Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 107

Rīgā 2021. gada 7. oktobrī (prot. Nr. 40, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 20.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU", vienotais reģistrācijas numurs: 41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 (turpmāk - SIA "Ozolnieku KSDU"), 2021.gada 17.septembra iesniegumu Nr.1-11/070-2021 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2021.gada 22.septembrī un 29.septembrī papildu informāciju (2021.gada 22.septembris bez numura un 2021.gada 29.septembris Nr.1-11/074-2021).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.183 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 249.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.183). Ar Lēmumu Nr.183 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

3. Lēmumā Nr.183 Regulators ir piešķīris SIA "Ozolnieku KSDU" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.183 lemjošās daļas 11.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.66 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 118.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.66).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā ar Lēmumu Nr.183 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Ozolnieku KSDU" 2021.gada 17.septembrī, 22.septembrī un 29.septembrī (2021.gada 17.septembris Nr.1-11/070-2021, 2021.gada 22.septembris bez numura un 2021.gada 29.septembris Nr.1-11/074-2021) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 53,81 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,48 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 76,35 EUR/MWh;

5.2. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 81,06 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,66 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,17 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 101,93 EUR/MWh;

5.3. Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

5.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 82,76 EUR/MWh;

5.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,43 EUR/MWh;

5.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

5.3.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 97,46 EUR/MWh;

5.4. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

5.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 52,05 EUR/MWh;

5.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,16 EUR/MWh;

5.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

5.4.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 74,27 EUR/MWh;

5.5. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

5.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 77,33 EUR/MWh;

5.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,10 EUR/MWh;

5.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,18 EUR/MWh;

5.5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 97,65 EUR/MWh;

5.6. Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

5.6.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 78,66 EUR/MWh;

5.6.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,15 EUR/MWh;

5.6.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

5.6.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 93,08 EUR/MWh.

6. Paziņojums par "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 20.septembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 181.nr. Paziņojumā SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā, noteikts - 2021.gada 21.oktobris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.4., 5.5. un 5.6.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts - 2023.gada 1.februāris.

7. Regulators, izvērtējot "Ozolnieku KSDU" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Ozolnieku KSDU" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to "Ozolnieku KSDU" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.66 atcelšanu un Lēmuma Nr.183 piemērošanu, nosakot, ka no 2021.gada 21.oktobra Regulators atceļ Lēmumu Nr.66 un SIA "Ozolnieku KSDU" nepiemēro ar Lēmumu Nr.183 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Ozolnieku KSDU" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 181.nr.):

1.1. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 53,81 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,48 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 76,35 EUR/MWh;

1.2. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 81,06 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,66 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,17 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 101,93 EUR/MWh;

1.3. Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2021.gada 21.oktobra līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 82,76 EUR/MWh;

1.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,43 EUR/MWh;

1.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

1.3.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 97,46 EUR/MWh;

1.4. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 52,05 EUR/MWh;

1.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 19,16 EUR/MWh;

1.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

1.4.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 74,27 EUR/MWh;

1.5. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 77,33 EUR/MWh;

1.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,10 EUR/MWh;

1.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,18 EUR/MWh;

1.5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 97,65 EUR/MWh;

1.6. Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.6.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 78,66 EUR/MWh;

1.6.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,15 EUR/MWh;

1.6.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

1.6.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 93,08 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 21.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 17.jūnija lēmumu Nr.66 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 118.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 21.oktobra SIA "Ozolnieku KSDU" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.183 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 249.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ozolnieku KSDU" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 107Pieņemts: 07.10.2021.Stājas spēkā: 07.10.2021.Zaudē spēku: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 12.10.2021. OP numurs: 2021/197.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
326738
07.10.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"