Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 7

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 6. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18. panta desmito daļu, 19. panta 5.5 daļu
un 38. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.; 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:
1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk – deklarācija) veidlapu formu (1. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;
1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu (2. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību;
1.3. deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu formu (3. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;
1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs saņem no Valsts ieņēmumu dienesta deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.";

1.2. izteikt 22.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.1. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 3. rindā norādīto skaitli;"

1.3. izteikt 22.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.2. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2.1. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 3. rindā norādīto skaitli;"

1.4. izteikt 22.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.3. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 3. rindā ierakstītā izdevumu ierobežojuma summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 3. rindā norādīto skaitli un 2.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 3. rindā norādīto skaitli;"

1.5. izteikt 22.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.4. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā norādītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"

1.6. izteikt 23.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.2. 12.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;"

1.7. izteikt 23.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.1. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 13. rindā norādīto skaitli;"

1.8. izteikt 23.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.2. 11. un 12.1. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 13. rindā norādīto skaitli;"

1.9. izteikt 23.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.3. 11. un 13. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 13. rindā norādīto skaitli un 12.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 13. rindā norādīto skaitli;"

1.10. izteikt 23.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.4. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"

1.11. izteikt 23.16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.16.1. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 21. rindā norādīto skaitli;"

1.12. izteikt 23.16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.16.2. 19. un 20.1. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 21. rindā norādīto skaitli;"

1.13. izteikt 23.16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.16.3. 19. un 21. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 21. rindā norādīto skaitli un 20.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli;"

1.14. izteikt 23.16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.16.4. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"

1.15. izteikt 23.16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.16.5. "0", ja 22. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;"

1.16. izteikt 23.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.18. 24. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļas "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu" 3. ailē norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli. Minētā vērtība nedrīkst būt lielāka par 22. rindā norādīto skaitli;"

1.17. izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. 27. rindā "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona veikusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. D3 pielikuma 4. un 14. rindā pie apliekamā ienākuma pieskaitītā valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu summa kopā nedrīkst pārsniegt šajā rindā norādīto summu;"

1.18. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, kopējos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu (arī no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļā "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums taksācijas gadā netiek segts pilnā apmērā, tos sedz taksācijas gadam sekojošos gados, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju.";

1.19. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I un II daļu aizpilda šādi:
28.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums;
28.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu;
28.3. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, sedzamo apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;
28.4. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.";

1.20. papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļu aizpilda šādi:
28.11. 1. aili "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" neaizpilda;
28.12. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā;
28.13. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;
28.14. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.";

1.21. izteikt 30.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2.2. 2.2. rindā "Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot izdevumu ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu summu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;"

1.22. izteikt 39.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1.2. D3 pielikuma 30. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;"

1.23. izteikt 39.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.9. 10. rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" nodokļa maksātājam, kuram piešķirta pensija, norāda neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu vai minētā likuma 12. panta četrpadsmito daļu un vienlaikus izdara atzīmi, apstiprinot, ka ir tiesīgs piemērot ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru taksācijas gadā. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensijas neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu piemēro tikai par to taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;"

1.24. papildināt ar 39.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.16.1 18.1 rindā "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļu. Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojams proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram;"

1.25. izteikt 39.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.18. 20. rindā "Piemaksa" norāda rezumējošā kārtībā budžetā iemaksājamo summu, kuru aprēķina kā starpību starp avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli (19. rinda) un rezumējošā kārtībā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (17., 18. un 18.1 rindā norādīto skaitļu kopsumma);"

1.26. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

2. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2021. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 7
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

D

 Taksācijas gads    
  
Vārds, uzvārds 
Personas kods
Tālruņa numurs
   
  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:  
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 8. ailes summa + D3 30. rinda + D31 17. rinda)
1. 
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8. aile) + D21 5. aile)2. 
apliekamā ienākuma palielinājums2.1 
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda)3. 
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI  
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10. rindas summa
vai D31 1.1. un 10. rindas summa)
4. 
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 27. rinda vai D31 5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5. 
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem
(D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma)
6. 
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
(D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)
7. 
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda)8. 
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS9. 
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

 Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta četrpadsmitā daļa

10. 
ATVIEGLOJUMI:  
par apgādājamiem11. 
personām ar invaliditāti12. 
politiski represētajām personām13. 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem14. 
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda)15. 
IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ  
(3. rinda – 8. rinda – 9. rinda – 10. rinda – 15. rinda)16. 
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā:17. 
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni17.1. 
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni17.2. 
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni17.3. 
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS  
(D11 10. ailes kopsumma + D3 28. rinda vai D3.1 15. rinda)18. 
NODOKLIS NO PROFESIONĀLA SPORTISTA ALGOTĀ DARBA IENĀKUMA18.1 
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS  
(D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 26. rinda vai D31 14. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā19. 
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda – 19. rinda)  
Piemaksa (ja 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda ir lielāka nekā 19. rinda)20. 
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda)21. 
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ22.   
NODOKĻA SUMMA23.   
   
Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontuPārskaitāmā summa 
                      
Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                     
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)
Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi 
 (pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

 
 
 
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 – Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 – Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 – Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 – Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 – Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 – Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 – Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Taksācijas gads    D1
             
Personas kods           

TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
(izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veidsBruto ieņēmumiNeapliekamie ienākumiAttaisnotie izdevumiIzdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanuApliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2. – 3. – 6. – 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis
darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasiemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijasautoru izdevumi
123456789
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Kopā        
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D11
             
Personas kods           

TAKSĀCIJAS GADĀ GŪTIE IENĀKUMI, KURIEM NEPIEMĒRO GADA
DIFERENCĒTO NEAPLIEKAMO MINIMUMU UN ATVIEGLOJUMUS

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veidsBruto ieņēmumiIzdevumu normaIzdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanuApliekamie ienākumi
(2. – 3. vai 4., vai 5. aile)
Nodokļa likmeAprēķinātais nodoklis
(6. x 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklisMaksājamais vai pārmaksātais nodoklis
(8. – 9. aile)
25 %50 %
12345678910
          
          
          
          
          
          
          
Kopā XX  X   
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D2
             
Personas kods           

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese)Ārvalstī gūtie ienākumiIenākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokliValsts sociālās apdrošināšanas maksājumiAutoru izdevumi un citi izdevumiĀrvalstī samaksātais nodoklisNodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)
ienākumu veidsienākumu saņemšanas datumssumma ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)summa eurosumma ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)summa euronodokļa likmesumma euro
((5. – 8.) x 11. aile)
123456789101112
            
            
            
            
            
            
Kopā         
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D21
             
Personas kods           

FIZISKĀS PERSONAS (JŪRNIEKA), KAS IR NODARBINĀTA (DARBA ATTIECĪBĀS)
UZ STARPTAUTISKOS PĀRVADĀJUMOS IZMANTOJAMA KUĢA,
ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese)Bruto ieņēmumiIenākumu gūšanas periodsMēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients
(norādīt 1,5 vai 2,5)
Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākumsAprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)Ārvalstī samaksātais nodoklis
nolīdznodokļa likmesumma euro
(5. x 6. aile)
12345678
           
           
           
           
Kopā XXXXX   X
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D3
             
Personas kods           

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā:1. 
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas1.1. 
Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības1.2. 
Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas1.3. 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai1.4. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā:2. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro pilnā apmērā2.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu2.2. 
Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Izdevumu ierobežojums (1. rinda x 80 %)3. 
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 2. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 2.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 2.1. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 2. rinda ir lielāka par 3. rindu un 2.1. rinda ir mazāka par 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 3. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

4. 
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas5. 
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (4. rinda – 5. rinda)6. 
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem
(1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda – 4. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

7. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas8. 
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (6. rinda – 8. rinda)9. 
Neapliekamie ienākumi10. 
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem11. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, tai skaitā:12. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā12.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu12.2. 
Izdevumu ierobežojums (11. rinda x 80 %)13. 
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 12. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 12.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 12.1. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 12. rinda ir lielāka par 13. rindu un 12.1. rinda ir mazāka par 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 13. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (11. rinda – 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

14. 
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (11. rinda – 12. rinda – 14. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

15. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem16. 
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citiem saimnieciskās darbības veidiem (14. rinda – 16. rinda)17. 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (9. rinda + 17. rinda)18. 
Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības (1. rinda – 1.4. rinda + 11. rinda)19. 
Kopā saimnieciskās darbības izdevumi (2. rinda + 12. rinda)20. 
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā
(2.1. rinda + 12.1. rinda)
20.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu (2.2. rinda + 12.2. rinda)20.2. 
Izdevumu ierobežojums ((1. rinda + 11. rinda) x 80 %)21. 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 20. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 20. rinda + 27. rinda;

2) ja 20.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 20.1. rinda + 27. rinda;

3) ja 20. rinda ir lielāka par 21. rindu un 20.1. rinda ir mazāka par 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 21. rinda + 27. rinda

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (19. rinda – 20. rinda) + 27. rinda.

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

22. 
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (19. rinda – 22. rinda)

Ja nepiemēro izdevumu ierobežojumu, tad 23. rinda = 19. rinda – 20. rinda

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

23. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem24. 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (22. rinda – 24. rinda)25. 
Nodokļa avanss26. 
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas27. 
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības28. 
Minimālais apliekamais ienākums (28. rinda : nodokļa likme)29. 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (18. rinda – 29. rinda)

vai

(25. rinda – 29. rinda), ja tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

30. 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radiesLīdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegumsZaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadāZaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1234
I. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas
    
    
    
    
Kopā   
II. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem
    
    
    
    
Kopā   
III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu
X   
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D31
             
Personas kods           

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS,
JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Taksācijas gada ieņēmumi1. 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai1.1. 
Taksācijas gada izdevumi, tai skaitā:2. 
Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu2.1. 
Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu2.2. 
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda – 2. rinda)3. 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi4. 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa, tai skaitā:5. 
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas5.1. 
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa)5.2. 
Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem5.3. 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa, tai skaitā:6. 
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa
un 11.5 pants)
6.1. 
Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem6.2. 
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (3. rinda + 4. rinda + 5. rinda – 6. rinda)7. 
Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums
(1. rinda x 20 %) – (1.1. rinda x 80 %)

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 8. rindu neaizpilda

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8. 
Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus (1. rinda + 5.1. rinda – 2.1. rinda – 6.1. rinda)

Aizpilda, ja rezultāts ir mazāks par 8. rindu

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 9. rindu neaizpilda

9. 
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas10. 
Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja aizpildīta 9. rinda, tad 9. un 7. rindas starpība

2) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad 7. un 8. rindas starpība

vai

ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja 7. rindā ir negatīvs skaitlis, tad 11. rinda = 7. rinda

2) ja 7. rindā ir pozitīvs skaitlis, tad 11. rindā raksta 0

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

11. 
Iepriekšējo gadu zaudējumi, izdevumu ierobežojuma pārsniegums un koriģētais apliekamais ienākums, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības (aizpilda, ja izpildīti visi šādi nosacījumi):

1) nav aizpildīta 9. rinda

2) 7. rinda ir lielāka par 8. rindu

3) 7. un 10. rindas starpība ir pozitīvs skaitlis

12. rinda nevar būt lielāka par 7. un 10. rindas starpību un lielāka
par 7. un 8. rindas starpību

12. 
Apliekamais ienākums:

1) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad raksta
8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

2) ja ir aizpildīta 9. rinda, tad raksta 9. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

3) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir lielāka par 8. rindu, tad raksta 7., 10.
un 12. rindā norādīto skaitļu starpību

vai

apliekamie ienākumi, nepiemērojot apliekamā ienākuma ierobežojumu (7. rinda – 10. rinda – 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13. 
Nodokļa avanss14. 
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības15. 
Minimālais apliekamais ienākums (15. rinda : nodokļa likme)16. 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (13. rinda –
16. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

17. 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radiesLīdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegumsZaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadāZaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1234
    
    
    
    
Kopā   

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D4
             
Personas kods           

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU, ĀRSTNIECISKAJIEM PAKALPOJUMIEM,
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM

Attaisnojuma dokumentaPakalpojuma sniedzēja/
ienākuma saņēmēja
Attaisnotie izdevumiAttaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiemUz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. – 11.)
datumsnumursreģistrācijas numurs vai personas kodsnosaukums vai vārds, uzvārdspar izglītībupar ārstnie-ciskajiem pakalpojumiemkopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu
5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)
par ziedo-jumiem un dāvinājumiempar ziedo-jumiem un dāvinājumiem politiskajai partijaipar ziedo-jumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijaipar izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 
123456789101112
      X  XXx
      X  XXx
Taksācijas
gada
attaisnotie
izdevumi Kopā
XX        
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normuXXXXXXXXXX
1.XXXX XXX  
2.XXXX XXX  
3.XXXX XXX  
4.XXXX XXX  
5.XXXX XXX  
KopāXXXXXXXX X
Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati1:
Vārds, uzvārds 
Personas kods            
Radniecības pakāpe 
   
(datums2) (nodokļa maksātāja paraksts2)

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
329137
14.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"