Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 682

Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 15. §)

Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam

1. Pamatojoties uz likuma "Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā" 7. panta pirmo daļu, noteikt Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus, kas norisināsies starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā no 2022. gada 12. augusta līdz 15. augustam, par valsts nozīmes pasākumu (turpmāk - valsts nozīmes pasākums).

2. Apstiprināt šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plānu (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra
rīkojumam Nr. 682

Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2022. gadā

Nr. p. k. Pasākums Uzdevums Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Kontroles institūcija Nepieciešamā finansējuma avots
1. Sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība
1.1. Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde   2022. gada 8. augusts Valsts policija Iekšlietu ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
1.2. Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana 1.2.1. izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:

1.2.1.1. evakuācijas plānu;

1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus

2022. gada 8. augusts Aglonas bazilikas draudze, Preiļu novada dome Valsts policija,

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi",

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,

Preiļu novada dome

Tieslietu ministrijas budžeta programma
1.2.2. izstrādāt pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas);

1.2.3. izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas un saskaņot tās ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"

1.3. Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā   2022. gada
12.-15. augusts
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Iekšlietu ministrija Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

1.4.

Ceļu satiksmes organizēšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardzes veikšana   2022. gada
12.-15. augusts
Valsts policija Iekšlietu ministrija Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma
1.5. Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā   2022. gada
13.-15. augusts
Zemessardze Aizsardzības ministrija Aizsardzības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

1.6. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi pasākuma laikā Atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām uzstādīt un noņemt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus 2022. gada 12. augusta plkst. 17.00-15. augusta plkst. 18.00 Preiļu novada dome Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kuras kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija Tieslietu ministrijas budžeta programma
1.7. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izgatavošana Atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām izgatavot nepieciešamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus 2022. gada 2. augusts Preiļu novada dome Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kuras kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija Tieslietu ministrijas budžeta programma
1.8. Drošības risku izvērtējuma sagatavošana Sagatavot drošības risku izvērtējumu 2022. gada 8. augusts Valsts drošības dienests, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Iekšlietu ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
1.9. Valsts augstāko amatpersonu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Īstenot valsts augstāko amatpersonu aizsardzības pasākumus 2022. gada
12.-15. augusts
Valsts drošības dienests, Militārā policija, Valsts policija Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
1.10. Iesaistīto valsts institūciju koordinācijas centra izveidošana Uzraudzīt un koordinēt Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāna starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2022. gadā 1., 2. un 3. sadaļas uzdevumu veikšanu pasākuma laikā 2022. gada
12.-15. augusts
Valsts drošības dienests, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Iekšlietu ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
2. Medicīniskā palīdzība
2.1. Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde   2022. gada 1. augusts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Veselības ministrija Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

2.2. Ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanas plānu saistītu jautājumu saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem un institūcijām  

2022. gada jūlijā/augustā rīcības komitejas sēdes norises laikā Aglonas bazilikā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Rīcības komiteja Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

2.3. Medicīniskās palīdzības sniegšana un medicīnisko resursu koordinācija   2022. gada
11.-15. augusts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Veselības ministrija Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.
2.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā   Ja nepieciešams Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Veselības ministrija Veselības ministrijas valsts pamatbudžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

3. Ugunsdrošības un glābšanas pasākumi
3.1. Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde   2022. gada 1. augusts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Iekšlietu ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
3.2. Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā   2022. gada 8. augusts Aglonas bazilikas draudze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Papildu finansējums nav nepieciešams
3.3. Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā 3.3.1. nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru 2022. gada
12.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
3.3.2. norīkot personālu, kas ir atbildīgs par ugunsdrošību (nodrošinot to ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru), vietās, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks (piemēram, Trīs krusti) 2022. gada
12.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
3.4. Par ugunsdrošību telpās atbildīgo personu norīkošana 

(informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu)

  2022. gada 5. augusts Aglonas bazilikas draudze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Papildu finansējums nav nepieciešams
3.5. Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā Ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Iekšlietu ministrija Iekšlietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
Valsts policija Iekšlietu ministrijas budžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

3.5.2. Preiļu novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem Ja nepieciešams Preiļu novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
3.6. Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmācība   2022. gada 11. augusts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,

Aglonas bazilikas draudze

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Papildu finansējums nav nepieciešams
3.7. Prevencijas pasākumu organizēšana un veikšana valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā   2022. gada
12.-15. augusts
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Iekšlietu ministrijas budžeta programma
4. Sabiedrības veselība
4.1. Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju 4.1.1. ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām 2022. gada 5. augusts

Aglonas bazilikas draudze

Veselības inspekcija Veselības ministrijas budžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

4.1.2. uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes 2022. gada 13. augusts Aglonas bazilikas draudze Veselības inspekcija Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
4.1.3. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu 2022. gada
11.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Veselības inspekcija Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
4.1.4. ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu 2022. gada 5. augusts Aglonas bazilikas draudze Veselības inspekcija Papildu finansējums nav nepieciešams
4.1.5. ūdens sagatavošanas staciju apkope 2022. gada jūlijs, augusts Aglonas bazilikas draudze Veselības inspekcija Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
4.1.6. nodrošināt Aglonas teritorijas sakopšanu, atkritumu izvešanu 2022. gada
11.-16. augusts
Preiļu novada dome Veselības inspekcija Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
4.2 Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā 2022.gada
12.-15. augusts
Pārtikas un veterinārais dienests Zemkopības ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
5. Sabiedrības informēšana
5.1. Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību 5.1.1. izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus 2022. gada 5. augusts Aglonas bazilikas draudze Rīcības komiteja Papildu finansējums nav nepieciešams
    5.1.2. publicēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par transporta plūsmas organizēšanu 2022. gada 1. augusts Aglonas bazilikas draudze, Preiļu novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Papildu finansējums nav nepieciešams
6.  Dzeramā ūdens un peldūdens uzraudzība
6.1. Dzeramā ūdens un peldūdens uzraudzība 6.1.1. paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi);

6.1.2. paraugu ņemšana mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs)

2022. gada jūnijs, jūlijs Veselības inspekcija Veselības ministrija Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
    6.1.3. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu un peldvietas ūdens parauga izmeklēšana pēc pasūtījuma (15 paraugi). Izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, Escherichia coli un koliformas, zarnu enterokoku skaits, mikroorganismu koloniju skaits - MAFAM, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana 2022. gada jūnijs, augusts līdz svētku norisei Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Zemkopības ministrija Zemkopības ministrijas budžeta programma.

Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

    6.1.4. speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem 2022. gada jūlijs, augusts līdz svētku norisei Veselības inspekcija Veselības ministrija Veselības ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
7. Infrastruktūra un komunikācijas
7.1. Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā   2022. gada
12.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Rīcības komiteja Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
7.2. Pasākuma norises vietas apskaņošana   2022. gada
12.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Rīcības komiteja Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
7.3. Videotranslācijas nodrošināšana   2022. gada
12.-15. augusts
Aglonas bazilikas draudze Rīcības komiteja Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros
7.4. Autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu Aglonas centrā   2022. gada 5. augusts Preiļu novada dome Aglonas bazilikas draudze Tieslietu ministrijas budžeta programma. Pasākumu īstenos piešķirto līdzekļu ietvaros

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 682Pieņemts: 28.09.2021.Stājas spēkā: 28.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 30.09.2021. OP numurs: 2021/189.15
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326426
28.09.2021
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"