Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 96

Rīgā 2021. gada 13. septembrī (prot. Nr. 36, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 26.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs: 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 (turpmāk - SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), 2021.gada 26.augusta iesniegumu Nr.124/1-6/2021 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.155). Ar Lēmumu Nr.155 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.

3. Lēmumā Nr.155 Regulators ir piešķīris SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.155 lemjošās daļas 9.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Lēmumā Nr.155 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2021.gada 26.augustā (2021.gada 26.augusts Nr.124/1-6/2021) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā:

4.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,10 EUR/MWh;

4.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,70 EUR/MWh;

4.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,42 EUR/MWh;

4.1.4. siltumenerģijas gala tarifs 58,22 EUR/MWh;

4.2. Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā:

4.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 45,92 EUR/MWh;

4.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,12 EUR/MWh;

4.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,66 EUR/MWh;

4.2.4. siltumenerģijas gala tarifs 62,70 EUR/MWh;

4.3. Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā:

4.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,19 EUR/MWh;

4.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,82 EUR/MWh;

4.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,03 EUR/MWh;

4.3.4. siltumenerģijas gala tarifs 67,04 EUR/MWh;

4.4. Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā:

4.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 40,50 EUR/MWh;

4.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,70 EUR/MWh;

4.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 4,98 EUR/MWh;

4.4.4. siltumenerģijas gala tarifs 55,18 EUR/MWh;

4.5. Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā:

4.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,05 EUR/MWh;

4.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,43 EUR/MWh;

4.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,21 EUR/MWh;

4.5.4. siltumenerģijas gala tarifs 63,69 EUR/MWh.

5. Paziņojums par "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 2.septembra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 169.nr. Paziņojumā SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts 2021.gada 1.novembris.

6. Regulators, izvērtējot "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajā laikā.

7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.155 piemērošanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.novembra SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Lēmumu Nr.155 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

8. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 169.nr.):

1.1. Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,10 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,70 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,42 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs 58,22 EUR/MWh;

1.2. Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 45,92 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,12 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,66 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs 62,70 EUR/MWh;

1.3. Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā:

1.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,19 EUR/MWh;

1.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,82 EUR/MWh;

1.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 5,03 EUR/MWh;

1.3.4. siltumenerģijas gala tarifs 67,04 EUR/MWh;

1.4. Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā:

1.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 40,50 EUR/MWh;

1.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,70 EUR/MWh;

1.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 4,98 EUR/MWh;

1.4.4. siltumenerģijas gala tarifs 55,18 EUR/MWh;

1.5. Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā:

1.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,05 EUR/MWh;

1.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,43 EUR/MWh;

1.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,21 EUR/MWh;

1.5.4. siltumenerģijas gala tarifs 63,69 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2021.gada 1.novembra SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 96Pieņemts: 13.09.2021.Stājas spēkā: 13.09.2021.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 15.09.2021. OP numurs: 2021/178.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
326089
13.09.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"