā fiziskām personām

1 persona

121,42

6.15.

Instruktora palīga, instruktora tiesību piešķiršana

1 persona

214,05

6.16.

Apliecība par pirmās palīdzības apmācības kursu

1 gabals

1,15

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktu.

2 Izsaukums, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav uzskatāms par neatliekamu.

3 Personai tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība tādā apmērā, kā to paredz Veselības aprūpes finansēšanas likums un citi normatīvie akti par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību.

4 Piemēro gadījumos, ja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam radušies zaudējumi saistībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izsaukumu pēc citu operatīvo dienestu vai personas pieprasījuma vai pēc dežūras pie potenciāli bīstama objekta laikā, kad notikusi apzināta operatīvo dienestu maldināšana vai tīši izraisīts apdraudējums.

5 Ja pakalpojums ilgst mazāk par vienu stundu, piemēro vienas stundas cenu.

6 Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādē ir divi neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgi, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

7 Papildus piemēro izdevumus, kas atlīdzināmi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar komandējumu saistīto izdevumu atlīdzināšanu (piemēram, personāla apdrošināšanas, dienas naudas, naktsmītnes, maksas ceļu un sabiedriskā transporta izmantošanas izdevumi).

8 Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādē ir neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

9 Specializētajā brigādē ir ārsts speciālists, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

10 Reanimācijas brigādē ir anesteziologs reanimatologs, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

11 Ja pakalpojums ilgst trīs stundas un ilgāk, piemēro koeficientu 0,85.

12 Piemēro, ja pacients tiek pārvests uz citu valsti vai no tās.

13 Piemēro, ja pakalpojumu sniedz stacionārā ārstniecības iestādē pēc pacienta vai pacienta pārstāvja pieprasījuma vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta pieprasījuma gadījumos, ja stacionārā ārstniecības iestāde pakalpojumu ikdienā nodrošina ar saviem resursiem.

14 Pakalpojuma nodrošināšanā piedalās ārsts speciālists un tiek izmantots operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ar vadītāju.

15 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

16 Papildus piemēro izdevumus, kas saistīti ar pirmās palīdzības sniedzēju piesaistīšanu kā atbalsta resursu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas kārtību publiskos masu pasākumos. 

17 Papildus piemēro izdevumus, kas nepieciešami kvalitatīvas un operatīvas palīdzības sniegšanai pacientam medicīniskās transportēšanas laikā vai saņemot ķirurģisku palīdzību, atbilstoši pacienta diagnozei un medicīniskajam stāvoklim. 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 411Pieņemts: 05.07.2022.Stājas spēkā: 08.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 07.07.2022. OP numurs: 2022/129.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
333805
08.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)