Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 728

Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 10. §)
Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli
Izdoti saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma
19. panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aizturētā persona (turpmāk – persona) tiek ievietota un turēta Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā (turpmāk – pagaidu turēšanas telpa), kā arī izvesta un atbrīvota no tās;

1.2. pagaidu turēšanas telpas un speciāli aprīkota transportlīdzekļa iekārtošanas un aprīkošanas prasības;

1.3. ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu;

1.4. to priekšmetu un vielu sarakstu, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī.

2. Robežsargs nodrošina pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī ievietotās personas pastāvīgu uzraudzību un apsardzi.

II. Personas ievietošana un turēšana pagaidu turēšanas telpā, kā arī to priekšmetu un vielu saraksts, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī

3. Par personas ievietošanu pagaidu turēšanas telpā robežsargs izdara attiecīgu ierakstu pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā (1. pielikums).

4. To priekšmetu un vielu saraksts, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī, noteikts šo noteikumu 2. pielikumā.

5. Pagaidu turēšanas telpu dienas kārtību nosaka Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes priekšnieks. Dienas kārtībā ietver:

5.1. ikdienas pastaigu laiku svaigā gaisā – ne mazāk kā divas stundas;

5.2. ne mazāk kā trīs ēdienreizes;

5.3. nepārtrauktu astoņu stundu naktsmieru no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00;

5.4. personu un telpas pārbaudes – ne mazāk kā trīs reizes diennaktī.

6. Pirms personas ievietošanas pagaidu turēšanas telpā robežsargs:

6.1. valodā, kuru persona saprot vai kuru ir pamats uzskatīt par tai saprotamu (ja nepieciešams, izmantojot tulka pakalpojumus), informē personu pret parakstu:

6.1.1. par personas pienākumiem un tiesībām, pagaidu turēšanas telpas dienas kārtību un aizliegumiem pagaidu turēšanas telpā;

6.1.2. par personas datu apstrādi, tai skaitā par videonovērošanu;

6.1.3. par personai izņemto vielu un priekšmetu pieņemšanu pagaidu glabāšanā un vēlāku atpakaļatdošanu, ja nepastāv tiesiski ierobežojumi;

6.2. veic Valsts robežsardzes likuma 19. panta ceturtās daļas 1. punktā minētās darbības, ievērojot personas tiesības uz privātumu;

6.3. uzaicina personu nodot pagaidu glabāšanā:

6.3.1. priekšmetus un vielas, kuras var izmantot, lai uzbruktu, vai ar kurām iespējams nodarīt kaitējumu citai personai vai sev;

6.3.2. priekšmetus un vielas, kuras personai ir aizliegts glabāt pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī;

6.4. veic Valsts robežsardzes likuma 19. panta ceturtās daļas 2. punktā minētās darbības.

7. Ja persona atsakās ar parakstu apliecināt iepazīšanos ar šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minētajām tiesībām, pienākumiem un aizliegumiem, kā arī iepazīšanos ar apskates un izņemšanas protokolu (3. pielikums), robežsargs par to izdara atzīmi protokolā un dienesta dokumentācijā.

8. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pie personas atrodas priekšmeti vai vielas, kuras var izmantot, lai uzbruktu, vai ar kurām iespējams nodarīt kaitējumu citai personai vai sev, vai priekšmeti vai vielas, kuras personai ir aizliegts glabāt pagaidu turēšanas telpā un speciāli aprīkotā transportlīdzeklī, personas pārmeklēšanu var atkārtot. Robežsargam ir tiesības jebkurā laikā pārmeklēt pagaidu turēšanas telpu.

9. Ja persona, kas ievietota pagaidu turēšanas telpā, izsaka sūdzības par veselības stāvokli, robežsargs sniedz pirmo palīdzību, ja nepieciešams, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi un par to izdara attiecīgu atzīmi pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā.

10. Informāciju par pagaidu glabāšanā nodotajiem priekšmetiem, personas pārmeklēšanas faktu, pārmeklēšanas laikā izņemtajiem priekšmetiem un vielām un vizuālās apskates laikā konstatētajiem miesas bojājumiem, kā arī izjautāšanas rezultātus par veselības stāvokli atspoguļo apskates un izņemšanas protokolā, ko pievieno citiem lietas materiāliem par personas aizturēšanu. Iepazīšanos ar apskates un izņemšanas protokolu persona apliecina ar parakstu, un personai izsniedz protokola kopiju.

11. Pagaidu glabāšanā nodotos un pārmeklēšanas laikā izņemtos priekšmetus un vielas glabā šim nolūkam paredzētā vietā.

12. Pagaidu turēšanas telpā atsevišķi izvieto:

12.1. sievietes un vīriešus;

12.2. nepilngadīgos un pilngadīgos;

12.3. personas, kuras agresīvas uzvedības vai veselības stāvokļa dēļ var būt bīstamas citām personām vai kurām jānodrošina īpaši apsardzības vai izmitināšanas pasākumi.

13. Šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minēto izvietošanas kārtību var nepiemērot, ja nepilngadīga persona ir aizturēta kopā ar kādu no tās vecākiem vai tās likumisko pārstāvi (ģimenes locekli). Īpašos gadījumos nepilngadīgo personu var ievietot pagaidu turēšanas telpā un izmitināt kopā ar ģimenes locekli, bet atsevišķi no citām pagaidu turēšanas telpā izmitinātajām personām.

III. Ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms

14. Ja persona pagaidu turēšanas telpā tiek turēta ilgāk par četrām stundām, personai izsniedz vienreizējo higiēnas un pirmās nepieciešamības preču komplektu (4. pielikums).

15. Personu, kura pagaidu turēšanas telpā tiek turēta ilgāk par četrām stundām, atbilstoši pagaidu turēšanas telpas dienas kārtībai nodrošina ar uzturu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uztura normām Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai pagaidu turēšanas telpā ievietotam ārzemniekam.

IV. Personas izvešana un atbrīvošana

16. Personu izved no pagaidu turēšanas telpas, pamatojoties uz robežsarga lēmumu par personas izvešanu, lai:

16.1. veiktu nepieciešamās procesuālās darbības;

16.2. sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību.

17. Par personas izvešanu no pagaidu turēšanas telpas izdara attiecīgu atzīmi pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā. Ievietojot personu atpakaļ pagaidu turēšanas telpā, robežsargs neveic šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.

18. Laikā, kad persona izvesta no pagaidu turēšanas telpas, robežsargs nodrošina personas apsardzi tā, lai nepieļautu personas bēgšanu vai citu nelikumīgu darbību veikšanu. Ievietojot personu atpakaļ pagaidu turēšanas telpā, robežsargs personu izvaicā par veselības stāvokļa izmaiņām prombūtnes laikā un, ja notikušas personas veselības stāvokļa izmaiņas, izdara attiecīgu atzīmi pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā.

19. Personu atbrīvo no pagaidu turēšanas telpas, pamatojoties uz robežsarga lēmumu par personas atbrīvošanu un pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā izdarot atzīmi par personas atbrīvošanu un norādot pamatojumu personas atbrīvošanai, atbrīvošanas datumu un laiku. Lēmumu par personas atbrīvošanu no pagaidu turēšanas telpas pieņem:

19.1. ja ir zudis likumā noteiktais pamats personas ievietošanai pagaidu turēšanas telpā vai ir beidzies laiks, uz kādu personu var ievietot pagaidu turēšanas telpā vai aizturēt;

19.2. lai personu nogādātu citā Valsts robežsardzes struktūrvienībā vai kompetentajā institūcijā (piemēram, Valsts policijā);

19.3. lai personu pārvietotu uz ārstniecības iestādi;

19.4. lai nepilngadīgo nodotu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem vai bāriņtiesas pārstāvim;

19.5. lai izpildītu lēmumu par atteikumu personai ieceļot valstī vai lēmumu par personas izraidīšanu no valsts.

20. Atbrīvojot personu, pagaidu glabāšanā nodotos vai pārmeklēšanas laikā izņemtos priekšmetus nodod:

20.1. personai, kura tiek atbrīvota;

20.2. šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – attiecīgās Valsts robežsardzes struktūrvienības vai kompetentās institūcijas amatpersonai;

20.3. šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – personai, kurai ir atbilstošs pilnvarojums.

V. Pagaidu turēšanas telpas un speciāli aprīkota transportlīdzekļa iekārtošanas un aprīkošanas prasības

21. Pagaidu turēšanas telpas iekārtošanas pamatprasība ir nodrošināt tajā ievietotās personas drošību, kā arī nepieļaut šīs personas patvaļīgu izkļūšanu no tās.

22. Pagaidu turēšanas telpu iekārto, ievērojot šādas prasības:

22.1. vienvietīgas pagaidu turēšanas telpas platība ir vismaz 7 m2 (neskaitot sanitāro mezglu), daudzvietīgas – vismaz 4 m2 uz personu (neskaitot sanitāro mezglu). Griestu augstums ir vismaz 2,5 m, attālums starp sienām – vismaz 2 m;

22.2. sienas, logi un durvis ir izgatavotas no triecienizturīgiem materiāliem, lai nepieļautu iespēju personai patvaļīgi atstāt pagaidu turēšanas telpu, bojāt telpu sienas, logus un durvis, kā arī nodarīt kaitējumu citai personai;

22.3. telpas logu lielums ir vismaz 0,5 x 0,5 m, un no ārpuses tie ir aprīkoti ar metāla restēm;

22.4. telpai ir metāla durvis, kas slēdzamas tikai no ārpuses;

22.5. telpā ierīko apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju;

22.6. telpā (izņemot sanitāro mezglu) ierīko videonovērošanas sistēmu, kas nodrošina informāciju ciparu ierakstā un iespēju pārraidīt attēlu, izmantojot TCP/IP. Ar videonovērošanas sistēmas iekārtām iegūto informāciju glabā un izmanto atbilstoši regulējumam par kārtību, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija;

22.7. ierīko pastaigu laukumu, ne mazāku par 10 m2, vai vietu pastaigu nodrošināšanai.

23. Pagaidu turēšanas telpā ir šāds aprīkojums:

23.1. gulta (piestiprināta pie grīdas) ar piederumiem (matraci, segu, spilvenu, palagu, spilvendrānu, segas pārvalku, dvieli) katrai personai;

23.2. no pārējās telpas norobežots ūdensvadam pieslēgts sanitārais mezgls, kurā:

23.2.1. atrodas klozetpods un izlietne, kas izgatavoti no triecienizturīgiem materiāliem;

23.2.2. ierīkota duša;

23.2.3. atrodas šķidro ziepju turētājs ar šķidrajām ziepēm, tualetes papīra turētājs ar tualetes papīru un atkritumu grozs (piestiprināts pie grīdas);

23.3. pie grīdas piestiprināts:

23.3.1. krēsls katrai personai;

23.3.2. galds;

23.3.3. drēbju skapis katrai personai.

24. Pagaidu turēšanas telpā nodrošina:

24.1. mākslīgo apgaismojumu dienā un dežūrapgaismojumu naktī;

24.2. gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18 °C un vasarā nepārsniedz 25 ℃, sanitārajā mezglā aukstajā gadalaikā – gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 25 °C;

24.3. ventilāciju (dabisko un piespiedu);

24.4. saziņas līdzekli robežsarga izsaukšanai.

25. Pagaidu turēšanas telpu komunikācijas (vadus, caurules) izvieto tā, lai personai nebūtu iespējas tām brīvi piekļūt. Pagaidu turēšanas telpu apdarei izmanto viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus.

26. Pagaidu turēšanas telpu nodrošina ar pieslēgumu autonomiem elektroenerģijas avotiem, lai elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā nodrošinātu apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas sistēmas darbību.

27. Speciāli aprīkots transportlīdzeklis ir transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kuru iekārto, ievērojot šādas prasības:

27.1. personas transportēšanai paredzētās sēdvietas ir norobežotas no pārējā transportlīdzekļa salona, izmantojot triecienizturīgu materiālu (piemēram, metāla režģi, triecienizturīgu stiklu);

27.2. personas transportēšanai paredzētās sēdvietas ir izgatavotas no triecienizturīgiem un viegli kopjamiem materiāliem un aprīkotas ar drošības jostām;

27.3. transportlīdzeklis ir aprīkots tā, lai novērstu nesankcionētu iekļūšanu tajā vai izkļūšanu no tā. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, transportlīdzekļa durvīm automātiski jāatbloķējas;

27.4. transportlīdzekli aprīko ar videoieraksta un audioieraksta iekārtām.

VI. Noslēguma jautājums

28. Šo noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26. punktā minētās prasības līdz 2026. gada 1. janvārim nepiemēro pagaidu turēšanas telpām, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2020. gada 1. decembrim

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 728
Pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnāls

Nr.
p.k.

Personas ievietošanas datums un laiks

Personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums, dzimums

Pamatojums personas ievietošanai

Amatpersona, kura pieņēma aizturēto (speciālā dienesta pakāpe, vārds (vārdi), uzvārds)

Pamatojums personas atbrīvošanai, atbrīvošanas datums un laiks

Amatpersona, kura atbrīvoja aizturēto (speciālā dienesta pakāpe, vārds (vārdi), uzvārds)

Piezīmes*

        
        
Piezīme. * Sadaļā "Piezīmes" norāda, piemēram, datus par sniegto pirmo palīdzību vai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukumu, informāciju par personas izvešanu no pagaidu turēšanas telpas un ievietošanu atpakaļ minētajā telpā (datums un laiks).
Iekšlietu ministre M. Golubeva
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 728
Priekšmetu un vielu saraksts, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā vai speciāli aprīkotā transportlīdzeklī

Personai pagaidu turēšanas telpā vai speciāli aprīkotā transportlīdzeklī ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot šādus priekšmetus un vielas:

1) jebkuras sakaru un informācijas apmaiņas, fiksēšanas un glabāšanas ierīces (piemēram, mobilo tālruni, datoru, fotoaparātu, viedpulksteni, personīgo portatīvo informācijas nesēju, kurš jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas veidā uzglabā, uzkrāj vai atspoguļo informāciju);

2) medikamentus (izņemot gadījumu, ja ir ārstniecības personas atļauja);

3) jebkura veida munīciju;

4) pornogrāfiska satura vai vardarbību ierosinošu literatūru;

5) pirotehniku, sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas;

6) alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;

7) raugu un citus rūgstošus pārtikas produktus;

8) galda un citas spēles (azartspēles) un to atsevišķas sastāvdaļas;

9) tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

10) priekšmetus un vielas (piemēram, ieročus, aukstos ieročus, munīciju), kuras var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam.

Iekšlietu ministre M. Golubeva
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 728
Apskates un izņemšanas protokols
20____. gada ____. _____________ plkst. ______ 
 

(apskates veikšanas vieta)

 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums, amatpersonas amats,

 

speciālā dienesta pakāpe, vārds (vārdi), uzvārds)

 

(pagaidu turēšanas telpu nosaukums)

 
pagaidu turēšanas telpās izdarīja personas 
 

(aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums)

un viņas mantu apskati. Apskates laikā

KONSTATĒTS:

 

(norādīt apskatītās mantas un to raksturīgākās vai individuālās pazīmes, vērtslietas,

 

naudu (norādot tās nominālvērtību un valūtu), dokumentus (norādot to numurus),

 

aizturētajam konstatētos miesas bojājumus, raksturīgākos tetovējumus, rētas

 

un citas individuālās fiziskās pazīmes)

 
Personas apskates laikā izteiktie paziņojumi un piezīmes (tai skaitā par veselības stāvokli)
 
 
Apskates laikā glabāšanā nodotās mantas 
 
 
Apskates laikā izņemtie aizliegtie priekšmeti vai vielas 
 
 
Protokola kopiju saņēmu 
 

(personas vārds (vārdi), uzvārds, paraksts)

 
Glabāšanā nodotās mantas un izņemtos aizliegtos priekšmetus un vielas pieņēmu
 

(amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds (vārdi), uzvārds, paraksts)

 
Glabāšanā nodotās mantas un izņemtos aizliegtos priekšmetus un vielas saņēmu
 

(personas vārds (vārdi), uzvārds, paraksts)

20____. gada ____. _____________

Iekšlietu ministre M. Golubeva
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 728
Pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu vienreizējais higiēnas un pirmās nepieciešamības preču komplekts

Nr.
p.k.

Higiēnas un pirmās nepieciešamības preču nosaukums

Normas (vienai personai)

1.

Zobu suka

1 gab.

2.

Zobu pasta

50 ml

3.

Higiēniskās paketes sievietēm (ja nepieciešams)

10 gab.

4.

Dušas želeja

60 ml
(10 ml x 6 vai 15 ml x 4)

Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpu un speciāli aprīkotu transportlīdzekli Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 728Pieņemts: 02.11.2021.Stājas spēkā: 05.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
327386
05.11.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)