Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2026. gada 1. janvārī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

2022. gada 28. aprīlī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.–2025. gadam
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 408
(prot. Nr. 5, 51.)


PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 587
(prot. Nr. 6, 82.)


Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Āsteres ezers (84,9 ha) atrodas Limbažu novada, Viļķenes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. panta II pielikumu ir privāta ūdenstilpne, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Zeme zem Āsteres ezera ierakstīta Zemesgrāmatā uz Viļķenes pagasta pašvaldības vārda (Nolikuma Pielikums Nr.1).

2. Āsteres ezeru apsaimnieko biedrība "Āsteres ezers", saskaņā ar 2019. gada 18. jūlija ūdenstilpnes nomas līgumu Nr. 4.15.13/19/10, ar kuru Limbažu novada pašvaldība Āsteres ezeru iznomājusi biedrībai "Āsteres ezers" licencētās makšķerēšanas organizēšanai.

3. Licencētā makšķerēšana Āsteres ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.799, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā un tā sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī makšķerēšanas tūrisma un attiecīgās infrastruktūras attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā, pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības 2019. gada 18. jūlija ūdenstilpes nomas līgumu nr. 4.15.13/19/10 organizē biedrība "Āsteres ezers" (reģ. Nr. 40008116250, juridiskā adrese Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050, tel. 29225211, e-pasts: zalaiskurss@inbox.lv).

II. Makšķerēšanas tiesības

5. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ir iegādājusies (saņēmusi) attiecīgu licenci.

6. Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

III. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana atļauta visa Āsteres ezera platībā (Nolikuma pielikums Nr. 2).

8. Licencētās makšķerēšanas gads ir iedalīts divos periodos:

8.1. ziemas un pavasara sezona: 1. janvāris – 30. aprīlis;

8.2. vasaras un rudens sezona: 1. maijs – 31.decembris.

9. Licencētā makšķerēšana Āsteres ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.800, ievērojot šādus papildus nosacījumus:

9.1. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt: karpas – ne vairāk kā 3 gab., bet pārējo sugu zivju, kas nav norādītas Ministru kabineta noteikumi Nr.800 16. punktā, vienas dienas lomā paturamais kopējais svars nepārsniedz 5 kilogramus;

9.2. pēc Nolikuma 9.1.apakšpunktā noteiktā attiecīgās zivju sugas loma svara vai skaita sasniegšanas makšķerēšana ir jāpārtrauc.

10. Licencētā makšķerēšana atļauta:

10.1. no krasta;

10.2. no ūdenstilpē īpaši ierīkotām laipām;

10.3. no saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" reģistrētām airu laivām, tai skaitā Āsteres ezera krastiem pieguļošās zemes īpašniekiem piederošām laivām;

10.4. no ledus.

11. Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts.

12. Āsteres ezerā aizliegts nodarboties ar vēžošanu un zemūdens medībām.

13. Par drošību uz ūdens un ledus makšķerēšanas laikā atbild pats makšķernieks.

IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits, maksa par makšķerēšanas licencēm un makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

14. Licencētā makšķerēšanā Āsteres ezerā noteiktas šādas licences:
 

Licences nosaukumsCena euro/gab.
14.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā3,00 EUR
14.2. Diennakts licence makšķerēšanai Āsteres ezerā5,00 EUR
14.3. Vasaras un rudens sezonas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā25,00 EUR
14.4. Ziemas un pavasara sezonas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā15,00 EUR
14.5. Gada licence biedrības "Āsteres ezers" biedriem (70 gab.)10,00 EUR
14.6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā (100 gab.)-

15. Visa veida gada, sezonas, vienas dienas vai diennakts licences makšķerēšanai Āsteres ezerā dod tiesības tās saņēmējam makšķerēt no krasta, no ūdenstilpē īpaši ierīkotām laipām, no laivas, kura atbilst nolikuma 10.3. apakšpunkta nosacījumiem, vai no ledus.

16. Kopējais licenču skaits nav ierobežots, izņemot gada licences biedrības "Āsteres ezers" biedriem (70 gab.), kas tiek saņemtas saskaņā ar Nolikuma 18. punktu.

17. Gada un gada bezmaksas licences derīgas attiecīgajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

18. Nolikuma 14.5. apakšpunktā paredzētās licences tiek izsniegtas tiem biedrības "Āsteres ezers" biedriem, kas piedalās biedrības rīkotos zivju resursu saglabāšanas un dabas aizsardzības pasākumos, atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 799 24.2. punktam.

19. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi saņemt:

19.1 Āsteres ezeram pieguļošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viļķenes pagastā;

19.2 Viļķenes pagasta teritorijā dzīvojošie maznodrošinātie iedzīvotāji;

19.3 bērni vecumā līdz 16 gadiem;

19.4 personas, kas ir vecākas par 65 gadiem;

19.5 politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību);

19.6 personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

20. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences Nolikuma 19.1. un 19.2. punktā minētajām personām izsniedz saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums bezmaksas licences piešķiršanai.

21. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci, Nolikuma 19.1. un 19.2. punktā minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums pašvaldībā vai licencētās makšķerēšanas organizētājam ar pamatojumu bezmaksas licences saņemšanai.

V. Makšķerēšanas licences saturs, noformējums un realizācijas kārtība

22. Visās licencēs (Nolikuma pielikums Nr. 3–8.) tiek uzrādīts:

22.1. licences veids;

22.2. izsniegšanas datums;

22.3. kārtas numurs;

22.4. cena;

22.5. derīguma datums vai termiņš;

22.6. makšķerēšanas vieta;

22.7. lomu uzskaites tabulas paraugs (forma);

22.8. licencētās makšķerēšanas organizētājs Āsteres ezerā, licences izsniedzēja paraksts un izsniegšanas vieta;

22.9. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, paraksts.

23. Licencei jābūt noformētai un uzskaitītai atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta prasībām.

24. Visas licences tiek numurētas un uzskaitītas īpašā licenču uzskaites žurnālā. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas nolikumu.

25. Licences var iegādāties:

25.1. biedrībā "Āsteres ezers", adrese "Dziļezeriņi", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, tālr.: 26705918, katru dienu no plkst. 7.00 līdz 19.00 vai iepriekš piesakoties;

25.2. interneta vietnē www.manacope.lv.

VI. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences

26. 20% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas vienu reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

27. 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu iegādei zivju resursu papildināšanai, Āsteres ezera krastu sakopšanas darbiem, zivju aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

VII. Lomu uzskaite

28. Visu licenču, izņemot elektroniski iegādāto licenču, īpašnieku obligāts pienākums, neatkarīgi no licenču veida, ir atgriezt licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu, tās tieši iesniedzot saņemšanas (iegādes) vietā vai arī nosūtot pa pastu uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz attiecīgās licences:

28.1. vienas dienas un diennakts licenci 5 (piecu) dienu laikā pēc tās izmantošanas;

28.2. sezonas licenci un gada bezmaksas licenci 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

29. Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem 5 (piecu) darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

30. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru. Vienas dienas licenču īpašnieki ieraksta minētos datus licences otrajā pusē norādītajā tabulā, bet sezonas licenču (neatkarīgi no to veida), gada bezmaksas licenču un gada licenču biedrības "Āsteres ezers" biedriem īpašnieki ieraksta minētos datus lomu uzskaites tabulā atbilstoši licencē norādītajam paraugam (Nolikuma pielikums Nr. 9), to pievienojot atgrieztajai licencei.

31. Biedrība "Āsteres ezers" līdz katra gada 1. februārim nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam informāciju par visa veida pārdotajām licencēm iepriekšējā gadā un kopējo lomu uzskaiti zivju krājumu novērtēšanai.

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un makšķerēšanas, vides un dabas aizsardzības prasības un kontrole

32. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

32.1. sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību sniegt informāciju "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Āsteres ezerā un nodrošināt atbilstošu labi saskatāmu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

32.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar Nolikuma 25. punkta apakšpunktiem;

32.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

32.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši Nolikuma VI. nodaļai;

32.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā; uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

32.6. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši Nolikuma VII. nodaļā noteiktai kārtībai;

32.7. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām un informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām Āsteres ezerā;

32.8. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas, noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti;

32.9. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos,

32.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par Nolikuma 27.punktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

32.11. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu, kā arī veikt attiecīgās daļas naudas līdzekļu pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu;

32.12. iesniegt līdz nākamā gada 1. februārim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtā "BIOR" makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atdotās licences zivju resursu novērtēšanai;

32.13. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, par konstatēto pārkāpumu informēt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

32.14. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar izstrādātajiem Āsteres ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Pasākumu plānu Āsteres ezera zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai 2020.–2025. gadam (Nolikuma pielikums Nr. 10).

33. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu Āsteres ezerā veic:

33.1. Pašvaldības policijas darbinieki;

33.2. Pašvaldības pilnvarotās personas;

33.3. Valsts vides dienests;

33.4. Dabas aizsardzības pārvalde;

33.5. Valsts vides dienesta pilnvarota persona.

34. Saskaņā ar likuma "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" 1. pielikumu, Āsteres ezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā un tā apkārtnē jāievēro šādas vides aizsardzības prasības:

34.1. aizliegts kurināt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietas), lauzt, cirst, zāģēt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu, piesārņot apkārtni un ūdenstilpi;

34.2. transporta piebraukšana un novietošana Āsteres ezera tuvumā uz privātām zemēm atļauta tikai ar attiecīgā zemes īpašnieka atļauju.

IX. Noslēguma jautājumi

35. Personām, kas vēlas organizēt makšķerēšanas sacensības Āsteres ezerā, makšķerēšanas sacensības rakstiski jāpiesaka biedrībai "Āsteres ezers" 10 (desmit) dienas pirms to norises dienas un sacensību nolikumi jāsaskaņo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.800, kā arī papildus tie jāsaskaņo ar biedrību "Āsteres ezers", ja tā nav sacensību organizētāja. Sacensību dalībniekiem obligāti jāiegādājas derīga termiņa licences makšķerēšanai Āsteres ezerā. Makšķerēšanas sacensību organizētājiem, kuri neievēros šajā punktā minētās prasības, būs liegtas tiesības organizēt attiecīgās makšķerēšanas sacensības Āsteres ezerā kārtējā un nākošajā gadā.

36. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir līdz 2025. gada 31. decembrim.

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Limbažu novada domes 2020. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.–2025. gadam".

38. Licences, kas iegādātas saskaņā ar Limbažu novada domes 2020. gada 26. marta saistošiem noteikumiem Nr. 6 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.– 2025. gadam" ir spēkā līdz tajos norādītajam beigu termiņam.

X. Nolikuma pielikumi

39. Zemesgrāmatu apliecība (1. pielikums).

40. Āsteres ezera karte (2. pielikums).

41. Licenču paraugi (3–8. pielikumi).

42. Lomu uzskaites tabula (9. pielikums).

43. Pasākumu plāns Āsteres ezera zivju resursu papildināšanai un zivju resursu aizsardzībai (10. pielikums).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums Nr. 1
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam

Pielikums Nr. 2
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam

Pielikums Nr. 3
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība "Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Vienas dienas licence

makšķerēšanai

Āsteres ezerā

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai  Āsteres ezerā

 
Nr. DL 1- 0000 Nr. DL 1- 0000 
20 g.____________ Licence izsniegta 20___. g. "_____" _______________________ 

________________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena

EUR 3,00

 Licences cena EUR 3,00 

________________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
       

 

-

      
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

 
 
Lomu uzskaites tabula

DATUMS

ZIVS SUGA

SKAITS

SVARS

    
    
    

* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās izmantošanas vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 4
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība "Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Vienas dienas licence

makšķerēšanai

Āsteres ezerā

 

Diennakts licence makšķerēšanai Āsteres ezerā

 
Nr. DNL 2- 0000 Nr. DNL 2- 0000 
20 g.____________ Licence izsniegta 20___. g. "_____" __________ plkst________ 

____________________________
(izsniegšanas vieta)

 Izsniegšanas vieta 

Licences cena

EUR 5,00

 Licences cena EUR 5,00 

____________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

 

    

-

       
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

 
 
Lomu uzskaites tabula

DATUMS

ZIVS SUGA

SKAITS

SVARS

    
    
    

* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās izmantošanas vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 5
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība

"Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Vasaras un rudens sezonas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā

 

Vasaras un rudens sezonas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā

 
Nr. VSL 3- 0000 Nr. VSL 3- 0000 
20__ .g. ____________ Atļauts makšķerēt 20___. g. 01.05. – 31.12. 

_____________________________
(izsniegšanas vieta)

   

Licences cena

EUR 25,00

 Licences cena EUR 25,00 

_________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

 

    

-

       
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un makšķerēšanas datuma licence nav derīga!

 
 
* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 6
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība

"Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Ziemas un pavasara sezonas licence makšķerēšanai

Āsteres ezerā

 

Ziemas un pavasara sezonas licence makšķerēšanai  Āsteres ezerā

 
Nr. ZSL 4- 0000 Nr. ZSL 4- 0000 
20__ .g. ____________ Atļauts makšķerēt 20___. g. 01.01. – 30.04. 

__________________________
(izsniegšanas vieta)

   

Licences cena

EUR 15,00

 Licences cena EUR 15,00 

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

 

     

-

      
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un datuma licence nav derīga!

 
 

Godātais Makšķerniek! Esi uzmanīgs uz ledus!

* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 7
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība

"Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Gada licence biedrības Āsteres ezers biedriem makšķerēšanai Āsteres ezerā

 

Gada licence biedrības Āsteres ezers biedriem makšķerēšanai Āsteres ezerā

 
Nr. BBL 5- 0000 Nr. BBL 5- 0000 
20__ .g. ____________ Atļauts makšķerēt 20___. g. 01.01. – 31.12. 

_______________________
(izsniegšanas vieta)

   

Licences cena

EUR 10,00

 Licences cena EUR 10,00 

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

 

    

-

       
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un datuma licence nav derīga!

 
 

Godātais Makšķerniek! Esi uzmanīgs uz ledus!

* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 8
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Biedrība

"Āsteres ezers"

Reģ. Nr. 40008116250

 Biedrība "Āsteres ezers", reģ. Nr. 40008116250,

Briežu gatve 5-1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV – 4050

 

Gada bezmaksas

licence makšķerēšanai

Āsteres ezerā

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Āsteres ezerā

 
Nr. BL 6- 000 Nr. BL 6- 000 
20___ .g. ____________ Atļauts makšķerēt 20___. g. 01.01. –31.12. 

__________________________
(izsniegšanas vieta)

   
Bezmaksas Bezmaksas 

___________________________
(izsniedzēja paraksts)

 Licence izsniegta 

Ar Nolikumu esmu iepazinies

 

(vārds, uzvārds)

 
  

 

     

-

      
  

(personas kods)

 

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, tel. e-pasta adrese un paraksts)

 

Bez makšķernieka kartes, personas datiem un datuma licence nav derīga!

 
 

* Godātais makšķerniek, esi uzmanīgs uz ledus!

* Šī licence atļauj iegūt un vienā dienā lomā paturēt: karpas – ne vairāk par 3 gab., citas pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 " Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi 16. punktā, ar kopējo svaru ne vairāk par 5 kg;

* Atļauts makšķerēt no krasta, no laipas, no laivas vai no ledus.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu

atgriezt licenci tās iegādes vietā ar ierakstītu lomu piecu dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām vai arī nosūti to uz biedrības "Āsteres ezers" adresi, kura norādīta uz licences! Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem piecu darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabulu interneta vietnē www.manacope.lv.

 
Paldies par izpratni un "ne asakas"!Ar cieņu

– biedrība "Āsteres ezers"

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr 29406258 vai .29225211

Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 9
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
LOMU UZSKAITES TABULA

Sezonas licencēm (neatkarīgi no to veida), gada licencēm biedrības biedriem un gada bezmaksas licencēm licencētajai makšķerēšanai Āsteres ezerā

 
Licences veids un numurs
 
 
Licences īpašnieks (vārds, uzvārds, tālrunis)
 
DATUMS
ZIVJU SUGA
SKAITS
SVARS
PIEZĪMES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jūsu iesniegtie dati tiks nodoti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam zivju krājumu stāvokļa novērtēšanai.
Paldies par izpratni un "ne asakas!"
biedrība "Āsteres ezers"
Pielikums Nr. 10
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Āsteres ezerā 2022.–2025. gadam
Pasākumu plāns Āsteres ezera zivju resursu papildināšanai un zivju resursu aizsardzībai 2020.–2025. gadam
 Zivju resursu papildināšana   

Gads

ZIVJU SUGASKAITSSVARSIelaišanas laiks

2020

Zandartu mazuļi10000 gb.5-20 gjūlijs - septembris

2021

Vienvasaras līdakas8000 gb.20-100 gseptembris-oktobris

2022

Zandartu mazuļi8000 gb.5-20 gjūlijs - septembris

2023

Vienvasaras līdakas8000 gb.20-100 gseptembris-oktobris

2024

Vienvasaras līdakas8000 gb.20-100 gseptembris-oktobris

2025

Vienvasaras līdakas8000 gb.20-100 gseptembris-oktobris
 Zivju resursu aizsardzības pasākumi   

1

Laipas izbūve ezerā biedrības laivu piestātnē1 gb. 2020. gada marts, aprīlis

2

Atpūtas zonas labiekārtošana ozolu birzītē  Katru gadu

3

Biedrības apsaimniekotās teritorijas sakopšana pavasara talkā  Katru gadu

4

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ievērošanas kontrole, apbraukājot ezeru vismaz reizi nedēļā  Katru gadu
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2022.–2025.gadam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības

pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Lai saistošie noteikumi būtu spēkā pēc 2022. gada 1. jūnija, nepieciešams veikt grozījumus nolikumā par licencēto makšķerēšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto punktu, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā.

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts nosaka, ka Organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu, un 13. punkts nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.

Ņemot vērā, ka jaunajos saistošajos noteikumos veikti tikai tehniski precizējumi, lai tie atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būtiski nemainot iepriekšējos licencētās makšķerēšanas noteikumus un kārtību, kas apstiprināta ar Limbažu novada domes 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.–2025.gadam", nav nepieciešams saņemt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā prasītos saskaņojumus, jo tie jau saņemti saskaņojot Limbažu novada domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.– 2025. gadam".

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Saistošajos noteikumos veikti tehniski grozījumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas būtiski neietekmē licencētās makšķerēšanas norises kārtību.

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, vides un dabas aizsardzības prasības, makšķerēšanas licenču veidus, skaitu, maksu, saturu un realizāciju, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības Āsteres ezerā 2022.–2025. gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu piemērošanā jāvēršas biedrībā "Āsteres ezers".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.–2025. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 15.06.2022.Zaudē spēku: 01.01.2026.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 14.06.2022. OP numurs: 2022/114.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333027
15.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)