Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.8

Rīgā 2018.gada 11.janvārī (prot. Nr.2, 7.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 31.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO", vienotais reģistrācijas numurs: 40103605321, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 43-1, Rīga, LV-1046 (turpmāk - SIA "ETO"), iesniegumu (2017.gada 31.augusts Nr.7910) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2017.gada 26.oktobrī - tarifu projekta precizējumu (2017.gada 26.oktobris Nr.8865), 2017.gada 6.novembrī, 22.novembrī, 4.decembrī, 12.decembrī un 18.decembrī - papildu informāciju un tarifu projekta precizējumus (2017.gada 6.novembris Nr.9075, 2017.gada 22.novembris Nr.9329, 2017.gada 4.decembris Nr.9492, 2017.gada 12.decembris Nr.9658 un 2017.gada 18.decembris Nr.9875) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "ETO" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2017.gada 6.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2017, 177.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties. Līdz ar to Regulators veica grozījumus Metodikā, paredzot iespēju noteikt tarifu piemērošanas kārtību atvērtajā dabasgāzes tirgū pēc 2017.gada 3.aprīļa.

4. Ņemot vērā, ka SIA "ETO" visu siltumenerģijas apgādei nepieciešamo siltumenerģiju iepērk, SIA "ETO" atbilst Metodikas 10.3.apakšpunktā minētajam.

5. Metodikas 43.5punkts noteic, ka Regulators pēc savas iniciatīvas var noteikt tarifu piemērošanas kārtību un kārtību, kādā komersants informē lietotājus, pašvaldību un Regulatoru par piemērojamiem tarifiem.

6. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz tarifu piemērošanas kārtības noteikšanu, Regulators secina, ka minētās kārtības noteikšana ir nepieciešama, piemērota, vajadzīga un atbilstoša šā administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt iespēju SIA "ETO" piemērot apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus atvērtā dabasgāzes tirgus apstākļos un lietotājiem būt informētiem par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

8. Regulatora padomes sēdē SIA "ETO" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu, noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2018.gada 1.martu, mainīt lēmuma projektā paredzēto informācijas iesniegšanas termiņu un informēšanas kārtību par piemērojamiem tarifiem.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 14. un 43.5 punktu, 10.3., 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu un 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, EUR/MWh
2,19 1,07 0,51 3,77
3,44 1,11 0,51 5,06
4,69 1,15 0,51 6,35
5,93 1,19 0,51 7,63
7,18 1,23 0,51 8,92
8,43 1,27 0,51 10,21
9,67 1,31 0,51 11,49
10,92 1,35 0,51 12,78
12,17 1,38 0,51 14,06
13,41 1,42 0,51 15,34
14,66 1,46 0,51 16,63
15,90 1,50 0,51 17,91
17,15 1,54 0,51 19,20
18,40 1,58 0,51 20,49
19,64 1,62 0,51 21,77
20,89 1,66 0,51 23,06
22,14 1,70 0,51 24,35
23,38 1,74 0,51 25,63
24,63 1,78 0,51 26,92
25,88 1,81 0,51 28,20
27,12 1,85 0,51 29,48
28,37 1,89 0,51 30,77
29,62 1,93 0,51 32,06
30,86 1,97 0,51 33,34
32,11 2,01 0,51 34,63
33,36 2,05 0,51 35,92
34,60 2,09 0,51 37,20
35,85 2,13 0,51 38,49
37,10 2,17 0,51 39,78
38,34 2,20 0,51 41,05
39,59 2,24 0,51 42,34
40,84 2,28 0,51 43,63
42,08 2,32 0,51 44,91
43,33 2,36 0,51 46,20
44,58 2,40 0,51 47,49
45,82 2,44 0,51 48,77
47,07 2,48 0,51 50,06
48,32 2,52 0,51 51,35
49,56 2,56 0,51 52,63
50,81 2,60 0,51 53,92
52,06 2,64 0,51 55,21
53,30 2,67 0,51 56,48
54,55 2,71 0,51 57,77
55,80 2,75 0,51 59,06
57,04 2,79 0,51 60,34
58,29 2,83 0,51 61,63
59,54 2,87 0,51 62,92
60,78 2,91 0,51 64,20
62,03 2,95 0,51 65,49
63,28 2,99 0,51 66,78

2. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018.gada 1.martā;

3. uzdot SIA "ETO", piemērojot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu, ņemt vērā konkrētajā mēnesī aktuālās iepirktās siltumenerģijas cenas un iepriekšējā periodā (viens mēnesis vai vairāki) piemērotās un faktiskās iepirktās siltumenerģijas cenas šādā kārtībā:

3.1. siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa piemērošanas pirmajā periodā (viens mēnesis vai vairāki) un periodā, kad netiek pielietota iepriekšējā perioda iepirktās siltumenerģijas cenu starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs atbilst tam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam, pie kura šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas ražošanas tarifs ir aritmētiski vistuvāk konkrētajā mēnesī aktuālajai vidējai svērtajai iepirktās siltumenerģijas cenai. Vidējo svērto iepirktās siltumenerģijas cenu nosaka, izmantojot ar šo lēmumu apstiprināto tarifu veidojošos iepirktos siltumenerģijas apjomus pa siltumenerģijas ražošanas avotiem un attiecīgās aktuālās iepirktās siltumenerģijas cenas;

3.2. siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa piemērošanas periodā, kad tiek pielietota iepriekšējā perioda iepirktās siltumenerģijas cenu starpības korekcija, piemērojamais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs nosakāms, saskaitot 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā minētās komponentes un pielīdzinot aritmētiski tuvākajam šā lēmuma lemjošās daļas 1.punkta siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam. Saskaitāmās komponentes:

3.2.1. siltumenerģijas tarifa aprēķina komponente (EUR/MWh), kas aprēķināta, pamatojoties uz ar šo lēmumu apstiprinātajā tarifā iekļautajām izmaksām un siltumenerģijas apjomiem no ražošanas avotiem, iekļaujot konkrētajā mēnesī aktuālās iepirktās siltumenerģijas cenas no katra ražotāja;

3.2.2. iepirktās siltumenerģijas izmaiņu kompensācijas komponente (EUR/MWh) - iepriekšējā perioda faktisko cenu un iepriekšējā periodā piemērotā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa atbilstošo cenu starpības reizinājums ar iepriekšējā perioda atbilstošiem faktiskajiem apjomiem, kas attiecināti uz iepriekšējā periodā lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu;

4. uzdot SIA "ETO" šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto aprēķinu veikt, ja iepriekšējā perioda faktiskās iepirktās siltumenerģijas cenas ir zemākas nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā, un noteikt, ka SIA "ETO" ir tiesīga aprēķināt šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.apakšpunktā minēto komponenti, ja iepriekšējā perioda faktiskās iepirktās siltumenerģijas cenas ir augstākas nekā atbilstošās cenas iepriekš piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā;

5. uzdot SIA "ETO" iesniegt Regulatoram šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā minētos aprēķinus (Excel formā) līdz mēneša piektajai darbdienai, ja plānotas piemērojamā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas;

6. uzdot SIA "ETO" iesniegt Regulatoram līdz mēneša piektajai darbdienai informāciju par iepriekšējā mēnesī iepirktās siltumenerģijas apjomu no katra siltumenerģijas ražošanas avota un siltumenerģijas cenām, lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomu;

7. uzdot SIA "ETO" par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša piektajai darbdienai informēt Regulatoru;

8. atcelt no 2018.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.156 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 228.nr.).

Ja mainās tarifu un tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu, noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 8Pieņemts: 11.01.2018.Stājas spēkā: 11.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 16.01.2018. OP numurs: 2018/11.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
296469
11.01.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)