Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2022

2022. gada 1. jūnijā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 1. jūnija sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datu bāzes noteikumi" 69., 79. un 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) un informācijas par sarkano līniju aizsargjoslām sagatavošana, izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana ADTI datubāzē (turpmāk – datubāze).

(Ķekavas novada domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 18/2022 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā veic:

2.1. inženiertīklu un ceļu būvju būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai to nodošanu ekspluatācijā;

2.2. topogrāfiskos, ģeodēziskos vai kadastrālās uzmērīšanas darbus;

2.3. (svītrots ar Ķekavas novada domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022).

3. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ADTI izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un reģistrēšanu datubāzē realizē un koordinē Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izvēlēta persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi (turpmāk – datubāzes turētājs), normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā slēdzot ar datubāzes turētāju deleģēšanas līgumu. Datubāzes turētājs, neiesaistot pašvaldību, iekasē samaksu par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojumi). Datubāzes turētāja noteiktais samaksas apmērs par pakalpojumiem ir pieejams pašvaldības mājaslapas www.kekavasnovads.lv sadaļā "Deleģēšanas līgumi".

4. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. ADTI topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē, neatkarīgi no inženiertīklu esamības uzmēramajā teritorijā, topogrāfisko plānu saskaņo ar pašvaldības inženierkomunikāciju piesaistes inženieri un šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1. akciju sabiedrību "Sadales tīkls";

6.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tet" – Ķekavas novada ciemu un pilsētu teritorijās;

6.3. akciju sabiedrību "Gaso";

6.4. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

7. Inženiertīklu turētāju sarakstu, ar kuriem saskaņojami topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, publicē pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nav vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfisko plānu iesniedz pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās saskaņot savus inženiertīklus, tas pašvaldībai izvērtēšanai iesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un saskaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot ADTI atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no ADTI un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē ADTI datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā konstatē, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros uzrāda visus virszemes situācijas elementus (piemēram, aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes.).

12. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvo tiesību aktu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc ADTI apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022)

14. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022)

15. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plānu nesagatavo un neizsniedz, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai ADTI.

16. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, nodod pārbaudei datubāzes turētājam, lai tas pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo ADTI ievietotu pašvaldības datubāzē.

17. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022)

18. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un apakšzemes inženiertīklu novietojumā.

III. Noslēguma jautājumi

19. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

19.1. Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 5/2013 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā";

19.2. Baldones novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā".

20. Līdz brīdim, kad pašvaldība saskaņā ar noteikumu 3. punktu noslēdz deleģēšanas līgumu ar datubāzes turētāju, Ķekavas novada Baložu pilsētā, Ķekavas pilsētā (no 2022. gada 1. jūlija), Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā, Baldones pilsētā un Baldones pagastā katrā atsevišķi piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta:

20.1. Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2013 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā";

20.2. Baldones novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13/2022Pieņemts: 01.06.2022.Stājas spēkā: 07.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 06.07.2022. OP numurs: 2022/128.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333731
{"selected":{"value":"27.10.2022","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.10.2022","iso_value":"2022\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2022","iso_value":"2022\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2022.-26.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"