Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/5

Grobiņā 2022. gada 27. janvārī

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 73 (prot. Nr. 2 69. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Veikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3. punktu jaunā redakcijā:

"3. Dienvidkurzemes novada teritorijai ir šāds iedalījums:

3.1. Grobiņas pilsēta;

3.2. Aizputes pilsēta;

3.3. Bunkas pagasts;

3.4. Medzes pagasts;

3.5. Vērgales pagasts;

3.6. Vaiņodes pagasts;

3.7. Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienība, kuras sastāvā ir:

3.7.1. Dunalkas pagasts;

3.7.2. Vecpils pagasts;

3.7.3. Durbes pagasts;

3.7.4. Tadaiķu pagasts;

3.7.5. Durbes pilsēta.

3.8. Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienība, kuras sastāvā ir:

3.8.1. Sakas pagasts;

3.8.2. Pāvilostas pilsēta.

3.9. Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienība, kuras sastāvā ir:

3.9.1. Priekules pagasts;

3.9.2. Priekules pilsēta.

3.10. Aizputes pagasta un Cīravas pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.10.1. Aizputes pagasts;

3.10.2. Cīravas pagasts.

3.11. Kazdangas pagasta un Lažas pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.11.1. Kazdangas pagasts;

3.11.2. Lažas pagasts.

3.12. Embūtes pagasta un Kalvenes pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.12.1. Embūtes pagasts;

3.12.2. Kalvenes pagasts.

3.13. Bārtas pagasta un Kalētu pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.13.1. Bārtas pagasts;

3.13.2. Kalētu pagasts.

3.14. Gramzdas pagasta un Virgas pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.14.1. Gramzdas pagasts;

3.14.2. Virgas pagasts.

3.15. Dunikas pagasta un Rucavas pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.15.1. Dunikas pagasts;

3.15.2. Rucavas pagasts.

3.16. Gaviezes pagasta un Grobiņas pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.16.1. Gaviezes pagasts;

3.16.2. Grobiņas pagasts.

3.17. Nīcas pagasta un Otaņķu pagasta apvienība, kuras sastāvā ir:

3.17.1. Nīcas pagasts;

3.17.2. Otaņķu pagasts."

1.2. Papildināt ar jaunu 3.¹ punktu šādā redakcijā:

"3.¹ Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvais centrs ir Grobiņas pilsēta."

1.3. Svītrot 7.6. apakšpunktu.

1.4. Svītrot 7.12. apakšpunktu.

1.5. Papildināt 8. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Konsultatīvās padomes izveido ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu."

1.6. Izteikt 12.8.4. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"12.8.4. Pašvaldības iestāde "Aizputes novadpētniecības muzejs""

1.7. Papildināt 12.8. punktu ar jaunu 12.8.5. un 12.8.6. apakšpunktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

"12.8.5. Apriķu muzejs;"

"12.8.6. Kazdangas muzejs;"

uzskatīt 12.8.5. apakšpunktu par 12.8.7. apakšpunktu.

1.8. Izteikt 12.9.21. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"12.9.21. Pašvaldības iestāde "Grobiņas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte""

1.9. Izteikt 12.9.25. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"12.9.25. Pašvaldības iestāde "Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš""

1.10. Izteikt 12.9.26. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"12.9.26. Pašvaldības iestāde "Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis""

1.11. Izteikt 12.9.43. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"12.9.43. Pašvaldības iestāde "Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš""

1.12. Izteikt 17. punktu jaunā redakcijā:

"17. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību kopīgi izveidotas šādas sadarbības institūcijas:

17.1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;

17.2. Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programmas 2022.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādes darba grupa."

1.13. Izteikt IV nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā:

"IV. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku, Pašvaldības izpilddirektora, Pašvaldības izpilddirektora vietnieku un pagasta vai pilsētas (to apvienības) pārvaldes vadītāja pilnvaras".

1.14. Svītrot 29. punktu.

1.15. Papildināt ar jaunu 34.¹ punktu šādā redakcijā:

"34.¹ Pagasta vai pilsētas (to apvienības) pārvaldes vadītājs:

34.¹1. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts Centrālās administrācijas vadītājam. Darba līgumu ar pārvaldes vadītāju Pašvaldības vārdā noslēdz Pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldes vadītāja amata pienākumus, kompetences, atbildības līmeni un tiesības nosaka Centrālās administrācijas vadītāja apstiprināts amata apraksts un pārvaldes nolikums;

34.¹2. Pagasta vai pilsētas (to apvienību) pārvaldes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par naudas summu līdz 1000 euro, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus. Līgumus par naudas summu virs 1000 euro līdz 9999 euro pagasta vai pilsētas (to apvienību) pārvaldes vadītājs ir tiesīgs slēgt Pašvaldībā noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Domes pieņemtos lēmumus."

1.16. Svītrot 106. punktu.

1.17. Izteikt 110. punktu jaunā redakcijā:

"110. Līgumus Pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, pagasta vai pilsētas (to apvienību) pārvaldes vadītājs nolikumā noteiktajos gadījumos, vai persona, kurai šādas tiesības piešķirtas ar Domes lēmumu."

1.18. Svītrot 140. un 141. punktu.

1.19. Svītrot 145., 146. un 147. punktu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/5 "Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) 2021. gada 1. novembra atzinums Nr. 1-18/9634 "Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7", izsakot iebildumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi novērst trūkumus, kas norādīti ministrijas 2021. gada 1. novembra atzinumā Nr. 1-18/9634.

Pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputātu ierosinājumiem ir veikti papildus labojumi saistošajos noteikumos - precizēti iestāžu nosaukumi, pašvaldībā izveidotās komisijas, paraksttiesīgās personas pašvaldībā un to pilnvaras, kā arī papildināta Domes priekšsēdētāja kompetence.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar sabiedrību nav paredzētas.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/5Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 01.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 16.02.2022. OP numurs: 2022/33.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
330019
01.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"