Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/21

Smiltenē 2021. gada 24. februārī
Par Smiltenes novada simboliku
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra lēmumu Nr. 73 (prot. Nr. 4, 3. §)

Ar precizējumiem,
kas apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2021. gada 31. marta lēmumu Nr. 193
(sēdes prot. Nr. 5, 67. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu un
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Smiltenes novada simboliku (turpmāk – Simbolika), tās aprakstu, izgatavošanas un izmantošanas kārtību, atbildību par Noteikumu neievērošanu.

2. Simbolika ir Smiltenes novada ģerbonis, Smiltenes novada karogs, Smiltenes novada logotips, Smiltenes pilsētas ģerbonis, Smiltenes pagasta ģerbonis, Brantu pagasta ģerbonis, Launkalnes pagasta ģerbonis.

II. Simbolikas apraksts

3. Smiltenes novada ģerboņa (turpmāk – Ģerboņa) apraksts:

3.1. Ģerboņa (1. pielikums) pamats veidots zelta krāsā, uz tā zils rudzupuķes zieds ar deviņām ziedlapiņām, kas simbolizē visu novadu – Smiltenes pilsētu un astoņus apkārtējos pagastus. Ģerboņa heraldiskais apraksts ir "Zelta laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās". Ģerboņa grafisko failu iespējams lejupielādēt Smiltenes novada domes (turpmāk – Pašvaldības) tīmekļvietnē www.smiltene.lv;

3.2. Ģerboņa PANTONE krāsu skalas:

3.2.1. Zelta – PANTONE 124C;

3.2.2. Zilā – PANTONE 286C;

3.2.3. Melnā – PANTONE Black.

4. Smiltenes novada karoga (turpmāk – Karogs) apraksts:

4.1. Karogs ir taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1:2. Karoga svītru attiecība ir 3:1:3 (2. pielikums). Baltā svītra Karogā simbolizē ceļu. Ceļš ir attēlots pa vidu dzeltenajam rudzu laukam, kurā, kā rudzupuķes zieds, uzplaucis Smiltenes novads. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsains Ģerbonis, kurš platumā ir 1/3 no karoga platuma. Dzeltenās krāsas laukums simbolizē fizisku spēku, pieredzi, intelektu un zināšanas. Baltā krāsa Karogā simbolizē mieru, drošību, ticību un kārtību, kas ir piemērota vide, lai tajā attīstītos, augtu un pilnveidotos;

4.2. Karogs ir divpusējs, kur abas puses ir identiskas;

4.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos: 175 cm x 100 cm. Karoga grafisko failu iespējams lejupielādēt Pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv;

4.4. galda karodziņi, papīra karodziņi, kā arī cita veida mazie karodziņi izgatavojami, ievērojot Pašvaldības Karoga proporcijas, tas ir, 1:2;

4.5. Karoga PANTONE krāsu skalas:

4.5.1. Zelta – PANTONE 124C;

4.5.2. Baltā – PANTONE White

4.5.3. Zilā – PANTONE 286C;

4.5.4. Melnā – PANTONE Black;

4.5.5. Dzeltenā – PANTONE 116C.

5. Smiltenes novada logotipa (turpmāk – Logotips) apraksts:

5.1. Logotips (3. pielikums) ir modernizēta rudzupuķe un sauklis "Smiltenes novadā sanāk!", kas simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara un viņiem sanāk. Logotips tiek izmantots Pašvaldības mārketinga un komunikāciju materiālos, ievērojot Smiltenes novada zīmola vizuālās vadlīnijās (turpmāk – vizuālās vadlīnijas) noteikto koncepciju (apstiprināta ar Smiltenes novada pašvaldības domes 26.02.2020. lēmumu Nr. 97), kas pieejama Pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv sadaļā "Simbolika";

5.2. sauklis sastāv no 2 (divām) rindām, kur pirmajā rindā ietverts novada nosaukums un otrajā – vārds "sanāk!";

5.3. sauklim izmantots burtveidols Hurme Geometric Sans 4 Semi Bold;

5.4. Logotipa pamatā ir modernizēta rudzupuķe, kas sastāv no 7 (septiņām) lapiņām jeb 7 (septiņām) Smiltenes novadam svarīgām jomām – uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, dabas, ģimenēm;

5.5. lapiņām ir bultu forma, kas norāda uz centru un apzīmē sanākšanu kopā;

5.6. izvēlētā krāsu gamma veido vienotu un atpazīstamu kolorītu, simbolizējot Smiltenes novadu kā aktīvu un enerģijas pilnu vietu;

5.7. pamata versija ir pilnkrāsu Logotips, kurš izmantojams uz baltiem vai ļoti gaišiem foniem – tādiem, kas nekonkurē ne ar vienu no korporatīvajām krāsām 7 (septiņu) krāsu kombinācijā;

5.8. lietojot Logotipu, ir jāievēro ap to esošais brīvais laukums, kas ir attālums apkārt Logotipam, kas ir brīvs no teksta vai grafikas. Tas attiecas gan uz drukas, gan tiešsaistes vides risinājumiem. Primārajam Logotipam minimālais pieļaujamais lielums ir 9 mm (deviņi milimetri) augstumā. Gadījumos, kad nepieciešams vēl mazāks izmērs, jālieto samazinātā primārā Logotipa versija, kas nedrīkst būt mazāka par 6 mm (sešiem milimetriem) augstumā;

5.9. ja Logotipu izmanto gadījumos, kad nav iespējama pilnkrāsu versija tehnisku ierobežojumu dēļ, kā arī gadījumos, kad Logotipa fons ir gaišā vai gaišā un spilgtā krāsā, kas konkurē ar kādu no korporatīvajām krāsām, izmanto primārā Logotipa monohromo versiju (iekrāsots korporatīvajā zilajā pamatkrāsā (PANTONE 286));

5.10. gadījumos, kad Logotipu nepieciešams pozicionēt uz tumša fona, lieto reversa Logotipa versiju – baltu versiju. Izvēloties, vai lietot pilnkrāsas vai reversa versiju, jāņem vērā Logotipa lasāmība uz dažādiem foniem;

5.11. izņēmuma gadījumos, kad pilnkrāsu druka nav iespējama, piemēram, avīzē, tiek lietota melnbaltā Logotipa versija – pilnkrāsu Logotipa krāsas aizvietotas ar atbilstošiem pelēkajiem toņiem, atbilstoši Smiltenes novada zīmola vizuālām vadlīnijām;

5.12. Logotipa pamatkrāsas:

5.12.1. Dzeltena – PANTONE 102; C0 M0 Y100 K0; R252 G227 B0;

5.12.2. Zila – PANTONE 286; C100 M80 Y0 K12; R0 G50 B160;

5.13. Logotipa papildkrāsas:

5.13.1. PANTONE 7472; C61 M0 Y28 K0; R92 G184 B178;

5.13.2. PANTONE 7462; C100 M56 Y0 K16; R0 G85 B140;

5.13.3. PANTONE 2716; C38 M26 Y0 K0; R159 G174 B229;

5.13.4. PANTONE 7456; C69 M56 Y0 K0; R96 G110 B178;

5.13.5. PANTONE 278; C43 M17 Y0 K0; R139 G184 B232.

6. Smiltenes pilsētas ģerboņa, Brantu pagasta ģerboņa, Smiltenes pagasta ģerboņa, Launkalnes pagasta ģerboņa un Smiltenes pilsētas karoga apraksts:

6.1. Smiltenes pilsētas ģerboņa (4. pielikums) heraldiskais apraksts: ģerboņa vairogs zilā krāsā; vairoga apakšējā daļā attēloti trīs zelta pakalni – Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns; pāri kalniem, vairoga augšdaļā, uz labo pusi laižas trīs sudraba vanagi, kas simbolizē stipru garu, spēku un augstus mērķus. Apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī. Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu:

6.1.1. Zila – RGB 4 119 189;

6.1.2. Dzeltena – RGB 21 188 27;

6.1.3. Sudraba – RGB 192 192 192;

6.1.4. Melna – RGB 0 0 0;

6.2. Brantu pagasta ģerboņa (4.pielikums) heraldiskais apraksts: dalīts galvā ar āboliņa lapu griezumu: zelts un zaļš. Pēdā sudraba pieckalne. Apstiprināts 2008. gada 14. februārī. Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu:

6.2.1. Zelta – RGB 0 122 83;

6.2.2. Zaļa – RGB 134 109 75;

6.2.3. Sudraba – RGB 138 141 143;

6.2.4. Melna – RGB 0 0 0;

6.3. Launkalnes pagasta ģerboņa (4. pielikums) heraldiskais apraksts: ģerboņa zaļā laukā attēlots raibs trīspirkstu dzenis, sudraba laukā – zaļš šaurkrusts, kas simbolizē ceļu krustojumus pagasta teritorijā. Apstiprināts 2015. gada 15. jūlijā. Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu:

6.3.1. Zaļa – RGB 2 136 102;

6.3.2. Sarkana – RGB 221 46 52;

6.3.3. Sudraba – RGB 152 149 150;

6.3.4. Melna – RGB 0 0 0;

6.4. Smiltenes pagasta ģerboņa (4. pielikums) heraldiskais apraksts: skaldīts ar sudrabu un sarkanu; pirmajā laukā augoša sarkana lilija. Apstiprināts 2007. gada 10. oktobrī. Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu:

6.4.1. Sudraba – RGB 167 168 172;

6.4.2. Sarkana – RGB 228 19 50;

6.4.3. Melna – RGB 0 0 0;

6.5. Smiltenes pilsētas karogs (5. pielikums) ir taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1:2. Karoga svītru attiecība ir 1:2. Karoga devīze "Smiltene – Vidzemes lielceļu krustojums". Apstiprināts 2000. gada 8. maijā. Krāsas saskaņā ar RGB krāsu katalogu:

6.5.1. Zila – RGB 4 119 189;

6.5.2. Dzeltena – RGB 21 188 27;

6.5.3. Sudraba – RGB 231 231 232;

6.5.4. Melna – RGB 0 0 0;

6.5.5. Balta – RGB White.

7. Simbolikai ir noteikts šāds oficiālais lietošanas burtveidols:

7.1. primārais burtveidols Open Sans Regular, kas tiek lietots kā pamatburtveidols visos poligrāfiski drukātajos materiālos, kā arī sociālo tīklu komunikācijas materiālos. Gadījumos, kad Open Sans izmantošana nav iespējama, ieteicams izmantot sistēmas burtveidolu Verdana Regular. Pieļaujamas visas šrifta pozīcijas – Regular, Italic, Bold un Bold Italic, atkarībā no nepieciešamības;

7.2. burtveidols Times New Roman, kas tiek izmantots kā pamatfonts Pašvaldības iekšējās dokumentācijas noformēšanā. Pieļaujamas visas šrifta pozīcijas – Regular, Italic, Bold un Bold Italic, atkarībā no nepieciešamības (saskaņā ar Domes 07.06.2017. noteikumiem Nr. 6 "Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Smiltenes novada pašvaldībā");

7.3. web lapas burtveidols Georgia, kas ir Pašvaldības mājaslapā izmantotais burtveidols, kuram piemīt vieglas lasāmības interneta vidē raksturīpašības. Tas pieder pie Google Fonts burtveidoliem.

III. Simbolikas lietošana

8. Simboliku lieto Noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, nodrošinot cieņu pret tiem.

9. Ģerboņa attēla lietošana:

9.1. Pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Ģerboni, kā arī tā atsevišķu elementu attēlus;

9.2. Ģerboni attēlo Pašvaldības zīmogā, Pašvaldības iestāžu zīmogos, uz Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību veidlapām, uz Domes deputātu un Pašvaldības darbinieku apliecībām, vizītkartēm, uz Pašvaldības apbalvojumiem un citiem Pašvaldības oficiāliem dokumentiem, kā arī izvieto uz Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību izkārtnēm, dienesta telpās un Pašvaldībai piederošiem transporta līdzekļiem, informatīvos stendos, iespieddarbos un uz reprezentācijas materiāliem, Pašvaldības un to iestāžu tīmekļa vietnēs un saziņas platformās;

9.3. Pašvaldības iestādes drīkst lietot Ģerboņa attēlus to rīkotajos pasākumos;

9.4. Ģerboņa attēlu drīkst lietot citu novadā esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;

9.5. Ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos un šādā gadījumā tam saglabājas Smiltenes novada simbola statuss;

9.6. Ģerboni aizliegts izmantot, ja tas neatbilst heraldiskajam attēlam vai ir bojāts;

9.7. Ģerboni ir atļauts lietot heraldiskajās krāsās, reljefspiedumā, kontūrlīnijās;

9.8. Ģerboņa attēlu, nodrošinot cieņu pret to, drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas tikai šo Noteikumu paredzētajā kārtībā.

10. Karoga lietošana:

10.1. pastāvīgi mastā pie Pašvaldības ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā;

10.2. pie Pašvaldības iestāžu ēkām;

10.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi; Pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos;

10.4. sēru dienās Karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai;

10.5. telpās Karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā; ja to lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā Karogs novietojams labajā pusē;

10.6. Karogu aizliegts lietot:

10.6.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī; kurās tiek veikts kapitālais remonts; kam tiek remontēta fasāde (izņemot Pašvaldības administrācijas ēku);

10.6.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) un nepiemērotos apstākļos;

10.6.3. ja Karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis;

10.7. proporcionāli samazinātu galda Karogu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda priekšā un pa labi no tās Pašvaldības amatpersonas, kura vada sarunas;

10.8. drīkst izvietot novadā esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;

10.9. Karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos un šajā gadījumā tam saglabājas Simbolikas statuss;

10.10. uz Karoga masta un kāta izgatavošanu attiecas Ministru kabineta noteiktās prasības;

10.11. ir aizliegts lietot Ģerboņa un Karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

11. Logotipa lietošanas noteikumi:

11.1. Logotipu lieto, lai veicinātu novada atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, Pašvaldības mārketinga un komunikācijas materiālos un prezentmateriālu izveidē;

11.2. Logotipu var lietot Domes izveidotās Pašvaldības iestādes un tās struktūrvienības, Pašvaldības kapitālsabiedrības savos mārketinga un komunikācijas materiālos, iespieddarbos un reprezentācijas materiālos, uz izdevumu vākiem un titullapām, diplomiem, vizītkartēm, saskaņā ar vizuālām vadlīnijām;

11.3. Logotips tiek izmantots Pašvaldības organizētājos pasākumos, Pašvaldības līdzfinansētajos un pilnībā finansētajos pasākumos;

11.4. Logotipu ir aizliegts lietot, ja tas neatbilst vizuālajās vadlīnijās noteiktajām prasībām.

12. Smiltenes pilsētas un pagastu ģerboņu lietošana:

12.1. Pilsētas un pagastu ģerboņus var lietot Pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, Pašvaldības kapitālsabiedrības, Pašvaldības amatiermākslas kolektīvi, individuālo disciplīnu sportisti un sporta komandas (atbilstoši tās darbības teritorijai (pilsēta vai pagasts)) reprezentācijas nolūkos, tai skaitā:

12.1.1. informatīvos stendos, iespieddarbos, formas tērpos, uz suvenīriem un reprezentācijas materiāliem, dekoratīvos nolūkos, kā arī Pašvaldības un to iestāžu tīmekļvietnēs un saziņas platformās;

12.1.2. Pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību rīkotajos pasākumos;

12.2. Aizliegts vienlaicīgi lietot Smiltenes novada ģerboni kopā ar pilsētas un pagastu ģerboņiem, izņemot:

12.2.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Simbolika;

12.2.2. pasākumos, kuros piedalās gan pārstāvji no pilsētas, gan no pagastiem, uzsverot, ka kopumā tiek pārstāvēts Smiltenes novads;

12.3. Pilsētas un pagastu ģerboņus ir atļauts lietot:

12.3.1. heraldiskajās krāsās;

12.3.2. reljefspiedumā;

12.3.3. kontūrlīnijās;

12.4. Smiltenes pilsētas un pagastu ģerboņa attēlu, nodrošinot cieņu pret to, drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas tikai Noteikumos paredzētajā kārtībā un saskaņojot ar Pašvaldību.

IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos un atļaujas izsniegšanas kārtība

13. Simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tamlīdzīgu priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, tajā skaitā internetā, tikai ar Pašvaldības atļauju.

14. Bez saskaņošanas Simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, tas ir, personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem.

15. Simboliku drīkst izmantot nekomerciāliem mērķiem Smiltenes novada sporta klubi, amatiermākslas kolektīvi, nevalstiskās organizācijas, saskaņojot izmantošanas mērķi un dizainu ar Pašvaldību.

16. Simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludinājumos un citos informatīvos materiālos var izmantot tikai ar Pašvaldības saskaņojumu.

17. Simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem un apstiprinātām vizuālajām vadlīnijām.

18. Iesniegumus par Simbolikas izmantošanu izskata Pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas sniedz ieteikumu Pašvaldības izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. Pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju (turpmāk – Atļauja).

19.1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, amatpersonas vai pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi;

19.2. simbolikas lietošanas mērķi un aprakstu;

19.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura Simbolika tiks lietota;

19.4. izstrādājuma skices vai etalonparaugu;

19.5. ziņas par katra preču veida plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot), kā arī ziņas par vietu, kur plānots tirgot attiecīgo izstrādājumu.

20. Atļauja netiek izsniegta, ja:

20.1. Simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumiem un vizuālajās vadlīnijās noteiktajai koncepcijai;

20.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Simbolikas izvietošanai.

21. Izsniegtā Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no tās izsniegšanas dienas.

22. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ar motivētu lēmumu atcelt izsniegto Atļauju, ja ir iestājušies Noteikumu 20. punktā noteiktie apstākļi. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Pašvaldības izpilddirektors pieņem rakstveidā, par to paziņojot Atļaujas saņēmējam.

23. Atļaujas adresātam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma ir pienākums uzrādīt Atļauju.

V. Apstrīdēšanas kārtība

24. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 1 (viena) mēneša laikā Smiltenes novada pašvaldības domē.

25. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu un Noteikumu izpildes kontrole

26. Par Noteikumos noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos normatīvajos aktos, piemēro:

26.1. par necieņas izrādīšanu Smiltenes novada Simbolikai, kas saskaņota Latvijas valsts heraldikas komisijā, piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 120 naudas soda vienībām;

26.2. par Smiltenes novada Simbolikas, kas saskaņota Latvijas valsts heraldikas komisijā, izgatavošanu, izplatīšanu un lietošanu komerciāliem nolūkiem bez Pašvaldības atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām.

27. Kontroli par Noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policija.

28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājums

29. Smiltenes novada Simboliku saturošus priekšmetus, kas izgatavoti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai bez saskaņošanas ar Pašvaldību, atļauts izmantot (arī realizēt) līdz 2021. gada 31. decembrim.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21

Ģerboņa krāsainā versija

Ģerboņa melnbaltā versija

2. pielikums
Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21

Karogs

3. pielikums
Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21

Logotipa pamata versija (pilnkrāsu logotips)

Monohromā logotipa versija

Melnbaltā logotipa versija

Logotipa versiju lietošana ir pieļaujama saskaņā ar Smiltenes novada zīmola vizuālās vadlīnijās noteikto koncepciju, kas pieejama Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.smiltene.lv sadaļā "Simbolika".

4. pielikums
Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21

Smiltenes pilsētas ģerbonis

Brantu pagasta ģerbonis

Launkalnes pagasta ģerbonis

Smiltenes pagasta ģerbonis 

5. pielikums
Smiltenes novada domes
2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/21

Smiltenes pilsētas karogs 

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 4/21 "Par Smiltenes novada simboliku"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLai nodrošinātu Smiltenes novada simbolikas korektu un kvalitatīvu lietošanu, kā arī veicinātu vienotu vizuālās identitātes izpratni, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus "Par Smiltenes novada simboliku", kas veicinātu novada simbolikas pareizu izmantošanu, tādējādi sekmējot novada atpazīstamību un novadnieku patriotismu. Saistošie noteikumi noteic Smiltenes novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi noteic Smiltenes novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama. Noteikumi nosaka novada simbolikas – karoga, ģerboņa un logotipa – aprakstu, to lietošanu, izmantošanu komerciālos nolūkos un atļaujas izsniegšanas kārtību. Tāpat noteikumi noteic gadījumus, kad atļauju anulē.

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu noteikumi paredz administratīvo atbildību par to neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli, kas paredz fiziskām un juridiskām personām brīdinājumu un naudas sodu piemērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāAtbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 9. punktam, pašvaldībai ir dota rīcības brīvība, proti, ir dotas tiesības uzlikt nodevu arī par simbolikas izmantošanu. Tomēr, lai veicinātu Smiltenes novada simbolikas izmantošanu izstrādājumu izgatavošanā un novada popularizēšanā, novada simbolikas lietošanai netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmIesniegumus par Simbolikas izmantošanu izskata pašvaldības Licencēšanas komisija, kas sniedz ieteikumu Pašvaldības izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. Pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

Atļaujas saņemšanai persona Pašvaldībā vai elektroniski e-pastā dome@smiltene.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz iesniegumu norādot saistošajos noteikumos noteikto informāciju.

Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

Smiltenes novada domes noteikto Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas nolikuma noteiktajā kārtībā. Pašvaldības Administratīvās komisijas un Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Smiltenes novada simboliku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/21Pieņemts: 24.02.2021.Stājas spēkā: 22.04.2021.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 21.04.2021. OP numurs: 2021/76.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322572
22.04.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)