Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 308

Rīgā 2021. gada 13. maijā (prot. Nr. 41 19. §)
Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
25. panta pirmo, 4.2, piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjomu;

1.2. individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegādes, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā tiek uzglabāti un izsniegti jau centralizēti iegādātie epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi;

1.4. piegāžu drošības kritērijos balstītu atvieglotu atbilstības novērtēšanas kārtību individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un medicīniskajām ierīcēm, ko ir tiesības iegādāties publisko personu organizētajos iepirkumos;

1.5. fizisko personu grupas, kurām pašvaldības bez atlīdzības īpašumā nodod individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, un personai nododamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču apjomu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesaistītās institūcijas – Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta otrajā daļā noteiktās institūcijas, kuras iekļautas prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā un kurām drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams nodrošināt īpašus epidemioloģiskās drošības apstākļus, kā arī Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta 4.1 daļā minētās pašvaldības, kuras nodod šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētos individuālos aizsardzības līdzekļus šajos noteikumos minētajām fizisko personu grupām;

2.2. epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi – individuālie aizsardzības līdzekļi, medicīniskās ierīces un dezinfekcijas līdzekļi, kas paredzēti epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai;

2.3. apgādes koordinators – nozares ministrijas vai tās noteiktas iestādes, pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā ietilpstošas pašvaldības vai tās noteiktas iestādes, kā arī biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" norīkota persona, kura apkopo iesaistīto institūciju sniegto informāciju par nepieciešamajiem resursiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, kā arī veic citus uzdevumus atbilstoši šiem noteikumiem;

2.4. prioritāro institūciju un vajadzību saraksts – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturēts saraksts, kurā ir iekļautas iesaistītās institūcijas, kā arī tām nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategorijas un apjoms;

2.5. fizisko personu grupa – personas, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, personas, kuras ir tiesīgas saņemt naktspatversmes, patversmes vai aprūpes mājās pakalpojumus vai dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus,  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji, citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzēji, pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības), arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības (tai skaitā  profesionālās ievirzes izglītības) programmu un studiju programmu izglītojamie, to izglītības iestāžu nodarbinātie, kurās īsteno minētās izglītības (studiju) programmas  un interešu izglītības programmas, kā arī sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, izglītības iestādes sniegtā bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmēji, bērnu un sporta nometņu darbinieki un dalībnieki, augstas klases sportisti un treneri, nodarbinātie, kas strādā izglītības iestādē uz pakalpojuma līguma pamata vai ir norīkoti darbā izglītības iestādē, dziesmu un deju svētku kustības amatierkolektīvu dalībnieki, darbinieki, kas strādā HIV profilakses punktos, kuriem ir sadarbības vai līdzdarbības līgums ar Slimību profilakses un kontroles centru, kā arī Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri izceļo no Ukrainas tiešā vai netiešā saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro iebrukumu tajā.

(Grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 601; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 889; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 92; MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 206)

II. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjoms

3. Prioritāro institūciju un vajadzību saraksts tiek uzturēts un šo noteikumu 4. punktā minētās individuālās aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjoms tiek aktualizēts atbilstoši nepieciešamībai, pamatojoties uz apgādes koordinatora pieprasījumu. Pieprasījumā norāda vajadzīgo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategoriju, apjomu un izmantošanas mērķi, kā arī pamato to nepieciešamību.

4. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjoms:

4.1. vienreizlietojamas ķirurģiskās sejas maskas (I tips, II tips, IIR tips):

4.1.1. I tips – 6 207 390 vienības;

4.1.2. II tips – 805 332 vienības;

4.1.3. IIR tips – 380 461 vienība;

4.2. respiratori:

4.2.1. FFP2 ar vārstu – 498 191 vienība;

4.2.2. FFP3 ar vārstu – 4 040 vienības;

4.2.3. FFP2 bez vārsta – 1 275 511 vienības;

4.3. vienreizlietojami medicīniskie cimdi (nepūderēti):

4.3.1. nesterili:

4.3.1.1. S izmērs – 2 650 102 pāri;

4.3.1.2. M izmērs – 5 621 268 pāri;

4.3.1.3. L izmērs – 6 728 078 pāri;

4.3.1.4. XL izmērs – 5 047 334 pāri;

4.3.1.5. XXL izmērs – 849 808 pāri;

4.3.2. sterili:

4.3.2.1. S izmērs – 61 598 pāri;

4.3.2.2. M izmērs – 145 117 pāri;

4.4. medicīniskie kombinezoni (aizsargtērpi, elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojami):

4.4.1. M izmērs – 3 856 vienības;

4.4.2. XL izmērs – 62 557 vienības;

4.4.3. XXL izmērs – 22 237 vienības;

4.4.4. XXXL izmērs – 4 157 vienības;

4.5. virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdensnecaurlaidīgi, vienreizlietojami):

4.5.1. M izmērs – 19 000 vienības;

4.5.2. L izmērs – 251 982 vienības;

4.5.3. XL izmērs – 536 528 vienības;

4.5.4. XXL izmērs – 94 698 vienības;

4.5.5. XXXL izmērs – 12 349 vienības;

4.6. virsvalki/halāti (ūdenscaurlaidīgi):

4.6.1. M izmērs – 38 763 vienības;

4.6.2. L izmērs – 150 400 vienības;

4.6.3. XL izmērs – 149 250 vienības;

4.6.4. XXL izmērs – 38 913 vienības;

4.7. medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamas, bez izmēra) – 583 337 vienības;

4.8. ķirurģiskās cepurītes (vienreizlietojamas):

4.8.1. M izmērs – 2 080 387 vienības;

4.8.2. L izmērs – 3 779 699 vienības;

4.8.3. XL izmērs – 2 479 369 vienības;

4.9. daudzkārt lietojamas sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) – 6 718 216 vienības;

4.10. SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas testi – 2 452 856 vienības;

4.11. pulsa oksimetri – 357 vienības;

4.12. SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas pašpārbaudes testi – 17 665 004 vienības.

(Grozīts ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 601; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 889; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 92; MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 206)

5. Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā tiek uzturēta un aktualizēta arī informācija par iesaistīto institūciju vajadzībām pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai un izsniegšanai piemēro šajos noteikumos noteikto kārtību, kas attiecas uz epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem.

III. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegāde

6. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – iepirkumu centrs) individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces iegādājas centralizēti, lai nodrošinātu to iegādi šo noteikumu 4. punktā minētajā apjomā, izmantojot pieejamos finanšu līdzekļus.

7. Iepirkumu centrs savā tīmekļvietnē publicē un aktualizē informāciju par plānotajām individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegādēm.

8. Iepirkumu centrs saņemto piedāvājumu izvērtēšanā un iegādāto individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču pieņemšanas procesā iesaista Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetentās amatpersonas.

9. Ja nav pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi un medicīniskās ierīces, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulai (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, iepirkumu centrs ir tiesīgs piemērot Eiropas Komisijas 2020. gada 13. marta Ieteikumu Nr. 2020/403 "Par atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības procedūrām Covid-19 apdraudējuma kontekstā" 8. punktā noteikto procedūru un iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kurām nav uzsākta vai pilnībā pabeigta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuras nav marķētas ar CE marķējumu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

9.1. preces ražotas atbilstoši Eiropas standartiem vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām tehniskajām prasībām, ja tās nodrošina tādu pašu drošuma līmeni kā piemērojamie Eiropas standarti;

9.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei ir atzinusi šo preču atbilstību;

9.3. preces tiek iepirktas, lai ierobežotu Covid-19 infekciju un novērstu tās tālāku izplatīšanos, un šīs preces nenonāk tirdzniecībā.

10. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un medicīniskajām ierīcēm, kuras iegādātas šo noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā, veic ekspertīzi akreditētā laboratorijā, ja to pieprasa Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei. Ja ekspertīzē tiek konstatēta piegādāto preču neatbilstība, izdevumus par ekspertīzi sedz preces piegādātājs.

IV. Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu uzglabāšana un izsniegšana

11. Iepirkumu centrs nodrošina epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu (tostarp ārkārtējās situācijas laikā iegādāto resursu) uzglabāšanu savās vai aizsardzības resora rīcībā esošajās noliktavās.

12. Iepirkumu centrs katras nedēļas pirmajā darbdienā sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam informāciju par pieejamiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem, kā arī par plānotajām šo resursu piegādēm.

13. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši nepieciešamībai sagatavo izsniegšanas pieprasījumus un nosūta tos iepirkumu centram. Izsniegšanas pieprasījumā norāda šādu informāciju:

13.1. iesaistītās institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

13.2. iesaistītās institūcijas pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un e-pasts;

13.3. piegādes vieta un adrese, ja nepieciešams;

13.4. nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategorija, veids un apjoms.

14. Iepirkumu centrs izsniedz epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursus šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajai personai tādā apmērā, kāds norādīts izsniegšanas pieprasījumā. Minētos resursus izsniedz, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu.

15. Pašvaldība bez atlīdzības nodod īpašumā šo noteikumu 2.1. un 2.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajām personām un iesaistītajām institūcijām šo noteikumu 4. punktā minētos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kā arī atbilstoši nepieciešamībai – individuālos aizsardzības līdzekļus, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem.

16. Ja nepieciešams, iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursus transportē uz izsniegšanas pieprasījumā norādīto piegādes vietu.

17. Ja saņemti nederīgi vai neatbilstoši epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi, apgādes koordinators par to informē iepirkumu centru. Iepirkumu centrs nodrošina minēto resursu atjaunošanu un nederīgo vai neatbilstošo resursu transportēšanu uz savu vai aizsardzības resora rīcībā esošu noliktavu.

18. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc apgādes koordinatora vai iesaistītās institūcijas pieprasījuma atbilstoši iespējām sniedz atbalstu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu transportēšanai vai īslaicīgai to uzglabāšanai.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 113A., 190., 215., 238A., 244. nr.; 2021, 16., 21., 29., 31., 44. nr.).

20. Šos noteikumus atbilstoši aktuālajai procesuālajai stadijai piemēro arī iepirkumu centra uzsāktajām epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādēm.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 308Pieņemts: 13.05.2021.Stājas spēkā: 19.05.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.05.2021. OP numurs: 2021/94.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
323213
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2022","iso_value":"2022\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2021","iso_value":"2021\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-04.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2021","iso_value":"2021\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2021.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2021","iso_value":"2021\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2021.-02.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)