Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 146

Rīgā 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 52, 7. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 29.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO", vienotais reģistrācijas numurs: 40103605321, juridiskā adrese: Ernestīnes 43-1, Rīga, LV-1046 (turpmāk - SIA "ETO"), 2021.gada 29.novembra iesniegumu (bez numura) ar lūgumu noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators konstatē

1. SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi noteikti ar Regulatora 2018.gada 11.janvāra lēmumu Nr.8 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 11.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.8), kur siltumenerģijas gala tarifi noteikti robežās no 3,77 EUR/MWh līdz 66,78 EUR/MWh.

2. Ar Regulatora 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.92 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 168.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.92) tika apstiprināta SIA "ETO" spēkā esošo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība, nosakot, ka ar Lēmumu Nr.8 apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifi norēķinos ar akciju sabiedrību "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ir augšējā robeža SIA "ETO" piedāvātajai siltumenerģijas cenai.

3. SIA "ETO" norēķiniem par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem piemēro ar Lēmumu Nr.8 un Lēmumu Nr.92 noteikto tarifu piemērošanas kārtību.

4. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

5. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

6. SIA "ETO" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās padomes sēdē un uzturēja lūgumu noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tā rīcībā esošo informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām tirgū, ņemot vērā, ka SIA "ETO" visu siltumenerģiju iepērk no siltumenerģijas ražotājiem, kas siltumenerģijas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi, un secina, ka, pieaugot dabasgāzes cenai un attiecīgi iepirktās siltumenerģijas cenai (siltumenerģijas ražošanas tarifam), SIA "ETO" nevarēs piemērot Lēmumā Nr.8 noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atbilstoši faktiskajai situācijai, jo Lēmumā Nr.8 noteiktā tarifu tabula neietver siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus pie augstākas iepirktās siltumenerģijas cenas.

2. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "ETO" varētu piemērot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus situācijā, kad iepirktās siltumenerģijas cena ir augstāka par Lēmumā Nr.8 iekļauto augstāko iepirktās siltumenerģijas cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, - sasniegšanai.

3. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība ir saistīta tikai ar iepirktās siltumenerģijas cenas paaugstināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "ETO" un lietotāju intereses.

4. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi piemērojami saskaņā ar Lēmumā Nr.8 un Lēmumā Nr.92 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību.

5. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

apstiprināt SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību (tarifi noteikti ar Regulatora 2018.gada 11.janvāra lēmumu Nr.8 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", Latvijas Vēstnesis, 2018, 11.nr.) atbilstoši Lēmumā Nr.8 un Lēmumā Nr.92 noteiktajai tarifu piemērošanas kārtībai līdz jaunu SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās brīdim:

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, EUR/MWh
64,52 3,03 0,51 68,06
65,77 3,07 0,51 69,35
67,02 3,10 0,51 70,63
68,26 3,14 0,51 71,91
69,51 3,18 0,51 73,20
70,76 3,22 0,51 74,49
72,00 3,26 0,51 75,77
73,25 3,30 0,51 77,06
74,50 3,34 0,51 78,35
75,74 3,38 0,51 79,63
76,99 3,42 0,51 80,92
78,24 3,46 0,51 82,21
79,48 3,50 0,51 83,49
80,73 3,53 0,51 84,77
81,98 3,57 0,51 86,06
83,22 3,61 0,51 87,34
84,47 3,65 0,51 88,63
85,72 3,69 0,51 89,92
86,96 3,73 0,51 91,20
88,21 3,77 0,51 92,49
89,46 3,81 0,51 93,78
90,70 3,85 0,51 95,06
91,95 3,89 0,51 96,35
93,20 3,93 0,51 97,64
94,44 3,96 0,51 98,91
95,69 4,00 0,51 100,20
96,94 4,04 0,51 101,49
98,18 4,08 0,51 102,77
99,43 4,12 0,51 104,06
100,68 4,16 0,51 105,35
101,92 4,20 0,51 106,63
103,17 4,24 0,51 107,92
104,42 4,28 0,51 109,21
105,66 4,32 0,51 110,49
106,91 4,35 0,51 111,77
108,16 4,39 0,51 113,06
109,40 4,43 0,51 114,34
110,65 4,47 0,51 115,63
111,90 4,51 0,51 116,92
113,14 4,55 0,51 118,20
114,39 4,59 0,51 119,49
115,64 4,63 0,51 120,78
116,88 4,67 0,51 122,06
118,13 4,71 0,51 123,35
119,38 4,75 0,51 124,64
120,62 4,79 0,51 125,92
121,87 4,82 0,51 127,20
123,12 4,86 0,51 128,49
124,36 4,90 0,51 129,77
125,61 4,94 0,51 131,06
126,86 4,98 0,51 132,35
128,10 5,02 0,51 133,63
129,35 5,06 0,51 134,92
130,60 5,10 0,51 136,21
131,84 5,14 0,51 137,49
133,09 5,18 0,51 138,78
134,34 5,21 0,51 140,06
135,58 5,25 0,51 141,34
136,83 5,29 0,51 142,63
138,08 5,33 0,51 143,92

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 146Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 16.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2021. OP numurs: 2021/246.26
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
328566
16.12.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)