Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 371

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 55. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
74. panta otro un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 102. nr.; 2018, 147., 251. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtē ārvalsts kompetentās iestādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regulai Nr. 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana) (turpmāk - regula Nr. 2020/1784) un Hāgas 1965. gada konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk - Hāgas 1965. gada konvencija) iesniegtu lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu (turpmāk - ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums);"

1.2. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Regulas Nr. 2020/1784 15. panta 2. punkta "b" apakšpunktā un Hāgas 1965. gada konvencijas 12. panta otrās daļas "b" apakšpunktā paredzētajos gadījumos Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pirms ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildes uzsākšanas paziņo ārvalsts kompetentajai iestādei par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildes papildu izmaksām, kas sedzamas par ārvalsts dokumenta izsniegšanu, izmantojot iesniedzēja norādīto īpašo izsniegšanas metodi, un termiņu minēto izmaksu segšanai, kas nav mazāks par divām nedēļām. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma turpmāku izpildi atliek līdz brīdim, kad pilnībā samaksāti ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistītie izdevumi. Ja nepieciešams, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome tās noteikto termiņu papildu izmaksu segšanai var pagarināt.";

1.3. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pieņem un ārvalsts dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājumu kompetentajai ārvalsts iestādei nosūta pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, kā elektroniskā pasta sūtījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Citus regulā Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētos paziņojumus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome var pieņemt un nosūtīt arī elektroniskā pasta vai faksa sūtījuma veidā.";

1.4. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un citas regulā Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētās veidlapas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pieņem, ja šie dokumenti sagatavoti latviešu vai angļu valodā. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un zvērināts tiesu izpildītājs, kurš izpilda ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, regulā Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētās veidlapas aizpilda angļu valodā.";

1.5. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma atbilstību regulas Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijas prasībām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtē septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.";

1.6. izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums neatbilst attiecīgi regulas Nr. 2020/1784 vai Hāgas 1965. gada konvencijas darbības jomai;"

1.7. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 25. punktā minētajā gadījumā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome attiecīgi regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma F veidlapā paredzētajā paziņojumā vai Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētajā apliecinājumā norāda ārvalsts dokumenta atpakaļsūtīšanas iemeslu un šo paziņojumu ārvalsts kompetentajai iestādei nosūta pa pastu kopā ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotajiem dokumentiem, atmaksājot ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistītos izdevumus, ja tādi iemaksāti.";

1.8. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta - fiziskas personas - adrese acīmredzami ir nepilnīga (piemēram, trūkst adreses daļas) vai norādīta neprecīzi (piemēram, pieļautas pārrakstīšanās kļūdas), Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome var precizēt ārvalsts dokumenta piegādes adresi, arī, ja nepieciešams un iespējams, pārbaudot adresāta adresi Fizisko personu reģistrā. Ja pēc datu pārbaudes Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konstatē, ka Fizisko personu reģistrā adresāta norādītā dzīvesvietas adrese acīmredzami atšķiras no ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītās adreses, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo dokumentu nosūta atpakaļ ārvalsts kompetentajai iestādei bez izpildes, informējot ārvalsts kompetento iestādi par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma pārbaudes laikā konstatētajiem apstākļiem.";

1.9. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konstatē, ka ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums atbilst attiecīgi regulas Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijas darbības jomai un formālajiem nosacījumiem, tā ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo ārvalsts dokumentu nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, kura darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumenta piegādes adrese. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo ārvalsts dokumentu zvērinātam tiesu izpildītājam nosūta vēstulē, tajā norādot termiņu, kādā ārvalsts dokuments izsniedzams, un citus ārvalsts dokumenta piegādes nosacījumus, ja tādi ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādīti.";

1.10. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums iesniegts atbilstoši regulai Nr. 2020/1784, vienlaikus ar tā nosūtīšanu zvērinātam tiesu izpildītājam Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, izmantojot elektronisko pastu vai faksu, nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei apstiprinājumu par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma saņemšanu un nodošanu izpildei.";

1.11. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums iesniegts atbilstoši regulai Nr. 2020/1784, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar ārvalsts dokumentu adresātam izsniedz regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma L veidlapu, vienlaikus izskaidrojot adresāta tiesības atteikties pieņemt ārvalsts dokumentu tā izsniegšanas brīdī vai divu nedēļu laikā no tā izsniegšanas dienas, nosūtot atpakaļ zvērinātam tiesu izpildītājam ārvalsts dokumentu un minēto veidlapu vai rakstisku paziņojumu, kurā norādīts, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentus tajos lietotās valodas dēļ. Pēc ārvalsts dokumenta izsniegšanas darbību veikšanas zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzēto dokumentu izsniegšanas apliecinājumu.";

1.12. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzēto dokumentu izsniegšanas apliecinājumu un šo noteikumu 14. punktā minēto aktu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome par ārvalsts dokumenta izsniegšanu informē kompetento ārvalsts iestādi, no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu kopā ar izsniegtā ārvalsts dokumenta kopiju, ja tāda ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumam pievienota, nosūtot pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.";

1.13. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, kas iesniegts saskaņā ar regulu Nr. 2020/1784, nav iespējams izpildīt mēneša laikā no dienas, kad tas saņemts Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, bet zvērināta tiesu izpildītāja ieskatā ārvalsts dokumenta izsniegšana saprātīgā laikposmā ir iespējama, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties aizpilda regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzētā dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma 2. punktu un nosūta to Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, norādot iemeslus, kas kavē ārvalsts dokumenta izsniegšanu, kā arī apstākļus, kas liecina, ka dokumenta izsniegšana saprātīgā laikposmā būtu iespējama. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu pasta, elektroniskā pasta vai faksa sūtījumā nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei. Ja ārvalsts kompetentā iestāde informē, ka ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpilde nav turpināma, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome par to informē zvērinātu tiesu izpildītāju.";

1.14. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja saskaņā ar regulu Nr. 2020/1784 iesniegtā ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpilde nav iespējama, kā arī gadījumā, ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītajā termiņā adresāts atteicies pieņemt ārvalsts dokumentu vai pieņēmis tikai daļu no piegādājamajiem ārvalsts dokumentiem, zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzētā dokumentu izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma 3. vai 4. punktu un kopā ar neizsniegtajiem ārvalsts dokumentiem nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu un ārvalsts dokumentu pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, kā elektroniskā pasta sūtījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 371Pieņemts: 21.06.2022.Stājas spēkā: 01.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 27.06.2022. OP numurs: 2022/121.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
333464
01.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)