Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. janvārī.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4

Madonā 2022. gada 15. februārī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības
15.02.2022. domes lēmumu Nr. 106
(prot. Nr. 3, 37. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības
28.04.2022. domes lēmumu Nr. 256
(prot. Nr. 11, 20. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības
31.05.2022. domes lēmumu Nr. 355
(prot. Nr. 13, 33. p.)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Viešūrs (platība 175,00 ha) atrodas Madonas novada Vestienas pagasta administratīvajā teritorijā (307467 / 619807) un tas ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus "Vestiena" un dabas parka "Gaiziņkalns" teritorijā.

2. Viešūrs saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Viešūrā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību", kā arī Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.

4. Licencētā makšķerēšana Viešūrā tiek ieviesta, pamatojoties uz ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ko izstrādājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 2012. gadā un ko apstiprinājusi Madonas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība).

5. Licencēto makšķerēšanu Viešūrā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības un SIA "ČIEKURI-SHISHKI" 2013. gada 3. janvārī noslēgto ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. VES/6-3/13/1 un 2016. gada 27. septembrī noslēgto vienošanos Nr. VES/1.3-3/16/2 organizē SIA "ČIEKURI-SHISHKI", vienotās reģistrācijas Nr. 40103534546, juridiskā adrese "Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855, tālrunis 29114744, e-pasta adrese: gints.rudzitis@viesurakalns.lv, www.viesurakalns.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

6. Licencētā makšķerēšana ir atļauta visā Viešūra platībā no ledus vai no airu laivām, kā arī šī nolikuma 1. pielikumā norādītajās atsevišķajās vietās, kurās atļauts makšķerēt no krasta vai, iebrienot ūdenī. Makšķernieki, izņemot ezera krasta zemju īpašniekus, airu laivas ūdenī drīkst ielaist un izcelt krastā tikai vietā, kur izvietota Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumu Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" informācijas zīme "Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā" (skatīt 1. pielikumu), airu laivas nolaižot ūdenī un izceļot krastā atbilstoši kārtībai, kura norādīta informācijas stendā blakus informācijas zīmei.

7. Papildus šī nolikuma 6. punktā noteiktajam, ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem atļauts makšķerēt no ne vairāk kā divām, viņiem piederošām airu laivām, kā arī no viņu īpašumā esošo zemju krasta, ezerā izbūvētas laipas vai, iebrienot no īpašumā esošā krasta ūdenī. Ezera krasta zemju īpašnieki var atļaut citiem makšķerniekiem makšķerēt no ezera krasta zemju īpašnieku īpašumā esošo zemju krasta, no ezera krasta zemju īpašniekiem piederošām ne vairāk kā divām laivām, vai izmantot viņu īpašumā esošo zemju krastos ezerā izbūvētās laipas, vai iebrienot no īpašumā esošā krasta ūdenī.

8. Licencētā makšķerēšana Viešūrā notiek saskaņā ar spēkā esošiem Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:

8.1. Ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 31. martam;

8.2. pavasara – rudens periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no 1. maija līdz ezera aizsalšanai;

8.3. zivju nārsta periodā laikā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim ezerā ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana;

8.4. licencētā makšķerēšana ir atļauta katru dienu: pavasara – rudens periodā no 5.00 līdz 23.00, ledus periodā no 7.00 līdz 17.00, izmantojot divas jebkura tipa makšķeres (tai skaitā ne vairāk kā vienu spiningu pavasara – rudens periodā);

8.5. vienas dienas laikā katram makšķerniekam lomā tiesības paturēt lomā divas karpas vai divas līdakas, vai divus zandartus un ne vairāk kā 5 kg citu sugu zivju;

8.6. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

8.7. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm

9. Licencētai makšķerēšanai Viešūrā ezerā ir paredzētas šādas licences:
 

Nr.
 
Kategorija
 
Licences darbības termiņš
 
Gada periods
 
Maksa
 
9.1.Pilnas maksas licenceVienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāPavasara – rudens periodsEUR 7,00
9.2.Pilnas maksas licenceVienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāLedus periodsEUR 3,00
9.3.Samazinātas maksas licenceBērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem
 
Vienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāPavasara – rudens periodsEUR 3,50
9.4.Samazinātas maksas licenceBērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras vecākas par 65 gadiem
 
Vienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāLedus periodsEUR 1,50
9.5.Bezmaksas licencePolitiski represētajām personām, personām ar invaliditāti un personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība
 
Vienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāPavasara – rudens periodsLedus periods
 
Bezmaksas
9.6.Samazinātas maksas licenceEzera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem
 
Vienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāPavasara – rudens periodsEUR 3,50
9.7.Samazinātas maksas licenceEzera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem
 
Vienas dienas licence noteikumu 8.4. apakšpunktā paredzētajā diennakts laikāLedus periodsEUR 1,50

10. Makšķerēšanai vienā dienā izdod:

10.1. ne vairāk kā 20 (divdesmit) 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteiktās licences;

10.2. ne vairāk kā 10 (desmit) 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteiktās licences;

10.3. ne vairāk kā 10 (desmit) 9.5. apakšpunktā noteiktās licences;

10.4. ne vairāk kā 10 (desmit) 9.6. un 9.7. apakšpunktā noteiktās licences.

11. Licencētā makšķerēšana ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā un laikā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs. Makšķerniekam ir tiesības prasīt, lai licencē norāda datumu, kas nav datums, kad licence tiek iegādāta.

12. Iegādājoties vai saņemot makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

13. Kamēr licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, licences maksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

IV. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

14. Vienas dienas bezmaksas licenci var saņemt šī nolikuma 9.5. apakšpunktā noteiktās personas:

14.1. politiski represētās personas, uzrādot politiski represētās personas statusu apliecinošu dokumentu;

4.2. personas ar I, II vai III grupas invaliditāti, uzrādot invalīda apliecību;

14.3. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību.

15. Vienas dienas samazinātas maksas licenci var saņemt:

15.1. šī nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteiktās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

15.2. šī nolikuma 9.6. un 9.7. apakšpunktā noteiktās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu Viešūra krasta zemju īpašnieku sarakstu, kas ir iesniegts licencētās makšķerēšanas organizētājam. Viešūra krastam piegulošo zemju īpašnieki licencētās makšķerēšanas organizētājam iesniedz to ģimenes locekļu (zemes īpašnieka laulātais, vecvecāki, vecāki, bērni) sarakstu, kurām iespējams izmantot vienas dienas samazinātas maksas licenci.

V. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

16. Katra licencē (2. pielikums A – G):

16.1. licences nosaukums un veids;

16.2. kārtas numurs;

16.3. derīguma termiņš;

16.4. licences cena;

16.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;

16.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;

16.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

16.8. izsniegšanas datums un laiks.

17. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

18. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

19. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas Madonas novadā:

19.1. katru dienu pavasara – rudens periodā Madonas novada Vestienas pagasta "Stirnās" – Laivu bāzē (tālrunis 28656198, darba laiks no 5.00 līdz 23.00),

19.2. katru dienu ziemas periodā Madonas novada Vestienas pagasta "Kalna Dzīšļi" – "Viešūra kalna sporta kompleksā" (tālrunis 28656198, darba laiks no 7.00 līdz 17.00).

20. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā.

VI. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietošana

21. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā pārskaita valsts budžetā 30% no licenču pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

22. Licencētās makšķerēšana organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, apkārtējās vides sakopšanai, uzturēšanai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

23. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot licences otrā pusē lomu uzskaites tabulā (3. pielikums).

24. Makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm makšķernieki nodod licencētās makšķerēšanas organizētājam uzreiz pēc makšķerēšanas pabeigšanas, vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūta to pa pastu uz šī nolikuma 19.2. apakšpunktā norādīto adresi ("Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855).

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

25.1. līdz kārtējā gada 1. februārim nodrošināt pārskata par realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR";

25.2. nodrošināt makšķerēšana licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šo nolikumu;

25.3. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;

25.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

25.5. līdz attiecīgā gada 15. jūlijam un 15. janvārim iesniegt Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;

25.6. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2012. gada zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

25.7. reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā ar pašvaldību saskaņotu informāciju par veiktajiem pasākumiem Viešūra apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

25.8. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma prasībām;

25.9. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

25.10. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

25.11. sadarbībā ar novada pašvaldību sniegt informāciju Madonas novada informatīvajos izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Viešūrā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

25.14. izstrādājot makšķerēšanas sacensību nosacījumus, saskaņo tos ar pašvaldību un Valsts vides dienestu;

25.15. reģistrēt makšķerniekus, kas ir pārkāpuši nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

25.16. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpei;

25.17. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina airu laivu izīrēšanu makšķerniekiem.

IX. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Viešūra zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai:

27.1. nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču esamības pārbaudes;

27.2. pasākumus zivju sugu krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai saskaņā ar Viešūra zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskām rekomendācijām.

X. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

28. Nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, kā arī tā uzraudzībā piedalās Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.

29. Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības pilnvarotas personas.

XI. Nolikuma darbības laiks

30. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir līdz 2026. gada 31. decembrim.

XII. Nolikuma pielikumi

31. Viešūra shēma (1. pielikums).

32. Licenču paraugi (2. pielikums A - G).

33. Lomu uzskaites tabula (3. pielikums).

34. Saskaņojumi (4. pielikums).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā
Licencētās makšķerēšanas vieta – Viešūrā

– informācijas zīmes "Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā" vieta un licenču iegādes vieta – Madonas novada Vestienas pagasta "Stirnas" - laivu bāze

– licenču iegādes vieta- Madonas novada Vestienas pagasta "Slēpošanas komplekss Viešūra kalns"

– piekrastes posmi, kuros atļauta makšķerēšana no krasta, kā arī iebrienot ūdenī.

(Tālr. 28656198).

2. pielikums A
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis


Licences cena EUR 7,00


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 6.00 līdz 23.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas


Licences cena EUR 7,00


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 6.00 līdz 23.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

2. pielikums B
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas pilnas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā ledus periodā no ledus pasaknis


Licences cena EUR 3,00


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 8.00 līdz 17.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas pilnas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā ledus periodā
no ledus


Licences cena EUR 3,00


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 8.00 līdz 17.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

2. pielikums C
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas pasaknis


Licences cena EUR 3,50


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 6.00 līdz 23.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā pavasara - rudens periodā no krasta, no laipas vai laivas


Licences cena EUR 3,50


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 6.00 līdz 23.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

2. pielikums D
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.28656198)
 

Vienas dienas samazinātas maksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā ledus periodā no ledus pasaknis


Licences cena EUR 1,50


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 8.00 līdz 17.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas samazinātas maksas licence Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā ledus periodā
no ledus


Licences cena EUR 1,50


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________ no 8.00 līdz 17.00

(datums)


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

2. pielikums E
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr. 28656198)
 

Vienas dienas bezmaksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas pasaknis

Bezmaksas licence


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________

(datums)

pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00,
ledus periodā no 8. līdz 17.00.


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

SIA "Čiekuri-Shishki"

(VRN 40103534546 adrese -"Kalna Dzīšļi", Vestienas pagasts, Madonas novads, LV4855, tālr.. 28656198)
 

Vienas dienas bezmaksas licences Nr.____ makšķerēšanai Viešūrā ezerā no ledus, no krasta, no laipas vai laivas

Bezmaksas licence


Izdota __________________________________________________

(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. un e-pasta adrese)

(bez makšķernieka vārda, uzvārda un makšķerēšanas datuma licence nav derīga)


Atļauts makšķerēt Viešūrā

20____.g."____"_________

(datums)

pavasara - rudens periodā no no 6.00 līdz 23.00,
ledus periodā no 8. līdz 17.00.


Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ______________________________________________

(paraksts)

20____.g."____"_________


Licenci
izsniedza _______________________________________________

(paraksts)

3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā
Licences otra puse:

Lomu uzskaites tabula

 
Nr. p.k.Zivs sugaSkaits, gab.Svars, kg 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Šī licence dod tiesības paturēt lomā 2 karpas vai divas līdakas, vai divus zandartus un ne vairāk kā 5 kg citu sugu zivju.

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 28656198

3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu. vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

4. Lūdzam šo makšķerēšanas licenci ar datiem par reģistrētajām zivīm nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam pēc makšķerēšanas pabeigšanas vai ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā nosūtīt to pa pastu uz šīs licences otrā pusē norādīto adresi vai ievietojot licences izsniegšanas vietas patkastītē.
 

Makšķernieka paraksts: _________________________________

4. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Viešūrā
Saskaņojuma lapa
SASKAŅOTS:

 

1. Zemkopības ministrija:
 22.09.2021. vēstule 4.1-3e/1833/2021
  
2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR":
 26.10.2021. vēstule Nr. 30-1/694-e
  
3. Valsts vides dienests:
 11.11.2021. vēstule Nr. 2.4/4691/VI/2021
  
4. Dabas aizsardzības pārvalde:
 08.12.2021 Nr.3.15/1011/2021-N10
  
5. Madonas novada pašvaldība:
Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas 14.01.2022. lēmums (protokols Nr. 1, 1.p.)
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsZvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Viešūrs Vestienas pagastā saskaņā ar Civillikuma I. pielikumu ir publiskais ezers.

Madonas novada pašvaldībai SIA "ČIEKURI-SHISHKI" iesniedza apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem nolikumu par licencēto makšķerēšanu Viešūrā. Nolikums ir saskaņots ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā minētajām institūcijām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Viešūrā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

Saistošie noteikumi nosaka Viešūrā licencētās makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tika ievietots www.madona.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 15.02.2022.Stājas spēkā: 09.06.2022.Zaudē spēku: 01.01.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 08.06.2022. OP numurs: 2022/110.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333055
09.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)