Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Balvu novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi".
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2011

Balvos 2011. gada 20. janvārī
Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2011. gada 20. janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 1, 37. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Balvu novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:

12.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 1/2012; prot. Nr. 1, 27. §;
14.02.2013. saistošie noteikumi Nr. 13/2013; prot. Nr. 2, 70. §;
10.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 30/2013; prot. Nr. 16, 35. §;
12.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 53/2013; prot. Nr. 19, 58. §;
15.05.2014. saistošie noteikumi Nr. 6/2014; prot. Nr. 7, 51. §;
22.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 5/2015; prot. Nr. 1, 65. §;
12.05.2016. saistošie noteikumi Nr. 14/2016; prot. Nr. 6, 58. §;
19.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 2/2017; prot. Nr. 1, 46. §;
25.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 2/2018; prot. Nr. 1, 20. §;
28.02.2019. saistošie noteikumi Nr. 6/2019; prot. Nr. 2, 81. §;
23.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 10/2020; prot. Nr. 7, 38. §;
25.02.2021. saistošie noteikumi Nr. 3/2021; prot. Nr. 3, 32. §
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" (turpmāk tekstā – Aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus, maksāšanas kārtību.

1.2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Balvu novada administratīvajā teritorijā.

2. Sniegto pakalpojumu cenrādis, maksāšanas kārtību un atvieglojumi

2.1. Aģentūras sniegto pakalpojumu Cenrādis (1. pielikums) nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar Balvu novada domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2016)

2.1.1 Aģentūras sniegto pakalpojumu Cenrādis Balvu novada pašvaldībai un Balvu novada pašvaldības iestādēm (2. pielikums) nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ja pakalpojumu saņēmējs ir Balvu novada pašvaldība vai tās iestādes.

(Balvu novada domes 12.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 14/2016 redakcijā)

2.2. (Svītrots ar Balvu novada domes 12.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2012)

2.3. Maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus.

2.4. Fiziskām personām maksa par Aģentūras pakalpojumiem veicami pirms darbu izpildes Aģentūras kasē, Bērzpils ielā 56, Balvos.

2.5. Juridiskām personām maksa par augstākminētiem pakalpojumiem tiek veikta bankā ieskaitot finanšu līdzekļus Aģentūras kontā atbilstoši piestādītajam rēķinam.

2.6. Ienākumi no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek ieskaitīti Aģentūras Budžetā.

Balvu novada domes priekšsēdētājs A. Kazinovskis
1. pielikums
Balvu novada domes
2011. gada 20. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2011
"Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX"
sniegto pakalpojumu cenrādi"

(Pielikums Balvu novada domes 24.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 15/2022 redakcijā, kas grozīta ar 06.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX" SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS BALVU PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ UN AĢENTŪRAS APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠO DZĪVOJAMO MĀJU UZTURĒŠANAI

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

Cena (EUR) bez PVN

PVN 21% (EUR)

Kopējā summa ar PVN (EUR)

1. Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi

1.1

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas

gab.

10,06

2,11

12,17

1.2

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu

gab.

22,01

4,62

26,63

1.3

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā

gab.

10,06

2,11

12,17

1.4

Izlietnes nomaiņa

gab.

22,01

4,62

26,63

1.5

Klozetpoda nomaiņa

gab.

24,99

5,25

30,24

1.6

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

13,89

2,92

16,81

1.7

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab.

5,08

1,07

6,15

1.8

Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā, atkarībā no vannas novietojuma, pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna vannas demontāža (42,91*1,5=64,37)

gab.

42,91

9,01

51,92

1.9

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

viena vieta

10,06

2,11

12,17

1.10

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

divas vietas

13,05

2,74

15,79

1.11

Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās pārbaudes

gab.

16,58

3,48

20,06

1.12

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez materiāliem

gab.

25,27

5,31

30,58

1.13

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju

gab.

3,18

0,67

3,85

1.14

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem

gab.

31,64

6,64

38,28

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana

gab.

8,27

1,74

10,01

1.16

Santehniķa pakalpojumi

h

5,63

1,18

6,81

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4,91

1,03

5,94

1.18

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

56,39

11,84

68,23

1.19

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

gab.

45,11

9,47

54,58

1.20

Ierīces "COBRA" pakalpojumi

1 operācija

53,96

11,33

65,29

1.21

Elektriķa pakalpojumi

h

5,02

1,05

6,07

1.22

Elektroloka metinātāja pakalpojumi

h

5,76

1,21

6,97

1.23

Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi

h

15,20

3,19

18,39

1.24

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

15,04

3,16

18,20

2. Ūdensvads un kanalizācija

2.1

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **

tvertne

24,40

5,12

29,52

2.2

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

tvertne

27,98

5,88

33,86

2.3

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu piemaisījumu utt. (24,40x2=48,80) **

tvertne

48,80

10,25

59,05

2.4

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 ūdens **

tvertne

9,30

1,95

11,25

2.5

Asenizācijas mašīnas GAZ 5312 CZ 1754 transporta izmaksas ("SAN-TEX" – objekts – NAI – "SAN-TEX"), kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,40

0,08

0,48

2.6

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)

h

18,02

3,78

21,80

2.7

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

h

23,72

4,98

28,70

2.8

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

h

29,43

6,18

35,61

2.9

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana **

h

21,61

4,54

26,15

2.10

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana svētku dienās, brīvdienās **

h

25,57

5,37

30,94

2.11

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 transporta izmantošana – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,36

0,08

0,44

2.12

Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana

h

7,25

1,52

8,77

2.13

Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators)

h

1,89

0,40

2,29

2.14

Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)

h

3,33

0,70

4,03

2.15

Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi

h

14,55

3,06

17,61

2.16

Automašīnas VW CADDY LIFE MS 5799 transporta izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,27

0,06

0,33

2.17

Automašīnas VW CADDY LIFE MB 2661 transporta izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,29

0,06

0,35

2.18

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi

h

17,71

3,72

21,43

2.19

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

23,42

4,92

28,34

2.20

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās

h

20,57

4,32

24,89

2.21

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

9,56

2,01

11,57

2.22

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un virsstundās

h

9,59

2,01

11,60

2.23

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā

h

56,95

11,96

68,91

2.24

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un virsstundās

h

63,72

13,38

77,10

2.25

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **

tvertne

32,98

6,93

39,91

2.26

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku, brīvdienās un virsstundās **

tvertne

36,90

7,75

44,65

2.27

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu piemaisījumu utt. (32,98x2,5=82,45) **

tvertne

82,45

17,31

99,76

2.28

DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,55

0,12

0,67

2.29

DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas svētku, brīvdienās un virsstundās

km

0,72

0,15

0,87

2.31

Remontatslēdznieka pakalpojumi

h

7,00

1,47

8,47

2.32

Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

13,05

2,74

15,79

3. Dzīvojamā fonda remonceltniecības darbi

3.1

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

5,98

1,26

7,24

3.2

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

5,51

1,16

6,67

3.3

Blietētāja BOMAG B P8/34 izmantošana

h

6,73

1,41

8,14

3.4

Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC izmantošana **

h

23,10

4,85

27,95

3.5

Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC transporta izmaksas – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,38

0,08

0,46

3.6

Automašīnas VW Transporter HH5359 pakalpojumi

h

19,62

4,12

23,74

3.7

Automašīnas VW Transporter HH5359 pakalpojumi – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,33

0,07

0,40

3.8

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi

h

20,71

4,35

25,06

3.9

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi – objekts atrodas ārpus administratīvas teritorijas

km

0,35

0,07

0,42

4. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

4.1

Strādnieka pakalpojumi

h

7,18

1,51

8,69

4.2

Sētnieka pakalpojumi

h

7,00

1,47

8,47

4.3

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

13,04

2,74

15,78

4.4

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

10,02

2,10

12,12

4.5

Strādnieka-traktorista pakalpojumi

h

8,02

1,68

9,70

4.6

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD

h

8,31

1,75

10,06

4.7

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

15,49

3,25

18,74

4.8

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izmantošana

h

8,49

1,78

10,27

4.9

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

15,82

3,32

19,14

4.10

Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560XP pakalpojumu izmantošana

h

7,68

1,61

9,29

4.11

Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560XP pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

14,31

3,01

17,32

4.12

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna 345 FR pakalpojumi

h

7,80

1,64

9,44

4.13

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna 345 FR pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

14,53

3,05

17,58

4.14

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-RC 320 TS *

h

12,49

2,62

15,11

4.15

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-RC 320 TS svētku dienās, brīvdienās, virsstundās *

h

23,28

4,89

28,17

4.16

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW *

h

11,60

2,44

14,04

4.17

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW svētku dienās, brīvdienās, virsstundās *

h

21,62

4,54

26,16

4.18

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT *

h

10,35

2,17

12,52

4.19

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un virsstundās *

h

19,29

4,05

23,34

4.20

Traktora Belarus MK320 izmantošana

h

17,57

3,69

21,26

4.21

Traktora Belarus MK320 izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,20

5,92

34,12

4.22

Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts stundās

h

22,88

4,80

27,68

4.23

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi

h

17,95

3,77

21,72

4.24

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,81

6,05

34,86

4.25

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi nakts stundās

h

23,38

4,91

28,29

4.26

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

17,68

3,71

21,39

4.27

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,38

5,96

34,34

4.28

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

23,03

4,84

27,87

4.29

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai

h

18,03

3,79

21,82

4.30

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,94

6,08

35,02

4.31

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās

h

23,48

4,93

28,41

4.32

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana

h

14,91

3,13

18,04

4.33

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

21,21

4,45

25,66

4.34

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana nakts stundās

h

18,06

3,79

21,85

4.35

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai

h

15,78

3,31

19,09

4.36

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

22,44

4,71

27,15

4.37

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās

h

19,11

4,01

23,12

4.38

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi

h

25,73

5,40

31,13

4.39

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi svētku un brīvdienas virsstundas

h

37,17

7,81

44,98

4.40

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi nakts stundās

h

31,45

6,60

38,05

4.41

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi

h

26,12

5,49

31,61

4.42

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku un brīvdienas virsstundas

h

37,74

7,93

45,67

4.43

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi nakts stundās

h

31,93

6,71

38,64

4.44

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

25,77

5,41

31,18

4.45

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku un brīvdienas, virsstundas

h

37,23

7,82

45,05

4.46

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

31,50

6,62

38,12

4.47

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana

h

25,78

5,41

31,19

4.48

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

37,24

7,82

45,06

4.49

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana nakts stundās

h

31,51

6,62

38,13

4.50

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota

h

26,55

5,58

32,13

4.51

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

38,36

8,06

46,42

4.52

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota nakts stundās

h

32,45

6,81

39,26

5. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.

5.1

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā

1 ceremonija

15,41

3,24

18,65

6. Citi pakalpojumi

6.1

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām personām

gab.

16,12

3,39

19,51

6.2

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām personām

gab.

21,32

4,48

25,80

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0,29

0,06

0,35

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0,83

0,17

1,00

6.5

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa **

1 gab.

52,65

11,06

63,71

6.6

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

2 gab.

65,78

13,81

79,59

6.7

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

3 gab.

93,49

19,63

113,12

6.8

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

4 gab.

105,71

22,20

127,91

6.9

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

5 gab.

132,22

27,77

159,99

6.10

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas**

6 gab.

145,02

30,45

175,47

6.11

Vienas kabīnes noma kopā ar apakšpunktiem (6.5-6.10) **

1diennakts

7,06

1,48

8,54

6.12

Par katru nākošu diennakti kabīņu noma **

diennakts

4,70

0,99

5,69

6.13

Kabīņu izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,36

0,08

0,44

6.14

Ūdens piegāde

m3

1,08

0,23

1,31

6.15

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m3

1,29

0,27

1,56

6.16

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli,siltumapgāde, ūdens vads, kanalizācija, saimnieciski fekāla kanalizācija,lietus kanalizācija, elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja līdz dzīvokļa skaitītājam (maksa par šo pakalpojumu tiek ņemta tikai gadījumā, ja tā nav iekļauta apsaimniekojamās daudzdzīvokļu mājas maksā par apsaimniekošanu)

m2

0,09

0,02

0,11

6.17

Kopēšana A4 vienpusēja

gab.

0,05

0,01

0,06

6.18

Kopēšana A4 divpusējā

gab.

0,08

0,02

0,10

6.19

Vēstuļu piegāde (izmantojot pasta pakalpojumus)

gab.

1,60

0,34

1,94

*Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
2.pielikums
Balvu novada domes
2011. gada 20. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2011
"Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX"
sniegto pakalpojumu cenrādi"

(Pielikums Balvu novada domes 24.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 15/2022 redakcijā, kas grozīta ar 06.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2022)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX" SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI UN BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

Cena (EUR) bez PVN

PVN 21% (EUR)

Kopējā summa ar PVN (EUR)

1. Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi

1.1

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas

gab.

9,62

2,02

11,64

1.2

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu

gab.

21,06

4,42

25,48

1.3

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā

gab.

9,62

2,02

11,64

1.4

Izlietnes nomaiņa

gab.

21,06

4,42

25,48

1.5

Klozetpoda nomaiņa

gab.

23,91

5,02

28,93

1.6

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

13,29

2,79

16,08

1.7

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab.

4,86

1,02

5,88

1.8

Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā, atkarībā no vannas novietojuma, pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna vannas demontāža (41,06*1,5=61,59)

gab.

41,06

8,62

49,68

1.9

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

viena vieta

9,62

2,02

11,64

1.10

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

divas vietas

12,48

2,62

15,10

1.11

Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās pārbaudes

gab.

15,71

3,30

19,01

1.12

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez materiāliem

gab.

24,03

5,05

29,08

1.13

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju

gab.

3,04

0,64

3,68

1.14

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem

gab.

30,12

6,33

36,45

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana

gab.

7,76

1,63

9,39

1.16

Santehniķa pakalpojumi

h

5,39

1,13

6,52

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4,70

0,99

5,69

1.18

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

53,95

11,33

65,28

1.19

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

gab.

43,16

9,06

52,22

1.20

Ierīces "COBRA" pakalpojumi

1 operācija

51,63

10,84

62,47

1.21

Elektriķa pakalpojumi

h

4,78

1,00

5,78

1.22

Elektroloka metinātāja pakalpojumi

h

5,51

1,16

6,67

1.23

Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi

h

14,54

3,05

17,59

1.24

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

14,39

3,02

17,41

2. Ūdensvads un kanalizācija

2.1

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **

tvertne

23,35

4,90

28,25

2.2

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

tvertne

26,93

5,66

32,59

2.3

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu piemaisījumu utt. (23,35x2=46,70) **

tvertne

46,70

9,81

56,51

2.4

Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 ūdens **

tvertne

8,90

1,87

10,77

2.5

Asenizācijas mašīnas GAZ 5312 CZ 1754, transporta izmaksas ("SAN-TEX" – objekts – NAI – "SAN-TEX") kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,38

0,08

0,46

2.6

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)

h

17,24

3,62

20,86

2.7

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

h

22,70

4,77

27,47

2.8

Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

h

28,16

5,91

34,07

2.9

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana **

h

20,68

4,34

25,02

2.10

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana svētku dienās, brīvdienās **

h

24,64

5,17

29,81

2.11

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 transporta izmantošana – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,34

0,07

0,41

2.12

Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana

h

6,93

1,46

8,39

2.13

Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators)

h

1,81

0,38

2,19

2.14

Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)

h

3,19

0,67

3,86

2.15

Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi

h

13,92

2,92

16,84

2.16

Automašīnas VW CADDY LIFE MS 5799 transporta izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,26

0,05

0,31

2.17

Automašīnas VW CADDY LIFE MB 2661 transporta izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,28

0,06

0,34

2.18

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi

h

16,94

3,56

20,50

2.19

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

22,65

4,76

27,41

2.20

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās

h

19,80

4,16

23,96

2.21

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

9,15

1,92

11,07

2.22

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un virsstundās

h

9,18

1,93

11,11

2.23

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā

h

54,49

11,44

65,93

2.24

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un virsstundās

h

61,26

12,86

74,12

2.25

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **

tvertne

31,55

6,63

38,18

2.26

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3m3 fiziskām un juridiskām personām (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) svētku, brīvdienās un virsstundās **

tvertne

35,47

7,45

42,92

2.27

DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvielu piemaisījumu utt. (31,55x2,5=78,88) **

tvertne

78,88

16,56

95,44

2.28

DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,53

0,11

0,64

2.29

DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas svētku, brīvdienās un virsstundās

km

0,70

0,15

0,85

2.30

Remontatslēdznieka pakalpojumi

h

6,70

1,41

8,11

2.31

Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

12,75

2,68

15,43

3. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

3.1

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

5,72

1,20

6,92

3.2

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

5,27

1,11

6,38

3.3

Blietētāja BOMAG B P8/34 izmantošana

h

6,44

1,35

7,79

3.4

Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC izmantošana **

h

22,10

4,64

26,74

3.5

Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC transporta izmaksas – objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,37

0,08

0,45

3.6

Automašīnas VW Transporter HH5359 pakalpojumi

h

18,77

3,94

22,71

3.7

Automašīnas VW Transporter HH5359 pakalpojumi – objekts atrodas ārpusBalvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,31

0,07

0,38

3.8

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi

h

19,82

4,16

23,98

3.9

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi – objekts atrodas ārpus administratīvas teritorijas

km

0,33

0,07

0,40

4. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

4.1

Strādnieka pakalpojumi

h

6,87

1,44

8,31

4.2

Sētnieka pakalpojumi

h

6,69

1,40

8,09

4.3

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

12,73

2,67

15,40

4.4

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

9,71

2,04

11,75

4.5

Strādnieka-traktorista pakalpojumi

h

7,68

1,61

9,29

4.6

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD

h

7,95

1,67

9,62

4.7

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

15,13

3,18

18,31

4.8

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izmantošana

h

8,13

1,71

9,84

4.9

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

15,46

3,25

18,71

4.10

Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560XP pakalpojumu izmantošana

h

7,35

1,54

8,89

4.11

Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560XP pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

13,98

2,94

16,92

4.12

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna 345 FR pakalpojumi

h

7,46

1,57

9,03

4.13

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna 345 FR pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

14,19

2,98

17,17

4.14

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-RC 320 TS *

h

11,95

2,51

14,46

4.15

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-RC 320 TS svētku dienās, brīvdienās, virsstundās *

h

22,74

4,78

27,52

4.16

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW *

h

11,10

2,33

13,43

4.17

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW svētku dienās, brīvdienās, virsstundās *

h

21,12

4,44

25,56

4.18

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT *

h

9,91

2,08

11,99

4.19

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un virsstundās *

h

18,85

3,96

22,81

4.20

Traktora Belarus MK320 izmantošana

h

16,81

3,53

20,34

4.21

Traktora Belarus MK320 izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

27,44

5,76

33,20

4.22

Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts stundās

h

22,12

4,65

26,77

4.23

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi

h

17,18

3,61

20,79

4.24

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,04

5,89

33,93

4.25

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi nakts stundās

h

22,61

4,75

27,36

4.26

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

16,92

3,55

20,47

4.27

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

27,62

5,80

33,42

4.28

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

22,27

4,68

26,95

4.29

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai

h

17,25

3,62

20,87

4.30

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

28,16

5,91

34,07

4.31

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās

h

22,70

4,77

27,47

4.32

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana

h

14,27

3,00

17,27

4.33

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

20,57

4,32

24,89

4.34

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana nakts stundās

h

17,42

3,66

21,08

4.35

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai

h

15,09

3,17

18,26

4.36

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

21,75

4,57

26,32

4.37

Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās

h

18,42

3,87

22,29

4.38

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi

h

24,62

5,17

29,79

4.39

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi svētku un brīvdienas virsstundas

h

36,06

7,57

43,63

4.40

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi nakts stundās

h

30,34

6,37

36,71

4.41

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi

h

25,00

5,25

30,25

4.42

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku un brīvdienas virsstundas

h

36,62

7,69

44,31

4.43

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi nakts stundās

h

30,81

6,47

37,28

4.44

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

24,66

5,18

29,84

4.45

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku un brīvdienas, virsstundas

h

36,12

7,59

43,71

4.46

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

30,39

6,38

36,77

4.47

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana

h

24,67

5,18

29,85

4.48

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

36,13

7,59

43,72

4.49

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana nakts stundās

h

30,40

6,38

36,78

4.50

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota

h

25,41

5,34

30,75

4.51

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

37,22

7,82

45,04

4.52

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115 U pakalpojumi – Hydrog OKP 600/2100 savācējmitrinātājslota nakts stundās

h

31,31

6,58

37,89

5. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.

5.1

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā

1 ceremonija

14,79

3,11

17,90

6. Citi pakalpojumi

6.1

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām personām

gab.

16,10

3,38

19,48

6.2

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām personām

gab.

21,30

4,47

25,77

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0,29

0,06

0,35

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0,83

0,17

1,00

6.5

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa **

1 gab.

51,12

10,74

61,86

6.6

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

2 gab.

64,25

13,49

77,74

6.7

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

3 gab.

91,36

19,19

110,55

6.8

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

4 gab.

103,57

21,75

125,32

6.9

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **

5 gab.

129,48

27,19

156,67

6.10

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas**

6 gab.

142,28

29,88

172,16

6.11

Vienas kabīnes noma kopā ar apakšpunktiem (6.5-6.10) **

1diennakts

7,06

1,48

8,54

6.12

Par katru nākošu diennakti kabīņu noma **

diennakts

4,70

0,99

5,69

6.13

Kabīņu izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

km

0,34

0,07

0,41

6.14

Ūdens piegāde

m3

1,08

0,23

1,31

6.15

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m3

1,29

0,27

1,56

6.16

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli, siltumapgāde, ūdens vads, kanalizācija, saimnieciski fekālā kanalizācija, lietus kanalizācija, elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja līdz dzīvokļa skaitītājam (maksa par šo pakalpojumu tiek ņemta tikai gadījumā, ja tā nav iekļauta apsaimniekojamās daudzdzīvokļu mājas maksā par apsaimniekošanu)

m2

0,09

 

0,09

6.17

Kopēšana A4 vienpusēja

gab.

0,05

0,01

0,06

6.18

Kopēšana A4 divpusējā

gab.

0,08

0,02

0,10

6.19

Vēstuļu piegāde (izmantojot pasta pakalpojumus)

gab.

1,53

0,32

1,85

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3/2011Pieņemts: 20.01.2011.Stājas spēkā: 01.03.2011.Zaudē spēku: 03.01.2023.Publicēts: Balvu Novada Ziņas, 4 (26), 28.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
328006
{"selected":{"value":"04.06.2022","content":"<font class='s-1'>04.06.2022.-02.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.06.2022","iso_value":"2022\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2022.-02.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2022","iso_value":"2022\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-03.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2021","iso_value":"2021\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2021.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.06.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"