Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumu Nr. 565 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-1960, TA-1956, TA-1828, TA-1958 un TA-1961. Sk. Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta sēdes protokolu Nr. 56.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 56. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu,
31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu,
6.4 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu,
6.9 panta otro daļu un 10.4 panta trešo daļu un
Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A., 25A., 29A., 35A., 38C., 40A., 46., 49A., 50A., 50C., 54A., 60A., 64B., 68B., 71A., 76A., 82A., 83A., 84B., 85A., 92B., 95A., 102C., 104A., 112A., 114A., 120B., 123., 129., 134A., 153A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. ārvalstu ekspertiem, kuri starptautiskās sadarbības ietvaros ieceļo Latvijas Republikā, lai sniegtu palīdzību sabiedriskās kārtības un drošības un robežapsardzības nodrošināšanā, kā arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras atgriežas Latvijas Republikā no šādas palīdzības sniegšanas ārvalstīs."

2. Izteikt 6.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.10. izglītības programmas apguvē vienas klases, grupas vai kursa ietvaros;".

3. Svītrot 6.3.1.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 32.7 17. apakšpunktā minēto".

4. Izteikt 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.2 Aizliegts sniegt klātienē saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās, spēļu zālēs)."

5. Aizstāt 14.6 2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "15 m2 no pieejamās platības" ar skaitļiem un vārdiem "15 m2 no pieejamās platības, publiskas lietošanas peldbaseinos - 10 m2 no ūdens virsmas platības".

6. Aizstāt 14.6 4. apakšpunktā skaitli un vārdu "32.7 16.2. apakšpunkta" ar skaitli un vārdu "40.17 punkta".

7. Svītrot 14.6 5. apakšpunktu.

8. Izteikt 14.6 10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6 10. šo noteikumu 40.33 punktā minētajās sporta sacensībās ārtelpās sacensību norises vietā (autosportā - ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā - neieskaitot skatītājus). Sporta sacensības ārtelpās drīkst organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;".

9. Svītrot 14.8 punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "Šo noteikumu 14.6 punktā minētajā epidemioloģiskajā situācijā".

10. Svītrot 14.9 6., 14.9 7. un 14.9 8. apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 20.6 punktu šādā redakcijā:

"20.6 Šo noteikumu 20. un 20.1 punktā minētais ierobežojums neattiecas uz sporta komandu dalībnieku ēdināšanu to uzturēšanās vietā, ja ir nodrošināts, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, tiek nodalītas atsevišķās plūsmās un fiziski nepārklājas."

12. Svītrot III nodaļu.

13. Izteikt 38.27 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38.27 Personas, kurām ir  sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas, vai personas, kurām kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes,  nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc  Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas, kā arī personas, kas saņēmušas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai, var:".

14. Izteikt 38.27 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.27 1. darbavietā darba telpā pulcēties, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance un lietoti mutes un deguna aizsegi. Darba devējam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam. Izglītības procesa īstenotājam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;".

15. Svītrot 38.27 7. apakšpunktu.

16. Papildināt noteikumus ar 38.31 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.31 4. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt publiskus pasākumus kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka persona pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, ja pasākuma organizators pasākuma norises vietā nodrošina atsevišķu sektoru, kurā tiek ierādītas vietas minētajām personām ar bērniem. Sektorā sēdvietas izkārtojamas atbilstoši šo noteikumu 38.34 punktā minētajām prasībām."

17. Izteikt 38.34 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.34 8. blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā 10 personas (tai skaitā četri pieaugušie un seši bērni), kas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru distanci no citām personām;".

18. Izteikt 38.39 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.39 1. personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, vai personas, kurām kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas, kā arī personas, kas saņēmušas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai;".

19. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

40.1 Izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās, visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus (informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību) un no tiem izrietošās prasības.

40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā (ieslodzījuma vietā - ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamiem izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u)) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:

40.2 1. pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie;

40.2 2.  pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie;

40.2 3.  neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie un izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē);

40.2 4. pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji).

40.3 Bērnu uzraudzības pakalpojumus īsteno klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības. Pakalpojumu sniedz persona ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma. Pakalpojuma sniedzējs veic testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.4 Izglītības procesu klātienē, izņemot šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktā minēto gadījumu, īsteno:

40.4 1. pirmsskolas izglītības programmā;

40.4 2. vispārējās pamatizglītības programmā 1.-3. klasei;

40.4 3. speciālās izglītības iestādē;

40.4 4. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

40.4 5. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

40.4 6. sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni";

40.4 7. audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

40.4 8. individuālās nodarbībās mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetos, kurus īsteno individuālo nodarbību formā atbilstoši mācību priekšmeta specifikai;

40.4 9. profesionālās izglītības programmu (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas un augstākās izglītības studiju programmas) praktiskās daļas apguvē vienas grupas ietvaros;

40.4 10. profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguvē izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

40.4 11. praktiskajās mācībās un pārbaudījumos,  kas atbilstoši normatīvajiem aktiem personai nepieciešami iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikāta, licences, apliecinājuma, apliecības un cita tamlīdzīga dokumenta saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai vai uzturēšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai.

40.5 Izglītības iestāde:

40.5 1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un nodarbināto (izņemot augstākās izglītības studiju programmās) testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālu apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

40.5 2. iepazīstina izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus ar šo noteikumu 40.5 1. apakšpunktā minēto kārtību, kā arī to publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

40.5 3. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm;

40.5 4. organizē pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Ieslodzījuma vietā izglītojamiem testēšanu organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības persona. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ieslodzījuma vietā testēšanu neorganizē izglītojamiem ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, par pabeigtas vakcinācijas vai pārslimošanas faktu;

40.5 5. organizē nodarbināto (izņemot augstākās izglītības programmā) testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.6 Izglītības iestādēs (izņemot koledžas un augstskolas) izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai:

40.6 1. īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā (ieslodzījuma vietā - ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna;

40.6 2. var īstenot attālināti:

40.6 2.1. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi;

40.6 2.2. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;

40.6 2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā;

40.6 2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

40.7 Izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo noteikumu 40.6 punktā minēto lēmumu.

40.8 Izglītības iestādes dibinātājs (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs) apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju šo noteikumu 40.6 punktā minētajos gadījumos pieņemtajiem lēmumiem un līdz nākamās nedēļas pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

40.9 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

40.10 Ja izglītojamam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests atbilstoši šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktam, izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī aktivitātēs, kas tiek organizētas darbā ar jaunatni, uzrādot atbildīgajai personai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

40.11 Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

40.11 1. šo noteikumu 6.3.1.1. un 6.3.1.4. apakšpunktā minētos gadījumus;

40.11 2. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

40.11 3. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu);

40.11 4. 1.-3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu);

40.11 5. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ;

40.11 6. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā.

40.12 Neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas īstenotājs, organizējot mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām):

40.12 1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

40.12 2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās - ne vairāk kā 40 izglītojamiem;

40.12 3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā;

40.12 4. mācību laikā pirmās palīdzības sniegšanā personas lieto respiratoru bez vārsta, ievērojot visus piesardzības pasākumus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām.

40.13 Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.14 Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās.

40.15 Koledžas un augstskolas, īstenojot augstākās izglītības programmas:

40.15 1. ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 2021./2022. akadēmiskā gada sākuma informē reflektantus un studējošos (tostarp ārvalsts) par šajos noteikumos, kā arī koledžā un augstskolā noteiktajām prasībām;

40.15 2. apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis koledžu vai augstskolu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;

40.15 3. nosaka papildu prasības, ja ārvalsts studējošais pašizolācijas laikā atrodas koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcā, un informē par tām studējošos un nodarbinātos.

40.16 Bērnu nometnes organizē, ievērojot šādus nosacījumus:

40.16 1. nometnēs vienā grupā ir ne vairāk kā 20 personas;

40.16 2. nometnēs vienlaikus var darboties vairākas grupas, ja šo grupu dalībnieki nesatiekas un tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības;

40.16 3. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā);

40.16 4. aktivitātes ārpus šīs teritorijas nerīko, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;

40.16 5. nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;

40.16 6. nometnes organizēšanā ievēro Valsts izglītības satura centra vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

40.17 Bērnu nometnē piedalās dalībnieki un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma vai veikts saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu. Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu uzrāda atbildīgajai personai.

40.18 Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs, uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu nosacījumi, piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ko uzrāda atbildīgajai personai.

40.19 Klātienes aktivitātēs darbā ar jaunatni nodrošina, ka:

40.19 1. aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

40.19 2. aktivitātes iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 jauniešiem un katram jaunietim ir vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās - ne vairāk kā 40 jauniešiem;

40.19 3. regulāri vēdina telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

40.20 Starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības. Klātienē piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms pārbaudījuma sākuma.

40.21 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.

40.22 Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.6 1.apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.

40.23 Pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", nepiemēro šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

40.24 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

40.24 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

40.24 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 1.3. ja šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

40.24 1.4. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

40.24 2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

40.24 2.1. pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

40.24 2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.

40.25 Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 22. punktam:

40.25 1. tajā ietverto regulējumu attiecina arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem;

40.25 2. nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

40.26 Izglītības iestādes dibinātājs (valsts izglītības iestādē - iestādes vadītājs) izglītības iestādē nodrošina ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām:

40.26 1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

40.26 2. izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 40.26 1. vai 40.26 3. apakšpunktā;

40.26 3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

40.26 4. kapitālie izdevumi.

40.27 Sporta treniņi (nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamiem, sporta treniņi (nodarbības) bērnu diennakts nometnēs, kā arī personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.27 1. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā - 15 m2 no ūdens virsmas platības), un sporta treniņa (nodarbības) telpu piepildījums, kurās notiek treniņprocess, nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības;

40.27 2. grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība, tiek ievēroti šo noteikumu 40.27 1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. Vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;

40.27 3. iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa (nodarbības) telpu, kurā notiek treniņprocess);

40.27 4. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju;

40.27 5. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

40.27 6. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.27 7. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;

40.27 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

40.27 9. tiek nodrošināta apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un iesaistīto nodarbināto reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodod apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto nodarbināto personu datus, kā arī sniedz informāciju par sporta treniņa (nodarbības) norises datumu un vietu/telpu;

40.27 10. sporta treniņa (nodarbības) organizators:

40.27 10.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;

40.27 10.2. sadarbībā ar sporta treniņa (nodarbības) norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta treniņu (nodarbību) norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

40.27 10.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

40.27 10.3.1. atrodas sporta treniņa (nodarbības) norises vietā tā darbības laikā;

40.27 10.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sporta treniņa (nodarbības) norises vietā;

40.27 10.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sporta treniņa (nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu.

40.28 Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas ārtelpas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

40.29 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo sporta treniņu (nodarbību) organizators papildus šo noteikumu 40.27 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

40.291. izglītojamie un nodarbinātie, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar izglītojamiem, tiek testēti reizi nedēļā. Izglītojamo testēšanu var neveikt, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

40.29 2. pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus ir apzināts sporta treniņā (nodarbībā) iesaistīto izglītojamo skaits, kā arī sporta treniņi (nodarbības) notiek atbilstoši nodarbību sarakstam;

40.29 3. izglītojamā likumiskie pārstāvji ir informēti par nepieciešamību izvērtēt izglītojamo līdzdalību sporta treniņā (nodarbībā), lai nodrošinātu, ka izglītojamais neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

40.30 Uz sporta treniņiem (nodarbībām), kuros piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, attiecināmi tikai šo noteikumu 40.27 4., 40.27 8. un 40.27 9. apakšpunktā minētie nosacījumi.

40.31 Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi (nodarbības) notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 40.27 un 40.28 punktā minētie nosacījumi.

40.32 Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.32 1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

40.32 2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs;

40.32 3. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

40.32 4. sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā minētajā gadījumā - neieskaitot skatītājus);

40.32 5. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.32 6. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.32 7. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.32 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

40.32 9. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

40.32 10. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi.

40.33 Sporta sacensības ārtelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.331. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

40.33 2. sacensību norises vietā (autosportā - ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā - neieskaitot skatītājus);

40.33 3. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.33 4. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.33 5. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

40.33 6. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi.

40.34 Šo noteikumu 40.32 un 40.33 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz šādu sporta sacensību norisi:

40.34 1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautām starptautiskām sporta sacensībām (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) sportistiem no septiņu gadu vecuma;

40.34 2. komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībām, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem;

40.34 3. sporta sacensībām, kurās piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

40.35 Sporta sacensību organizators:

40.35 1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;

40.35 2. nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;

40.35 3. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

40.35 4. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

40.35 4.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;

40.35 4.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;

40.354.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;

40.35 4.4. pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

40.36 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:

40.36 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

40.36 2. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

40.36 3. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

40.36 4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

40.36 5. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personas Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.

40.37 Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt:

40.37 1. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un:

40.37 1.1 tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

40.37 1.2. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;

40.37 1.3. sporta sacensībās, kas norisinās iekštelpās, tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

40.37 2. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu un:

40.37 2.1. sporta sacensības norisinās ārtelpās;

40.37 2.2. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

40.37 2.3. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;

40.37 2.4. ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuras netiek ieskaitītas šo noteikumu 40.33 2. apakšpunktā minētajā personu skaitā, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

40.38 Uz epidemioloģiski drošu sporta norišu izmēģinājumprojektiem (pilotprojektiem), kuru organizēšana ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs, neattiecas šajos noteikumos noteiktie ierobežojumi sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību organizēšanai."

20. Papildināt VII nodaļu ar 45.4 punktu šādā redakcijā:

"45.4 Izglītības un zinātnes ministrija no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodod Nacionālajam veselības dienestam par studējošajiem augstākās izglītības programmā šādus datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā un nosaukums, koledžas un augstskolas studiju programma, kurss, dzimšanas gads, dzimums, valstiskā piederība. Nacionālais veselības dienests katra mēneša pirmajā nedēļā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par stāvokli uz iepriekšējā mēneša pēdējo darbdienu par studējošo vakcinācijas aptveri sadalījumā pa iepriekš norādītajiem datu laukiem."

21. Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Šo noteikumu V1 un V2 nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz testēšanu neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam."

22. Svītrot 105. punktu.

23. Papildināt noteikumus ar 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114. un 115. punktu šādā redakcijā:

"106. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītojamie, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē, var tikt testēti no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 4. septembrim. Ieslodzījuma vietā esošo izglītojamo testēšanu no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam par valsts budžeta līdzekļiem organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības personāls. Ieslodzījuma vietā izglītojamo Covid-19 testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.

107. Izglītojamie, kuri no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ir patstāvīgi veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā ar 2021. gada 1. septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai. Izglītojamā turpmākā dalība izglītības procesā notiek, veicot testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

108. Šo noteikumu 40.5 3. apakšpunktā noteikto gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji.

109. Līdz 2021. gada 10. oktobrim koledžās un augstskolās studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē var piedalīties arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

110. Līdz 2021. gada 31. augustam klātienē norisinās iestājpārbaudījumi (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē, kā arī augstākās izglītības pakāpē studiju programmās, kurās iestājpārbaudījums ietver praktisko daļu un to nav iespējams īstenot attālināti. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Iestājpārbaudījuma organizētājs nodrošina iespēju kārtot iestājpārbaudījumu noteiktajā papildtermiņā personām, kuras nevar piedalīties iestājpārbaudījuma norisē, jo Covid-19 infekcijas dēļ atrodas karantīnā vai izolācijā un to var dokumentāri pierādīt. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem vai ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

111. Līdz 2021. gada 31. augustam pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem no vienas izglītības iestādes vai pašvaldības, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un vismaz mēnesi nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

112. Persona, kura sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, līdz 2021. gada 31. augustam ir tiesīga īstenot minēto pakalpojumu bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta un bez apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

113. Līdz 2021. gada 31. augustam profesionālās izglītības ieguvē izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās izglītības programmas specifiku, var ar rīkojumu samazināt kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, ne vairāk kā par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās un ne vairāk kā par 200 stundām profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno ieslodzījuma vietās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

113.1. kvalifikācijas prakse nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei līdz 2021. gada 31. augustam;

113.2. kvalifikācijas praksi atbilstoši profesijas specifikai nav iespējams īstenot attālināti;

113.3. kvalifikācijas praksi nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem;

113.4. konkrētā izglītības programma nav modulārā programma, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, kuras īsteno ieslodzījuma vietās.

114. Ieslodzījuma vietās izglītojamo testēšanu organizē atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes noteiktajai kārtībai sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu.

115. Līdz 2021. gada 31. augustam, organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas. Papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot citas šajos noteikumos minētās epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas. Papildu mācību pasākumus ārtelpās var organizēt ne vairāk kā 20 izglītojamiem grupā, nodrošinot divu metru distanci."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 565Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 20.08.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021. OP numurs: 2021/159.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325514
20.08.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"