Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Siguldā 2021. gada 26. augustā
Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumu
(prot. Nr. 7, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. bērns – persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu (izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas), vai persona, kura līdz 24 gadu vecumam turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību augstskolā pilna laika klātienē;

1.2. ģimene – ģimene, kas sastāv no:

1.2.1. personas, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam aprūpē ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), un šo bērnu un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada teritorijā. Noteikumos noteikto statusu iegūst tas no vecākiem, kurš ar bērniem ir deklarēts Siguldas novadā;

1.2.2. personas, kurai pašai vai kopā ar kopdzīves partneri vai kuras kopdzīves partnerim aprūpē ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ja šo pieaugušo un vismaz trīs bērnu dzīvesvieta ir deklarēta vienā adresē Siguldas novada teritorijā;

1.2.3. (svītrots ar Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44);

1.2.3.4. otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;

1.2.3.5. otrs vecāks nav zināms;

1.3. reģistrs – Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) ģimeņu, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni, uzskaites sistēma, kurā tiek reģistrētas ģimenes, kurām piešķirts vai atjaunots statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni" (turpmāk – statuss).

(Grozīts ar Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

2. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts vai atjaunots ģimenei statuss.

3. Noteikumu izdošanas mērķis – noteikt statusu ģimenēm, kurām pašvaldība paredzējusi sniegt atbalstu, priekšrocības, atvieglojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā (turpmāk – atbalsti), tādējādi veicinot šo ģimeņu labklājību un samazinot minēto ģimeņu ikdienas izdevumus.

II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

4. Ģimeņu reģistrācija un statusa piešķiršana tiek nodrošināta visu gadu. Statuss tiek piešķirts vai atjaunots uz laiku, kamēr ģimene atbilst šo noteikumu prasībām, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. augustam.

5. Statuss tiek piešķirts vai atjaunots:

5.1. līdz kalendārā gada 31. augustam, ja pieteikums iesniegts no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;

5.2. līdz nākamā kalendārā gada 31. augustam, ja pieteikums iesniegts no 1. maija līdz 31. decembrim.

6. Lai ģimene saņemtu vai atjaunotu statusu, nepieciešams iesniegt pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām. Pieteikumu var iesniegt persona, uz kuru attiecināms statuss, vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk – iesniedzējs), izņemot bērni. Pieteikumam pievienojami tie statusa iegūšanai apliecinošie dokumenti, par kuriem informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts datu reģistros.

7. Pieteikumus pārbauda un izvērtē pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists (turpmāk – speciālists).

8. Speciālistam ir tiesības:

8.1. pārbaudīt ziņas par ģimeni no pašvaldībai rīcībā esošās informācijas un pieejamiem pašvaldības un valsts datu reģistriem;

8.2. pieprasīt iesniedzējam iesniegt citus statusa iegūšanai vai atjaunošanai apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija pašvaldībai nav pieejama;

8.3. iegūt papildus informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, ja šī informācija nav iesniedzēja rīcībā vai tā ir neskaidra.

9. Speciālists pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pārbaudes ne vēlāk kā divu nedēļu laikā ģimenei piešķir vai atjauno statusu, reģistrējot informāciju reģistrā, vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vai atjaunot statusu. Tikai pēc statusa piešķiršanas vai atjaunošanas ģimene var saņemt pašvaldības noteiktajā kārtībā ģimenēm paredzēto atbalstu, kas tiek piemērots ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu.

10. Paziņojums par statusa piešķiršanu vai atjaunošanu iesniedzējam pēc tā izvēles tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pastu, uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai izsniegts pēc iesniedzēja izvēles kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

11. Ģimenei statuss netiek piešķirts vai atjaunots, vai piešķirtais vai atjaunotais statuss tiek atcelts, ja speciālists konstatē, ka pieteikumā norādītā ģimene neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, kas ir par pamatu statusa piešķiršanai.

(Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

12. Pēc statusa piešķiršanas vai atjaunošanas speciālistam jebkurā brīdī ir tiesības pārbaudīt ģimenes atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām.

13. Ģimenei, kura saņēmusi statusu, ir pienākums paziņot pašvaldībai par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē statusu. Ja personas, kurām piešķirts vai atjaunots statuss, izņemot bērnus, nepaziņo, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām statusa iegūšanai vai atjaunošanai sniegusi nepatiesu informāciju, tad izdevumi, kas pašvaldībai vai tās iestādei radušies dēļ tā, ka ģimene ir nepamatoti izmantojusi statusu atbalsta saņemšanai, šīm personām, kurām piešķirts statuss, izņemot bērnus, var tikt piedzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14. Pārraudzības funkciju par statusa piešķiršanu vai atjaunošanu veic pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs.

III. Izziņu izsniegšana, anulēšana

15. Pēc pieprasījuma ģimenei ir tiesības saņemt rakstveida izziņu par atbilstību statusam (turpmāk – izziņa). Izziņa pēc iesniedzēja izvēles tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu, deklarēto dzīvesvietas adresi vai izsniegta pēc iesniedzēja izvēles kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

16. Izziņā ģimenes sastāvā netiek norādītas personas, kuras neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

17. Izziņu sagatavo speciālists un paraksta pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs.

18. Lai atkārtoti saņemtu izziņu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība izziņu saņemt atkārtoti.

19. Noteikumu 11. punktā noteiktajā gadījumā iepriekš izsniegtās izziņas tiek anulētas.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

20. Speciālista rīcību var apstrīdēt pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājam. Savukārt Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

22. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 16.09.2021.Zaudē spēku: 01.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 15.09.2021. OP numurs: 2021/178.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326091
{"selected":{"value":"11.10.2022","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2021","iso_value":"2021\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2021.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"