Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 43

Limbažos 2021. gada 23. decembrī
Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
23.12.2021. sēdes lēmumu Nr. 718 (prot. Nr. 13, 86. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes un maksāšanas kārtību.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Limbažu novada pašvaldības budžetā un izlietota Aģentūras darbības nodrošināšanai.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Limbažu novada domes 2019. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra" maksas pakalpojumiem" (protokols N. 1, 29. §).

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 43
"Par Limbažu novada pašvaldības
aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem"

(Pielikums Limbažu novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 61 redakcijā)

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS – "LAUTA" MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Noteikt sekojošu maksu Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūras "LAUTA" pakalpojumiem:

 
Nr.
p.k.
 
 
Pakalpojuma veids
 
 
Mērvienība
 
 
Cena bez PVN (euro)
 
 
Piezīmes*
 
 
1.
 
Biroja pakalpojumi
 
 
 
 
1.1.
 
  Izdruka vai kopija, A 4 formātā  
 
 
 
 
1.1.1.
 
  Melnbalta, teksts   
1 A 4 lapa
 
0,17
 
 
1.1.2.
 
  Melnbalta, attēls   
1 A 4 lapa
 
0,20
 
 
1.1.3.
 
  Krāsaina, teksts   
1 A 4 lapa
 
0,25
 
 
1.1.4.
 
  Krāsaina ¼ lapa attēls (ar vai bez teksta)   
1 A 4 lapa
 
0,25
 
 
1.1.5.
 
  Krāsaina ½ lapa attēls (ar vai bez teksta)   
1 A 4 lapa
 
0,30
 
 
1.1.6.
 
  Krāsaina ¾ lapa attēls (ar vai bez teksta)   
1 A 4 lapa
 
0,62
 
 
1.1.7.
 
  Krāsaina, attēls, viena lapa   
1 A 4 lapa
 
0,87
 
 
1.2.
 
  Izdruka vai kopija, A 3 formātā  
 
 
 
 
1.2.1.
 
  Melnbalta, teksts   
1 A3 lapa
 
0,18
 
 
1.2.2.
 
  Melnbalta, attēls   
1 A3 lapa
 
0,30
 
 
1.2.3.
 
  Krāsaina ¼ lapa attēls    
(ar vai bez teksta)  
 
1 A3 lapa
 
0,45
 
 
1.2.4.
 
  Krāsaina ½ lapa attēls    
(ar vai bez teksta)  
 
1 A3 lapa
 
0,85
 
 
1.2.5.
 
  Krāsaina ¾ lapa attēls    
(ar vai bez teksta)  
 
1 A3 lapa
 
1,25
 
 
1.2.6.
 
  Krāsaina, teksts   
1 A3 lapa
 
0,45
 
 
1.2.7.
 
  Krāsaina, attēls   
1 A3 lapa
 
1,70
 
 
1.3.
 
Dokumenta skenēšana
 
1 A 4 lapa
   
1 A 3 lapa
 
0,22
 
 
1.4.
 
Laminēšana
 
1 A 4 lapa
 
0,41
 
 
1.5.
 
Laminēšana
 
1 A 3 lapa
 
0,85
 
 
1.6.
 
Iesiešana A 4 formāta lapas,
 
līdz 100 lpp.
 
 
A 4 lapas
 
1,25
 
 
1.6.1.
 
  Iesiešana A 4 formāta lapas,    
101–199 lpp.   
 
A 4 lapas
 
1,70
 
 
1.6.2.
 
  Iesiešana A4 formāta lapas,    
virs 200 lpp.  
 
A 4 lapas
 
2,50
 
 
2.
 
Suvenīri
 
 
 
 
2.1.
 
Dažāda veida un materiāla suvenīriem, maksas ceļvežiem, kartēm, bukletiem, katalogiem, grāmatām, žurnāliem, pastkartēm, u.c. cena tiek veidota piegādātāja cenai pievienojot uzcenojuma likmi, ja līgumā nav atrunātas savādāk – noteikta konkrēta pārdošanas cena, no kuras pārdevējs saņem starpnieka komisiju
 
25 %
 
 
2.2.
 
Mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem cena tiek veidota iepirkuma cenai pievienojot uzcenojuma likmi
 
5 %
 
 
3.
 
Ceļojumi, pasākumi, aktivitātes
 
 
 
 
3.1.
 
Tūrisma aģentūru, operatoru piedāvātie ceļojumi, kultūras, mākslas, un citi pakalpojumi – atbilstoši noslēgtajam līgumam
 
 
 
 
3.2.
 
Aģentūras organizēto maksas pasākumu ieejas biļetes uz teātra un cirka izrādēm, koncertiem, bērniem paredzētiem sarīkojumiem, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumiem un labdarības mērķiem veltītiem sarīkojumiem.
 
Ieejas biļetes cena tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam.
 
 
0,50; 1,00;
 
1,50;
   
2,00;
   
2,50;
   
3,00; 5,00; 7,00; 10,00;
   
15,00;
   
20,00; 25,00;
   
30,00
 
 
 
4.
 
Ieejas maksa
 
 
 
 
4.1.
 
Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos
 
1 persona
 
1,00
Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas
 
4.2.
 
Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā "SALA"
 
1 persona
 
0,70
Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas
 
4.3.
 
Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā "SALA" + filma par peldošajām salām
 
1 persona
 
1,25
Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas
 
5.
 
Gida pakalpojumi
 
 
 
 
5.1.
 
Latviešu valodā
 
1 stunda
 
18,55
 
 
5.2.
 
Svešvalodā
 
1 stunda
 
22,50
 
 
6.
 
Motorlaivas vadītāja pakalpojumi
 
1 gab.
 
35,00
 
 
7.
 
Citi pakalpojumi
 
 
 
 
7.1.
 
Suvenīrmonētas kalšana
 
1 gab.
 
1,00
 
 
7.2.
 
Dušas izmantošana (1 pers., 30 min.)
 
1 persona
 
2,00
 
 
8.
 
Inventāra noma
 
 
 
 
8.1.
 
Airu laivas izsniegšana un pieņemšana
 
1 stunda
 
2,00
60 % atlaide par katru nākamo stundu
 
8.2.
 
Ūdens velosipēdu izsniegšana un pieņemšana
 
1 stunda
 
3,50
 
 
8.3.
 
Distanču slēpju komplekta izsniegšana un pieņemšana
 
1 stunda
 
2,00
Skolēniem 50 % atlaide
 
8.4.
 
Ūdens bumbas izsniegšana un pieņemšana
 
5 min
 
1,00
 
 
8.5.
 
Velosipēda (komplektā ar aizsargķiveri) noma
 
1 stunda
 
2,00
60 % atlaide par katru nākamo stundu
 
8.5.1.
 
Velosipēda (komplektā ar aizsargķiveri) noma bērniem līdz 10 gadu vecumam
 
1 stunda
 
1,00
60 % atlaide par katru nākamo stundu
 
8.6.
 
Galda tenisa rakešu komplekta (2 gab.) noma
 
1 stunda
 
2,00
 
 
8.7.
 
SUP dēļa noma
 
1 stunda
 
5,00
60 % atlaide par katru nākamo stundu
 
9.
 
Telpu noma
 
 
 
 
9.1.
 
Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības centrā Burtnieku iela 2, Limbaži
 
 
 
 
9.1.1.
 
Semināra telpas noma
 
(35,50 m2)
   
Iespēja izmantot kā 4 darba vietas:
   
1 personai – 22 EUR/dienā;
   
2 personām – katrai personai 11 EUR/dienā;
   
3 personām – katrai personai 7,33 EUR/dienā;
   
4 personām – katrai personai 5,50 EUR/dienā.)
 
 
1 diena
 
22,00
*50 % atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām, ja tiek izmantota kā darba vieta
 
9.1.2.
 
Semināra telpas noma
 
(35,50 m2)
 
 
1 stunda
 
5,10
100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm nekomerciāliem pasākumiem
 
9.1.3.
 
Virtuves telpas noma (20,00 m2)
 
1 stunda
 
7,00
 
 
9.2.
 
Burtnieku kvartāla noma Limbažos (pēc saskaņota grafika)
 
 
 
 
9.2.1.
 
Iekšpagalma noma publiskiem, iepriekš saskaņotiem pasākumiem bez elektrības
 
1 stunda
 
16,00
 
 
9.2.2.
 
Iekšpagalma noma iepriekš saskaņotiem pasākumiem ar elektrību
 
1 stunda
 
24,00
 
 
9.2.3.
 
Laukuma vietas noma/kvadrātmetrs dienā
 
m2
 
1,00
* tirdzniecībai ar amatnieku un mājražotāju precēm (arī zemnieku saimniecībās ražoto produkciju) pensionāriem, invalīdiem 100 % atlaide vietas maksai
 
9.3.
 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā "SALA", Liepu iela 3, Ungurpils
 
 
 
 
9.3.1.
 
Visa SALA (semināru telpa, sapulču telpa, lielā un mazā, virtuve) (369,9 m2)
 
1 stunda
 
46,50
 
 
9.3.2.
 
Semināru telpa (173, viena stunda 2)
 
1 stunda
 
21,00
 
 
9.3.3.
 
Semināru telpa (100,80 m2)
 
1 stunda
 
13,00
 
 
9.3.4.
 
Sapulču telpa mazā (20,8 m2)
 
1 stunda
 
4,30
100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm nekomerciāliem pasākumiem
 
9.3.5.
 
Sapulču telpa lielā (31,2 m2)
 
1 stunda
 
5,00
 
 
9.3.6.
 
Virtuve (14 m2)
 
1 stunda
 
6,00
 
 
9.3.7.
 
Telpas nomas maksa (15,6 m2). Iespēja izmantot kā 2 darba vietas:
 
1 personai – 11 EUR/dienā;
   
2 personām – katrai personai 5,50 EUR/dienā.
 
 
1 diena
 
11,00
*50 % atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām
 
9.3.8.
 
Telpas nomas maksa (15,6 m2). Iespēja izmantot kā 2 darba vietas:
 
(1 personai – 220,00 EUR/mēnesī;
   
2 personām – katrai personai 110,00 EUR/mēnesī.)
 
 
1 mēnesis
 
220,00
*50 % atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām
 
9.3.9.
 
Limbažu novada iestādēm
 
Nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).
 
 
 
 
 
10.
 
Dalības maksa sporta sacensībās (ja dalības maksa paredzēta sacensību nolikumā)
 
 
 
 
10.1.
 
Makšķerēšanas sacensībās
 
Dalībnieks
 
7,00
Makšķerēšanas sacensībās personām līdz 16 gadu vecumam un pēc 65 gadu vecumam – bez maksas
 
10.2.
 
Orientēšanās sacensībām
 
Dalībnieks
 
7,00
 
 
10.3.
 
Zolītes turnīrā 
 
Dalībnieks
 
10,00
 
 
10.4.
 
Hokeja sacensībās
 
Komanda
 
15,00
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 43Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 12.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2022. OP numurs: 2022/30.27
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329917
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2022","iso_value":"2022\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"