Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 58

Rīgā 2021. gada 10. jūnijā (prot. Nr. 23, 4. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 28.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME", vienotais reģistrācijas numurs: 40103073411, juridiskā adrese: Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133 (turpmāk - SIA "VILKME")1, 2021.gada 27.maija iesniegumu Nr.01/8-132 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu Mucenieku ciemā, Ropažu novadā, un pamatojuma dokumentus un 2021.gada 1.jūnijā papildu informāciju (2021.gada 1.jūnijs Nr.01/8-136).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.279 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 213.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.279). Ar Lēmumu Nr.279 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.82 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 85.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot SIA "CIEMATS" tiesības pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 4.februārī pieņēma lēmumu Nr.10 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 26.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.10).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "VILKME" 2021.gada 28.maijā (2021.gada 27.maijs Nr.01/8-132) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem Mucenieku ciemā, Ropažu novadā:

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 35,41 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,74 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,40 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,31 EUR/MWh) 48,86 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "VILKME" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 2.jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 105.nr. Paziņojumā SIA "VILKME" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts 2021.gada 3.jūlijs.

7. Regulators, izvērtējot SIA "VILKME" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "VILKME" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "VILKME" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. SIA "VILKME" norēķiniem par siltumenerģiju Mucenieku ciemā, Ropažu novadā, piemēro ar Regulatora 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.1 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.1), ar Regulatora 2020.gada 7.maija lēmumu Nr.46 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 89.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.46) un ar Regulatora 2020.gada 30.jūlija lēmumu Nr.99 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas vēstnesis, 2020, 147.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.99) noteikto piemērošanas kārtību un ar Lēmumu Nr.279 noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt, ka no 2021.gada 3.jūlija SIA "VILKME" nepiemēro ar iepriekšējiem lēmumiem apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Mucenieku ciemā, Ropažu novadā (Lēmuma Nr.279 lemjošās daļas 1.2.apakšpunkts) un ar Lēmumu Nr.1, Lēmumu Nr.46 un Lēmumu Nr.99 noteikto tarifu piemērošanas kārtību, kā arī Regulators atceļ Lēmumu Nr.10.

10. SIA "VILKME" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, taču nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "VILKME" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) Mucenieku ciemā, Ropažu novadā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 105.nr.):

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 35,41 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,74 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,40 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,31 EUR/MWh) 48,86 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 3.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 4.februāra lēmumu Nr.10 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 26.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 3.jūlija SIA "VILKME" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.279 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 213.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Mucenieku ciemā, Ropažu novadā (Lēmuma Nr.279 lemjošās daļas 1.2.apakšpunkts), ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.1 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada "CIEMATS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.), ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 7.maija lēmumu Nr.46 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 89.nr.) un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 30.jūlija lēmumu Nr.99 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību Mucenieku ciemā, Ropažu novadā" (Latvijas vēstnesis, 2020, 147.nr.) noteikto tarifu piemērošanas kārtību.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "VILKME" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra informāciju 2020.gada 1.februārī reģistrēta reorganizācija - apvienošana, pievienojot komercsabiedrībai SIA "VILKME", vienotais reģistrācijas numurs: 40103073411, komercsabiedrību SIA "CIEMATS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003237420. SIA "CIEMATS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003237420, izslēgta no komercreģistra. Visas SIA "CIEMATS" saistības tika nodotas SIA "VILKME", kas ir SIA "CIEMATS" tiesību un saistību pārņēmēja.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VILKME" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 58Pieņemts: 10.06.2021.Stājas spēkā: 10.06.2021.Zaudē spēku: 01.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 15.06.2021. OP numurs: 2021/114.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
323944
10.06.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"