Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2022

Ludzā 2022. gada 24. februārī
Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 5, 71. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. marta ārkārtas sēdē
(prot. Nr. 6, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu
un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Ludzas novada simboliku un kārtību, kādā simbolika izgatavojama un lietojama.

2. Ludzas novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir novada ģerbonis un karogs.

3. Ludzas novada karogu, ģerboni, tā attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Ludzas novada pašvaldības atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

4. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Ludzas novada simboliku un tās elementus, nosaka Ludzas novada pašvaldība.

5. Pieteikumus par Ludzas novada simbolikas izmantošanu izskata un atļauju paraksta Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors, kura lēmums ir apstrīdams Ludzas novada domē.

6. Ludzas novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām pašvaldībai jāiesniedz: iesniegums; juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija, izstrādājuma skice vai etalona paraugs, izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits.

7. Atļauju izmantot Ludzas novada simboliku komerciālos nolūkos pašvaldība izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas.

8. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Ludzas novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja Ludzas novada pašvaldības izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas periodā.

9. Pēc Ludzas pašvaldības policijas pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt atļauju (vai tās kopiju) simbolikas lietošanai, un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma – arī ražojamo vai pārdodamo produkciju, kura satur Ludzas novada simboliku vai tās elementus.

10. Saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu var tikt atļauts lietot Ludzas novada simboliku arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

II. Ludzas novada ģerboņa un karoga apraksts, to izmantošana

11. Ģerboņa heraldiskais apraksts – skaldīts ar viļņotu griezumu: zils ar sudrabu; 1. – zilā laukā augšup vērsts sudraba zobens ar zelta rokturi, 2. – sudraba laukā melna augšup vērsta atslēga (1. pielikums).

12. Novada karoga apraksts – Ludzas novada ģerboņa attēls uz balta un tumši zila horizontāli dalīta fona (2. pielikums).

13. Ludzas novada pašvaldībai ir novada simbolikas lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogā, deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Ludzas novada pašvaldības atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, iestāžu un struktūrvienību dokumentos (arī veidlapās), kā arī izvietot pie Ludzas novada pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

14. Lietojot novada ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.

15. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot Ludzas novada simboliku dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.

16. Novada simboliku atļauts izmantot dekoratīvos nolūkos kā novada simbolu tādā veidā un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to, un tikai ar pašvaldības atļauju.

17. Pirms atļaujas lietot Ludzas novada simboliku fiziskām un juridiskām personām jāiesniedz pašvaldībā maksājuma uzdevums par pašvaldības nodevas samaksu.

18. Aizliegts izgatavot Ludzas novada ģerboņa attēlu vai karogu bez pašvaldības atļaujas un pašvaldības nodevas samaksas.

III. Atbildība un kontrole

19. Par novada ģerboņa attēla izmantošanu neatbilstoši saistošo noteikumu prasībām var piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 5 naudas soda vienībām.

20. Ludzas novada pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas lietošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu pārkāpumu.

21. Kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi veic Ludzas novada pašvaldības policija.

IV. Noslēguma jautājums

22. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku:

22.1. Ludzas novada pašvaldības 26.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu".

22.2. Kārsavas novada pašvaldības 24.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 23 "Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku".

22.3. Ciblas novada pašvaldības 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu".

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka
1. pielikums
Ludzas novada pašvaldības
24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2022
"Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu"
Ludzas novada ģerbonis

Krāsas: sudrabs – Pantone 877C, zelts – Pantone 873C, zilā – Pantone 286C, melnā – Pantone black

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka
2. pielikums
Ludzas novada pašvaldības
24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2022
"Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu"
Ludzas novada karogs

Krāsas: zilā – Pantone 295C un baltā – WhiteC; ģerbonis – heraldiskajās krāsās

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka
Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2022 "Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punkts, noteic, ka dome var noteikt pašvaldības un tās teritoriālā iedalījuma vienību simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju.

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi nostiprināt novada identitāti, un, lai novads būtu atpazīstams pēc simbolikas.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nepieciešami, lai noteiktu Ludzas novada simbolikas lietošanas kārtību atbilstoši mūsdienu prasībām un pašvaldības mērķiem. Lai nodrošinātu novada simbolikas pareizu un kvalitatīvu lietošanu, ir nepieciešams ieviest un uzturēt atbildīgu, skaidri saprotamu un viegli administrējamu simbolikas lietošanas kārtību. Noteikumi veicina novada simbolikas izmantošanu, tādējādi veicinot novada atpazīstamību un novadnieku patriotismu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam noteiktas saistošajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmēri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotais projekts neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāLai veicinātu novada simbolikas izmantošanu suvenīru u.c. izstrādājumu izgatavošanā, novada popularizēšanā, simbolikas lietošanai netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ludzas novada pašvaldība, lēmumu pieņemšanu atļauju lietot simboliku pieņem pašvaldības izpilddirektors, bet izpildes kontroli –Ludzas novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/2022Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 19.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 18.03.2022. OP numurs: 2022/55.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330873
19.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)