Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Veselības ministra rīkojums Nr. 17

Rīgā 2021. gada 28. janvārī
Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 10.1 punktu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar Covid-19 inficētām personām, atļaut ārstniecības personām, tai skaitā rezidentiem, un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 10.1 punktā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam:

1.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā;

1.2. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem;

1.3. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā;

1.4. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi;

1.5. ambulatorajās ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

2. Noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, tai skaitā rezidentiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

3. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam darbiniekiem un ierēdņiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

3.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;

3.2. Slimību profilakses kontroles centrā.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

4. Noteikt piemaksu 50 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

4.1. Veselības ministrijā;

4.2. Nacionālajā veselības dienestā;

4.3. Valsts asinsdonoru centrā.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

5. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam ģimenes ārsta praksē, kura atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, kā arī iesaistās kontaktpersonu noskaidrošanā un pacientu nosūtīšanā Covid-19 izmeklējumu veikšanai, nodarbinātajiem no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam noteikt fiksētu piemaksu:

5.1. piemaksa ģimenes ārstam 2 301,25 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100% apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem;

5.2. piemaksa ģimenes ārsta praksē, strādājošai māsai un ārsta palīgam 1 380,50 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem;

5.3. piemaksa ģimenes ārsta praksē strādājošam rezidentam 1 766,66 euro (tai skaitā VSAOI 23,59 %), kas ir 100 % apmērā no normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma rezidentam pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē pārējās ārstniecības iestādēs.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

6. Uzdot ģimenes ārstiem līdz 2021. gada 15. februārim, 15. martam un 15. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 5. punktā minēto prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi par iepriekšējo mēnesi.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

7. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši ambulatoro ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai par sniegto sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām skaitu un veidu laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam izmaksāt ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstošo manipulāciju (manipulācijas vērtība tiek noteikta atbilstoši vidējam pakalpojuma sniegšanas laikam un normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noteiktajam atalgojumam).

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

8. Uzdot ambulatorajām ārstniecības iestādēm līdz 2021. gada 15. februārim, 15. martam un 15. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 1.5. punktā minētās piemaksas nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām, par iepriekšējo mēnesi.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

9. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam kontrolēt, ka ambulatorās ārstniecības iestādes šā rīkojuma 7. punktā minēto fiksēto maksājumu (manipulāciju) novirza tikai piemaksas nodrošināšanai nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

10. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,71 euro apmērā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

11. Uzdot aptiekām līdz 2021. gada 15. februārim, 15. martam un 15. aprīlim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 10. punktā minētās fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi par iepriekšējo mēnesi.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

12. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam līgumattiecību ietvaros kontrolēt, ka aptiekas šā rīkojuma 10. punktā minēto fiksēto maksājumu novirza tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

13. Uzdot 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

14. Atļaut šā rīkojuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam vai slodzes daļai normāla darba laika ietvaros un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto Covid-19 jautājumu risināšanā, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību. Ja 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu nodarbinātie vienas iestādes ietvaros tiek nodarbināti vairākās iestādes struktūrvienībās, tad 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minētā piemaksa tiek piemērota attiecīgajā vietā nostrādātajai slodzes daļai un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam.

15. Uzdot šā rīkojuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Nacionālajam veselības dienestam līdz 2021. gada 19. februārim, 19. martam un 19. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

16. Uzdot ārstniecības iestādēm, kurās laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam tiek nodrošināta rezidentu apmācība mācību rotācijas ciklu ietvaros, par rezidentiem, uz kuriem ir attiecināmas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minētās piemaksas, sniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti ārstniecības iestādei, kurai ir līgums ar attiecīgo rezidentu par apmācību, līdz 2021. gada 15. februārim, 15. martam un 15. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksājamām (noteiktajām) piemaksām.

(Veselības ministra 09.02.2021. rīkojuma Nr. 35 redakcijā)

17. Atļaut šā rīkojuma 3. un 4. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 3. un 4. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai, un vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

18. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 6. un 15. punktā minētās atskaites saņemšanas un datu izvērtēšanas līdz 2021. gada 25. februārim, 25. martam un 26. aprīlim atskaites par iepriekšējā mēneša piemaksām iesniegt Veselības ministrijā.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

19. Uzdot šā rīkojuma 3.1., 3.2., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šā rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Veselības ministrijā līdz 2021. gada 19. februārim, 19. martam un 19. aprīlim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

20. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc šā rīkojuma 7. un 10. punktā minētās informācijas apkopošanas un datu izvērtēšanas līdz 2021. gada 19. februārim, 19. martam un 19. aprīlim atskaiti par faktiski izmaksājamajām kopsummām aptiekām un ambulatorajām ārstniecības iestādēm piemaksu veikšanai par iepriekšējo mēnesi iesniegt Veselības ministrijā.

(Grozīts ar veselības ministra 09.02.2021. rīkojumu Nr. 35)

21. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 6. un 15. punktā veiktajām darbībām.

22. Uzdot Veselības ministrijas Audita nodaļai izlases kārtībā veikt pārbaudes par šā rīkojuma 19. punktā veiktajām darbībām.

23. Atzīt par spēku zaudējušu Veselības ministrijas 2020. gada 17. decembra rīkojumu Nr. 221 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā".

24. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums Nr. 1

(Pielikums veselības ministra 09.02.2021. rīkojuma Nr. 35 redakcijā)

Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2021. gada 28. janvāra rīkojumam Nr. 17

Iestādes nosaukums: _______________________________

 

no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.janvārim

no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 28.februārim

no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam

Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme

Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme

Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Slodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērs

Mēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likme

Atalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksa

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

 

1

2=1/160

3

4=2*3 vai 1*3

5

6=4*5

7=6*0.2409

8=6+7

1

2=1/160

3

4=2*3 vai 1*3

5

6=4*5

7=6*0.2409

8=6+7

1

2=1/184

3

4=2*3 vai 1*3

5

6=4*5

7=6*0.2409

8=6+7

KOPĀ

                        

…...................... (Struktūrvienība)

                        
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        

…...................... (Struktūrvienība)

                        
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        

Piemērs:

                        

Sanitārs Nr.1

38

0,24

669,00

159,89

100%

159,89

38,52

198,41

130

0,82

669,00

546,98

100%

546,98

131,77

678,75

175

1,10

669,00

736,32

100%

736,32

177,38

913,70

Sanitārs Nr.2

50

0,31

3,98

199,00

30%

59,70

14,38

74,08

                

Iestādes vadītājs _______________________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Veselības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 17Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 29.01.2021.Zaudē spēku: 07.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19A, 28.01.2021. OP numurs: 2021/19A.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320581
{"selected":{"value":"11.02.2021","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-06.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-06.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2021","iso_value":"2021\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2021.-10.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.02.2021
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"