Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 38. §)
Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
117.2 panta trešo, ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) nodrošina tālvadības pilotu apmācību tiešsaistē un izsniedz apliecinājumu tālvadības pilotiem par nokārtotu teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu;

1.2. Civilās aviācijas aģentūra vai tās atzīta struktūra nodrošina tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu un izsniedz tālvadības pilota kompetences sertifikātu, kā arī pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur tā darbību;

1.3. Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants nodrošina tālvadības pilota praktisko prasmju apguvi un pārbaudi un izsniedz praktisko prasmju apguves apliecinājumu, kā arī pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur tā darbību;

1.4. Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā deklarāciju par atbilstību Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr.  2019/947) prasībām un saņem no Civilās aviācijas aģentūras atbilstības apliecinājumu.

2. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti regulas Nr.  2019/947 8. panta piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" – ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē.

3. Ja šajos noteikumos minētie Civilās aviācijas aģentūras sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, pretendentam ir pienākums samaksāt par pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi pirms pakalpojuma saņemšanas.

II. Tālvadības pilota teorētisko zināšanu eksāmena un praktisko prasmju pārbaudes vispārīgie noteikumi

4. Tālvadības pilota teorētisko zināšanu eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Aizliegts kopēt, fotografēt, filmēt vai jebkādā citā veidā fiksēt un tālāk izplatīt teorētisko zināšanu eksāmena saturu.

5. Tālvadības pilots praktisko prasmju pārbaudi kārto patstāvīgi. Tālvadības pilotam ir tiesības praktisko prasmju pārbaudē iesaistīt atbalsta personālu, ja tas nepieciešams attiecīgās bezpilota gaisa kuģu sistēmas lidojuma nodrošināšanai.

6. Tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena norisi uzrauga Civilās aviācijas aģentūras vai Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras (turpmāk – atzītā struktūra) norīkots eksāmena novērotājs. Eksāmena novērotājam ir šādi pienākumi un tiesības:

6.1. pirms eksāmena informēt pretendentu par eksāmena noteikumiem un, ja nepieciešams, atbildēt uz pretendenta jautājumiem par eksāmena norisi;

6.2. uzraudzīt eksāmena norisi un, ja pretendents neievēro šo noteikumu 4. punkta nosacījumus, pārtraukt pretendenta dalību eksāmenā.

7. Civilās aviācijas aģentūra un atzītā struktūra tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu organizē:

7.1. Civilās aviācijas aģentūras vai atzītās struktūras telpās;

7.2. citās atbilstošās telpās, ja Civilās aviācijas aģentūra vai atzītā struktūra organizē izbraukuma eksāmenu.

8. Katram tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmena jautājumam doti četri atbilžu varianti (viens – pareizs, trīs – nepareizi). Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir viena minūte katram jautājumam.

9. Ja teorētisko zināšanu klātienes eksāmens vai praktisko prasmju pārbaude nav nokārtota, atkārtota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana vai praktisko prasmju pārbaude ir pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc rezultātu paziņošanas.

10. Civilās aviācijas aģentūra un atzītā struktūra šo noteikumu izpildē sadarbojas saskaņā ar noslēgto vienošanos.

11. Informāciju par pieteikšanos tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmenam publisko Civilās aviācijas aģentūras un atzītās struktūras tīmekļvietnē ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms eksāmena.

III. Atvērtās kategorijas A1 un A3 apakškategorijas tālvadības pilotu apmācība tiešsaistē un teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmens

12. Atvērtās kategorijas A1 un A3 apakškategorijas (turpmāk – A1 un A3 apakškategorija) tālvadības pilotu apmācību tiešsaistē un teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmena norisi Civilās aviācijas aģentūra nodrošina Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālā (turpmāk – portāls).

13. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo un uztur tālvadības pilotu apmācību materiālus un tiešsaistes eksāmena jautājumus atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.020 punkta 4. apakšpunkta "b" punkta un UAS.OPEN.040 punkta 3. apakšpunkta nosacījumiem.

14. Pirms A1 un A3 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmena kārtošanas pretendents reģistrējas portālā un iegūst tālvadības pilota reģistrācijas numuru.

15. Civilās aviācijas aģentūra apliecinājumu par nokārtotu A1 un A3 apakškategorijas teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu izsniedz divu darbdienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas, pievienojot to portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā.

IV. Atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilotu klātienes eksāmens

16. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo un uztur atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas (turpmāk – A2 apakškategorija) tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu jautājumus atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030 punkta 2. apakšpunkta "c" punkta nosacījumiem.

17. Pirms A2 apakškategorijas teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanas tālvadības pilots:

17.1. izpilda regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030 punkta 2. apakšpunkta "a" un "b" punkta nosacījumus un portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā pievieno paziņojumu par praktiskās pašmācības pabeigšanu;

17.2. ar Civilās aviācijas aģentūru vai atzīto struktūru saskaņo klātienes eksāmena laiku un norises vietu;

17.3. pirms eksāmena uzssākšanas uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

18. Ja A2 apakškategorijas tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena norisi nodrošina atzītā struktūra, tā izmanto šo noteikumu 16. punktā minētos eksāmena jautājumus.

19. A2 apakškategorijas tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenā ir 30 jautājumi.

20. Civilās aviācijas aģentūra tālvadības pilota kompetences sertifikātu par sekmīgi nokārtotu A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu izsniedz divu darbdienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas, pievienojot to portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā.

V. Specifiskās kategorijas tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmens un praktisko prasmju pārbaude atbilstoši standarta scenārijiem noteiktajām prasībām

21. Civilās aviācijas aģentūra sagatavo un uztur teorētisko zināšanu klātienes eksāmena jautājumus atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem.

22. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu Civilās aviācijas aģentūra vai atzītā struktūra nodrošina atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem.

23. Tālvadības pilotu praktisko prasmju apguvi un pārbaudi atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants nodrošina atbilstoši darbībām, uz kurām attiecas regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētie standarta scenāriji.

24. Lai iegūtu tiesības nodrošināt tālvadības pilotu praktisko prasmju apguvi un pārbaudi atbilstoši darbībām, uz kurām attiecas standarta scenāriji, atzītā struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants izpilda regulas Nr.  2019/947 pielikuma 3. papildinājuma prasības.

25. Civilās aviācijas aģentūra divu darbdienu laikā pēc atzītās struktūras vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta iesniegtās deklarācijas saņemšanas pārbauda to un izsniedz apliecinājumu, ja atzītās struktūras vai bezpilota gaisakuģu sistēmu ekspluatanta deklarācija satur visu regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. vai 4. papildinājumā noteikto informāciju.

26. Atzītā struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants ir tiesīgs nodrošināt tālvadības pilotu praktisko prasmju apguvi un pārbaudi atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem, kad ir saņemts Civilās aviācijas aģentūras apliecinājums par deklarācijas atbilstību regulas Nr.  2019/947 pielikuma 6. un 4. papildinājumam.

27. Pirms teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanas atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem tālvadības pilots:

27.1. saņem apliecinājumu par nokārtotu A1 un A3 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.020 punkta 4. apakšpunkta "b" punktā un UAS.OPEN.040 punkta 3. apakšpunkta nosacījumiem vai kompetences sertifikātu par nokārtotu A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030 punkta 2. apakšpunkta "c" punkta nosacījumiem;

27.2. ar Civilās aviācijas aģentūru vai atzīto struktūru saskaņo klātienes eksāmena laiku un norises vietu;

27.3. pirms eksāmena uzsākšanas uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

28. Ja tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena norisi nodrošina atzītā struktūra, tā izmanto šo noteikumu 21. punktā minētos eksāmena jautājumus.

29. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenā atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem jautājumu skaits saistāms ar pretendenta jau iegūto tālvadības pilota kvalifikāciju, ņemot vērā šādus nosacījumus:

29.1. eksāmenā ir 40 jautājumi, ja tālvadības pilots iepriekš nokārtojis A1 un A3 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.020 punkta 4. apakšpunkta "b" punkta un UAS.OPEN.040 punkta 3. apakšpunkta nosacījumiem;

29.2. eksāmenā ir 30 jautājumi, ja tālvadības pilots iepriekš nokārtojis A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030 punkta 2. apakšpunkta "c" punkta nosacījumiem.

30. Kompetences sertifikātu, kas apliecina teorētiskās zināšanas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem:

30.1. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz tālvadības pilotam divu darbdienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas, pievienojot to portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā;

30.2. atzītā struktūra izsniedz tālvadības pilotam divu darbdienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas. Tālvadības pilots to pievieno portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā pirms lidojumu uzsākšanas atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem.

31. Apliecinājumu par bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijas praktisko prasmju apguvi atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants izsniedz tālvadības pilotam divu darbdienu laikā pēc pārbaudes nokārtošanas. Tālvadības pilots to pievieno portālā tālvadības pilota izveidotajā kontā pirms lidojumu uzsākšanas atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem.

VI. Specifiskās kategorijas tālvadības pilota kvalifikācijas atbilstība bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijas risku novērtējumam

32. Atzītā struktūra tālvadības pilotu teorētisko zināšanu apmācību un klātienes eksāmenu, kā arī atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants praktisko prasmju apguvi un pārbaudi nodrošina, ciktāl tas nepieciešams bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta paredzēto bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijas drošumam saskaņā ar risku novērtējumu, lai bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants varētu pretendēt uz Civilās aviācijas aģentūras ekspluatācijas atļauju, izpildot regulas Nr.  2019/947 12. panta 4. punkta "b" apakšpunkta "ii" punkta nosacījumus.

33. Praktisko prasmju apguvi un pārbaudi veic ar atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta vai tālvadības pilota bezpilota gaisa kuģi, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1. ar tālvadības pilota bezpilota gaisa kuģi apmācību un prasmju pārbaudi veic, ja tas saskaņots ar atzīto struktūru vai bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatantu;

33.2. atzītā struktūra, bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants vai tālvadības pilots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis, ar kuru plāno veikt apmācību un prasmju pārbaudi, varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai, mantai, kā arī videi.

34. Specifiskās kategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikātu un praktisko prasmju apguves apliecinājumu par teorētisko zināšanu un praktisko prasmju atbilstību šo noteikumu 32. punktā minētajām prasībām attiecīgi atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants izsniedz tālvadības pilotam divu darbdienu laikā pēc teorētisko zināšanu klātienes eksāmena vai praktisko prasmju pārbaudes nokārtošanas. Tālvadības pilots sertifikātu pievieno portālā izveidotajā tālvadības pilota kontā pirms lidojumu uzsākšanas atbilstoši kompetences sertifikātam vai praktisko prasmju apguves apliecinājumam.

VII. Kompetences sertifikāta un praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbības termiņa pagarināšana, ierobežošana, atsaukšana vai apturēšana

35. A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikātu par nokārtotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu Civilās aviācijas aģentūra pagarina uz piecu gadu termiņu, ja tālvadības pilots izpildījis vienu no šādiem nosacījumiem:

35.1. tālvadības pilots pirms kompetences sertifikāta derīguma termiņa beigām ir izpildījis regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.070 punkta 2. apakšpunkta prasības;

35.2. tālvadības pilots pēc kompetences sertifikāta derīguma termiņa beigām ir izpildījis regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.070 punkta 3. apakšpunkta prasības.

36. Tālvadības pilota kompetences sertifikātu, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājumā definētajiem standarta scenārijiem, Civilās aviācijas aģentūra pagarina uz piecu gadu termiņu, ja tālvadības pilots izpildījis vienu no šādiem nosacījumiem:

36.1. tālvadības pilots pirms kompetences sertifikāta derīguma termiņa beigām ir izpildījis attiecīgi regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājuma I nodaļas UAS.STS-01.020 punkta 3. apakšpunkta vai II nodaļas UAS.STS-02.020 punkta 10. apakšpunkta prasības;

36.2. tālvadības pilots pēc kompetences sertifikāta derīguma termiņa beigām ir izpildījis attiecīgi regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājuma I nodaļas UAS.STS-01.020 punkta 4. apakšpunkta vai UAS.STS-02.020 punkta 11. apakšpunkta prasības.

37. Teorētisko zināšanu un prasmju aktualizēšanas apmācību nodrošina:

37.1. Civilās aviācijas aģentūra vai atzītā struktūra atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.070 punkta 2. apakšpunkta "b" punkta nosacījumiem;

37.2. atzītā struktūra atbilstoši regulas Nr.  2019/947 pielikuma 1. papildinājuma I nodaļas UAS.STS-01.020 punkta 3. apakšpunkta "b" punkta un II nodaļas UAS.STS-02.020 punkta 10. apakšpunkta "b" punkta nosacījumiem.

38. Šo noteikumu VI nodaļā minēto specifiskās kategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikātu par nokārtotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu un praktisko prasmju apguves apliecinājumu attiecīgi atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants izsniedz uz termiņu, kas nav īsāks par diviem gadiem.

39. Šo noteikumu 38. punktā minētā kompetences sertifikāta un praktisko prasmju apguves apliecinājuma derīguma termiņu atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants var pagarināt, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

39.1. ja kompetences sertifikāts izsniegts uz termiņu, kas pārsniedz piecus gadus, tālvadības pilots ne retāk kā reizi piecos gados apmācībās aktualizē teorētiskās zināšanas;

39.2. ja tālvadības pilota pēdējā gada laikā veikto lidojumu kopējais ilgums ir mazāks nekā sešas stundas, ja vien praktisko prasmju apguves apliecinājumā nav noteikts lielāks stundu skaits, tālvadības pilots atkārtoti kārto praktisko prasmju pārbaudi.

40. Šo noteikumu 38. punktā minēto praktisko prasmju apguves apliecinājumu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants var atsaukt šādos gadījumos:

40.1. bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants ir mainījis darbību uz tādu veidu, kas neparedz bezpilota gaisa kuģu izmantošanu, lidojumu veikšanai nav nepieciešams iepriekš iegūtais apliecinājums vai arī nepieciešams satura ziņā citāds apliecinājums;

40.2. tālvadības pilots, izmantojot ar praktisko prasmju apguves apliecinājumu piešķirtās tiesības, rīkojies nolaidīgi, kā rezultātā noticis incidents vai civilās aviācijas nelaimes gadījums;

40.3. tālvadības pilots ir pieļāvis bezpilota gaisa kuģu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kas apdraud lidojumu drošumu vai drošību, rada draudus sabiedrības vai valsts drošībai;

40.4. tālvadības pilots bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta noteiktajā termiņā nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbību;

40.5. tālvadības pilots rakstiski atsakās no praktisko prasmju apguves apliecinājuma izmantošanas un lūdz to atsaukt.

41. Šo noteikumu 38. punktā minēto praktisko prasmju apguves apliecinājumu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants var ierobežot un atstāt spēkā daļā, ciktāl tas atbilst tālvadības pilota faktiskajam kvalifikācijas līmenim vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam nepieciešamajam tālvadības pilota kvalifikācijas līmenim.

42. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants var pieņemt lēmumu par šo noteikumu 38. punktā minētā tālvadības pilotam izsniegtā praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbības apturēšanu uz laiku, kamēr tiek izvērtēti šo noteikumu 40.2., 40.3. un 40.4. apakšpunktā minētie gadījumi vai tālvadības pilots veic pasākumus, lai novērstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta konstatētās nepilnības. Pēc tam bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants tālvadības pilotam izsniegtā apliecinājuma darbību atjauno, apliecinājumu ierobežo vai atsauc.

43. Šo noteikumu 39.1. apakšpunktā minēto teorētisko zināšanu aktualizēšanas apmācību un šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minēto praktisko prasmju pārbaudi nodrošina:

43.1. atzītā struktūra;

43.2. šo noteikumu VI nodaļā minētais bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants.

44. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu atsaukt Civilās aviācijas aģentūras vai atzītās struktūras izsniegto kompetences sertifikātu vai atzītās struktūras izsniegto praktisko prasmju apguves apliecinājumu, ja:

44.1. tālvadības pilots neatbilst šajos noteikumos un regulas Nr.  2019/947 8. pantā noteiktajām prasībām;

44.2. tālvadības pilots, izmantojot ar kompetences sertifikātu vai praktisko prasmju apguves apliecinājumu piešķirtās tiesības, rīkojies nolaidīgi, kā rezultātā noticis incidents vai civilās aviācijas nelaimes gadījums;

44.3. tālvadības pilots ir pieļāvis bezpilota gaisa kuģu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kas apdraud lidojumu drošumu vai drošību, rada draudus sabiedrības vai valsts drošībai;

44.4. uzraudzības procesa ietvaros Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka atzītā struktūra nav pienācīgi nodrošinājusi apmācību, pārbaužu vai eksāmenu norisi, kvalificējot to kā 1. līmeņa neatbilstību;

44.5. tālvadības pilots Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu kompetences sertifikāta vai praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbību;

44.6. tālvadības pilots kompetences sertifikātu vai praktisko prasmju apguves apliecinājumu ir ieguvis ar viltu;

44.7. tālvadības pilots rakstiski atsakās no kompetences sertifikāta vai praktisko prasmju apguves apliecinājuma izmantošanas un lūdz to atsaukt.

45. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu par tālvadības pilotam izsniegtā kompetences sertifikāta vai praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbības ierobežošanu un atstāt to spēkā daļā, ciktāl tas atbilst kvalifikācijas līmenim, ko Civilās aviācijas aģentūra vai atzītā struktūra nodrošinājusi apmācībās vai ko tālvadības pilots apliecinājis teorētisko zināšanu klātienes eksāmenā vai praktisko prasmju pārbaudē.

46. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu par Civilās aviācijas aģentūras vai atzītās struktūras tālvadības pilotam izsniegtā kompetences sertifikāta vai praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbības apturēšanu uz laiku, kamēr tiek izvērtēti šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4., 44.5. un 44.6. apakšpunktā minētie gadījumi vai tālvadības pilots veic pasākumus, lai novērstu Civilās aviācijas aģentūras konstatētās nepilnības. Pēc tam Civilās aviācijas aģentūra tālvadības pilotam izsniegtā kompetences sertifikāta vai apliecinājuma darbību atjauno, kompetences sertifikātu vai apliecinājumu ierobežo vai atsauc.

47. Civilās aviācijas aģentūra var apturēt šo noteikumu VI nodaļā minētā bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta tālvadības pilotam izsniegtā praktisko prasmju apguves apliecinājuma darbību, ja uzraudzības pasākuma ietvaros Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants nav pienācīgi nodrošinājis apmācību vai pārbaužu norisi, kvalificējot to kā 1. līmeņa neatbilstību. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta tālvadības pilotam izsniegtā apliecinājuma darbība tiek apturēta uz laiku, kamēr bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants ir veicis pasākumus, lai novērstu konstatētās nepilnības.

VIII. Noslēguma jautājumi

48. Pamatojoties uz regulas Nr.  2019/947 21. panta 1. punktu, Civilās aviācijas aģentūras lēmums par tālvadības pilota teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaudes nokārtošanu ar tajā norādīto derīguma termiņu līdz 2021. gada 1. jūlijam, kas pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumu Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 368) 57. punktu, ir spēkā līdz 2022. gada 1. janvārim.

49. Regulas Nr.  2019/947 22. panta "a" punktā minētajā gadījumā lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa, ieskaitot derīgo kravu, ir 250 g un vairāk, līdz 2023. gada 1. janvārim atļauts veikt tālvadības pilotam, kurš ir:

49.1. iepazinies ar bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražotāja sniegtajiem norādījumiem;

49.2. apguvis tiešsaistes apmācības kursu un nokārtojis teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu saskaņā ar regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.020. punkta 4. apakšpunkta "b" punktu.

50. Pamatojoties uz regulas Nr.  2019/947 21. panta 1. punktu un 22. panta "b" punktu, līdz 2022. gada 1. janvārim tālvadības pilotiem kompetences līmenis tiek pielīdzināts kā vismaz līdzvērtīgs regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030. punkta 2. apakšpunktā noteiktajam līmenim, ja:

50.1. tālvadības pilots ir saņēmis Civilās aviācijas aģentūras lēmumu par teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaužu nokārtošanu atbilstoši noteikumu Nr. 368 57. punktam;

50.2. tālvadības pilots papildus apguvis tiešsaistes apmācības kursu un nokārtojis teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu saskaņā ar regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.020. punkta 4. apakšpunkta "b" punktu.

51. Pamatojoties uz regulas Nr.  2019/947 21. panta 2. punktu, tālvadības pilotiem, kuru kompetences līmenis ir pielīdzināms atbilstoši šo noteikumu 51. punktam, līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības Civilās aviācijas aģentūrā iegūt regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.030. punkta 2. apakšpunktā minēto sertifikātu bez papildu eksāmena kārtošanas.

52. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 436Pieņemts: 29.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123A, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123A.13
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324358
01.07.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"