Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī
Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 17 (sēdes prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos publiskai lietošanai paredzētajos bērnu rotaļu un sporta laukumos (turpmāk – laukumi) saskaņā ar pielikumu.

2. Laukums šo noteikumu izpratnē ir ierobežota un nožogota vai nenožogota vieta ar vai bez speciāli ierīkotas pamatnes, kur atrodas viena vai vairākas rotaļu vai sporta iekārtas, arī rampas.

3. Laukuma sastāvā ietilpst apgaismojums, stādījumi, būves un to elementi, kā arī aprīkojums.

4. Laukumi ir brīvi pieejami, izņemot pašvaldības organizētu vai saskaņotu pasākumu laikā. Laukumi pieejami apmeklētājiem pielikumā noteiktajā darba laikā.

II. Kārtības noteikumi

5. Laukuma apmeklētājs izmanto laukumu atpūtai, sportam, veselības nostiprināšanai, kā arī fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

6. Laukuma apmeklētājam ir aizliegts:

6.1. lietot alkoholiskos dzērienus;

6.2. lietot narkotiskās vai psihotropās vielas;

6.3. ienest laukumā un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas, dūmu sveces;

6.4. ienest laukumā stikla taru;

6.5. ievest laukumā dzīvniekus;

6.6. atrasties laukumā ārpus pielikumā norādītā laukuma darba laika;

6.7. patvaļīgi pārvietot un pārveidot laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas;

6.8. braukt pa laukumu ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām un skrejriteņiem;

6.9. izmantot laukumu citiem mērķiem, kas ir pretrunā vai neatbilst noteikumu 5. punktā norādītajiem;

6.10. lietot laukuma elementus personām, kas neatbilst vecumam, kuram attiecīgie elementi paredzēti;

6.11. lietot laukumā izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai, neievērojot ražotāja instrukciju;

6.12. izmantot laukumu elementus laikapstākļos, kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals, apledojums, lietusgāze, stiprs vējš u.tml.) to nepieļauj vai tumsā, ja nav apgaismojuma;

6.13. traucēt citiem laukuma apmeklētājiem;

6.14. lietot laukumā necenzētus vārdus;

6.15. piegružot, apzīmēt laukumu.

7. šo noteikumu 6.8. apakšpunkts neattiecas uz laukumiem, kuri ir paredzēti velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām un skrejriteņiem.

8. Laukuma apmeklētāja pienākumi:

8.1. ievērot laukuma darba laiku;

8.2. ievērot laukuma aprīkojuma izmantošanas un lietošanas noteikumus, izvietotās aizlieguma un brīdinājuma zīmes;

8.3. lietot ķiveres un cita veida aizsarginventāru atbilstoši sporta veidam;

8.4. atbildēt par laukumā nogādātajām personiskajām mantām;

8.5. informēt pašvaldību par laukuma aprīkojuma bojājumiem;

8.6. ievērot pašvaldības atbildīgo darbinieku vai pašvaldības policijas darbinieku norādījumus;

8.7. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību.

9. Pašvaldība:

9.1. nodrošina laukumu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.2. nodrošina laukumā izvietotu rūpnieciski izgatavotu iekārtu un ierīču ražotāju instrukciju pieejamību labi redzamās vietās katrā laukumā;

9.3. izvieto pie ieejas katrā laukumā, vai, ja laukums nav nožogots, labi redzamā vietā, iekšējās kārtības noteikumus, kas informē laukuma apmeklētāju vismaz par aizliegtām darbībām un pienākumiem;

9.4. nodrošina, ka katrā laukumā ir pieejama informācija par to, ka pašvaldība neuzņemas civiltiesisku atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kas saistīti ar apmeklētāju iespējamo traumatismu un to rezultātā radīto mantisko, personisko vai morālo kaitējumu.

10. Teritoriju apkalpojošiem transportlīdzekļiem pa laukumiem atļauts pārvietoties tikai ar pašvaldības saskaņojumu.

III. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

11. Administratīvā atbildība par šajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība attiecīgo nozaru regulējošos likumos.

12. Par noteikumu 6.3.–6.15., 8.2.–8.3. apakšpunktu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas vienībām.

13. Šo noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

IV. Nobeiguma noteikumi

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 18/2017 "Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos".

15. Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021
"Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos"
Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošie publiskai lietošanai paredzētie bērnu rotaļu un sporta laukumi, un to darba laiki:

N.p.k.
 
Nosaukums (ja tāds ir piešķirts), adrese
 
Darba laiks
 
1.
 
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
2.
 
"Loki", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
3.
 
Laimdotas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
4.
 
"Priežuparks", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
5.
 
"Zaļais laukums", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads (Corocord tīkls)00-24
 
6.
 
"Zaļais laukums", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads (pie Babītes un Salas pagastu pārvaldes ēkas)00-24
 
7.
 
Kalna iela 20, Brīvkalni, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
8.
 
Rožu iela 4, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
9.
 
Sila iela 14, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
10.
 
Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
11.
 
"Mildas" Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
12.
 
"Krēsliņi", Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads00-24
 
13.
 
Rotaļu laukums Dzilnuciemā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 8048 007 0330), Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
14.
 
Jaunmārupes muzikālais mežs, "Ūdensrozes", Jaunmārupe, Mārupes novads00-24
 
15.
 
Segliņu ielas bērnu laukums, "Sprosti-1", Jaunmārupe, Mārupes novads00-24
 
16.
 
Jaunmārupes skeitparks, Mazcenu aleja 3/1, Jaunmārupe, Mārupes novads07-23
 
17.
 
Skultes stadions, Skultes iela 20, Skulte, Mārupes novads07-23
 
18.
 
Skultes bērnu laukums, Skultes iela 30, Skulte, Mārupes novads00-24
 
19.
 
Meldriņu ielas bērnu laukums, Meldriņu iela 3, Mārupe, Mārupes novads00-24
 
20.
 
Dreimaņu ielas jauniešu centrs, Dreimaņu iela 12, Mārupe, Mārupes novads00-24
 
21.
 
Konrādu ielas skvērs, Konrādu iela 7, Mārupe, Mārupes novads00-24
 
22.
 
Liepkalnu ielas bērnu laukums, Liepkalnu iela 3B, Mārupe, Mārupes novads00-24
 
23.
 
Gerberu ielas sporta laukums, Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads08-22
 
24.
 
Tīraines ielas skvērs, Tīraines iela 14, Tīraine, Mārupes novads00-24
 
25.
 
Viršu ielas A laukums, Viršu iela 20, Tīraine, Mārupes novads00-24
 
26.
 
Viršu ielas B laukums, Viršu iela 20, Tīraine, Mārupes novads00-24
 
27.
 
Viršu ielas C laukums, Viršu iela 20, Tīraine, Mārupes novads07-23
 
28.
 
Pavasaru bērnu laukums, Jaunmārupe, Mārupes novads00-24
 
29.
 
Bērnu rotaļu laukums "Ūdensrozes", "Ūdensrozes", Jaunmārupe, Mārupes novads00-24
 
30.
 
Profesionālais āra futbola laukums, Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novadsnosaka Sporta kompleksa vadība
 
31.
 
Sporta laukumi (skeitparka laukums, strītbola laukums, pludmales volejbola laukums, āra spēka trenažieru laukums) nekustamajā īpašumā "Babītes ciems – 1", Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
32.
 
Āra badmintona laukums, Sila iela 14, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
33.
 
Sporta laukumi (pludmales volejbola laukums, strītbola laukums, trenažieru laukums, āra spēka trenažieru laukums, āra galda tenisa laukums) nekustamajā īpašumā "Loki", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
34.
 
Futbola laukums "Krēsliņi", Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads00-24
 
35.
 
Āra tenisa galda laukums, Kalna ielā 20, Brīvkalni, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
36.
 
Skeitparks, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads00-24
 
37.
 
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Kantora ielā 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads8:00-22:00
 
38.
 
Jaunmārupes pamatskolas stadions, Īvju ielā 5/7, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads8:00-22:00
 
39.
 
Mārupes pamatskolas stadions, Viskalnu ielā 7, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novadā8:00-22:00
 
40.
 
Vingrošanas iekārtas, Tīraines dārzi 6, Mārupes pagasts, Mārupes novads7:00-23:00
 
41.
 
Tīraines "Pump truck" trase, "Laukkalniņi", Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads7:00-23:00
 

Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021 "Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma par "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus jautājumos par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

1.3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

1.4. Ar Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 18 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 18/2017 "Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos". Savukārt Babītes novada pašvaldībai nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas noteiktu kārtību, ko drīkst darīt bērnu rotaļu un sporta laukumos un noteiktu apmeklētāju pienākumus, kā arī paredzētu administratīvo sodu par noteikumu pārkāpumiem.

2. Projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt kārtību, kāda jāievēro fiziskām un juridiskām personām Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošajos bērnu rotaļu un sporta laukumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskās un juridiskās personas, kuras apmeklē un izmanto Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošos bērnu rotaļu un sporta laukumus. Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmUzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Mārupes novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328623
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"