Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 57. §)
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Atvieglojumu vienotās
informācijas sistēmas likuma
9. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Atvieglojumu vienotajā informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma):

1.1. iekļaujamo datu apjomu;

1.2. datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma (turpmāk – likums) 9. panta pirmajā daļā minētie subjekti sniedz datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā;

1.4. informācijas sistēmas piekļuves nodrošināšanas kārtību;

1.5. informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes kārtību;

1.6. informācijas sistēmas darbības principus.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) izmanto informācijas sistēmu, lai pašvaldību sistēmas attīstības un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības funkciju izpildei nodrošinātu:

2.1. vienotu valsts politiku atvieglojumu pārvaldības procesā;

2.2. centralizētu elektronisko vidi strukturētas informācijas iegūšanai par valsts un pašvaldību piešķirtajiem vai administrētajiem atvieglojumiem un to izpildes datu izvērtēšanai un turpmākai attīstībai, kā arī strukturētas un optimizētas informācijas apmaiņai starp atvieglojuma devēju, atvieglojuma pakalpojuma sniedzēju un atvieglojuma saņēmēju.

3. Ministrija ir informācijas sistēmā iekļauto atvieglojumu pārvaldības procesa personas datu apstrādes pārzinis, izņemot šo noteikumu 5. un 6. punktā minētos procesus.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir informācijas sistēmā iekļauto atvieglojuma saņēmēju personas datu apstrādātājs, kā arī informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas procesa personas datu apstrādes pārzinis, kas īsteno informācijas sistēmas drošības pārvaldību.

5. Atvieglojuma devējs nodrošina tam piešķirto vai administrēto atvieglojumu datu savlaicīgu iekļaušanu un aktualizēšanu informācijas sistēmā šo noteikumu 9. un 10. punktā, 17.6. un 18.1. apakšpunktā minētajā kārtībā un ir personas datu apstrādes pārzinis attiecībā uz šiem procesiem.

6. Atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs (izņemot valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojuma pakalpojuma sniedzēju, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem informācijas apriti nodrošina valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā) nodrošina pakalpojumu atvieglojumu datu savlaicīgu iesniegšanu un aktualizēšanu informācijas sistēmā šo noteikumu 9. un 11. punktā un 18.1. apakšpunktā minētajā kārtībā un ir personas datu apstrādes pārzinis attiecībā uz šiem procesiem.

7. Informācijas sistēmas lietotājus, to grupas un tiesību apjomu darbam ar informācijas sistēmu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmām.

II. Informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjoms

8. Informācijas sistēmā iekļauj un aktualizē šādu informāciju:

8.1. par atvieglojuma saņēmējiem:

8.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

8.1.2. personas kods;

8.1.3. ziņas par dzimšanu;

8.1.4. ziņas par personas miršanu;

8.1.5. personas statuss Fizisko personu reģistrā (aktīvs/pasīvs);

8.1.6. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

8.1.7. atvieglojuma saņēmēja izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā, datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad izglītojamais atskaitīts no izglītības iestādes, izglītojamā klase, grupa vai studiju semestris, vai studiju gads (kurss), profesionālās ievirzes klase (grupa) atbilstoši izglītības programmai;

8.1.8. atvieglojuma saņēmēja personu grupa jeb sociālais statuss vai šī statusa pazīme, sociālā statusa veids, termiņš (ja tāds ir paredzēts) un izmaiņu datums;

8.1.9. piešķirtais atvieglojums, tā apmērs un atvieglojuma saņemšanas nosacījumi;

8.1.10. informācija par atvieglojuma saņēmējam izsniegto identifikācijas līdzekli, kas paredzēts atvieglojuma saņemšanai – veids, numurs, derīguma termiņš un informācija par tā spēkā esības izmaiņām;

8.1.11. dati par darījumu, kura ietvaros ir piemērots atvieglojums, – datums, laiks, vieta, pakalpojuma vai preces nosaukums, atvieglojuma summa, atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs;

8.2. atvieglojuma devēja, atvieglojuma pakalpojumu sniedzēja, elektronisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;

8.3. cita tehnoloģiskā informācija, ja tā nepieciešama valsts un pašvaldību noteikto atvieglojuma datu precīzai apstrādei, kā arī informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai.

III. Datu iekļaušana, saņemšana un apstrāde un kārtība, kādā likumā minētie subjekti sniedz datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā

9. Likuma 9. panta pirmajā daļā minētie subjekti, kuri reģistrē vai uztur šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju, nodrošina informācijas sistēmā sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

10. Atvieglojuma devējs nodrošina:

10.1. šo noteikumu 8.1.2., 8.1.8. un 8.1.9. apakšpunktā minēto atvieglojuma datu iekļaušanu un aktualizēšanu – nekavējoties, bet ne vēlāk kā dienā, kad stājies spēkā tiesību akts vai lēmums, saskaņā ar kuru tiek piemērots atvieglojums, vai citā termiņā, ja tas ir noteikts tiesību aktā vai lēmumā;

10.2. šo noteikumu 8.1.10. apakšpunktā minēto datu iekļaušanu – nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc identifikācijas līdzekļa izsniegšanas, kā arī šo datu aktualizēšanu vismaz reizi diennaktī, ja atvieglojuma devējs izsniedz atvieglojuma saņēmējam identifikācijas līdzekļus un administrē šos datus vai atbilstoši normatīvajiem aktiem šo noteikumu 8.1.10. apakšpunktā minēto datu apriti nodrošina tā pārziņā esošajā informācijas sistēmā;

10.3. šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minēto datu iekļaušanu, ja tie nepieciešami valsts un pašvaldību noteikto atvieglojuma datu precīzai apstrādei, kā arī informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai;

10.4. šo noteikumu 8.1.10. apakšpunktā minēto identifikācijas līdzekļu identifikāciju, kā arī nosaka atvieglojuma datu aprites nosacījumus atvieglojuma pakalpojuma sniedzēja infrastruktūrā un citu atvieglojuma piemērošanai un savstarpējiem norēķiniem nepieciešamo informāciju normatīvajā aktā vai attiecīgajā līgumā ar atvieglojuma pakalpojuma sniedzēju.

11. Atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

11.1. atvieglojuma datu apriti tiešsaistes režīmā, ja tas ir tehniski iespējams;

11.2. šo noteikumu 8.1.9. un 8.3. apakšpunktā minēto datu saņemšanu vismaz reizi diennaktī, ja atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs strādā bezsaistes režīmā;

11.3. šo noteikumu 8.1.10. apakšpunktā minēto identifikācijas līdzekļu identifikāciju, atvieglojuma datu apriti atvieglojuma pakalpojuma sniedzēja izmantotajā infrastruktūrā precīzai atvieglojuma datu apstrādei saskaņā ar atvieglojuma devēja norādēm normatīvajā aktā vai attiecīgajā līgumā ar atvieglojuma devēju;

11.4. šo noteikumu 8.1.11. un 8.3. apakšpunktā minēto datu iekļaušanu un aktualizēšanu vismaz reizi diennaktī, ja atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs strādā bezsaistes režīmā;

11.5. nepārtrauktu interneta savienojumu izmantotajai identifikācijas un darījuma sistēmai, ja atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs strādā tiešsaistes režīmā.

12. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no Fizisko personu reģistra sniedz šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. un 8.1.6. apakšpunktā minētos datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā.

13. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sniedz iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētos datus.

14. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā šo noteikumu 8.1.7. apakšpunktā minētos datus.

15. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vismaz reizi diennaktī iekļauj informācijas sistēmā šo noteikumu 8.1.11. apakšpunktā minētos datus, kas saņemti no valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojuma pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem informācijas apriti nodrošina valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā.

16. Elektronisko pakalpojumu sniedzējs, publiskas personas institūcija vai privātpersona, kura izsniedz materiālus un nemateriālus elementus, kas ietver personas vai attiecīgā elementa elektroniskos identifikācijas datus, ko atvieglojuma saņēmējs var izmantot preces vai pakalpojuma iegādes brīdī atvieglojuma devēja noteikto atvieglojumu saņemšanai, vai kura administrē šos datus, sniedz iekļaušanai informācijas sistēmā no savā pārziņā esošās informācijas sistēmas šo noteikumu 8.1.10. apakšpunktā minētos datus ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc identifikācijas līdzekļa izsniegšanas un aktualizē tos vismaz reizi diennaktī.

17. Lai noteiktu šo noteikumu 8.1.8. apakšpunktā minēto atvieglojuma saņēmēja personu grupu jeb sociālo statusu, iestādes sniedz ministrijai iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā šo noteikumu 8.1.2. un 8.1.8. apakšpunktā minētos datus:

17.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no Fizisko personu reģistra – par politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un Otrā pasaules kara dalībnieka statusu;

17.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija no invaliditātes informatīvās sistēmas – par personām, kurām noteikta invaliditāte;

17.3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija no bāreņu apliecību informācijas sistēmas – par bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

17.4. Sabiedrības integrācijas fonds no informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmas (no Goda ģimenes apliecību reģistra) – par Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem;

17.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas – par valsts pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem;

17.6. atvieglojuma devējs:

17.6.1. pašvaldība no pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēmas (SOPA), ja atvieglojuma devējam tāda ir ieviesta, – par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un citām tā pārziņā esošajām personu grupām vai sociālā statusa pazīmēm, tai skaitā atvieglojuma saņēmēju pavadošām personām;

17.6.2. par citām tā pārziņā esošām atvieglojuma saņēmēja personu grupām jeb sociālajiem statusiem, saskaņā ar kuriem atvieglojuma saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts atvieglojums.

18. Datu aprite starp informācijas sistēmu un citām informācijas sistēmām tiek nodrošināta, izmantojot:

18.1. valsts informācijas sistēmu savietotāju – šo noteikumu 10., 11., 15. punktā un 17.6.2. apakšpunktā minētajai datu apritei atbilstoši normatīvajiem aktiem;

18.2. datu izplatīšanas un pārvaldības platformu – šo noteikumu 12., 13., 14. un 16. punktā un 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5. un 17.6.1. apakšpunktā minētajai datu apritei atbilstoši normatīvajiem aktiem.

19. Tiesības saņemt ziņas no informācijas sistēmas, izmantojot e-pakalpojumus vai tīmekļa pakalpes, ir:

19.1. atvieglojuma saņēmējam, atvieglojuma saņēmēja likumiskajam pārstāvim (bērna vecākam) vai personai, kuras aizgādībā, aizbildnībā vai aizgādnībā ir atvieglojuma saņēmējs, – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv par piešķirtajiem un izmantotajiem atvieglojumiem;

19.2. atvieglojuma devējam – par atvieglojuma norādījumiem nepieciešamo informāciju, atvieglojuma devēja piešķirtajiem atvieglojumiem un to izmantošanu ar pseidonimizētiem personas datiem, ja normatīvie akti nenosaka citādi;

19.3. atvieglojuma pakalpojuma sniedzējam – par sniedzamo pakalpojumu atvieglojuma saņemšanas nosacījumiem un atvieglojuma datiem, lai varētu precīzi izpildīt atvieglojuma norādījumus, ievērojot nosacījumu, ka ziņas nesatur fiziskās personas identificējošus datus (personas datus);

19.4. personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, – deleģēto uzdevumu izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

20. Lai izmantotu šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto elektronisko pakalpojumu, Fizisko personu reģistrā tiek veikta pakalpojuma pieprasītāja –atvieglojuma saņēmēja, tā likumiskā pārstāvja (bērna vecāka), aizbildņa vai aizgādņa – atbilstības pārbaude.

21. Ministrija šo noteikumu 8. punktā minēto vispārpieejamo informāciju atvērto datu veidā publicē Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv). Informācijas sistēmā publiski pieejamos datus Latvijas Atvērto datu portālā atjauno ne retāk kā reizi mēnesī.

22. Pēc informācijas sistēmas likvidēšanas ministrija sistēmā iekļauto informāciju glabā atbilstoši Valsts informāciju sistēmu likumā noteiktajai kārtībai.

IV. Piekļuves nodrošināšanas kārtība

23. Piekļuvi aģentūras pārziņā esošajam Valsts informācijas sistēmu savietotājam informācijas sistēmas lietotājiem nodrošina mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par piekļuvi informācijas sistēmai. Informācijas sistēmas turētājs Valsts informācijas sistēmu savietotāja tīmekļvietnē (viss.gov.lv) publicē piekļuves procesa kārtību, tai skaitā iesnieguma veidni par piekļuves nodrošināšanu informācijas sistēmai un piekļuves programmsaskarnes integrācijas atbalsta dokumentāciju.

24. Atvieglojuma devējs, kas no valsts vai pašvaldību budžeta piešķir vai administrē atvieglojumu, vai atvieglojuma pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz pakalpojumu ar valsts vai pašvaldību budžeta finansētu atvieglojumu, piesakās, identificējas un izmanto piekļuves programmsaskarni atbilstoši normatīvajiem aktiem par Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

25. Piekļuve informācijas sistēmas datiem ir tikai identificētiem (vārds, uzvārds, personas kods) un autorizētiem sistēmas lietotājiem. Informācijas sistēma nodrošina tās lietotāju identitātes pārbaudi.

26. Komersants, kurš datu apritei izmanto savu informācijas sistēmu:

26.1. ievēro datu apmaiņas protokolu, kas publicēts Valsts informācijas sistēmu savietotāja tīmekļvietnē (viss.gov.lv);

26.2. ievēro vismaz šādas minimālās drošības prasības:

26.2.1. informācijas sistēmas saskarni lieto atbilstoši informācijas sistēmas pārziņa noteiktajām lietošanas tiesībām;

26.2.2. datu aprites procesā nodrošina ievadāmo datu atbilstību sistēmas lietošanas noteikumiem (integritātes uzturēšana), kā arī sargā sistēmu pret nesankcionētu lietošanu;

26.2.3. nodrošina, lai drošības incidenta vai pārkāpuma gadījumā būtu sasniedzams informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks vai persona, kura pārvalda informācijas sistēmas drošības prasību ievērošanu;

26.2.4. ar ugunsmūri nodala no interneta apdraudējumiem iekšējo datortīklu, kurā izvietota komersanta informācijas sistēma;

26.2.5. piekļuvi informācijas sistēmas administrēšanas un pārvaldības funkcionalitātei nodrošina tikai tām personām, kurām informācijas sistēmā esošā informācija atbilstošā apjomā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai;

26.2.6. savai turējumā esošajai un informācijas sistēmai pieslēgtajai sistēmai pastāvīgi veic nepieciešamos operāciju sistēmas un lietotās informācijas sistēmas standarta programmatūras (programmatūra, kura nav izstrādāta speciāli informācijas sistēmas vajadzībām) atjauninājumus, nodrošinot programmatūras izstrādātāju rekomendēto procedūru regulāru un pienācīgu izpildi;

26.2.7. izmanto antivīrusa programmatūru, kas atbilst šo noteikumu 26.2.8. apakšpunktā noteiktajām prasībām un nodrošina šīs programmatūras nepieciešamo jauninājumu uzstādīšanu;

26.2.8. komersanta izvēlētais antivīrusu programmatūras izstrādātājs un uzturētājs ir reģistrēts Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

27. Komersants, kurš datu apritei ar informācijas sistēmu izmanto tīmekļa saskarnes, ievēro šo noteikumu 26.2.1., 26.2.2., 26.2.5., 26.2.7. un 26.2.8. apakšpunktā minētās minimālās drošības prasības.

V. Informācijas sistēmas darbības principi

28. Informācijas sistēma ir paaugstinātas drošības sistēma.

29. Informācijas sistēma reģistrē visu informācijas sistēmas lietotāju veiktās darbības informācijas sistēmā (informācija par pieslēgšanos vai atslēgšanos no informācijas sistēmas, datu atlase, kā arī konta izveide, grozīšana vai dzēšana, fiksējot notikuma laiku, kas sakrīt ar faktiskā notikuma koordinēto pasaules laiku (UTC), interneta protokola adrese, no kuras veikta darbība, apraksts, kā arī informācija par darbības iniciatoru – identifikators, pieslēguma metadati), lai:

29.1. identificētu personu, kura ir atbildīga par konkrētu informācijas sistēmas datu apstrādi konkrētā laikposmā vai par konkrētu darbību veikšanu;

29.2. nodrošinātu valsts informācijas sistēmu pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un sniegtu iespēju veikt izmeklēšanu un vērsties pret personu, kuras darbības vai bezdarbības rezultātā informācijas sistēmā tika ievadīta nepatiesa vai kļūdaina informācija vai tika traucēta informācijas sistēmas darbspēja.

30. Auditācijas pierakstus glabā par pēdējo triju gadu periodu. Piekļuve auditācijas pierakstiem ir ierobežota.

31. Informācijas sistēmas lietotāji – atvieglojuma devēji, atvieglojuma pakalpojuma sniedzēji, kā arī atvieglojuma saņēmēji – informācijas sistēmas pārziņa un turētāja informēšanai un saziņai, tai skaitā par datu kļūdām, izmanto šo noteikumu 23. punktā minētajā tīmekļvietnē norādīto informācijas sistēmas e-pasta adresi.

32. Ministrija un aģentūra sniedz informācijas sistēmas lietotājiem nepieciešamo konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu saskaņā ar informācijas sistēmas lietošanas vadlīnijām.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas lietošana šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajā kārtībā ir obligāta, sākot ar 2024. gada 1. novembri. Līdz 2024. gada 1. novembrim datu apriti nodrošina attiecīgo datu pārzinis vai atvieglojuma devējs, izmantojot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto datu aprites mehānismu.

34. Informācijas sistēmas turētājs līdz 2022. gada 1. janvārim publicē Valsts informācijas sistēmu savietotāja tīmekļvietnē (viss.gov.lv) šo noteikumu 23. punktā minēto piekļuves procesa kārtību.

35. Ministrija līdz 2022. gada 1. janvārim ievieto ministrijas tīmekļvietnē (varam.gov.lv) šo noteikumu 32. punktā minētās vadlīnijas.

36. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 871Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.30
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
328649
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"