Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 32

Rīgā 2021. gada 8. aprīlī

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A.K.Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J.Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J.Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J.Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ S.Ģirģens

Izglītības un zinātnes ministre ‒ I.Šuplinska

Kultūras ministrs ‒ N.Puntulis

Labklājības ministre ‒ R.Petraviča

Satiksmes ministrs ‒ T.Linkaits

Veselības ministrs ‒ D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A.T.Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Tiesībsargs ‒ J.Jansons

Latvijas Bankas pārstāvis ‒ E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis ‒ V.Stūris

Valsts kancelejas direktors ‒ J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L.Peinberga

Sēdi sāk plkst.10.00

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""

TA-577

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām""

TA-2273

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzei ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā noslēgt starpresoru vienošanos par to, kā tiek veikta savstarpējā informācijas apmaiņa Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām" ietvaros.

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""

TA-568

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rēzes" Drabešu pagastā, Amatas novadā, pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"

TA-675

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rēzes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4246 002 0408) - zemes vienību (kadastra apzīmējums 4246 002 0408) 28,7 ha platībā - Drabešu pagastā, Amatas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 110 420 EUR, tai skaitā īpašuma tirgus vērtība - 36 300 EUR un kompensējamie zaudējumi - 74 120 EUR vērtībā.

5.§

Rīkojuma projekts "Par iemaksu Eiropas Demokrātijas fondā NVO platformas cilvēktiesību pārkāpumu Baltkrievijā dokumentēšanai atbalstam"

TA-734

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""

TA-724

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.-2023.gadam""

TA-725

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""

TA-729

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

9.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.maija rīkojumā Nr.246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-696

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tvaika ielā 7B, Jēkabpilī, pārdošanu"

TA-615

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-669

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

12.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-554

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (TA-555).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (TA-555) (likumprojektu pakete).

13.§

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-555

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (TA-554).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (TA-554) (likumprojektu pakete).

14.§

Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"

TA-629

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""

TA-576

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""

TA-668

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

17.§

Noteikumu projekts "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"

TA-1991

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rast risinājumu noteikumu izpildei nepieciešamās amata vietas finansējuma nodrošināšanai piešķirto 2021.gada valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu izpildei nepieciešamās amata vietas nodrošināšanai 2022.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

18.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""

TA-541

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""

TA-542

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi""

TA-543

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

21.§

Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-50

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

22.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-692

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

23.§

Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baraviķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-672

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

24.§

Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P104 rekultivētā zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-704

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

25.§

Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Šķirsteņi" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-705

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-706

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

27.§

Noteikumu projekts "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

TA-730

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projektā punktu par noteikumu spēkā stāšanos un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-739

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-770

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

TA-771

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veikt grozījumus vienošanās par 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros īstenotā projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 "PROTI un DARI!" īstenošanai 900 000 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 765 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 135 000 EUR) pēc 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros īstenotā projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" grozījumu apstiprināšanas, paredzot finansējuma samazinājumu 900 000 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 765 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 135 000 EUR).

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""

TA-772

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izglītības kvalitātes valsts dienestam sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veikt grozījumus vienošanās par 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" (turpmāk - 8.3.4.SAM) ietvaros īstenotā projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu, paredzot finansējuma samazinājumu 900 000 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 765 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 135 000 EUR) ar mērķi pārdalīt minēto finansējumu 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros īstenotā projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 "PROTI un DARI!" īstenošanai.

3. Gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalstīs Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātos grozījumus Nr.7 darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. SAM mērķa grupas paplašināšanai, Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā no Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību, piedāvājot risinājumu ar neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumos Nr.117 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"""

TA-735

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33.§

Rīkojuma projekts "Par Anitu Šķinumu"

TA-676

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.Šķinuma, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""

TA-297

______________________________________________________
(N.Puntulis, L.Zommere, J.Linkeviča, I.Kozins,
I.Pelša, I.Liepiņa, A.Melnūdris, A.Vanags,
I.Putniņš, K.Būmeisters, L.Liepa, Z.Liepiņš,
J.Bordāns, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par noteikumu projektu.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35.§

Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

TA-405

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

36.§

Plāna projekts "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.-2027.gadam"

TA-443

______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Informatīvie ziņojumi

37.§

Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"

TA-1359

______________________________________________________
(J.Reirs, P.Leiškalns, I.Šņucins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajā plānā "Plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai" (turpmāk - Plāns) spēkā esošajiem nodokļu atvieglojumiem, kuriem mērķis un sasniedzamie rādītāji ir definējami, noteiktajām atbildīgajām institūcijām un izpildes termiņiem, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai un Zemkopības ministrijai definēt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteikt konkrētus sasnieguma rādītājus, kas ļautu novērtēt mērķu sasniegšanas pakāpi.

3. Atbildīgajām institūcijām spēkā esošajiem nodokļu atvieglojumiem, kuriem mērķis un sasniedzamie rādītāji ir definējami, atbilstoši Plānā noteiktajiem izpildes termiņiem iesniegt Finanšu ministrijā definētos spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteiktos sasnieguma rādītājus.

4. Finanšu ministrijai līdz 2023.gada 31.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā ietverti šī protokollēmuma 3.punktā minētie definētie spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķi un noteikti sasnieguma rādītāji.

5. Plānā noteiktajām atbildīgajām institūcijām līdz 2024.gada 30.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai efektivitātes izvērtējumu par spēkā esošo nodokļu atvieglojumiem, kuriem mērķis un sasniedzamie rādītāji ir definējami.

6. Lai atbilstoši Valsts kontroles 2019.gada 31.maija revīzijas ziņojuma "Nodokļu atlaides - neredzamie budžeta izdevumi" ieteikumiem nodrošinātu, ka sākotnējā situācijas izvērtējumā identificētās problēmas tiek novērstas un nodokļu atvieglojumi darbojas pilnvērtīgi un saskaņoti ar pārējo nozarēs pieejamo atbalstu (personai, komersantam vai nozarei piešķirtais valsts atbalsts - dotācijas, tiešmaksājumi, granti, stipendijas u.tml.), Finanšu ministrijai iekļaut šī protokollēmuma 5.punktā minētos efektivitātes izvērtējumus informatīvajā ziņojumā un līdz 2024.gada 30.decembrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

38.§

Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"

TA-567

______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Kultūras ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2021.gada 31.decembrim izstrādāt Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzībai pret noziedzīgu nodarījumu plānu 2022.-2024.gadam Bērnu, ģimenes un jaunatnes politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam ieviešanai, starpresoriski koordinējot arī plānā paredzamos pasākumus un tiem paredzamo resursu plānošanu, un noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

39.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" ietvaros sasniegtajiem rezultātiem"

TA-659

______________________________________________________
(I.Šuplinska, D.Stepanovs, S.Ģirģens,
N.Puntulis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Latvijas Zinātnes padomei (turpmāk - padome) veikt pēcuzraudzību valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" (turpmāk - programma) projektu rezultātiem un to ietekmes monitoringu 3 gadu periodā pēc programmas projektu pagarinājuma termiņa beigām un nodrošināt programmas projektu rezultātu publicēšanu padomes tīmekļvietnē arī pēc programmas projektu pagarinājuma termiņa beigām.

3. Padomei sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt valsts pārvaldes, Saeimas un plašākas sabiedrības informēšanu par programmas projektu rezultātiem, to lietderību un ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm, izmantojot sociālos tīklus, semināru pēc programmas projektu īstenošanas noslēgšanas, kā arī cita veida komunikācijas pasākumus.

40.§

Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra spriedumu lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam""

TA-689

______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Noteikt, ka Tieslietu ministrija nodrošina Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra sprieduma lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. četri prim panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam" pilnīgu izpildi viena gada laikā pēc jaunā Liepājas cietuma darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 1.jūlijam.

3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2022.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par iespēju palielināt tiesību apjomu slēgtajā cietumā esošajiem notiesātajiem un par citiem iespējamiem pilnveidojumiem Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra sprieduma lietā Nr.2018-25-01 pakāpeniskai ieviešanai.

41.§

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-758

______________________________________________________
(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

Ministru kabineta lieta (I)

42.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)

TA-581

______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.Lāce, J.Jansons, R.Petraviča,
L.Garkalne, I.Raubiško, S.Ģirģens, T.Linkaits,
J.Bordāns, J.Reirs, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Atbildes projektu tiesībsargam apspriest Ministru kabinetu veidojošo 13.Saeimas frakciju Sadarbības sanāksmē.

Ministru kabineta lieta (II)

43.§

Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-786

______________________________________________________
(D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, J.Vitenbergs,
S.Ģirģens, J.Reirs, J.Endziņš,
S.Ņikišins, D.Heiberga, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai Slimību profilakses un kontroles centra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju sniegto informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.

2. Pieņemt zināšanai Latvijas Covid-19 Laboratoriju tīkla koordinatora sniegto informāciju par testēšanas kapacitāti.

44.§

Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-787

______________________________________________________
(D.Pavļuts, S.Veide, I.Šuplinska, J.Bordāns,
E.Rinkēvičs, A.T.Plešs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.

2. Pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas ģimenes ārstu asociācija" pārstāves sniegto informāciju par vakcināciju ģimenes ārstu praksēs.

3. Lai nodrošinātu gatavību plašai sabiedrības vakcinācijai, Veselības ministrijai organizēt vakcinācijas pilotprojektu plašai sabiedrības vakcinācijai 2021.gada 10.aprīlī konferenču centrā ATTA CENTRE un izstāžu zālē Ķīpsala, paredzot aktuālo prioritāri vakcinējamo personu grupu vakcināciju bez iepriekšēja pieraksta.

4. Veselības ministrijai izvērtēt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa sēdē priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", paredzot nosacījumus, kas ļautu noteiktos gadījumos organizēt vakcināciju bez iepriekšēja pieraksta un, iespējams, ārpus aktuālajām prioritārajām grupām.

45.§

Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli

TA-815

______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

46.§

Noteikumu projekts "Noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai"

TA-794

______________________________________________________
(J.Vitenbergs, R.Aleksejenko, J.Reirs,
A.Pabriks, L.Medina, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2021.gada 15.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā", kurā paredzēt regulējumu par institūciju, kura ir tiesīga piemērot sankcijas par valsts atbalsta izlietošanas pārkāpumiem, tā nosacījumus un kārtību, kādā piemēro sankcijas valsts atbalsta saņēmējam.

47.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-782

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

48.§

Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā, dejā un sportā) izglītības pedagogu un atbalsta personāla vienreizēju piemaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-799

______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par atbalsta piešķiršanu profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam vienreizējam atbalstam Covid-19 pandēmijas laikā.

3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

49.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-791

______________________________________________________
(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

50.§

Informatīvais ziņojums "Par atsevišķu Zāļu valsts aģentūras speciālistu prioritāru vakcināciju pret Covid-19"

TA-558

______________________________________________________
(D.Pavļuts, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Atbalstīt, ka līdztekus ar šobrīd prioritāri vakcinējamām personu grupām prioritārā kārtībā tiek veikta informatīvajā ziņojumā minēto Zāļu valsts aģentūras speciālistu vakcinācija, kuri veic farmaceitiskās un ārstnieciskās darbības atbilstības vērtēšanu atbilstoši labas ražošanas, labas izplatīšanas un labas klīniskās prakses prasībām.

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-813

______________________________________________________
(I.Šuplinska, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 2.punktu ar vārdiem "kā arī pedagogi, kuri atsāk darbu klātienē" un iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 53.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projekta anotāciju un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

TA-819

______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 53.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.

53.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-828

______________________________________________________
(D.Pavļuts, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 51. un 52.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

54.§

Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071

TA-797-IP

______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071.

Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
(slēgtā daļa)

55.§

Informatīvais ziņojums "Par 2021.gada 8.-11.aprīļa Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku valdes pavasara sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem"

TA-802-IP

______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku valdes 2021.gada 8.-11.aprīļa pavasara videosanāksmēs.

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (I)

56.§

Informatīvais ziņojums "Par Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas atbilstību"

TA-722-IP

Ierobežotas pieejamības informācija

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (II)

57.§

Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi loģistikas risinājumiem, lai nodrošinātu Latvijā ražotās pārtikas un rūpniecības, kā arī pirmās nepieciešamības importa preču rezervju veidošanu krīzes un kara situācijās, kā arī to izplatīšanu"

TA-565-DV

______________________________________________________
(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Aizsardzības ministrijai īstenot Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem paredzētu pārtikas piegādes un loģistikas risinājuma (t.sk. nepieciešamo rezervju veidošanas un uzturēšanas sistēmu) iepirkumu krīzes un kara laikam un līdz 2022.gada 1.martam sagatavot informatīvu ziņojumu par izaicinājumiem un secinājumiem šāda risinājuma īstenošanai krīzes un kara laikam, un iesniegt to izskatīšanai Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas grupai.

3. Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2021.gada 1.decembrim, veidojot katrai nozarei būtisko preču, izejvielu, materiālu sarakstus, identificēt to iegādes vai ražošanas autonomijas pakāpi Latvijā, t.i., vai iespējams nodrošināt ar vietējiem resursiem (dabas resursi, ražošana un tās kapacitāte); vai varētu ražot, vai ražot, atbalstot vietējo rūpniecību; pieejams tikai importējot; no tautsaimniecības mobilizējamie resursi. Minēto uzdevumu izpildīt vienlaikus ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 35.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi.

58.§

Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku bezpilota lidaparātu sistēmas ieviešanas otrā posma izpildi"

TA-566-DV

______________________________________________________
(A.Pabriks, S.Ģirģens, J.Reirs,
E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

59.§

Dienesta vajadzībām

TA-334-DV

60.§

Dienesta vajadzībām

TA-333-DV

61.§

Slepeni

TA-3s

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

62.§

Konfidenciāli

TA-5k

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa) (II)

63.§

Dienesta vajadzībām

TA-796-DV

64.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-816-IP

Sēdi slēdz plkst.20.20

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 32Pieņemts: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.04.2021. OP numurs: 2021/70.22
322357
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"