Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 28

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 43. §)
Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai
Izdoti saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa
samazināšanas likuma
14. panta piektās daļas 1. un 2. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ražotājs iesniedz Valsts vides dienestam ziņojumu par vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu vai plastmasu saturošu zvejas rīku un to atkritumu apsaimniekošanu, ziņojuma veidlapas paraugu un ziņojumā iekļaujamo informāciju;

1.2. kritērijus plastmasu saturošu izstrādājumu klasifikācijai atbilstoši to vienreizējai un atkārtotai lietojamībai.

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. vienreizlietojamām plastmasu saturošām dzērienu glāzēm un to vāciņiem, pārtikas iepakojumu, dzērienu iepakojumu ar ietilpību līdz trim litriem un to atkritumiem;

2.2. filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem;

2.3. plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un to atkritumiem.

(Grozīts ar MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 761)

3. Ražotājs līdz kārtējā gada 1. maijam iesniedz Valsts vides dienestam ziņojumu par šo noteikumu 2. punktā minētajiem izstrādājumiem un to atkritumu apsaimniekošanu iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk – ikgadējais ziņojums).

4. Ikgadējo ziņojumu sagatavo atbilstoši šādiem veidlapu paraugiem:

4.1. ziņojums par plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un savāktajiem plastmasu saturošu zvejas rīku atkritumiem (1. pielikums);

4.2. ziņojums par vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem (dzērienu glāzēm un to vāciņiem, pārtikas iepakojumu, dzērienu iepakojumu ar ietilpību līdz trim litriem) un to atkritumu apsaimniekošanu (2. pielikums);

4.3. ziņojums par filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem (3. pielikums).

(Grozīts ar MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 761)

4.1 Ražotājs ikgadējo ziņojumu iesniedz elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Elektroniskos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

5. Ražotājs ikgadējo ziņojumu par šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem nesniedz par periodu, kurā tam bija piešķirts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par šiem izstrādājumiem atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 8. un 8.1 pantam.

5.1 Ražotājs ikgadējo ziņojumu par šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem nesniedz par periodu, kurā tas piedalījies ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā par šo izstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

6. Plastmasu saturoša izstrādājuma atkārtotas lietojamības kritēriji:

6.1. izstrādājums ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites ciklā to izmantotu vairākkārt tam pašam nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts;

6.2. informācija, kas ir minēta šo noteikumu 6.1. apakšpunktā, ir norādīta izstrādājuma iegādes līgumā, pavaddokumentos vai uz izstrādājuma vai tā iepakojuma.

7. Ja ražotājs nevar dokumentāri pamatot, ka plastmasu saturošais izstrādājums ir atkārtoti lietojams, tas ir uzskatāms par vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu un uz to attiecas visas Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā noteiktās prasības vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem.

8. Šo noteikumu 2.1. un 2.3. apakšpunktu piemēro ar 2022. gada 1. janvāri.

9. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktu piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 28

(Pielikums MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

Ziņojums par plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un savāktajiem plastmasu saturošu zvejas rīku atkritumiem

par laikposmu no 20__. gada __. ____________ līdz 20___. gada __. ____________

Ražotājs 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Juridiskā adrese 

1. Informācija par tirgū laistajiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem1

Melnā krāsā iekrāsotās ailes nav jāaizpilda.

 KopāLinuma plātnes no biezas auklas2
(Ø > 1 mm)
Linuma plātnes no plānas auklas
(Ø ≤ 1 mm)
Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļasZvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas3Bojas, pludiņi, virves
Kopā4 (tonnās)A + B + C + D + EABCD = I + KE = F + J + L
Plastmasas kopāA + B + C + FABC F
- polipropilēns (PP)      
- polietilēns (PE)      
- lielmolekulārs polietilēns (HMPE)      
- neilons      
- citas plastmasas (PET, PVC, HDPE, EVA u. c.)      
- polimēru sajaukums      
Metāli kopāG = I + J   IJ
- tērauds      
- alumīnijs      
- svins      
- citi metāli vai metālu sajaukums      
Kaučuks kopāH = K + L   KL

Piezīmes.

1 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

2 "Aukla" – visas auklas, saites, vieglas virves u. c. neatkarīgi no tā, vai tās sastāv no viena pavediena (monopavediena) vai vairākiem pavedieniem, kas savīti vai sapīti kopā, veidojot vienu daudzvijumu auklu.

3 Piemēram, metāla gremdes, kaučuka skrituļi, izkļūšanas ierīces/režģi.

4 Obligāti jānorāda tikai zvejas rīku un to sastāvdaļu kopējais daudzums (baltajā ailē).

2. Informācija par savāktajiem plastmasu saturošu zvejas rīku atkritumiem5

Melnā krāsā iekrāsotās ailes nav jāaizpilda.

 KopāLinuma plātnes no biezas auklas6
(Ø > 1 mm)
Linuma plātnes no plānas auklas
(Ø ≤ 1 mm)
Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļasZvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas7Bojas, pludiņi, virves
Kopā8 (tonnās)A + B + C + D + EABCD = I + KE = F + J + L
Plastmasas kopāA + B + C + FABC F
- polipropilēns (PP)      
- polietilēns (PE)      
- lielmolekulārs polietilēns (HMPE)      
- neilons      
- citas plastmasas (PET, PVC, HDPE, EVA u. c.)      
- polimēru sajaukums      
Metāli kopāG = I + J   IJ
- tērauds      
- alumīnijs      
- svins      
- citi metāli vai metālu sajaukums      
Kaučuks kopāH = K + L   KL

Piezīmes.

5 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

6 "Aukla" – visas auklas, saites, vieglas virves u. c. neatkarīgi no tā, vai tās sastāv no viena pavediena (monopavediena) vai vairākiem pavedieniem, kas savīti vai sapīti kopā, veidojot vienu daudzvijumu auklu.

7 Piemēram, metāla gremdes, kaučuka skrituļi, izkļūšanas ierīces/režģi.

8 Obligāti jānorāda tikai zvejas rīku atkritumu un to sastāvdaļu atkritumu kopējais daudzums (baltajā ailē). Tas ietver visus plastmasu saturošos zvejas rīkus, kā arī visas atsevišķās sastāvdaļas, vielas vai materiālus, kas šādu zvejas rīku izmešanas, tostarp pamešanas vai pazaudēšanas, brīdī bija to daļa vai tiem piestiprināti.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Vadītājs 
 (amats, vārds, uzvārds)
Informāciju sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 28

(Pielikums MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

Ziņojums par vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem (dzērienu glāzēm un to vāciņiem, pārtikas iepakojumu, dzērienu iepakojumu ar ietilpību līdz trim litriem) un to atkritumu apsaimniekošanu

par laikposmu no 20__. gada __. ____________ līdz 20___. gada __. ____________

Ražotājs 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Juridiskā adrese 

1. Informācija par tirgū laistajiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem – dzērienu glāzēm un to vāciņiem, pārtikas iepakojumu, dzērienu iepakojumu ar ietilpību līdz trim litriem1

 KopāDzērienu glāzesPārtikas iepakojumsDzērienu iepakojums ar ietilpību līdz trim litriem
daļēji izgatavotas no plastmasas, un to vāciņipilnīgi izgatavotas no plastmasas, un to vāciņidaļēji izgatavots no plastmasaspilnībā izgatavots no plastmasasdaļēji izgatavots no plastmasaspilnībā izgatavots no plastmasas
Kopā2 (tonnās)A + B + C + D + E + FABCDEF
Plastmasas kopāA + B + C + D + E + FABCDEF
- polipropilēns (PP)       
- polietilēns (PE)       
- polietilēntereftalāts (PET)       
- citas plastmasas (PVC, HDPE, PS u. c.)       
- polimēru sajaukums       
MetālsA + B + C + D + E + FABCDEF
Papīrs un kartonsA + B + C + D + E + FABCDEF
Citi materiāliA + B + C + D + E + FABCDEF

Piezīmes.

1 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

2 Obligāti jānorāda tikai vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu kopējais daudzums (baltajās ailēs).

2. Informācija par savāktajiem vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu – dzērienu glāžu un to vāciņu, pārtikas iepakojuma, dzērienu iepakojuma ar ietilpību līdz trim litriem – atkritumiem3

 KopāDzērienu glāzesPārtikas iepakojumsDzērienu iepakojums ar ietilpību līdz trim litriem
daļēji izgatavotas no plastmasas, un to vāciņipilnīgi izgatavotas no plastmasas, un to vāciņidaļēji izgatavots no plastmasaspilnībā izgatavots no plastmasasdaļēji izgatavots no plastmasaspilnībā izgatavots no plastmasas
Kopā4 (tonnās)A + B + C + D + E + FABCDEF
Plastmasas kopāA + B + C + D + E + FABCDEF
- polipropilēns (PP)       
- polietilēns (PE)       
- polietilēntereftalāts (PET)       
- citas plastmasas (PVC, HDPE, PS u. c.)       
- polimēru sajaukums       
MetālsA + B + C + D + E + FABCDEF
Papīrs un kartonsA + B + C + D + E + FABCDEF
Citi materiāliA + B + C + D + E + FABCDEF

Piezīmes.

3 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

4 Obligāti jānorāda tikai vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu atkritumu kopējais daudzums (baltajās ailēs).

3. Tirgū laistā dzērienu iepakojuma masa5 (tonnās)

 Polietilēntereftalāta (PET) materiālu grupa ar tilpumu līdz 3 l (ieskaitot)Cits plastmasu saturošais vai kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 l (ieskaitot)Kopā dzērienu iepakojums6
Ražots un laists tirgū Latvijā   
No citām dalībvalstīm ievests   
Importēts no trešajām valstīm   
Uz citām dalībvalstīm izvests   
Eksportēts uz trešajām valstīm   
Kopā tirgū laists Latvijā   

Piezīmes.

5 Dzērienu iepakojuma masa ir gatavo dzērienu pudeļu masa (t. i., ieskaitot vāciņus, citus aizbāžņus un etiķetes, izņemot paša dzēriena masu).

6 Obligāti jānorāda tikai tabulas baltajās ailēs dotais tirgū laistā dzērienu iepakojuma daudzums.

4. Pārstrādātas plastmasas masa tirgū laistajā dzērienu iepakojumā (tonnās)

 Polietilēntereftalāta (PET) materiālu grupa ar tilpumu līdz 3 l (ieskaitot)Cits plastmasu saturošais vai kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 l (ieskaitot)Kopā dzērienu iepakojums7
Pārstrādātas plastmasas masa, ko izmanto dzērienu iepakojumā, kas ražots un laists tirgū Latvijā   
Pārstrādātas plastmasas masa, ko izmanto dzērienu iepakojumā, kas ievests no citām dalībvalstīm   
Pārstrādātas plastmasas masa, ko izmanto dzērienu iepakojumā, kas importēts no trešajām valstīm   
Pārstrādātas plastmasas masa, ko izmanto dzērienu iepakojumā, kas izvests uz citām dalībvalstīm   
Pārstrādātas plastmasas masa, ko izmanto dzērienu iepakojumā, kas eksportēts uz trešajām valstīm   
Kopā tirgū laisto dzērienu iepakojumā izmantotās pārstrādātās plastmasas masa   
Pārstrādātas plastmasas satura īpatsvars dzērienu iepakojumā (%)8   

Piezīmes.

7 Obligāti jānorāda tikai tabulas baltajās ailēs dotā pārstrādātās plastmasas masa tirgū laistajā dzērienu iepakojumā.

8 Formula, lai aprēķinātu pārstrādātās plastmasas saturu dzērienu iepakojumā:

PS = mps/m x 100, kur:

PS – pārstrādātas plastmasas satura īpatsvars tirgū laistās dzērienu pudelēs, izteikts procentos;

mps – kopēja to pārstrādāto plastmasu masa, ko izmanto dzērienu pudelēs, kuras laiž tirgū;

m – kopēja tirgū laisto dzērienu pudeļu masa.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Vadītājs 
 (amats, vārds, uzvārds)
Informāciju sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 28

(Pielikums MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

Ziņojums par filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

par laikposmu no 20__. gada __. ____________ līdz 20___. gada __. ____________

Ražotājs/
atkritumu apsaimniekotājs
 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Juridiskā adrese 

1. Informācija par tirgū laistajiem filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

 Kopā1 (tonnās)
Saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma 14. panta trešo daļu paziņojamo tādu filtru kopsvars, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem 

Piezīme. 1 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

2. Informācija par publiskās vietās savāktajiem atkritumiem, kas radušies no tirgū laistajiem tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

 Kopā1 (tonnās)
Saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma 14. panta trešo daļu paziņojamo tādu pēcpatēriņa atkritumu kopsvars, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un kas savākti piegružojuma veidā un publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās 

Piezīme. 1 Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās). Jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Vadītājs 
 (amats, vārds, uzvārds)
Informāciju sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 15.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329144
{"selected":{"value":"09.12.2022","content":"<font class='s-1'>09.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.12.2022","iso_value":"2022\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2022","iso_value":"2022\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2022.-08.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.12.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"