Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumus Nr. 679 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 9

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 8. §)
Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
26. panta piekto daļu un 27. panta 12.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību (iesniedzamos dokumentus, akcīzes nodokļa (turpmāk – nodoklis) atmaksāšanas termiņus, prasības nodokļa samaksas apliecinājumam un citus nosacījumus), kādā nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā;

1.2. kārtību (tajā skaitā prasības nodokļa maksātājam un iesniedzamos dokumentus), kādā saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 27. panta 12.1 daļas nosacījumiem nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā un veic to akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi, kuras ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām (turpmāk – nodokļa markas).

2. Muitas noliktavas turētājs (ja akcīzes preces paredzēts izvest uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts)) un apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču uzglabāšanu nošķirti no pārējām noliktavā esošajām precēm, kā arī kārto uzskaiti tā, lai varētu gūt skaidru priekšstatu par akcīzes preču kustību noteiktā laikposmā un akcīzes preču stāvokli noteiktā brīdī.

3. Latvijas Republikas teritorijā akcīzes precēm nodokļa markas noņem akcīzes preču noliktavā. Nodokļa markas var noņemt arī muitas noliktavā, ja akcīzes preces paredzēts izvest uz valstīm, kas nav dalībvalstis. Nodokļa markas var noņemt arī attiecīgās noliktavas turētājs, ja nodokļa maksātājs ar noliktavas turētāju ir noslēdzis līgumu par nodokļa marku noņemšanu.

II. Ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču izvešana no Latvijas Republikas uz dalībvalsti un uz valsti, kas nav dalībvalsts

4. Nodokļa maksātājs, kas ir saņēmis attiecīgās nodokļa markas, pirms akcīzes preču izvešanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

4.1. informāciju par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

4.2. tās akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numuru vai muitas noliktavas identifikācijas numuru, no kuras ir paredzēts izvest akcīzes preces, un informāciju par nodokļa marku noņemšanas laiku un pamatojumu;

4.3. informāciju par akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs):

4.3.1. par cigaretēm – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls, maksimālā mazumtirdzniecības cena un cigarešu skaits paciņā;

4.3.2. par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes) un alkoholiskajiem dzērieniem – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls;

4.3.3. par elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls;

4.4. informāciju par akcīzes preču saņēmēju (nosaukums, adrese, valsts, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods).

5. Valsts ieņēmumu dienests līdz tādu akcīzes preču izvešanai, kas ir marķētas ar nodokļa markām, pārliecinās par nodokļa marku atbilstību šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajai informācijai un sagatavo apsekošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienests, bet otru – nodokļa maksātājs.

6. Samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā, ja nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:

6.1. dokumentu, ar kuru akcīzes preces izvestas uz dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts, un citas dalībvalsts saņēmēja apliecinājumu par akcīzes preču saņemšanu;

6.2. dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī;

6.3. nodokļa markas un iesniegumu par atdotajām nodokļa markām tām akcīzes precēm, kas laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām.

III. Nemarķējamo akcīzes preču izvešana no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti

7. Lai samaksāto nodokli pārskaitītu nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai saņemtu tā atmaksu, nodokļa maksātājs, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar akcīzes precēm, pēc nemarķējamo akcīzes preču izvešanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

7.1. informāciju par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

7.2. attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbības vietu, no kuras ir paredzēts izvest akcīzes preces;

7.3. informāciju par akcīzes precēm (veids, daudzums);

7.4. samaksāto nodokli un iesniegtās akcīzes nodokļa deklarācijas datumu vai taksācijas periodu;

7.5. informāciju par akcīzes preču saņēmēju (nosaukums, adrese, dalībvalsts, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

7.6. ja tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, – kredītiestādi (nosaukums, kods) un konta numuru, uz kuru pārskaita attiecīgo naudas summu.

8. Nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 7. punktā minētajam iesniegumam Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:

8.1. dokumentu, ar kuru akcīzes preces izvestas uz dalībvalsti, un citas dalībvalsts saņēmēja apliecinājumu par akcīzes preču saņemšanu;

8.2. dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī.

IV. Ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču iznīcināšana un pārstrāde

9. Apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preces var iznīcināt kopā ar nodokļa markām vai pārstrādāt bez nodokļa markām. Noņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā atdod attiecīgais nodokļa maksātājs.

10. Ja nodokļa maksātājs nav apstiprināts noliktavas turētājs, nodokļa maksātājs var noslēgt līgumu ar apstiprinātu noliktavas turētāju par akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi.

11. Nodokļa maksātājs, kas saņēmis attiecīgās nodokļa markas, pirms to akcīzes preču iznīcināšanas vai pārstrādes, kuras marķētas ar nodokļa markām un laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

11.1. informāciju par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

11.2. tās akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, kura nodrošinās akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi;

11.3. nodokļa marku noņemšanas vietu, laiku un pamatojumu, ja akcīzes preces tiek iznīcinātas bez nodokļa markām vai pārstrādātas;

11.4. informāciju par iznīcināmām vai pārstrādājamām akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs) un to nodokļa markām:

11.4.1. par cigaretēm – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls, maksimālā mazumtirdzniecības cena un cigarešu skaits paciņā;

11.4.2. par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes) un alkoholiskajiem dzērieniem – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls;

11.4.3. par elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem – nosaukums, nodokļa marku sērija un numuru intervāls;

11.5. informāciju par iznīcināmām vai pārstrādājamām akcīzes precēm, kad tās laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam.

12. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 11. punktā minētajam iesniegumam pievieno šo noteikumu 3. un 10. punktā minētā līguma kopiju, ja šāds līgums ir noslēgts, un pavaddokumentus, ar kuriem akcīzes preces pārvietotas uz akcīzes preču noliktavu.

13. Valsts ieņēmumu dienests pirms to akcīzes preču iznīcināšanas vai pārstrādes, kuras marķētas ar nodokļa markām un laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, pārliecinās par nodokļa marku atbilstību šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minētajai informācijai un sagatavo apsekošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienests, bet otru – nodokļa maksātājs.

14. Apstiprināts noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem par tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu atbrīvošanu no nodokļa, bet alkoholiskos dzērienus – atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu alkoholiskajiem dzērieniem.

15. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms akcīzes preču pārstrādes apstiprināts noliktavas turētājs rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu par akcīzes preču pārstrādes laiku un vietu. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona var piedalīties akcīzes preču pārstrādes procesā.

16. Apstiprināts noliktavas turētājs par akcīzes preču pārstrādi sastāda akcīzes preču pārstrādes aktu. Aktā norāda pārstrādāto akcīzes preču veidu, nosaukumu un kopējo daudzumu, kā arī pārstrādes rezultātā iegūto preču nosaukumu un daudzumu. Ja veic cigarešu pārstrādi, aktā papildus norāda pārstrādāto un pārstrādes rezultātā iegūto cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā. Akcīzes preču pārstrādes aktu paraksta Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona (ja tā piedalās akcīzes preču pārstrādes procesā) un apstiprinātā noliktavas turētāja izpildinstitūcijas loceklis.

17. Lai samaksāto nodokli pārskaitītu nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai saņemtu tā atmaksu, nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 11. un 12. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā nodokļa markas (ja akcīzes preces tiek pārstrādātas vai iznīcinātas bez nodokļa markām) un iesniegumu par atdotajām (iznīcinātajām) nodokļa markām tām akcīzes precēm, kas laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām.

18. Akcīzes preču pārstrādes akts vai iznīcināšanas akts apliecina, ka par pārstrādātajām un iznīcinātajām akcīzes precēm samaksāto nodokli ir tiesības pārskaitīt nodokļa maksātāja nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksāt nodokļa maksātājam.

19. Akcīzes preču iznīcināšanas akts (ja akcīzes preces ir iznīcinātas ar nodokļa markām), kas sastādīts, izpildot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, apliecina, ka par iznīcinātajām akcīzes precēm samaksāto nodokli ir tiesības pārskaitīt nodokļa maksātāja nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksāt nodokļa maksātājam.

V. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Zaudē spēku: 30.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329134
14.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"