Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 127

Rīgā 2022. gada 15. februārī (prot. Nr. 8 56. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A., 239A., 244C., 248A. nr.; 2022, 5A., 8A., 13A., 18A., 24A., 29. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.14. apakšpunktu;

1.2. izteikt 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16. pilnībā vakcinēta persona – persona, kurai atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai ievadīts pirmreizējās vakcinācijas pilnam kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits, un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas ne mazāk kā 14 dienas;"

1.3. izteikt 2.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16.1 vakcinācija – atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai saņemts primārajai vakcinācijai atbilstošs vakcīnas devu skaits (turpmāk – primārā vakcinācija) vai balstvakcinācijai atbilstošs devu skaits (turpmāk – balstvakcinācija);"

1.4. svītrot 2.16.2 apakšpunktu;

1.5. izteikt 2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23. epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;"

1.6. izteikt 2.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.25. epidemioloģiski nedroša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms un kura neatbilst epidemioloģiski drošas vides prasībām;"

1.7. svītrot 3. punktu;

1.8. svītrot 5.6. apakšpunktu;

1.9. svītrot 5.8. apakšpunktu;

1.10. svītrot 5.9. apakšpunktu;

1.11. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattiecas uz:
6.1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem; 
6.2. personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma; 
6.3. Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
6.4. Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas;
6.5. ārvalstu ekspertiem un komersantiem, kuri starptautiskās sadarbības ietvaros ieceļo Latvijas Republikā, lai sniegtu atbalstu ar valsts aizsardzību un nacionālo drošību saistītos jautājumos un palīdzību sabiedriskās kārtības un drošības un robežapsardzības nodrošināšanā, kā arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras atgriežas Latvijas Republikā no šādas palīdzības sniegšanas ārvalstīs.";

1.12. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas un mājas karantīnas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.";

1.13. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas par konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, tai skaitā:
12.1. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
12.2. brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
12.3. rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
12.4. apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē;
12.5. norādījums par maksimālo personu skaitu pakalpojuma sniegšanas vietā, ja tāds ir noteikts.";

1.14. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, darba devējs var:
12.11. organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu) testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 rutīnas skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem;
12.12. identificēt darbiniekus, kas pēdējo triju dienu laikā darbavietā bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, vai darbiniekus, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka tie ir inficēti, un organizēt šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testu katru reizi pirms darba dienas vai maiņas uzsākšanas septiņas kalendāra dienas pēc kontakta ar inficēto personu. Ja darbavietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tās ievēro mājas karantīnu un, ja nepieciešams, informē ģimenes ārstu, lai saņemtu darbnespējas lapu.";

1.15. papildināt ar 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Organizējot šo noteikumu 12.1 punktā minēto darbinieku testēšanu, darba devējs nosaka iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā un iekļauj to iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, tai skaitā aprakstot testu veikšanas un to rezultātu paziņošanas procedūru, kā arī kontroles procedūru un rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā.";

1.16. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Distancēšanās nodrošināšanai tiek veikti šādi pasākumi atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētām rekomendācijām:
13.1. divu metru fiziskas distances nodrošināšana starp darbiniekiem, starp darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;
13.2. cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole, lai novērstu drūzmēšanos telpās, it īpaši pie ieejām un izejām, tām piegulošajā iekštelpā un ārtelpā, un vietās, kur notiek vai prognozējami var notikt pastiprināta cilvēku pulcēšanās, kā arī laikā, kad tā var notikt (piemēram, pārtraukumos, maksimumstundās, pirms vai pēc pasākuma);
13.3. dažādu cilvēku grupu savstarpējas sastapšanās novēršana, ja darbs tiek organizēts grupās vai ja pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators sniedz pakalpojumu, cilvēkiem pulcējoties grupās;
13.4. attālinātā darba organizēšana un veikšana, kā arī attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšana un izmantošana atbilstoši iespējām un darba specifikai.";

1.17. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.18. papildināt ar 17.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.13. plašsaziņas līdzekļu raidījumos, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki.";

1.19. svītrot 18. punktu;

1.20. svītrot 19. punktu;

1.21. svītrot 20. punktu;

1.22. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs norīko personu, kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Atbildīgā persona nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to ievērošanas uzraudzību pakalpojuma sniegšanas vietā (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla), pasākuma norises vietā vai darba vietā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
21.1. (Svītrots)
21.2. (Svītrots)
21.3. (Svītrots)";

1.23. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Darba devējs darbu klātienē organizē tādā veidā, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir tiesības noteikt katra darbinieka (amatpersonas) (tai skaitā brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem) inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Darba devējs izvērtē šādus kritērijus:
24.1. darbi vai pakalpojumi, kurus saskaņā ar šiem noteikumiem var sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē;
24.2. darbinieki (amatpersonas), kuriem ir paaugstināta iespēja inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;
24.3. darbinieku (amatpersonu) klātienes darba (amata, dienesta) pienākumi, kuri ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.";

1.24. papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, tad darbinieki (amatpersonas), kā arī personas, kas nodarbinātas uz ārpakalpojuma līguma pamata, savus darba pienākumus, ieskaitot mācību praksi, amata apguvi un brīvprātīgā darbu, veic tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja viņu darba pienākumi saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un viņi ir iesaistīti šādu darbu veikšanā:
24.11. personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumu, nonākot tiešā kontaktā ar pacientu;
24.12. personas, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, nonākot tiešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju;
24.13. Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki (amatpersonas);
24.14. personas, kuru pamatpienākums ir publisko pakalpojumu sniegšana tiešā saskarē ar pakalpojuma saņēmēju;
24.15. personas, kas sniedz pakalpojumus tiešā saskarē ar pakalpojuma saņēmēju epidemioloģiski drošā vidē.";

1.25. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Darba devējs nepielaiž pie darba šo noteikumu 24.1 punktā minēto personu, kā arī to darbinieku, kuram atbilstoši šo noteikumu 24. punktam darba devējs ir noteicis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību, ja persona nav uzrādījusi derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.26. papildināt ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā, darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas.";

1.27. papildināt ar 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, darba devējs ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba devēja noteiktajā laikā (termiņā) saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.";

1.28. svītrot 26. punktu;

1.29. svītrot 27. punktu;

1.30. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Epidemioloģiski drošā vidē tiek ievēroti šādi nosacījumi:
28.1. tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija; 
28.2. netiek pieļauta tādu personu (izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam) klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi.";

1.31. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šo noteikumu nosacījumi attiecībā uz derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību pakalpojumu saņemšanai vai dalībai pasākumos netiek piemēroti attiecībā uz bērniem līdz 18 gadu vecumam.";

1.32. svītrot 30. punktu;

1.33. svītrot 31. punktu;

1.34. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja persona apmeklē telpas ārpus epidemioloģiski drošās vides, tajās tiek piemērotas vispārējās un speciālās epidemioloģiskās prasības (atbilstoši epidemioloģiski nedrošajai videi).";

1.35. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja pakalpojuma sniegšana vai pasākums noris gan epidemioloģiski drošā, gan epidemioloģiski nedrošā vidē, pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka attiecīgās drošības vides ir fiziski norobežotas un dažādās drošības vidēs esošās apmeklētāju plūsmas nepārklājas visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.";

1.36. papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Vienlaicīgi atļauts pulcēties:
33.11. privātos pasākumos līdz 50 personām, izņemot kāzu svinības, bēru un kristību ceremonijas, kuru laikā atļauts pulcēties līdz 250 personām;
33.12. publiskos pasākumos, tai skaitā aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos) līdz 3 000 personām.";

1.37. papildināt ar 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Pēc Kultūras ministrijas vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma atsevišķi valstiski nozīmīgi kultūras vai sporta pasākumi var noritēt, neievērojot šo noteikumu 33.12. apakšpunktā noteikto cilvēku skaitu, ja tiek nodrošināts, ka pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 60 % no maksimālā apmeklētāju skaita un pasākuma epidemioloģiskās drošības protokols ir saskaņots ar centru un Veselības ministriju.";

1.38. svītrot 34. punktu;

1.39. svītrot 35. punktu;

1.40. svītrot 36. punktu;

1.41. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Persona, kura inficēta ar Covid-19 un kurai atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro izolācijas prasības, un kurai nav ļauts saņemt atbilstošo pakalpojumu, jo tai jāievēro mājas karantīnas prasības, vai kurai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai persona, kas neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto sejas masku vai lieto to neatbilstošā veidā un nepilda pakalpojuma sniedzēja norādījumus, netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Šādai personai tiek atteikts sniegt pakalpojumu vai piedalīties pasākumā, kā arī persona tiek izraidīta no telpas vai vietas bez zaudējumu atlīdzināšanas.";

1.42. svītrot 40. punktu;

1.43. svītrot 42. punktu;

1.44. svītrot 43. punktu;

1.45. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Institūcijas nodarbinātajam, veicot uzraudzību, kontroli, operatīvo darbību vai izmeklēšanas darbības, nav pienākuma uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Netiek pārbaudīta sadarbspējīga sertifikāta esība arī personām, pret kurām tiek īstenotas minētās darbības, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Šo pasākumu laikā ievēro Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos piesardzības pasākumus (lieto individuālos aizsardzības līdzekļus, veic dezinfekciju, pēc iespējas ievēro distanci). Sadarbspējīga sertifikāta vai testa neesība neatbrīvo no pienākuma piedalīties pirmstiesas izmeklēšanā, tiesas procesā vai kriminālsodu izpildē un pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.";

1.46. izteikt 3.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.1. Saimniecisko pakalpojumu sniegšanas, publisko pasākumu norises un amatieru kolektīvu nodarbību organizēšanas nosacījumi
45. Iekštelpās tikai epidemioloģiski drošā vidē var:
45.1. sniegt un saņemt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi (tostarp diskotēkās, naktsklubos), azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), sportu un sabiedrisko ēdināšanu;
45.2. sniegt un saņemt individuālos pakalpojumus, kuru saņemšanas laikā netiek lietota sejas maska un ir ciešs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju;
45.3. organizēt un piedalīties publiskos pasākumos, kā arī amatieru mākslas un sporta kolektīvu nodarbībās.
45.1 Citos šo noteikumu 45. punktā neminētos gadījumos pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izvēlēties pakalpojumu klātienē sniegt epidemioloģiski drošā vidē, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai.
45.2 Šo noteikumu 45. punkta nosacījumi netiek piemēroti pakalpojumiem valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos, ieslodzījuma vietās, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem līdzņemšanai, ēdināšanas pakalpojumiem sporta komandu dalībniekiem to uzturēšanās vietā.
46. Šajā nodaļā minētie nosacījumi par telpas platību neattiecas uz:
46.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu – ilgstošas satikšanās telpu iekārtu un aprīkojuma izmantošana –, kura laikā nodrošina ieslodzījuma vietās noteikto epidemioloģisko prasību ievērošanu;
46.2. izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.";

1.47. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Iekštelpās tirdzniecības vietā un tirgus paviljonā (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) nosaka tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Informāciju par maksimālo apmeklētāju skaitu izvieto pie tirdzniecības vietas vai tirgus paviljona durvīm.";

1.48. svītrot 49. punktu;

1.49. izteikt 51.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā vai tirgus paviljonā;"

1.50. izteikt 51.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. izvieto informāciju par pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā vai tirgus paviljonā.";

1.51. svītrot 51.4. apakšpunktu;

1.52. svītrot 52. punktu;

1.53. svītrot 53. punktu;

1.54. svītrot 54. punktu;

1.55. izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Šajos noteikumos minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.";

1.56. svītrot 3.3. apakšnodaļu;

1.57. svītrot 3.4. apakšnodaļu;

1.58. izteikt 70.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.3. persona pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes 10 dienas atrodas pašizolācijā;"

1.59. izteikt 70.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.6. darbiniekus ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testē ar antigēna testu, kā arī veic minēto darbinieku uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu, kuros konstatēts pozitīvs rezultāts. Ja tā antigēna testa rezultāts ir pozitīvs, darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas un viņam uzdod nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 infekcijas laboratorisko diagnostiku un apzinātu kontaktpersonas, uz kurām jāattiecina mājas karantīnas prasības;"

1.60. izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē.";

1.61. svītrot 92. punktu;

1.62. svītrot 93. punktu;

1.63. izteikt 96. punktu šādā redakcijā:

"96. Transportlīdzekļos ir atļauts uzstādīt nesertificētu vai nemarķētu caurspīdīga materiāla (piemēram, plastikāta) aizsargkonstrukciju, kas norobežo transportlīdzekļa vadītāja sēdvietu no pasažieru sēdvietām vai transportlīdzekļa priekšējās un aizmugurējās sēdvietas. Aizsargkonstrukcijas esība neierobežo pasažieru skaitu transportlīdzeklī. Ja šāda aizsargkonstrukcija ir uzstādīta, aizsargkonstrukcijas stiprinājumam, novietojumam un caurredzamībai jāatbilst normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. Transportlīdzekļa vadītāja un pasažiera pienākums ir nodrošināt aizsargkonstrukcijas drošu ekspluatāciju atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.";

1.64. izteikt 98.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1. reisa izpildes laikā – izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus un katrā pieturvietā atverot visas durvis pasažieru iekāpšanas pusē;"

1.65. svītrot 100. punktu;

1.66. izteikt 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās, visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē, piedaloties personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī veicot izglītojamo (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmās) rutīnas skrīninga testu vai RNS testu atbilstoši centra algoritmam.";

1.67. svītrot 102. punktu;

1.68. izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.";

1.69. izteikt 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Pedagoga privātprakses pakalpojumu sniedz persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ko uzrāda pirms pakalpojuma sniegšanas, kā arī iesniedzot iesniegumu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšanai vai pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.";

1.70. izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā, šajā punktā norādītajām personām ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai:
104.1. pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības (izņemot akadēmisko personālu, kas neierodas Latvijas Republikas teritorijā) pakāpē nodarbinātajiem;
104.2. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem;
104.3. koledžās un augstskolās studējošajiem (izņemot studējošos studiju programmās, kas tiek īstenotas tālmācības formā). Ārvalsts studējošais studiju procesā var piedalīties attālināti bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;
104.4. pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem).";

1.71. izteikt 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Personām, kuras piedalās izglītības procesā un tā nodrošināšanā, ir pienākums veikt rutīnas skrīninga testu, tostarp ārpus izglītības iestādes, ja to paredz centra tīmekļvietnē publicētais algoritms. Par pozitīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu nekavējoties informē darba devēju, izglītības iestādi vai izglītības programmas īstenotāju tā noteiktajā kārtībā. Nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums ārpus izglītības iestādes nodrošināt izglītojamo rutīnas skrīninga testa veikšanu un par rezultātu informēt izglītības iestādi tās noteiktajā kārtībā.";

1.72. svītrot 104.2 punktu;

1.73. izteikt 105.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.1. rutīnas skrīninga testēšanu – izglītojamo pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas). Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir tiesīgs pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) par minētā testa veikšanu izglītības iestādē, ja centra algoritms paredz testa veikšanu ārpus izglītības iestādes;"

1.74. papildināt ar 106.1 punktu šādā redakcijā:

"106.1 Pašvaldības sadarbībā ar laboratorijām nodrošina transporta loģistiku izglītības iestāžu skrīningam nepieciešamo materiālu piegādei un paraugu savākšanai no to teritorijā esošajām konkrētajām izglītības iestādēm.";

1.75. svītrot 107. punktu;

1.76. svītrot 108. punktu;

1.77. papildināt ar 109.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2.6. rotācijas kārtībā ne vairāk kā piecas darbdienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot vispārējās pamatizglītības 1.–6. klasi);"

1.78. papildināt ar 109.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2.7. pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.";

1.79. izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Izglītības procesu tikai klātienē (izņemot šo noteikumu 109.1. un 109.2.7. apakšpunktā minēto gadījumu) īsteno:
111.1. pirmsskolas izglītības programmā;
111.2. vispārējās pamatizglītības programmā 1.–3. klasei;
111.3. speciālās izglītības iestādē;
111.4. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
111.5. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
111.6. sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni".";

1.80. izteikt 113.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"113.1. iekšējās kontroles sistēmā nosaka par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu atbildīgo personu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā:
113.1.1. veic izglītojamo un nodarbināto testēšanu;
113.1.2. organizē un kontrolē izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmu, izmanto koplietošanas telpas, laboratorijas, dienesta viesnīcu, internāta un ēdināšanas pakalpojumus;
113.1.3. veic sertifikātu verificēšanu un rutīnas skrīninga testēšanas rezultātu pārbaudi;
113.1.4. izglītojamais (nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis), nodarbinātais un pakalpojuma sniedzējs informē izglītības iestādi par testa rezultātu;"

1.81. izteikt 113.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"113.2. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu.";

1.82. izteikt 114. punktu šādā redakcijā:

"114. Pilngadīgais izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē izglītības iestādi par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19 un atrašanos izolācijā vai par izglītojamā atrašanos mājas karantīnā.";

1.83. svītrot 117.1 punktu;

1.84. svītrot 117.2 punktu;

1.85. izteikt 118.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"118.2. apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā;"

1.86. izteikt 118.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"118.3. ja ārvalsts studējošajam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, informē studējošo par nepieciešamību veikt testu atbilstoši koledžas vai augstskolas noteiktajai kārtībai, un viņš koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcā var uzturēties ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē, ja dienesta viesnīcas iedzīvotāju plūsmas nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;"

1.87. izteikt 118.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"118.4. nodrošina, ka dienesta viesnīcas pakalpojumus sniedz tikai personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.";

1.88. svītrot 119. punktu;

1.89. izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Bērnu nometnes organizēšanā ievēro piesardzības pasākumus, kas noteikti Valsts izglītības satura centra vadlīnijās bērnu nometņu organizētājiem. Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar Covid-19.";

1.90. svītrot 3.8.2. apakšnodaļu;

1.91. izteikt 126. punktu šādā redakcijā:

"126. Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu  109.1., 109.2.5., 109.2.6. un 109.2.7. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.";

1.92. izteikt 128. punktu šādā redakcijā:

"128. Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 109.1., 109.2.5., 109.2.6. un 109.2.7. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, tad:
128.1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:
128.1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai; 
128.1.3. ja šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.1.1.​​​​​​​ un 128.1.2. ​​​​​​​apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
128.1.4. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu; 
128.2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:
128.2.1. pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;
128.2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, tad pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 128.2.1.  apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.";

1.93. izteikt 130. punktu šādā redakcijā:

"130. Sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot treniņus bērniem līdz 18 gadu vecumam.";

1.94. svītrot 131. punktu;

1.95. svītrot 133. punktu;

1.96. svītrot 134. punktu;

1.97. svītrot 135. punktu;

1.98. izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Sporta sacensības iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot sacensības bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī šo noteikumu 138. punktā minēto gadījumu.";

1.99. svītrot 137. punktu;

1.100. izteikt 138. punktu šādā redakcijā:

"138. Starptautiski sporta pasākumi iekštelpās, kuros tiek nodrošināta visu to organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīga nošķiršana no pasākuma organizēšanā un norisē neiesaistītām personām, drīkst norisināties arī epidemioloģiski nedrošā vidē, un dalībai tajos Latvijas Republikā drīkst ieceļot arī personas no šo noteikumu 146. punktā minētajām valstīm.";

1.101. svītrot 139.2. apakšpunktu;

1.102. svītrot 140.5. apakšpunktu;

1.103. svītrot 141. punktu;

1.104. svītrot 142. punktu;

1.105. svītrot 144. punktu;

1.106. izteikt 146. punktu šādā redakcijā:

"146. Aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā no īpaši augsta riska valstīm (valstīm, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija, tai skaitā īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu), ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.107. svītrot 147.2. apakšpunktu;

1.108. izteikt 148. punktu šādā redakcijā:

"148. Šīs nodaļas izpratnē testēšanas sertifikāts apliecina, ka persona pirms iekāpšanas starptautiskā pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja tā ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā pēdējo 72 stundu laikā ir veikusi RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi antigēna testu un veiktā testa rezultāts ir negatīvs. Ja izceļošanas valsts nenodrošina sadarbspējīga testēšanas sertifikāta izsniegšanu, testēšanas faktu persona apliecina ar testa rezultātu izceļošanas valsts valodā vai angļu valodā papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).";

1.109. svītrot 150. punktu;

1.110. svītrot 151. punktu;

1.111. izteikt 152. punktu šādā redakcijā:

"152. Persona, kurai nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms iekāpšanas starptautiskā pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda testēšanas sertifikātu vai negatīvu RNS testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 72 stundu laikā, vai negatīvu antigēna testa rezultātu, ja tests veikts pēdējo 48 stundu laikā. Šis nosacījums attiecas arī uz personām, kurām ir vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts, ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts.";

1.112. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Persona, kas izmanto starptautiskā pārvadātāja transportlīdzekli, uzrāda pārvadātājam derīgu sadarbspējīgu sertifikātu papīra formā vai viedierīcē vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid testa rezultātu, ja tāds ir nepieciešams, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.113. izteikt 154. punktu šādā redakcijā:

"154. Starptautiskais pārvadātājs vizuāli vai elektroniski pārbauda uzrādītā sadarbspējīgā sertifikāta vai šo noteikumu 149. punktā minētā apliecinājuma, vai Covid-19 testēšanas pārskata derīgumu.";

1.114. izteikt 155. punktu šādā redakcijā:

"155. Ja persona nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid-19 testa rezultātu, pārvadātājs ir tiesīgs tai atteikt iekāpšanu transportlīdzeklī.";

1.115. izteikt 156. punktu šādā redakcijā:

"156. Ieceļojot Latvijas Republikā, personai ir pienākums uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai šo noteikumu 149. punktā minēto apliecinājumu, vai Covid-19 testa rezultātu pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pārstāvja pieprasījuma.";

1.116. papildināt ar 158.1 punktu šādā redakcijā:

"158.1 Ieceļojot Latvijas Republikā starptautiskajā lidostā "Rīga", personai (tai skaitā arī personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts) tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt RNS testu starptautiskās lidostas "Rīga" teritorijā.";

1.117. svītrot 159. punktu;

1.118. svītrot 160. punktu;

1.119. svītrot 162. punktu;

1.120. svītrot 163. punktu;

1.121. svītrot 164. punktu;

1.122. svītrot 165. punktu;

1.123. svītrot 166. punktu;

1.124. izteikt 167.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.5. šo noteikumu 6. ​punktā minētajām personām.";

1.125. svītrot 168. punktu;

1.126. svītrot 169. punktu;

1.127. izteikt 170. punktu šādā redakcijā:

"170. Ieceļošanas aizliegums no īpaši augsta riska valstīm neattiecas uz personu, kas ieceļo Latvijas Republikā neatliekami nepieciešamu nodarbinātības, tiesībsargājošo institūciju (prokuratūras, tiesas) noteikto pienākumu vai uzaicinājumu izpildei, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo bērnu pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm vai ieceļo citu humānu apsvērumu dēļ.";

1.128. svītrot 171. punktu;

1.129. svītrot 172. punktu;

1.130. svītrot 173. punktu;

1.131. svītrot 179. punktu;

1.132. izteikt 187. punktu šādā redakcijā:

"187. Ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro mājas karantīnas laikā.";

1.133. papildināt ar 188.1 punktu šādā redakcijā:

"188.1 Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, ja kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas.";

1.134. papildināt ar 188.2 punktu šādā redakcijā:

"188.2 Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, ja kontakts ar inficētu personu nav saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu.";

1.135. izteikt 189. punktu šādā redakcijā:

"189. Persona, kurai ir apstiprināta inficēšanās, vai persona, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, atrodas izolācijā:
189.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
189.2. nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);
189.3.  ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
189.4. nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz izolācijas pārtraukšanai;
189.5. izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.";

1.136. papildināt ar 190.1 punktu šādā redakcijā:

"190.1 Darbinieks (amatpersona) vai izglītojamā asistents, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot šo noteikumu 189. punkta nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:
190.11. darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā astotajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) vai izglītojamā asistentam nav slimības pazīmju un to viņš apliecina darba devējam;
190.12. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
190.13. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.";

1.137. papildināt ar 190.2 punktu šādā redakcijā:

"190.2 Darbinieks (amatpersona), kurš iesaistīts sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā un kura darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, un kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot šo noteikumu 189. punkta nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:
190.21. darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā ceturtajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) nav slimības pazīmju un to viņš apliecina darba devējam;
190.22. ne agrāk kā trešajā dienā darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs;
190.23. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
190.24. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.";

1.138. papildināt ar 190.3 punktu šādā redakcijā:

"190.3 Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju.";

1.139. izteikt 191. punktu šādā redakcijā:

"191. Kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, nosaka:
191.1. 10 dienas ilgu mājas karantīnu, ja persona var uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
191.2. 14 dienas ilgu mājas karantīnu, ja persona nav pilnībā vakcinēta;
191.3. 7 dienas ilgu mājas karantīnu, ja ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veiktā RNS vai antigēna testa rezultāts ir negatīvs.";

1.140. papildināt ar 191.2 punktu šādā redakcijā:

"191.2 Darbinieks (amatpersona), kurš ir noteikts kā kontaktpersona, var neievērot šo noteikumu 191. un 191.1 punktā minētos nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:
191.21. iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:
191.21.1. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
191.21.2. neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;
191.22. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas, maiņas veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu.";

1.141. papildināt ar 191.3 punktu šādā redakcijā:

"191.3 Darbinieks (amatpersona), kurš iesaistīts sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā un kura darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, un kurš ir noteikts kā kontaktpersona, var neievērot šo noteikumu 191. un 191.1 punktā minētos nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus, ja piecas līdz septiņas dienas pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu un testa rezultāts ir negatīvs, un:
191.31. 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
191.32. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.";

1.142. papildināt ar 191.4 punktu šādā redakcijā:

"191.4 Mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā klātienē, var neievērot šādas kontaktpersonas:
191.41. izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents (pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas)), ja tas veic rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam;
191.42. koledžās un augstskolās studējošais, nodarbinātais vai izglītojamā asistents, ja tas septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms katras klātienes darba dienas vai klātienes studiju dienas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā.";

1.143. papildināt ar 191.5 punktu šādā redakcijā:

"191.5 Izglītojamais:
191.51. pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, ja kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
191.52. pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, ja kontakts ar inficētu personu nav saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu;
191.53. pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši centra algoritmam.";

1.144. svītrot 5.3.3. apakšnodaļu;

1.145. papildināt ar 206.2 punktu šādā redakcijā:

"206.2 Ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, sazinās ar konkrētā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pret Covid-19 nevakcinētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem, lai aicinātu pacientus uzsākt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, sadarbības iestādē vai, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem, –  pacienta dzīvesvietā.";

1.146. papildināt ar 206.3 punktu šādā redakcijā:

"206.3 Pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, pašvaldība, izmantojot ģimenes ārsta nodotos datus un pašvaldības rīcībā esošos personu datus (kontaktinformāciju), nodrošina saziņu ar pacientiem vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, lai aicinātu pacientus veikt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, ģimenes ārsta sadarbības iestādē vai,  ja pacients ir vecumā no 70 gadiem, – pacienta dzīvesvietā.";

1.147. papildināt ar 206.4 punktu šādā redakcijā:

"206.4 Pēc ģimenes ārsta pieprasījuma, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, vai ģimenes ārsta sadarbības iestādes pieprasījuma pašvaldība nodrošina transportu, lai nogādātu pacientus vecumā no 60 gadiem, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, vakcinācijas pakalpojuma saņemšanai vai ģimenes ārstu vakcinācijas pakalpojuma sniegšanai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem.";

1.148. papildināt ar 218.1 punktu šādā redakcijā:

"218.1 Pašvaldības sadarbībā ar ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, kas iesaistītas vakcinācijā pret Covid-19, organizē un koordinē savā administratīvajā teritorijā esošo riska grupu vakcinācijas procesu, tai skaitā iesaistoties riska grupu pārstāvju apzināšanā, informēšanā, transporta un telpu nodrošināšanā.";

1.149. papildināt ar 243.1 punktu šādā redakcijā:

"243.1 Lai nodrošinātu stacionāro un intensīvās terapijas pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, ja medicīnā iestājas ārkārtējā situācija, ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu apstiprinātās vadošās ārstniecības iestādes koordinē resursu pieejamību stacionārajās ārstniecības iestādēs savās sadarbības teritorijās, tai skaitā organizējot pacientu pārvietošanu. Ja aizņemto intensīvās terapijas gultas vietu skaits sadarbības teritorijā pārsniedz 90 %, vadošās ārstniecības iestādes koordinē intensīvās terapijas resursu pieejamību stacionārajās ārstniecības iestādēs starp sadarbības teritorijām, organizējot pacientu pārvešanu uz citu sadarbības teritoriju stacionāriem, kur ir zemāka noslodze.";

1.150. papildināt ar 243.2 punktu šādā redakcijā:

"243.2 Ja medicīnā iestājas ārkārtējā situācija, ārstniecības iestādes vadītājs, izvērtējot pieejamos resursus, organizē ārstniecības iestādes darbu, vienlaikus sadarbojoties ar vadošo ārstniecības iestādi, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību pieaugošas stacionēto pacientu plūsmas apstākļos.";

1.151. papildināt ar 243.3 punktu šādā redakcijā:

"243.3 Ārstniecības iestādes atbilstoši šo noteikumu 243. punktā noteiktajiem kritērijiem pacientu prioritizēšanu uzsāk, ja ir sasniegts intensīvās terapijas resursu maksimālais piepildījums visā valsts teritorijā.";

1.152. izteikt 342. punktu šādā redakcijā:

"342. No 2022. gada 7. marta privātajās izglītības iestādēs attālināti nodarbinātās personas, kuras iesaistītas izglītības procesā un tā nodrošināšanā, savus darba pienākumus veic, ja tām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.";

1.153. papildināt ar 344.1 punktu šādā redakcijā:

"344.1 Līdz 2022.  gada 25.  augustam papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus atbilstoši Ministru kabineta 2022.  gada 11.  janvāra noteikumiem Nr.  11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" organizē arī 10. un 11.  klases izglītojamiem visos mācību priekšmetos (kursos) (izņemot mācību priekšmetus (kursus), no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), kuros izglītojamā mācību snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā ir bijis zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts."";

1.154. papildināt ar 345. punktu šādā redakcijā:

"345. Šo noteikumu 181. punkts, 184.1., 184.2., 184.4. apakšpunkts un 185., 186., 187., 188. punkts netiek piemērots līdz 2022. gada 31. martam.";

1.155. papildināt ar 346. punktu šādā redakcijā:

"346. Šo noteikumu 16., 24., 24.1, 25., 25.133.1, 33.2, 45., 48., 103., 103.1104. punkts un 190.1, 190.2, 191.2, 191.3, 191.4 punkts tiek piemērots līdz 2022. gada 31. martam.";

1.156. papildināt ar 347. punktu šādā redakcijā:

"347. Līdz augstskolas vai koledžas iekšējā kārtībā noteiktajam 2021./2022. akadēmiskā gada noslēguma datumam augstskolu un koledžu studējošie var piedalīties studiju procesā attālināti bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.";

1.157. papildināt ar 348. punktu šādā redakcijā:

"348. No 2022. gada 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par nemedicīnisku (auduma) aizsegu nelietošanu vispārējas pamatizglītības programmas 1.–3. klases izglītojamiem (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās) izglītības procesā iekštelpās."

2. Šo noteikumu 1. punkts, izņemot 1.144., 1.145. un 1.146. apakšpunktu, stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

3. Šo noteikumu 1.144., 1.145. un 1.146. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 16. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 127Pieņemts: 15.02.2022.Stājas spēkā: 16.02.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32A, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330039
16.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"