Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 127 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs".
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 15. §)
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta tiek piešķirti līdzekļi par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem (turpmāk – atbalsts) privātās izglītības iestādēm (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā un kuras īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā izglītojamiem obligātā izglītības vecumā.

2. Pašvaldības atbalsta apmēru Izglītības iestādei nosaka atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātai vispārējās izglītības programmu īstenošanas vidējai izmaksai uz vienu izglītojamo Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēm, ko pārskata vienu reizi gadā.

3. Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

4. Piesakoties Pašvaldības atbalsta saņemšanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu;

4.2. līguma starp Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi kopija.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumisko pārstāvi un Izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalstu izmaksā Izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi. Pašvaldība, Izglītības iestāde un izglītojamā likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka Izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi tādā apmērā, kas atbilst Pašvaldības izmaksātajam atbalsta apmērām.

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, Izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un izglītojamā likumisko pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši Izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Pašvaldības atbalstu aprēķina no brīža, kad izglītojamā likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Ja izglītojamais iestājas Izglītības iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, tad Pašvaldības atbalstu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1. septembri. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7. punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

10. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, Izglītības iestāde iesniedz līdz kārtējā mēneša piektajam datumam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, pievienojot Izglītības iestādes izglītojamo sarakstu.

11. Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši Izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais un viens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc Izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās Izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7. punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalstu pārtrauc gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumiskajam pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi Izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes;

13.3. Izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā ir izveidojusies Izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Izglītības iestāde 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības kontā, kas norādīts Pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

15. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

16. Atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 297 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2019. gada 25. janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 297 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs". Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs Valmieras novadā deklarētiem izglītojamiem.

2. Īss projekta satura izklāstsIzglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punktā noteikts, ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek segtas vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 20.01.2022.Zaudē spēku: 22.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 19.01.2022. OP numurs: 2022/13.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329281
20.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"