Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Veselības ministra rīkojums Nr. 14

Rīgā 2022. gada 31. janvārī

Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā

Izdots saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
49.2 pantu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar Covid-19 inficētām personām, laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam atļaut ārstniecības personām, tai skaitā rezidentiem, un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.2 pantā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas:

1.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna tiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri veic Covid-19 pacientu ārstēšanas procesu, tai skaitā saimnieciskajam personālam, kas veic darbu pie Covid-19 pacientiem;

1.2. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros ārstniecības pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna netiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 pacientu, kas sākotnēji hospitalizēti ar citu diagnozi, ārstēšanas procesā, ja pēc Covid-19 infekcijas konstatēšanas pacients netiek pārvests un ārstēšana tiek nodrošināta iestādē uz vietas, tai skaitā saimnieciskajam personālam, kas veic darbu pie Covid-19 pacientiem;

1.3. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna tiek stacionēti Covid-19 pacienti, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem;

1.4. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 testēšanā;

1.5. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi.

2. Noteikt piemaksu 50 % apmērā no mēnešalgas ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna netiek stacionēti Covid-19 pacienti, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem.

3. Noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas:

3.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna tiek stacionēti Covid-19 pacienti, iestādes administratīvajam un tehniskajam personālam, kas ir iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā;

3.2. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās pēc hospitalizācijas plāna netiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri iesaistīti ar citu diagnozi stacionētu pacientu aprūpē, līdz pārvešanai, ja pacientam tiek konstatēta Covid-19 infekcija.

4. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no pakalpojuma tarifā noteiktā atalgojuma ambulatorajās ārstniecības iestādēs un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajās nodaļās nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

5. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

6. Noteikt piemaksu 50 % apmērā no mēnešalgas:

6.1. šā rīkojuma 5. punktā neminētajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem un ierēdņiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā;

6.2. Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

7. Noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

7.1. Veselības ministrijā;

7.2. Nacionālajā veselības dienestā;

7.3. Valsts asinsdonoru centrā;

7.4. Veselības inspekcijā.

8. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam ģimenes ārsta praksē, kura atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, kā arī iesaistās kontaktpersonu noskaidrošanā un pacientu nosūtīšanā Covid-19 izmeklējumu veikšanai, nodarbinātajiem noteikt fiksētu piemaksu:

8.1. piemaksa ģimenes ārstam 2 426,07 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem;

8.2. piemaksa ģimenes ārsta praksē, strādājošai māsai un ārsta palīgam 1 462,07 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem;

8.3. piemaksa ģimenes ārsta praksē strādājošam rezidentam 1 844,38 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma rezidentam pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē pārējās ārstniecības iestādēs.

9. Uzdot ģimenes ārstiem līdz 2022. gada 9. februārim, 9. martam un 8. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 8. punktā minēto prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi par iepriekšējo mēnesi.

10. Uzdot ģimenes ārstiem, kuru praksēs laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam tiek nodrošināta ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros un uz kuriem ir attiecināmas 8.3. apakšpunktā minētās piemaksas, sniegt šā rīkojuma 2. pielikumā minēto atskaiti ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2022. gada 15. februārim, 15. martam un 14. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

11. Uzdot ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu, kurš apmācību mācību rotācijas ciklu ietvaros iziet ģimenes ārsta praksē, šā rīkojuma 2. pielikumā minēto atskaiti pēc saņemšanas un izvērtēšanas iesniegt Nacionālajam veselības dienestam līdz 2022. gada 21. februārim, 21. martam un 21. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

12. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam, atbilstoši ambulatoro ārstniecības iestāžu un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatoro nodaļu vadības informācijas sistēmā ievadītajai informācijai par sniegto šā rīkojuma 4. punktā minēto sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu vai veselības aprūpes pakalpojumu mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām skaitu un veidu laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam, izmaksāt ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām atbilstošo manipulāciju (manipulācijas vērtība tiek noteikta atbilstoši vidējam pakalpojuma sniegšanas laikam un normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noteiktajam atalgojumam).

13. Uzdot ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām līdz 2022. gada 15. februārim, 15. martam un 14. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 12. punktā minētās piemaksas nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām, par iepriekšējo mēnesi.

14. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam kontrolēt, ka ambulatorās ārstniecības iestādes un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorās nodaļas šā rīkojuma 12. punktā minēto fiksēto maksājumu (manipulāciju) novirza tikai piemaksas nodrošināšanai nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

15. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,35 euro apmērā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

16. Uzdot aptiekām līdz 2022. gada 15. februārim, 15. martam un 14. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 15. punktā minētās fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi par iepriekšējo mēnesi.

17. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam līgumattiecību ietvaros kontrolēt, ka aptiekas šā rīkojuma 15. punktā minēto fiksēto maksājumu novirza tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

18. Uzdot 1., 2. un 3. punktā minēto iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

19. Atļaut šā rīkojuma 1., 2. un 3. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 1., 2. un 3. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam vai slodzes daļai un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts 1., 2. un 3. punktā minēto jautājumu risināšanā, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību. Ja 1., 2. un 3. punktā minēto iestāžu nodarbinātie vienas iestādes ietvaros tiek nodarbināti vairākās iestādes struktūrvienībās, tad 1., 2. un 3. punktā minētā piemaksa tiek piemērota attiecīgajā vietā nostrādātajai slodzes daļai un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam.

20. Uzdot šā rīkojuma 1., 2. un 3. punktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma 1. pielikumā minēto atskaiti Nacionālajam veselības dienestam līdz 2022. gada 21. februārim, 21. martam un 21. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

21. Uzdot stacionārajām ārstniecības iestādēm, kurās laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam tiek nodrošināta rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros, par rezidentiem, uz kuriem ir attiecināmas 1., 2. un 3. punktā minētās piemaksas, sniegt šā rīkojuma 1. pielikumā minēto atskaiti ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2022. gada 15. februārim, 15. martam un 14. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

22. Uzdot stacionārajām ārstniecības iestādēm, kurās laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam tiek nodrošināta ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes vai citu specialitāšu rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros, par rezidentiem, uz kuriem ir attiecināmas 1., 2. un 3. punktā minētās piemaksas un kuriem rezidentūras studiju programmas apguvei ir darba līgums ar ģimenes ārsta praksi, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Ambulance" un citu ārstniecības iestādi, kurai nav līgums ar Nacionālo veselības dienestu par no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sniegt šā rīkojuma 1. pielikumā minēto atskaiti Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, kurai ir studiju līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2022. gada 15. februārim, 15. martam un 14. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām. 

23. Uzdot Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas universitātei šā rīkojuma 22. punktā minēto atskaiti pēc saņemšanas un izvērtēšanas iesniegt Nacionālajam veselības dienestam līdz 2022. gada 21. februārim, 21. martam un 21. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

24. Atļaut šā rīkojuma 5., 6. un 7. punktā minēto iestāžu vadītājiem noteikt, aprēķināt un izmaksāt 5., 6. un 7. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai, un vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

25. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 9., 11., 20. un 23. punktā minētās atskaites saņemšanas un datu izvērtēšanas līdz 2022.gada 28. februārim, 28. martam un 28. aprīlim atskaites par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām iesniegt Veselības ministrijā.

26. Uzdot šā rīkojuma 5., 6. punktā un 7.2., 7.3., 7.4. apakšpunktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma 1. pielikumā minēto atskaiti Veselības ministrijā līdz 2022. gada 21. februārim, 21. martam un 21. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

27. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 12. un 15. punktā minētās informācijas apkopošanas un datu izvērtēšanas līdz 2022. gada 28. februārim, 28. martam un 28. aprīlim atskaiti par faktiski izmaksājamajām kopsummām aptiekām, ambulatorajām ārstniecības iestādēm un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajām nodaļām piemaksu veikšanai par iepriekšējo mēnesi iesniegt Veselības ministrijā.

28. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 9., 11., 20. un 23. punktā veiktajām darbībām.

29. Uzdot Veselības ministrijas Audita nodaļai izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 26. punktā veiktajām darbībām.

30. Atzīt par spēku zaudējušu Veselības ministrijas 2021. gada 28. oktobra rīkojumu Nr. 212 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā".

31. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministrs D. Pavļuts

 

1. pielikums

Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 31.01.2022 rīkojumam Nr. 14

Iestādes nosaukums: _______________

  no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.janvārim no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 28.februārim no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.martam
Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro) Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa Piemaksas apmērs (%) Piemaksas apmērs (euro) VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro) Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)
  1 2=1/168 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7 1 2=1/160 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7 1 2=1/184 3 4=2*3 vai 1*3 5 6=4*5 7=6*0.2359 8=6+7
KOPĀ                                                
…...................... (Struktūrvienība)                                                
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
…...................... (Struktūrvienība)                                                
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
                                               
                                               
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                                                
Piemērs:

 

                                             
Sanitārs Nr.1 38 0.23 669.00 151.32 100% 151.32 35.70 187.02                                
Sanitārs Nr.2 182 1.08 3.98 724.36 50% 362.18 85.44 447.62                                

Iestādes vadītājs ____________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

 

2. pielikums

Pārskats par ģimenes ārstu praksēs apmācību rotācijas ciklu ietvaros nodarbināto ģimenes (vispārējās prakses) ārstu specialitātes rezidentu nostrādāto darba laiku un aprēķināto piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 31.01.2022 rīkojumam Nr. 14 *

Iestādes nosaukums: (Iestāde, ar ko rezidentam noslēgts darba līgums)

Pārskata mēnesis: _________________________

Nr.p.k. NVD Teritoriālā nodaļa Iestādes kods Iestādes/ ģimenes ārsta prakses nosaukums Ārsta Uzvārds, Vārds Rezidenta Uzvārds, Vārds Darba dienu skaits pārskata mēnesī Rezidenta nostrādātais darba dienu skaits pārskata mēnesī Piemaksa (ieskaitot VSAOI) rezidentam par pilnu mēnesi **, euro Izmaksājamā piemaksa (ieskaitot VSAOI) atbilstoši rezidenta nostrādātajām darba dienām ĢĀ praksē, euro Piezīmes - datumi pārskata mēnesī, kuros rezidents tika nodarbināts ĢĀ praksē
  1 2 3 4=3/1*2  
1                    
2                    
  Piemērs:                  
  Zemgales teritoriālā nodaļa 85065756 Jānis Kalniņš - ģimenes ārsta prakse Kalniņš Jānis Ozoliņa Līga 21 10 1844.38 878.28 03.01.-07.01.2022, 17.01.-21.01.2022

* Atskaite sniedzama par tiem rezidentiem, kas apmācību rotācijas cikla ietvaros attiecīgajā mēnesī konkrētu laika posmu tiek nodarbināts ģimenes ārstu praksē, bet rezidentam nav noslēgts darba līgums ar konkrēto praksi

** Atbilstoši VM rīkojuma 8.3.punktam

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Veselības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 14Pieņemts: 31.01.2022.Stājas spēkā: 01.02.2022.Zaudē spēku: 21.04.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21A, 31.01.2022. OP numurs: 2022/21A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329548
01.02.2022
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"