Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 4

Rīgā 2022. gada 25. janvārī

Ministru kabineta sēdes protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (Attālināti)

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (Attālināti)

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis (Attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. §

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības paveiktais triju gadu laikā

__________________________________________________
(V. Vesperis, J. Bordāns, K. Gerhards, T. Linkaits, N. Puntulis,
G. Eglītis, M. Golubeva, J. Vitenbergs, A. T. Plešs, D. Pavļuts,
J. Reirs, A. Pelšs, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra pārstāvja sniegto prezentāciju "Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības paveiktais triju gadu laikā" un Ministru kabineta locekļu sniegto pārskatu par būtiskākajiem paveiktajiem darbiem konkrētajās nozarēs.

2. §

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

21-TA-1748

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (2022-TA-71).

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (2022-TA-71) (likumprojektu pakete).

3. §

Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

22-TA-71

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" (2021-TA-1748).

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" (2021-TA-1748) (likumprojektu pakete).

4. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

21-TA-512

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi""

21-TA-66

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

6. §

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

21-TA-1814

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7. §

Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"

21-TA-506

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

8. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""

21-TA-1023

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""

21-TA-1003

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

10. §

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi""

21-TA-1007

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

11. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""

21-TA-61

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) nodrošināt, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" (turpmāk - 9.2.1.3. pasākums) projektā Nr. 9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.

4. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", tai skaitā 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" iznākuma un rezultāta rādītāju grozījumiem.

12. §

Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

21-TA-904

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu kompensācijas izmaksām nepieciešamo finansējumu, Satiksmes ministrijai, ņemot vērā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju par prognozētajiem zaudējumiem turpmākajos gados, sagatavot prioritāro pasākumu pieteikumu par papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijai izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.

13. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

21-TA-781

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

14. §

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

21-TA-1730

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

15. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""

21-TA-211

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas termiņu par vairāk nekā sešiem mēnešiem.

4. Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic vienošanās par projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu grozījumus pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā.

16. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām""

21-TA-1637

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17. §

Rīkojuma projekts "Par piekrišanu "ESPON 2030" starpreģionu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā"

21-TA-809

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu parakstīt "Piekrišanu "ESPON 2030" starpreģionu sadarbības programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā".

18. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""

21-TA-175

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

19. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""

21-TA-1761

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

21-TA-1376

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""

21-TA-276

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22. §

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu"

21-TA-1733

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

23. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""

21-TA-757

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

24. §

Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"

22-TA-110

__________________________________________________
(J. Reirs, A. Eberhards, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Noteikt, ka nozares ministrijas specifiskā atbalsta mērķa, Eiropas Savienības fonda projekta plānošanas un īstenošanas posmā, tai skaitā veicot grozījumus specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas kārtībā vai Eiropas Savienības fonda projektā, neplāno neattiecināmās izmaksas, tas ir, izmaksas, kas nav saskaņā ar specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumiem vai pārsniedz pieejamo attiecināmo finansējumu.

5. Jautājumu par finansējumu Eiropas Savienības fondu pētniecības un attīstības projektu zinātniskās kvalitātes ekspertīzes nodrošināšanai, tai skaitā izmaksām, kas saistītas ar starptautisko ekspertu atlasi un saziņu ar starptautiskajiem ekspertiem, risināt Ministru kabineta noteikumu projekta par specifisko atbalsta mērķu pētniecības un attīstības jomā izstrādes un saskaņošanas laikā, tai skaitā Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam projektā.

25. §

Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

21-TA-34

__________________________________________________
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu sagatavot un satiksmes ministram līdz 2022. gada 29. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas nosaka regulējumu saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta piemēroto liegumu veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili un paredz administratīvo atbildību gadījumos, kad tiek pārkāpti tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

6. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot satiksmes ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

26. §

Likumprojekts "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā"

21-TA-319

__________________________________________________
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

4. Pēc likumprojekta atbalstīšanas Saeimā Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā", lai nodrošinātu, ka vēlētāju reģistrā tiek iekļautas ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami vēlēšanu materiāli personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, kā arī dotu tiesības ieslodzījuma vietas administrācijai aktualizēt šādas ziņas vēlētāju reģistrā.

27. §

Likumprojekts "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums"

22-TA-264

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, K. Zeiļuks, G. Eglītis, J. Reirs,
A. Smiltēna, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju tehniski precizēt likumprojektu un tā anotāciju, tai skaitā likumprojekta 6. panta sestajā daļā paredzēt, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā kompensē centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, kā arī kārtību, kādā piemēro kompensācijas maksājumu korekciju, un ekonomikas ministram precizēto likumprojektu un anotāciju steidzami iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

6. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot ekonomikas ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums".

7. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 44 250 390 euro apmērā, tajā skaitā 44 203 200 euro apmērā, lai kompensētu izdevumus par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, kas saistīti ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, un ar 2022. gada 1. martu Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, un pilngadīgām personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss un kuras ir sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai kurām ir noteikta invaliditāte, kā arī personām ar alternatīvo statusu, kurām ir noteikta invaliditāte un ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, izmaksātu kompensējošo atbalstu 80 euro apmērā, un 47 190 euro apmērā, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) informācijas sistēmas pielāgošanu.

8. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 6 720 euro apmērā, lai kompensētu izdevumus par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, kas saistīti ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, un ar 2022. gada 1. martu izmaksātu kompensējošo atbalstu 80 euro apmērā Latvijā dzīvojošiem Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte.

9. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 79 610 795 euro apmērā, tajā skaitā 79 587 200 euro apmērā, lai kompensētu ģimenēm ar bērniem izdevumus par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, kas saistīti ar energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, un ar 2022. gada 1. martu izmaksātu kompensējošo atbalstu 200 euro apmērā, un 23 595 euro apmērā, lai nodrošinātu VSAA informācijas sistēmas pielāgošanu.

10. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", paredzot finansējuma piešķiršanu arī likumprojekta 13. pantā noteikto normu īstenošanai un nepieciešamā finansējuma palielināšanu 2022. gadā par 3 895 776 euro valsts mērķdotāciju pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2022. gadā.

11. Attiecībā uz nepieciešamajiem izdevumiem 2023. gadā Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un valsts budžeta projekta 2023. gadam sagatavošanas procesā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu ne vairāk kā 3 135 907 euro apmērā, lai saskaņā ar likumprojekta 13. pantu nodrošinātu valsts mērķdotāciju pašvaldībām mājokļa pabalstam par 2022. gada decembri.

12. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 119 100 412 euro apmērā Ekonomikas ministrijai elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas, obligātā iepirkuma komponenšu maksas, dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma un siltumapgādes pakalpojuma kompensējošo pasākumu īstenošanai.

28. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

22-TA-232

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

22-TA-239

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

30. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""

22-TA-263

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

31. §

Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par starpinstitucionālu padomi cilvēkdrošības uz ūdens jautājumos)

22-TA-196

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

32. §

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

22-TA-254

__________________________________________________
(D. Pavļuts, T. Linkaits, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

33. §

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

22-TA-255

(D. Pavļuts, T. Linkaits, A. K. Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

34. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""

22-TA-63

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

35. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-72

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

36. §

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

22-TA-171

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

37. §

Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022. gadā"

22-TA-120

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai nodrošinātu efektīvu vakcināciju pret Covid-19 un personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu, Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 8 438 952 euro apmērā 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.

38. §

Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"

22-TA-213

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

39. §

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

22-TA-260

__________________________________________________
(J. Citskovskis, N. Puntulis, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 5.14. apakšpunktā, ka netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi laikposmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 06.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, transporta pakalpojumus, šī rīkojuma 5.13. apakšpunktā minētos saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus šī rīkojuma 5.16.1., 5.16.2. un 5.16.3. apakšpunktā minētajās tirdzniecības vietās, kā arī šī rīkojuma 5.23.2. apakšpunktā minētos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju, darba laika izņēmumus sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem ar tiešraidi elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos nosaka kultūras ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

40. §

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

22-TA-258

__________________________________________________
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, J. Reirs, A. K. Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

41. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239

22-TA-223

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

42. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes ministru neformālajā 2022. gada 27. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-245

__________________________________________________
(R. Ķeņģe, J. Bordāns )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L. Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes ministru 2022. gada 27. janvāra neformālajā sanāksmē.

43. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0297

22-TA-235

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0297.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

44. §

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0301

22-TA-236

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0301.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

45. §

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 1. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

22-TA-253

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajai sekretārei I. Indriksonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 1. februāra neformālajā sanāksmē.

46. §

Papildu paskaidrojumu projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-31-0103

22-TA-228

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto papildu paskaidrojumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-31-0103.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumus Satversmes tiesai.

47. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420293121

22-TA-195

__________________________________________________
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, J. Reirs, J. Bordāns)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420293121.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420293121.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs, un viedoklis ir šāds:

"Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā.".

48. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420294221

22-TA-198

__________________________________________________
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, J. Reirs, J. Bordāns)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420294221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420294221.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs, un viedoklis ir šāds:

"Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā.".

49. §

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka""

22-TA-219

__________________________________________________
(J. Vitenbergs, R. Lapiņš, T. Linkaits, J. Reirs, G. Eglītis, J. Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka". Noteikt Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbildīgajām institūcijām Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" organizēšanā.

3. Pilnvarot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru veikt pārrunas ar starptautiskās izstādes "Expo 2025 Osaka" organizatoriem par iespēju Latvijai piedalīties starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" ar īrētu B tipa mazo moduļa paviljonu (300 m2).

4. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru informēt starptautiskās izstādes "Expo 2025 Osaka" organizatorus par Latvijas interesi piedalīties starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka", aprakstot dalības koncepciju.

5. Ekonomikas ministrijai 2022. gadā pasākumus saistībā ar Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" organizēšanu nodrošināt piešķirto līdzekļu ietvaros. Jautājumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2023., 2024. un 2025. gadam Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Gadījumā, ja minētais prioritārais pasākums netiks atbalstīts un finansējums tam netiks piešķirts, Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai pieņemt lēmumu par dalības starptautiskajā izstādē aktualitāti, tai skaitā iespēju nodrošināt dalību starptautiskajā izstādē Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai piešķirto līdzekļu ietvaros, un par lēmumu informēt Ministru kabinetu.

50. §

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267221

22-TA-252

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420267221.

2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.

51. §

Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā"

21-TA-1604

__________________________________________________
(A. K. Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 4. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 23 44. §) "Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam"" 2. punktu.

3. Aizsardzības ministrijai līdz 2023. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa atlikušo daļu ieviešanu" un nepieciešamo ārvalstu un valsts budžeta līdzfinansējuma aprēķinu sadalījumā pa gadiem.

Sēdi slēdz plkst. 15:10

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 4Pieņemts: 25.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 01.02.2022. OP numurs: 2022/22.1
329538
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"