Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 99

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 7. §)
Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.15 panta desmito daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 9.7 panta piekto daļu
(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 139 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija (turpmāk – iestāde) sagatavo un nosūta elektronisko sakaru komersantam, augstākā līmeņa domēna reģistram vai domēna vārda reģistratūrai, vai informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējam Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.15 panta piektajā daļā vai likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 9.7 panta trešajā daļā minēto lēmumu, kā arī lēmumā ietveramā pieprasījuma formu, lēmuma nosūtīšanas veidu, lēmuma izpildes un darbības termiņu.

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

2. Iestāde, kas pieņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.15 panta piektajā daļā vai likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 9.7 panta trešajā daļā minēto lēmumu, pēc lēmuma paziņošanas adresātam ir tiesīga lēmumā vai tā pielikumā norādīto informāciju ievietot iestādes uzturētajā mašīnlasāmajā sarakstā.

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

II. Lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā

3. Lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā paredz piekļuves ierobežošanu (bloķēšanu) tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā, ierobežojot (bloķējot) piekļuvi vai izmantojot citus tehnoloģiskos līdzekļus, ja tie ir pieejami elektronisko sakaru komersantam, kā arī, ja iestāde lēmumā to ir norādījusi, piekļuves pieprasījumu pārvirzīšanu (pāradresēšanu) uz šīs iestādes norādīto tīmekļvietni, ja elektronisko sakaru komersantam ir tehnoloģiskie līdzekļi, kas var nodrošināt piekļuves pieprasījumu pārvirzīšanu (pāradresēšanu).

4. Lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā lēmuma adresātam – elektronisko sakaru komersantam – nosūta uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi. Ja ir zināma tiešsaistes saskarnes valdītāja (trešās personas) elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese, lēmumu par tiešsaistes saskarnes ierobežošanu elektronisko sakaru tīklā nosūta valdītājam uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

5. Lēmumā par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajām administratīvā akta sastāvdaļām norāda šādu informāciju:

5.1. pazīmes, kas identificē tiešsaistes saskarni, pret kuru ir vērsts lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, – vismaz tīmekļa protokola adresi vai domēna vārdu;

5.2. tīmekļvietnes protokola adresi, uz kuru jāpārvirza (jāpāradresē) piekļuves pieprasījumi tiešsaistes saskarnei, pret kuru vērsts lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, ja šis lēmums paredz piekļuves pieprasījumu pārvirzīšanu (pāradresēšanu);

5.3. termiņu, kurā lēmums izpildāms atbilstoši šo noteikumu 7. punktam;

5.4. datumu, līdz kuram lēmums ir spēkā.

6. Ja lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā paredz piekļuves ierobežošanu (bloķēšanu) vairākām tiešsaistes saskarnēm elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā, iestāde ir tiesīga nosūtīt elektronisko sakaru komersantam lēmumu, tam pievienojot šo noteikumu pielikumā norādīto pieprasījumu ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto informāciju.

7. Lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā izpilda piecu darbdienu laikā no tā paziņošanas dienas līdz lēmumā norādītajam datumam, bet ne ilgāk par diviem gadiem, vai līdz brīdim, kad iestāde, kas pieņēma šo lēmumu, paziņo par citu lēmumu, ar ko maina iepriekšējā lēmumā norādītos tiesiskos pienākumus.

III. Lēmums par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu

8. Ar lēmumu par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu paredz domēna vārda tehniskās informācijas atslēgšanu vai aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju, vai domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu iestādei, kas pieņem šo lēmumu.

9. Lēmumu par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu lēmuma adresātam – augstākā līmeņa domēna reģistra uzturētājam vai domēna vārda reģistratūrai – nosūta uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi. Lēmumu par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu nosūta domēna vārda lietotājam (trešajai personai) uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

10. Lēmumā par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu, kas paredz domēna vārda tehniskās informācijas atslēgšanu vai aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju, papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajām administratīvā akta sastāvdaļām norāda šādu informāciju:

10.1. domēna vārdu, pret kuru ir vērsts lēmums par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu;

10.2. termiņu, kurā lēmums izpildāms atbilstoši šo noteikumu 13. punktam;

10.3. datumu, līdz kuram lēmums ir spēkā.

11. Ja lēmums par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu paredz vairāku domēna vārdu tehniskās informācijas atslēgšanu vai aizliegumu mainīt lietotāju vairākiem domēna vārdiem, iestāde ir tiesīga nosūtīt augstākā līmeņa domēna reģistra uzturētājam vai domēna vārda reģistratūrai (lēmuma adresātam) lēmumu, tam pievienojot šo noteikumu pielikumā norādīto pieprasījumu ar šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto informāciju.

12. Lēmumā par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu, kas paredz domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu iestādei, kura pieņem šo lēmumu, papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajām administratīvā akta sastāvdaļām norāda šādu informāciju:

12.1. domēna vārdu, pret kuru ir vērsts lēmums par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu;

12.2. domēna vārda jaunā lietotāja (iestādes) personas tipu, nosaukumu, elektroniskā pasta adresi, tālruni, adresi, pasta indeksu un reģistrācijas numuru;

12.3. termiņu, kurā lēmums izpildāms atbilstoši šo noteikumu 13. punktam;

12.4. termiņu, līdz kuram iestādei reģistrējamas domēna vārda lietošanas tiesības.

13. Lēmumu par domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošanu izpilda piecu darbdienu laikā no tā paziņošanas dienas līdz lēmumā norādītajam datumam, bet ne ilgāk par diviem gadiem, vai līdz brīdim, kad iestāde, kas pieņēma šo lēmumu, paziņo par citu lēmumu, ar ko maina iepriekšējā lēmumā norādītos tiesiskos pienākumus.

IV. Lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā

14. Ar lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā paredz izpildīt iestādes norādītās darbības, ar kurām nodrošina piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai konkrētam saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā.

15. Lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā lēmuma adresātam – informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējam – nosūta uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi. Ja tiešsaistes saskarnes valdītājs vai informācijas sabiedrības pakalpojuma satura veidotājs vai publicētājs nav informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs, bet cita persona (trešā persona) un ir zināma tās elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese, lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā nosūta šai personai uz elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

16. Lēmumā par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā papildus Administratīvā procesa likuma 67. panta otrajā daļā noteiktajām administratīvā akta sastāvdaļām norāda šādu informāciju:

16.1. pazīmes, kas identificē tiešsaistes saskarni vai saturu, pret kuru ir vērsts lēmums par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā;

16.2. tiesiskā pienākuma teritoriālo darbību;

16.3. termiņu, kurā lēmums izpildāms atbilstoši šo noteikumu 18. punktam.

17. Ja lēmums par piekļuves ierobežošanu paredz piekļuves ierobežošanu vairākām tiešsaistes saskarnēm vai vairākām satura vienībām informācijas sabiedrības pakalpojumā, iestāde ir tiesīga nosūtīt informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējam lēmumu, pievienojot šo noteikumu pielikumā norādīto pieprasījumu ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto informāciju.

18. Lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā izpilda piecu darbdienu laikā no tā paziņošanas dienas līdz brīdim, kad iestāde, kas pieņēma šo lēmumu, paziņo par citu lēmumu, ar ko maina iepriekšējā lēmumā norādītos tiesiskos pienākumus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. februāra
noteikumiem Nr. 99

(Pielikums MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

Pieprasījums

Pielikums

   
  

(lēmuma izdevēja nosaukums)

   
  

(lēmuma datums)

lēmumam Nr. _____

Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.15 panta piekto daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 9.7 panta trešo daļu, uzdodam:

- elektronisko sakaru komersantam ierobežot piekļuvi šādām tiešsaistes saskarnēm elektronisko sakaru tīklā:

Nr. p. k.

Tiešsaistes saskarni identificējošās pazīmes

Paskaidrojošā informācija (ja nepieciešams)

1.

  

2.

  

- augstākā līmeņa domēna reģistram vai domēna vārda reģistratūrai ierobežot lietošanas tiesības šādiem domēna vārdiem:

Nr. p. k.

Domēna vārds

Paskaidrojošā informācija (ja nepieciešams)

1.

  

2.

  

- informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējam ierobežot piekļuvi šādām tiešsaistes saskarnēm vai satura vienībām informācijas sabiedrības pakalpojumā:

Nr. p. k.

Tiešsaistes saskarni vai saturu identificējošās pazīmes

Paskaidrojošā informācija (ja nepieciešams)

1.

  

2.

  

Piezīme. Pieprasījumā neietver informāciju, sadaļas un tabulas, kas neattiecas uz lēmuma adresātiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 99Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 12.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2022. OP numurs: 2022/30.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329907
{"selected":{"value":"01.04.2023","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2022","iso_value":"2022\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2022.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"