Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2022

2022. gada 13. aprīlī
Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 12. (prot. Nr. 13.)

Precizēti ar Ķekavas novada domes 2022. gada 1. jūnija
sēdes lēmumu Nr. 17. (prot. Nr. 19.)

Izdoti saskaņā ar
Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma vai tā daļas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kuram ir noteikts pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums, kas paredzēts pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, vai piešķirts ar atsevišķu administratīvo aktu (turpmāk – ceļa objekts) uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos (turpmāk – noteikumi) lietotie termini:

2.1. pastāvīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz ceļa objekta neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz ceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs;

2.2. mainīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz ceļa objekta brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs, vai veidojas sniega sanesumi;

2.3. ceļa objekta ārkārtas uzturēšana – neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ceļa objektu ārkārtējos laikapstākļos;

2.4. ārkārtējie laikapstākļi – ziemas sezonā – laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem: nepārtraukti sniguša sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 10 cm (intensīva snigšana), ja intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, vai atkala, vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi; vasaras sezonā - laikapstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – nokrišņi appludina, vai citādi bojā ceļa objektu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, vai uz ceļa objekta veidojas apledojums;

2.5. melnais segums – visa veida asfaltbetona un dubultās virsmas segumi.

3. Pašvaldība, izmantojot tās kapitālsabiedrības vai ārpakalpojumā izvēlētas personas pakalpojumus, nodrošina noteikumu III. nodaļā minēto ceļa objektu uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktās prasības attiecīgajai ceļa objektu uzturēšanas klasei.

4. Ceļa objektu uzturēšanu šo saistošo noteikumu ietvaros finansē no pašvaldības budžeta.

II. Ceļu uzturēšanas klasifikācija un apsekošanas uzskaite

5. Ceļa objektu uzturēšanas klasi (A, B, C un D) nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti:

5.1. A uzturēšanas klasi nosaka ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti virs 1000 vienībām;

5.2. B uzturēšanas klasi nosaka ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 500 līdz 1000 vienībām;

5.3. C uzturēšanas klasi nosaka ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti no 100 līdz 500 vienībām;

5.4. D uzturēšanas klasi nosaka ceļiem ar transportlīdzekļu gada vidējo intensitāti mazāk par 100 vienībām.

6. Ceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.

7. Ceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas ceļa objektu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim) un vasaras sezonai (no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim), apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Apstiprinātos sarakstus publicē pašvaldības mājaslapā.

8. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa ceļa objektiem pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos, pašvaldība nodrošina ceļa objektu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai ceļa objektu uzturēšanas klasei noteikti noteikumu 1. un 2. pielikumā.

9. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ceļa objektu apsekošanu veic ne retāk kā:

9.1. uz A uzturēšanas klases ceļiem – reizi divās nedēļās;

9.2. uz B uzturēšanas klases ceļiem – reizi mēnesī;

9.3. uz C uzturēšanas klases ceļiem – reizi ceturksnī;

9.4. uz D uzturēšanas klases ceļiem – reizi pusgadā.

10. Ārkārtējos laikapstākļos ceļa objektu apsekošanu A un B uzturēšanas klases ceļiem veic ne retāk, kā reizi divās diennaktīs, bet C un D uzturēšanas klases ceļiem – reizi nedēļā.

11. Ceļu apsekošanu dokumentē tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā, kurā norāda ceļa objekta apsekošanas datumu, apsekotā ceļa objekta nosaukumu, atklātos trūkumus, trūkuma atrašanās vietu, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un trūkumu novēršanas termiņu.

12. Veiktos ceļa objektu uzturēšanas darbus dokumentē ceļa objektu uzturēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālā, kurā norāda ceļa objektu nosaukumu un darbu veikšanas vietu, veikto darbu nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmantotos mehānismus, izlietotos materiālus un darbu veikšanas datumu.

III. Ceļa objektu ikdienas uzturēšanas darbi

13. Ķekavas novadā veic šādus ceļa objektu ikdienas uzturēšanas darbus: segumu uzturēšanu, ceļa objektu kopšanu, gājēju un veloceliņu uzturēšanu, ceļu ikdienas uzturēšanu ziemā, satiksmes organizēšanu.

14. Ceļa melno segumu uzturēšana ietver:

14.1. plaisu aizliešanu ar bitumenu vai bitumena emulsiju, vai aizpildīšanu ar bitumena mastiku;

14.2. bedrīšu aizpildīšanu:

14.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju;

14.2.2. ar melnajām šķembām un bitumenu, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

14.2.3. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

14.2.4. ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

14.3. segumu tīrīšanu;

14.4. iesēdumu labošanu.

15. Grants un šķembu segumu un uzlaboto grunts ceļa objektu uzturēšana ietver:

15.1. ceļu klātņu planēšanu;

15.2. iesēdumu un bedru labošanu grants segumos un uzlabotos grunts ceļos;

15.3. grants, šķembu, uzlabotas grunts segumu nošļūkšanu.

16. Ceļa objektu kopšana ietver:

16.1. izskalojumu likvidēšanu;

16.2. atsevišķu koku novākšanu.

17. Ceļa objektu ikdienas uzturēšana ziemā ietver:

17.1. ceļa attīrīšanu no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām;

17.2. ceļa attīrīšanu no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi.

18. Satiksmes organizēšana ietver ceļa zīmju stabu un ceļa zīmju uzturēšanu, nomaiņu un uzstādīšanu.

IV. Prasības ceļu uzturēšanai

19. Prasības ceļu uzturēšanai vasarā saskaņā ar 1. pielikumu.

20. Prasības ceļu uzturēšanai ziemā saskaņā ar 2. pielikumu.

V. Noslēguma jautājums

21. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 11. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12/2019 "Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 13. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022
Prasības ceļu uzturēšanai vasarā
Nr. p.k.PrasībasUzturēšanas klase
ABCD
Pieļaujamie rādītāji
1.Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš. Konstatējot šādu defektu tas jāapzīmē vai jānorobežo, minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu atklāšanas
2.Dubļi vai netīrumi no ielas asfalta seguma jānovāc20 diennakšu laikā25 diennakšu laikānetiek normētsnetiek normēts
3.Asfalta segumos bedres nedrīkst būt lielākas par 0,1 m2 un dziļākas par 50 mm Atklātie trūkumi jānovērš
Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpildalīdz 1.jūnijamlīdz 15.jūnijamlīdz 1.jūlijamlīdz 1.jūlijam
Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim
4.segumā šķērsprofilā nav pieļaujami iesēdumi (risas), kas dziļāki par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš
5.Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem (kas lielāki par 70 mm), un vaļējām velēnām. Atklātie trūkumi jānovēršlīdz 10.maijamnetiek normēts
Grants segumus profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kālīdz 10.maijamnetiek normēts
6.Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanāsnetiek normēts
7.Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants segumā 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 100 mm, grants segums jānoplanē1 mēneša laikā2 mēnešu laikā
8.Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 150 mm. Atklātie trūkumi jānovērš1 mēneša laikā2 mēnešu laikā
9.Bruģa segumā radušās bedres kas lielākas par 0,1m2 un dziļākas par 50 mm pavasarī jāsalabo pārbruģējotlīdz 1.jūnijamlīdz 15.jūnijamlīdz 1.jūlijamnetiek normēts
Vēlāk izveidojušās bedres kas lielākas par 0,1m2 un dziļākas par 50 mm jāsalabo līdz 30.septembrim
Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (drīkst ar citu materiālu)10 diennakts laikā15 diennakšu laikā3 nedēļas laikā1 mēneša laikā
10.segumā šķērsprofilā nav pieļaujami iesēdumi (risas), kas dziļāki par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš
11.Uz ceļa objekta klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
12.Uz ceļa objekta klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izņemot avarējušus transportlīdzekļus vai to kravas) novēršana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
13.Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt krāsotiem pelēkā krāsā vai pārklātiem ar pelēku aizsargājošu segumu. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš
14.Ceļa zīmju stabi vai balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasvērušies. Atklātie trūkumi jānovērš3 diennakšu laikā10 diennakšu laikā1 mēneša laikānetiek normēts
15.Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77–1:2009 "Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes", LVS 77–2:2009 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77–3:2007 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības" prasībām
Bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno5 diennakts laikā10 diennakšu laikā15 diennakšu laikā20 diennakšu laikā
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 13. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022
Prasības ceļu uzturēšanai ziemā
Nr. p.k.Prasībasuzturēšanas klase
ABCD
Pieļaujamie rādītāji
1.Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega pēc snigšanas beigām8 stundas12 stundas18 stundas20 stundas
2.Sniega biezums uz brauktuves mainīgos laikapstākļos10 cm15 cm15 cm20 cm
3.Sniega sanesumu biezums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī15 cm20 cm20 cm25 cm
4.Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās6.00–22.006.00–20.006.00–18.006.00–18.00
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022 "Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu.

1.2. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanu.

1.3. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanu.

1.4. Saistošie noteikumi nosaka:

1.4.1. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uzturēšanu;

1.4.2. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uzturēšanas klasifikāciju un apsekošanas uzskaiti;

1.4.3. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbus;

1.4.4. Prasības pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uzturēšanai vasarā;

1.4.5. Prasības pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu uzturēšanai ziemā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:

2.1.1. nosakot pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu (privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums) nekustamajam īpašumam vai tā daļai, tiktu noteikta kārtība, kādā pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanu;

2.1.2. veicinātu Ķekavas novada attīstību, nodrošinot vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

2.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, kā arī pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu administratīvo aktu.

3.2. Pēc provizoriskiem aprēķiniem pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanai, katru gadu, būs nepieciešami 1000 – 4000 (viens tūkstotis līdz četri tūkstoši) euro par kilometru.

3.3. Minēto summu indikatīvie maksimumi un minimumi ir nosakāmi katra gada budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir sabiedrība kopumā, gan uzņēmēji Ķekavas novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldība.

5.2. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pašvaldības speciālistu darba grupā.

6.2. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2022Pieņemts: 13.04.2022.Stājas spēkā: 11.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 10.06.2022. OP numurs: 2022/112.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333131
11.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)