Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 37

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 8. §)
Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Operatīvās darbības likuma
23. panta 1.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) iekļaujamās informācijas apjomu, informācijas iekļaušanas un dzēšanas kārtību un nosacījumus;

1.2. institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve Sistēmā iekļautajai informācijai;

1.3. Sistēmā iekļautās informācijas glabāšanas termiņus.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Valsts policija. Valsts policija organizē un vada Sistēmas darbību, kā arī uztur Sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti.

3. Sistēmu izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

4. Sistēmas funkcionalitāte nodrošina automatizētu datu apmaiņu ar Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēmu, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu un pieslēguma punktiem, kā arī to iestāžu izstrādātajām Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa atbalsta sistēmām, kuru nodarbinātie lieto Sistēmu. Apakšsistēmās integrētais tehniskais risinājums nodrošina informācijas analīzi.

II. Sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, iekļaušanas kārtība un nosacījumi

5. Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ģenerālprokuratūras un Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātais iekļauj Sistēmā aktuālo un vēsturisko (ja tas ir iespējams) informāciju par fiziskām personām, juridiskām personām, notikumiem, mantu un lietām un nodrošina informācijas apriti (ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, lietošana un iznīcināšana), ja ir pamats uzskatīt, ka attiecīgā informācija var palīdzēt operatīvās darbības un kriminālprocesa uzdevumu veikšanā.

6. Sistēmā apstrādā šādu informāciju par fizisko personu (ciktāl informācija ir zināma):

6.1. par personas identitāti:

6.1.1. vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, iesauka;

6.1.2. personvārda un dzimtas uzvārda vēsturiskā forma un citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā;

6.1.3. personas kods vai identifikācijas kods;

6.1.4. dzimšanas datums un vieta;

6.1.5. dzimums;

6.1.6. personas foto, video un audio materiāli (ciktāl attiecīgās ziņas iegūtas kriminālprocesa, administratīvā pārkāpuma procesa, operatīvās darbības procesa vai resoriskās pārbaudes ietvaros vai ja pats datu subjekts ir datus publiskojis (nepārsniedzot publicēto datu apjomu));

6.1.7. personas garums, svars, miesas uzbūves tips, īpašās fiziskās pazīmes, matu krāsa, acu krāsa, balss tips, ierastais ģērbšanās stils un apģērba apraksts, kurā persona tika redzēta pēdējo reizi;

6.1.8. ģimenes stāvoklis (neprecējies, precējies, šķīries, atraitnis);

6.1.9. informācija par to, vai persona ir dzīva vai mirusi;

6.1.10. speciālais statuss (piemēram, persona ir amatpersona) vai tiesības (piemēram, ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības);

6.1.11. valstiskā piederība un tās veids;

6.1.12. tautība;

6.1.13. darbavieta un amats;

6.1.14. valodu zināšanas (valodas nosaukums un zināšanu līmenis);

6.1.15. ziņas par ārzemnieka identifikācijas kodu;

6.1.16. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

6.1.16.1. dokumenta veids;

6.1.16.2. numurs;

6.1.16.3. izdošanas datums;

6.1.16.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

6.1.16.5. derīguma termiņš;

6.1.16.6. statusa maiņas datums un iemesls;

6.1.17. ziņas par uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu:

6.1.17.1. numurs;

6.1.17.2. formāts (veids);

6.1.17.3. izdošanas datums;

6.1.17.4. izdevējiestāde;

6.1.17.5. derīguma termiņš;

6.1.17.6. statusa maiņas datums un iemesls;

6.1.17.7. atzīme, vai personai ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības;

6.1.17.8. uzturēšanās iemesls;

6.1.17.9. personas kategorija (pamats uzturēšanās tiesību saņemšanai);

6.1.17.10. tiesības uz nodarbinātību (norāda, vai personai ir tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā vai persona uzturas Latvijas Republikā saistībā ar nodarbinātību, kuras veikšanai nav nepieciešams saņemt apliecinājumu par tiesībām uz nodarbinātību);

6.1.17.11. uzturēšanās tiesību termiņš;

6.1.18. ziņas par uzturēšanās tiesību anulēšanu:

6.1.18.1. datums;

6.1.18.2. iemesls;

6.1.18.3. ziņas par iestādi, kas pieņēmusi lēmumu par uzturēšanās tiesību anulēšanu;

6.1.19. ziņas par pēdējo laulāto:

6.1.19.1. personas kods vai identifikācijas kods;

6.1.19.2. vārds;

6.1.19.3. uzvārds;

6.1.19.4. dzimums;

6.1.19.5. dzimšanas datums;

6.1.19.6. tautība;

6.1.19.7. valstiskā piederība un tās veids;

6.1.19.8. miršanas datums;

6.1.19.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja laulātais ir ārzemnieks;

6.1.20. ziņas par laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu:

6.1.20.1. laulību reģistra ieraksta numurs;

6.1.20.2. vieta un valsts, kur laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

6.1.20.3. datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

6.1.21. ziņas par tēvu un māti:

6.1.21.1. personas kods vai identifikācijas kods;

6.1.21.2. vārds;

6.1.21.3. uzvārds;

6.1.21.4. dzimums;

6.1.21.5. dzimšanas datums;

6.1.21.6. tautība;

6.1.21.7. valstiskā piederība un tās veids;

6.1.21.8. miršanas datums;

6.1.21.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja personas tēvs vai māte ir ārzemnieks;

6.1.22. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu:

6.1.22.1. tiesas nolēmuma numurs;

6.1.22.2. rīcībspējas ierobežojuma apjoms vai atcelto un saglabāto rīcībspējas ierobežojumu apjoms;

6.1.22.3. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde;

6.1.22.4. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

6.1.23. ziņas par personas miršanu:

6.1.23.1. miršanas datums;

6.1.23.2. miršanas vieta;

6.1.24. ziņas par bērnu aprūpes iestādi:

6.1.24.1. nosaukums;

6.1.24.2. reģistrācijas numurs;

6.1.25. ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu izsniegt personu apliecinošu dokumentu bērnam, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, vai aizliegumu izbraukt no valsts bērnam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem:

6.1.25.1. veids;

6.1.25.2. numurs;

6.1.25.3. iesniedzējs vai izdevējiestāde;

6.1.25.4. iesniegšanas vai pieņemšanas datums;

6.1.25.5. spēkā stāšanās datums;

6.1.25.6. termiņš, uz kādu noteikts aizliegums;

6.2. par personas deklarētās dzīvesvietas adresi vai tās vietas adresi, kurā persona uzturas vai kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību:

6.2.1. datums, kad ziņas reģistrētas;

6.2.2. adreses veids;

6.2.3. deklarētā adrese Latvijā saskaņā ar Valsts adrešu reģistru;

6.2.4. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā;

6.2.5. laikposms, kurā persona sasniedzama papildu adresē (adresēs);

6.2.6. ārvalsts adrese un valsts atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) klasifikatoram;

6.2.7. personas ierastās uzturēšanās, atrašanās vai apmeklējamās vietas, norādot adresi (valsts, novads, rajons, pagasts, pilsēta, iela, mājas nosaukums, mājas numurs, korpuss, dzīvokļa numurs, pasta indekss, kadastra numurs, kadastra apzīmējums, nestrukturēta adrese, koordinātes) un attiecīgās uzturēšanās vai apmeklējamās vietas apmeklētību (piemēram, uzturas pastāvīgi, uzturas bieži, uzturas reti vai uzturas dažreiz);

6.3. par personas finansēm:

6.3.1. finansiālais stāvoklis;

6.3.2. personas finanšu līdzekļu glabāšanas veids;

6.3.3. informācija par to, vai persona izmanto alternatīvos maksāšanas līdzekļus;

6.4. par personas dzīvesveidu:

6.4.1. atkarības;

6.4.2. īpašas raksturojošas pazīmes (piemēram, nosliece uz klaiņošanu);

6.4.3. personas rīcībā esošie ieroči, kontakti (dalība) ar organizētās noziedzības pārstāvjiem (norādot grupas izcelsmes, darbības un uzturēšanās valsti, tipu, nosaukumu, dibināšanas datumu, darbības ilgumu, struktūru, dalībnieku skaitu, nacionālo sastāvu, darbības veidus, mērogu (lokālais vai starptautiskais), grupas raksturojumu, ikgadējās peļņas apjomu, informāciju par finanšu līdzekļiem, bīstamības līmeni, pretdarbības pasākumu raksturojumu);

6.5. par personas kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskais pasts, oficiālā elektroniskā adrese);

6.6. cita informācija, kas var palīdzēt identificēt vai atrast fizisko personu.

7. Sistēmā apstrādā šādu informāciju par juridisko personu (tai skaitā personu, kura veic saimniecisku darbību, nav dibinājusi juridisko personu, bet ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā) (ciktāl informācija ir zināma):

7.1. darbības tiesiskā forma;

7.2. nosaukums;

7.3. iepriekšējais nosaukums;

7.4. reģistrācijas numurs un datums;

7.5. reģistrācijas vieta;

7.6. preču zīme;

7.7. darbības veidi;

7.8. pamatkapitāla apjoms (reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls);

7.9. nodokļa maksātāja statuss (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);

7.10. informācija par finanšu līdzekļu glabāšanas veidu;

7.11. struktūrvienības;

7.12. dibinātāji un dalībnieki;

7.13. patiesie labuma guvēji;

7.14. meitasuzņēmumi;

7.15. cita informācija, kas var palīdzēt noskaidrot juridisko personu.

8. Sistēmā apstrādā šādu informāciju par notikumu (ciktāl informācija ir zināma):

8.1. notikuma datums, laiks un vieta;

8.2. notikuma īss apraksts;

8.3. Sistēmā iekļautās informācijas par personu, mantu vai lietu saistība ar notikumu;

8.4. cita informācija, kas var palīdzēt definēt notikumu vai noskaidrot tā saistību ar personu, mantu vai lietu.

9. Sistēmā apstrādā šādu informāciju par mantu (ciktāl informācija ir zināma):

9.1. veids, nosaukums, modelis un marka;

9.2. mantas īss apraksts, kas raksturo mantas būtiskākās pazīmes, tai skaitā arī īpašās pazīmes;

9.3. sērija, numurs un prove;

9.4. ražošanas (izdošanas) datums;

9.5. ražošanas (izdošanas) iestāde;

9.6. daudzums (skaits, svars un apjoms);

9.7. vērtība;

9.8. valūta;

9.9. mantas attēls;

9.10. mantas īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un dzimšanas datums;

9.11. norāde par mantas kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets, senlieta;

9.12. ja manta ir transportlīdzeklis:

9.12.1. transportlīdzekļa veids, marka un modelis;

9.12.2. krāsa;

9.12.3. izlaiduma gads un pirmās reģistrācijas datums;

9.12.4. valsts reģistrācijas numurs (aktuālais un vēsturiskie) un nosaukums;

9.12.5. šasijas (VIN) numurs;

9.12.6. dzinēja numurs;

9.12.7. reģistrācijas apliecības numurs;

9.12.8. pēdējās reģistrācijas valsts;

9.12.9. iegādes valsts;

9.12.10. obligātas (OCTA) apdrošināšanas esība, izdošanas datums un izdevējs;

9.12.11. brīvprātīgas (KASKO) apdrošināšanas esība, izdošanas datums un izdevējs;

9.13. ja manta ir šaujamierocis:

9.13.1. kategorija, apakšgrupa, klasifikācija un lietošanas veids;

9.13.2. modelis, ražošanas gads, ražotājs un ražotājvalsts;

9.13.3. sērijas numurs un marķējums;

9.13.4. uzbūves veids un sistēma;

9.13.5. kalibrs, garums un munīcijas veids;

9.13.6. foto;

9.13.7. norāda, vai šaujamierocis ir uzskaitē, šaujamierocis ir deaktivizēts, tam ir piešķirts vēsturiskais statuss, šaujamierocis ir meklēšanā;

9.13.8. šaujamieroča remonta datums, mainīto sastāvdaļu īss apraksts, izgatavotāja nosaukums, sērijas numurs un kalibrs;

9.14. ja manta ir sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise:

9.14.1. veids un nosaukums;

9.14.2. izgatavošanas datums;

9.14.3. ražotājs un marķējums;

9.14.4. daudzums;

9.15. ja manta ir dokuments:

9.15.1. veids;

9.15.2. sērija un numurs;

9.15.3. reģistrācijas (izdošanas) datums;

9.15.4. reģistrācijas (izdošanas) vieta;

9.15.5. reģistrācijas (izdošanas) iestāde;

9.15.6. izdevējvalsts;

9.15.7. tās personas vārds, uzvārds un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

9.15.8. norāde, vai dokuments ir derīgs vai nederīgs;

9.15.9. derīguma termiņš;

9.16. ja manta ir saziņas līdzeklis (ja dati nav iegūti no elektronisko sakaru komersanta):

9.16.1. veids;

9.16.2. abonenta numurs un starptautiskais kods;

9.16.3. ierīces atrašanās vietas un pieslēguma adrese;

9.16.4. starptautiskais mobilās galiekārtas identitātes identifikators (IMEI);

9.16.5. numura starptautiskais mobilā lietotāja identitātes identifikators (IMSI);

9.16.6. IP adrese;

9.16.7. lietotāja vārds vai identifikators;

9.16.8. saziņas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums un atrašanās valsts;

9.16.9. cita kriminālizlūkošanas mērķu sasniegšanai būtiska informācija par saziņas līdzekli;

9.17. ja manta ir maksāšanas līdzeklis:

9.17.1. veids un nosaukums;

9.17.2. identifikācijas numurs;

9.17.3. izdevējs;

9.17.4. derīguma termiņš;

9.17.5. valūta, nomināls un skaits;

9.18. ja manta ir viela, kuras aprite ierobežota ar likumu:

9.18.1. veids;

9.18.2. nosaukums;

9.18.3. forma, svars (gramos), apjoms (mililitros) un skaits (vienībās);

9.18.4. krāsa;

9.18.5. iepakojuma apraksts un marķēšanas veids;

9.18.6. izņemšanas datums un adrese;

9.18.7. vielas ražotne (adrese, izmantojamās iekārtas un metodes, jauda, citas saražotās vielas, ražošanā izmantotās vielas, realizācijas auditorija), vielas slēpšanas paņēmiens, vielas transportēšanas maršruts (izcelsmes valsts, tranzīta valsts, galamērķa valsts) un transportēšanas metode;

9.18.8. cita informācija, kas var palīdzēt noskaidrot mantu vai tās saistību ar personu, notikumu vai lietu;

9.19. ja manta ir nekustamais īpašums:

9.19.1. adrese;

9.19.2. kadastra numurs (vai kadastra apzīmējums);

9.19.3. atrašanās vietas koordinātes.

10. Sistēmā apstrādā šādu informāciju par lietu (ciktāl informācija ir zināma):

10.1. iniciatora amats, vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskais pasts);

10.2. lietvedības veids;

10.3. lietvedības uzsākšanas datums un reģistrācijas numurs;

10.4. juridiskais pamats lietvedības uzsākšanai;

10.5. notikuma īss apraksts;

10.6. lietvedības izbeigšanas datums un lēmuma pieņēmēja amats, vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskais pasts);

10.7. juridiskais pamats lietvedības izbeigšanai;

10.8. lietvedības rezultāts;

10.9. cita informācija, kas var palīdzēt noteikt šo noteikumu 5. punktā minēto objektu savstarpēju saistību.

11. Iekļaujot šo noteikumu 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minēto informāciju Sistēmā, norāda:

11.1. operatīvās uzskaites lietas numuru un uzsākšanas datumu, ja saistībā ar attiecīgo informāciju ir uzsākta operatīvās uzskaites lieta;

11.2. dokumenta reģistrācijas numuru, datumu un dokumenta sagatavotāju, ja saistībā ar attiecīgo informāciju ir sagatavots dokuments.

12. Ja Sistēmā jau ir iekļauta informācija par fizisko vai juridisko personu, notikumu, mantu vai lietu, tad, iekļaujot Sistēmā informāciju par to pašu personu, notikumu vai lietu, jauno informāciju pievieno Sistēmā esošajai informācijai.

13. Ja ir pamats uzskatīt, ka dažādas fiziskās vai juridiskās personas, notikumi, mantas vai lietas, par kurām Sistēmā ir iekļauta informācija, ir saistītas un norāde par šādu saistību var palīdzēt sasniegt šo noteikumu 5. punktā minētos informācijas apstrādes mērķus, Sistēmā iekļauj norādi par attiecīgās informācijas sasaisti. Iekļaujot norādi par attiecīgās informācijas sasaisti, Sistēmā var iekļaut saistību skaidrojošu informāciju.

14. Iekļaujot informāciju Sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu, informāciju novērtē un piešķir tai šādu atbilstošāko ticamības apzīmējumu atkarībā no informācijas iegūšanas avota ticamības:

14.1. "A" – ja nav šaubu par avota autentiskumu, uzticamību un kompetenci vai ja informāciju ir sniedzis avots, kurš visos gadījumos ir sniedzis informāciju, kuras ticamība ir apstiprinājusies;

14.2. "B" – ja informāciju ir sniedzis avots, kurš vairākumā gadījumu ir sniedzis informāciju, kuras ticamība ir apstiprinājusies;

14.3. "C" – ja informāciju ir sniedzis avots, kurš vairākumā gadījumu ir sniedzis informāciju, kuras ticamība nav apstiprinājusies;

14.4. "X" – informācijas iegūšanas avota ticamību nav iespējams novērtēt.

15. Iekļaujot informāciju Sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu, informāciju novērtē un piešķir tai šādu atbilstošāko ticamības apzīmējumu atkarībā no informācijas ticamības:

15.1. "1" – informācija, par kuras pareizību nav šaubu;

15.2. "2" – informācija, kas ir zināma personīgi informācijas sniegšanas avotam, bet nav zināma personīgi nodarbinātajam, kurš to saņēma;

15.3. "3" – informācija, kas nav zināma personīgi informācijas avotam, bet ko apstiprina cita jau reģistrēta informācija;

15.4. "4" – informācija, kas nav zināma personīgi informācijas avotam un ko nav iespējams apstiprināt.

16. Ja konstatē, ka Sistēmā iekļautās informācijas novērtējums ir nekorekts, par to informē Sistēmas lietotāju, kurš iekļāva attiecīgo informāciju, vai nodarbināto, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus. Sistēmas lietotājs, kurš iekļāva attiecīgo informāciju, vai nodarbinātais, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus, novērtē informāciju no jauna.

17. Iekļaujot Sistēmā šajos noteikumos minēto informāciju, Sistēmas lietotājs izvērtē informācijas klasifikācijas pakāpi, informācijas kvalitāti, informācijas aprites potenciālo lietderību un informācijas apstrādes pamatmērķi un piešķir informācijai šādu atbilstošāko piekļuves statusu:

17.1. "K-1" – informācija pieejama visiem Sistēmas lietotājiem;

17.2. "K-2" – Sistēmas lietotājiem pieejama tikai norāde par informācijas esību Sistēmā un subjektu, kurš Sistēmā iekļāva attiecīgo informāciju;

17.3. "K-3" – informācija pieejama tikai Sistēmas lietotājam, kurš iekļāva informāciju Sistēmā, vai nodarbinātajam, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus, un viņa tiešajam vadītājam (priekšniekam);

17.4. "K-4" – informācija pieejama tikai kvalitātes kontrolētājam, bet operatīvās darbības subjekta vadītājs vai viņa vietnieks var lemt par informācijas satura atklāšanu;

17.5. "K-5" – informācija pieejama tikai kvalitātes kontrolētājam.

18. Sistēmā iekļautā informācija ar piekļuves statusu "K-2", "K-4" un "K-5" pieejama arī Sistēmas lietotājam, kurš iekļāva informāciju Sistēmā, vai nodarbinātajam, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus, un viņa tiešajam vadītājam (priekšniekam).

19. Par katru piekļuvi informācijai (tai skaitā norādei par informācijas esību Sistēmā) ar piekļuves statusu "K-2", "K-3" un "K-4" Sistēma automātiski nosūta paziņojumu par piekļuves faktu Sistēmas lietotājam, kurš iekļāva attiecīgo informāciju Sistēmā, vai nodarbinātajam, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus.

20. Par katru piekļuvi informācijai Sistēmā automātiski saglabājas informācija par piekļuves faktu un datu sākotnējā vērtība (ja dati mainīti). Šo informāciju automātiski dzēš no Sistēmas kopā ar pamatinformāciju.

21. Iekļaujot informāciju Sistēmā, norāda informācijai noteikto klasifikācijas pakāpi, ja tāda ir, kā arī uz attiecīgo informāciju attiecināmos informācijas izmantošanas ierobežojumus.

22. Šo noteikumu 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minētajai informācijai šo noteikumu 17. punktā minēto informācijas piekļuves statusu saglabā atbilstoši šādiem termiņiem:

22.1. "K-1", "K-5" – līdz attiecīgās informācijas dzēšanas brīdim;

22.2. "K-2" – divus mēnešus no informācijas iekļaušanas Sistēmā. Ja attiecīgās informācijas piekļuves statusu minētajā termiņā nepagarina, tai automātiski nosaka "K-1" informācijas piekļuves statusu;

22.3. "K-3" – sešus mēnešus no informācijas iekļaušanas Sistēmā. Ja attiecīgās informācijas piekļuves statusu "K-3" minētajā termiņā nepagarina, tai automātiski nosaka "K-2" informācijas piekļuves statusu;

22.4. "K-4" – atbilstoši Operatīvās darbības likuma 23. panta piektajā daļā minētajiem termiņiem.

23. Sistēma 30 dienas pirms informācijas piekļuves statusa termiņa beigām automātiski sagatavo par to sistēmas paziņojumu un nosūta Sistēmas lietotājam, kurš iekļāva informāciju Sistēmā, vai nodarbinātajam, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus.

24. Sistēmas lietotājs, kurš iekļāva informāciju Sistēmā, vai nodarbinātais, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus, ar viņa tiešā vadītāja (priekšnieka) vai amatā augstāka vadītāja (priekšnieka) piekrišanu var pagarināt informācijas piekļuves statusu uz laiku, kas nepārsniedz sākotnēji noteikto termiņu.

25. Ar tā operatīvās darbības subjekta vadītāja (priekšnieka) vai viņa vietnieka piekrišanu, kura padotais iekļāva informāciju Sistēmā, jebkurā laikā var mainīt Sistēmā iekļautās informācijas piekļuves statusu.

26. Iekļaujot informāciju Sistēmā, papildus var iekļaut norādi par to, kurai institūcijai būtu jāiepazīstas ar attiecīgo informāciju. Sistēma automātiski nosūta attiecīgajai institūcijai paziņojumu par attiecīgās informācijas iekļaušanu Sistēmā.

III. Sistēmā iekļautās informācijas glabāšanas termiņi, informācijas dzēšanas kārtība un nosacījumi un institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve Sistēmā iekļautajai informācijai

27. Saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu Sistēmā iekļauto informāciju automātiski dzēš pēc četriem gadiem no tās iekļaušanas brīža, ja tā nav papildināta atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem vai attiecībā uz to nav iekļauta norāde atbilstoši šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem.

28. Ja saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem Sistēmā iekļauto informāciju papildina atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem vai attiecībā uz to iekļauj norādi atbilstoši šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, šādu informāciju (pamatinformāciju ar papildinājumiem vai sasaistēm) automātiski dzēš pēc četriem gadiem no pēdējās papildināšanas vai attiecīgās norādes iekļaušanas.

29. Sistēma 30 dienas pirms Sistēmā iekļautās informācijas dzēšanas automātiski sagatavo sistēmas paziņojumu par informācijas dzēšanu un nosūta Sistēmas lietotājam, kurš iekļāva informāciju Sistēmā, vai nodarbinātajam, kurš pilda minētā Sistēmas lietotāja pienākumus.

30. Ja pirms šo noteikumu 29. punktā minētā Sistēmas paziņojuma saņemšanas konstatē, ka attiecīgā Sistēmā iekļautā informācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, šo informāciju dzēš.

31. Pēc informācijas iekļaušanas Sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem ziņas, kas satur īpašas kategorijas (sensitīvus) personas datus, automatizēti pseidonimizē un glabā atsevišķi no pārējās informācijas.

32. Piekļuvi šo noteikumu 31. punktā minētajiem datiem, kuri nepieciešami fiziskas personas identifikācijai, atkarībā no apstrādei pakļautā datu apjoma, būtības un apstrādes intensitātes nodrošina ar operatīvās darbības subjekta vadītāja (priekšnieka) vai viņa vietnieka piekrišanu un tikai gadījumos, kad personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu šīs vai citas fiziskās personas būtiskas intereses vai ja pats datu subjekts ir datus publiskojis (nepārsniedzot publicēto datu apjomu). Piekļuvi šo noteikumu 31. punktā minētajiem datiem automātiski dzēš ar šo noteikumu 31. punktā minētās informācijas dzēšanu no Sistēmas.

33. Piekļuvi šo noteikumu 31. punktā minētajiem datiem, kuri ir iegūti sevišķajā veidā veicamā operatīvās darbības pasākuma gaitā, nodrošina, nepārsniedzot Operatīvās darbības likumā noteiktos ierobežojumus un informācijas izmantošanas apjomu.

34. Piekļuve Sistēmā iekļautajai informācijai piešķirama Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ģenerālprokuratūras un Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem.

IV. Noslēguma jautājums

35. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 01.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329310
01.02.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"