Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 31

Rīgā 2022. gada 8. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 11 2. p.)

Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 1. un 2. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 195 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "Komisijas 09.07.2019. normatīvo noteikumu Nr. 119" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 211".

2. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja revidētie dati nesakrīt ar iesniegtajos ceturkšņa pārskatos ietvertajiem nerevidētajiem datiem, tad noguldījumu piesaistītājs sagatavo un bez liekas kavēšanās iesniedz labotos ceturkšņa pārskatus atbilstoši revidētajiem datiem."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja noguldītājs pārvalda citai personai (noguldītājam) pienākošos līdzekļus noguldījumu piesaistītājā un noguldījumu piesaistītājs šo personu (citu noguldītāju) ir identificējis, tad šīs personas (cita noguldītāja) segtos noguldījumus nesummē ar noguldītāja segtajiem noguldījumiem, bet uzrāda atsevišķi."

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Kapitāla rādītāji:

14.1. sviras rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr.  2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā - ES regula Nr. 2021/451) 10. pielikuma pārskata "C 47.00 - SVIRAS RĀDĪTĀJA APRĒĶINĀŠANA (LRCalc)" rindai "0330";

14.2. kapitāla seguma rādītāju (K2) nosaka kā starpību starp pirmā līmeņa kapitāla rādītāju un pirmā līmeņa kapitāla prasību, izmantojot:

14.2.1. pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, kas norādīts ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "0030";

14.2.2. pirmā līmeņa kapitāla prasību, kas norādīta ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" rindā "0180"."

5. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Likviditātes rādītāji:

15.1. pamatsaistību attiecību pret citiem aktīviem, kas nav likvīdi (L1), nosaka, izmantojot:

15.1.1. pamatsaistības, kas ir:

15.1.1.1. noguldījumi ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 18. pielikuma pārskata "C 66.01. - TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE" (tālāk tekstā - pārskats C 66.01.) rindas "0260" 0200.-0220. ailei,

15.1.1.2. 35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 12 mēnešiem atbilstoši pārskata C 66.01. rindas "0270", "0280", "0290", "0310", "0330" un "0340" 0020.-0190. ailei,

15.1.1.3. kapitāls un rezerves atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.03 - Bilance: Pašu kapitāls" rindai "0300", izņemot pārvērtēšanas rezerves, t.i., šā pārskata rindā "0090" norādītu pozitīvu summu;

15.1.2. citus aktīvus, kuri nav likvīdi, ko nosaka kā kopējo aktīvu un likvīdo aktīvu starpību, atskaitot kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam un pieskaitot 50 procentus no ārpusbilances saistībām, izmantojot:

15.1.2.1. kopējos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.01 - Bilance: Aktīvi" rindai "0380",

15.1.2.2. likvīdos aktīvus atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 72.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - LIKVĪDI AKTĪVI" rindas "0010" 0010. ailei,

15.1.2.3. kredītus ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam atbilstoši ES regulas Nr.  2021/451 18. pielikuma pārskata C 66.01. rindas "0600", "0610", "0620", "0630" un "0650" 0020.-0190. ailei,

15.1.2.4. 50 procentus no ārpusbilances saistībām atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 73.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS" rindas "0460" 0010. ailei;

15.2. likviditātes prasību izpildes rādītāju (L2) nosaka kā īpašas likviditātes prasības izpildes apmēra (faktiskā) un ar Komisijas lēmumu noteiktā apmēra starpību. Ja noguldījumu piesaistītājam nav noteikta īpaša likviditātes prasība, rādītājam L2 piemēro 75 procentu riska pakāpi;

15.3. likviditātes seguma rādītāju (L3) nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 24. pielikuma pārskata "C 76.00 - LIKVIDITĀTES SEGUMS - APRĒĶINI" rindai "0030"."

6. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Lielo riska darījumu rādītāji:

17.1. lielo riska darījumu kopsummas attiecību pret pirmā līmeņa kapitālu (R1) nosaka, izmantojot:

17.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 8. pielikuma pārskata "C 28.00 - Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei, ņemot vērā, ka katrs darījuma partneris aprēķinā iekļaujams vienu reizi;

17.1.2. pirmā līmeņa kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 2021/451 1. pielikuma pārskata C 01.00 - PAŠU KAPITĀLS (CA1)" rindu "0015";

17.2. tautsaimniecības nozares koncentrāciju kredītportfelī (R2) nosaka, izmantojot:

17.2.1. lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmēru atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 06.01 - Nefinanšu sabiedrībām - dalījumā pa NACE kodiem - izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums" 0010., 0021. un 0022. ailes kopsummai;

17.2.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 01.01 - Bilance - aktīvi" rindas "0090", "0099", "0130", "0144" un "0183" 0010. ailei."

7. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ienākumus nenesošu kredītu rādītājs:

18.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummas attiecību pret kredītportfeli (Q1) nosaka, izmantojot:

18.1.1. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0060. ailes un rindas "0005" 0060. ailes kopsummai;

18.1.2. kredītportfeli atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0010. ailes un rindas "0005" 0010. ailes kopsummai;

18.2. ienākumus nenesošu kredītu segumu ar uzkrājumiem (Q2) nosaka, izmantojot:

18.2.1. uzkrājumu kopsummu ienākumus nenesošiem kredītiem atbilstoši ES regulas Nr.  2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0150. ailes un rindas "0005" 0150. ailes kopsummai;

18.2.2. ienākumus nenesošu kredītu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 2021/451 3. pielikuma pārskata "F 18.00 - Ienākumus nesoši un nenesoši riska darījumi" rindas "0070" 0060. ailes un rindas "0005" 0060. ailes kopsummai."

8. Aizstāt 21.1.4. punktā vārdus un skaitļus "Latvijas Bankas 16.05.2014. noteikumu Nr. 132" ar vārdiem un skaitļiem "Latvijas Bankas 04.06.2021. noteikumu Nr. 192".

9. Aizstāt 23.1. punktā vārdus un skaitļus "Komisijas 26.03.2019. normatīvo noteikumu Nr. 52" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 27.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 199".

10. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi".

11. Papildināt noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 17.1.2. punktā minēto rādītāju par 2021. gada 1. ceturksni nosaka, izmantojot atbilstošo kapitālu saskaņā ar ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 - IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindu "226"."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 08.03.2022.Stājas spēkā: 15.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 14.03.2022. OP numurs: 2022/51.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330737
15.03.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)