Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2022. gada 9. februārī

Par starptautiskā līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2022. gada 3. februārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā (noslēgts 2021. gada 26. novembrī Rīgā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 689).

Pielikumā: Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā latviešu un angļu valodā.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN
ARGENTĪNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
LĪGUMS
PAR SADARBĪBU KULTŪRAS JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Argentīnas Republikas valdība (turpmāk tekstā "Puses");

vēlēdamās stiprināt savstarpējās draudzības saites, savstarpējo izpratni un palīdzību starp abām valstīm;

atzīstot kultūras apmaiņas nozīmīgumu abu valstu starpā;

būdamas pārliecinātas, ka šāda apmaiņa sekmēs divpusējo attiecību stiprināšanu un izpratnes uzlabošanu tautu starpā;

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

Puses saskaņā ar vienlīdzības un savstarpējā izdevīguma principiem un atbilstoši Pušu normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, kas ir saistoši to valstīm, veicina divpusējo attiecību attīstību kultūras jomā.

2. pants

1. Puses sekmē tiešu kontaktu nodibināšanu un sadarbību to kultūras iestāžu starpā, lai īstenotu savas kultūras popularizēšanas aktivitātes.

2. Katra Puse cenšas popularizēt otras valsts kultūras vērtības un veicināt to neierobežotu pieejamību abu valstu iedzīvotājiem.

3. pants

Puses sekmē un piedāvā prakses apmaiņas iespējas māksliniekiem, kultūras profesionāļiem, studentiem un kuratoriem, lai viņi varētu piedalīties aktivitātēs, kuras saistītas, cita starpā, ar kultūras pārvaldību, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, audiovizuālo un multimediju mākslu, digitālo mākslu, post-digitālo mākslu, elektronisko mākslu, vizuālo mākslu, izpildītājmākslu, mūzikas un skaņu mākslu, literatūru, vizuāli plastisko mākslu, tēlniecību, amatniecību, dizainu, deju, mūziku, vairāknozaru mākslu, arhitektonisko izpēti, gaismu mākslu un digitālo kultūru.

4. pants

Katra Puse veicina otras Puses pārstāvju savstarpēju dalību starptautiskos kultūras pasākumos atbilstoši šo pasākumu konkrētajiem noteikumiem un procedūrām, kā arī apaļo galdu pasākumos, semināros un simpozijos par mākslas un kultūras jautājumiem, kas tiek organizēti otras Puses teritorijā.

5. pants

Puses veicina audiovizuālo publikāciju un materiālu apmaiņu un izplatīšanu.

6. pants

Puses veicina tiešu attiecību izveidošanu starp savu valstu bibliotēkām, publikāciju un ekspertu apmaiņu savstarpēji interesējošās jomās.

7. pants

Puses veicina sadarbību starp abu valstu muzejiem.

8. pants

Puses veicina sadarbību starp abu valstu nacionālajiem arhīviem, tostarp pētniecības jomā, kas attiecas uz dokumentārā mantojuma saglabāšanu.

9. pants

Puses sekmē sadarbību starp attiecīgajām iestādēm, lai novērstu kultūras priekšmetu, kas ir to kultūras mantojuma daļa, nelikumīgu ievešanu, izvešanu un īpašumtiesību nodošanu saskaņā ar viņu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstošajiem starptautiskajiem līgumiem, kas ir saistoši viņu valstīm.

10. pants

Šajā līgumā paredzētā sadarbība ir atkarīga no Pusēm pieejamajiem finanšu un personāla resursiem un tiek īstenota saskaņā ar katras valsts normatīvajiem aktiem.

11. pants

Strīdīgos jautājumus, kas rodas, interpretējot vai īstenojot šo līgumu, Puses risina abpusēju konsultāciju un sarunu ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

12. pants

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Tas stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem, kas informē, ka iekšējās procedūras, lai šis līgums stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, pa diplomātiskajiem kanāliem rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei sešus (6) mēnešus pirms izbeigšanas datuma.

3. Šī līguma izbeigšana neietekmē projektus vai programmas, kas jau tiek īstenotas šī līguma ietvaros un tā izbeigšanas brīdī vēl nav pabeigtas.

Parakstīts Rīgā, 2021. gada 26. novembrī divos eksemplāros latviešu, spāņu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šī līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ

ARGENTĪNAS REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ

Edgars Rinkēvičs

Klaudio Havjērs Rozencvaigs

 

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
ON COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Argentine Republic (hereinafter, "the Parties");

DRIVEN by the desire to strengthen the mutual bonds of friendship, mutual understanding and assistance between both countries;

ACKNOWLEDGING the importance of cultural exchange between both countries;

CONVINCED that such exchange will contribute to strengthening bilateral relations and enhance understanding between their peoples;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties, in accordance with the principles of equality and mutual benefit and pursuant to their respective laws and regulations and to the international treaties binding to their countries, shall encourage the development of bilateral relations in the field of culture.

ARTICLE 2

1. The Parties shall facilitate the establishment of direct contacts and cooperation between their cultural institutions for the purpose of implementing activities for the dissemination of their respective cultures.

2. Each Party shall make efforts to spread the cultural values of the other country and to facilitate full access to them for nationals of both countries.

ARTICLE 3

The Parties shall facilitate and offer opportunities for the exchange of internships for artists, culture professionals, students and curators, in order for them to participate in activities relating to, inter alia, cultural management, conservation and preservation of tangible and intangible heritage, audiovisual and multimedial arts, digital arts, post-digital arts, electronic arts, visual arts, performing arts, musical and sound arts, literature, plastic arts, sculpture, crafts, design, dance, music, multidisciplinary arts, architectonic research, lighting arts, and digital culture.

ARTICLE 4

Each Party shall encourage mutual participation of the representatives of the other Party in international cultural events, in accordance with the specific rules and procedures of these events, as well as in round tables, seminars and symposiums on art and culture matters organized in the territory of the other Party.

ARTICLE 5

The Parties shall encourage the exchange and dissemination of audiovisual publications and material.

ARTICLE 6

The Parties shall encourage the establishment of direct relations between the libraries of their respective countries, the exchange of publications and experts in fields of mutual interest.

ARTICLE 7

The Parties shall encourage cooperation between the museums of both countries.

ARTICLE 8

The Parties shall encourage cooperation between the national archives of both countries, including research pertaining to the conservation of documentary heritage.

ARTICLE 9

The Parties shall facilitate cooperation between the relevant authorities in order to prevent the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property that is part of their respective cultural heritage, in accordance with their respective laws and regulations and the related international treaties binding to their countries.

ARTICLE 10

Cooperation under this Agreement shall be subject to the availability of funds and personnel of the Parties and shall be implemented in accordance with the laws and regulations of each country.

ARTICLE 11

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 12

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It shall enter into force on the date of the receipt of the last written notice through diplomatic channels informing that the internal procedures for the entry into force of this Agreement are fulfilled.

2. Either Party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other Party through diplomatic channels six (6) months prior to the date of termination.

3. The termination of this Agreement shall not affect the projects or programmes already undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of such termination.

Done in Riga, on this 26 day of November 2021, in two originals in the Latvian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Edgars Rinkēvičs

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC

Claudio Javier Rozencwaig

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautiskā līguma stāšanos spēkā Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 09.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.13
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329857
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"