Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 816

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 78. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7.
un 14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu
un 10. panta trešo daļu, Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās
aizsardzības likuma 14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11.2. ar ļaundabīgiem audzējiem un neskaidras vai nezināmas dabas audzējiem (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kodi C00-C97, D00-D09, D37-D48), tai skaitā pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumu ar datortomogrāfiju, ievērojot līgumā ar ārstniecības iestādi noteiktos veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumus, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs, kura sastāvā ir vismaz viens radiologs. Prasība par radiologa dalību konsīlija sastāvā neattiecas uz hematologu vai hematoonkologu konsīliju;";

1.2. izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. ar speciālistu nosūtījumu ambulatori veiktus vizuālās diagnostikas izmeklējumus, ievērojot manipulāciju sarakstā noteiktos nosacījumus, tai skaitā pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumu ar datortomogrāfiju, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs, kura sastāvā ir vismaz viens radiologs, atbilstoši līgumā ar ārstniecības iestādi noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumiem. Prasība par radiologa dalību konsīlija sastāvā neattiecas uz hematologu vai hematoonkologu konsīliju;";

1.3. svītrot 16.2.3. apakšpunktu;

1.4. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Tās teritorijas robežas, kurā ģimenes ārsts kopā ar ģimenes ārsta praksē nodarbinātajām ārstniecības personām sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus, pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību nosaka dienests (turpmāk - ģimenes ārsta darbības pamatteritorija).";

1.5. aizstāt 23. punktā vārdu "ārsts" ar vārdiem "ārsta prakse";

1.6. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Ja ģimenes ārsts līgumattiecības ar dienestu izbeidz, dienests viņa pacientu sarakstā reģistrētās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgumattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu).";

1.7. izteikt 36. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"36. Katrs ģimenes ārsts kopā ar ģimenes ārsta praksē nodarbinātajām ārstniecības personām atbilstoši līgumam ar dienestu sniedz veselības aprūpes pakalpojumus savas darbības pamatteritorijā, nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto personu veselības aprūpi, kā arī:";

1.8. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās dienests slēdz ar ārstniecības iestādi, kas nodrošina, ka veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedz Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris).";

1.9. aizstāt 56.2.5. apakšpunktā apzīmējumus "E10-E14.9" ar apzīmējumiem "E10-E11.8; E12-E14.9";

1.10. aizstāt 56.2.6. apakšpunktā vārdus "onkologa, onkologa ķīmijterapeita" ar vārdiem "onkologa ķīmijterapeita";

1.11. papildināt noteikumus ar 64.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.3. dinamiskās novērošanas programma.";

1.12. aizstāt 71.2. apakšpunktā vārdu "gadā" ar vārdiem "divos gados";

1.13. izteikt 72.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.3. ģimenes ārsta prakse informāciju par zarnu vēža organizēto skrīningu sniedz savā ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem mērķa grupas pacientiem vienu reizi divos gados, kā arī aicina veikt slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs un nodrošina šī izmeklējuma veikšanu, izņemot šādus gadījumus:

72.3.1. ja ģimenes ārsta praksei ir informācija, ka pacientam morfoloģiski ir noteikta diagnoze C18, C19, C20 vai C21 (saskaņā ar SSK-10);

72.3.2. ja ģimenes ārsta praksei ir informācija, ka personai iepriekšējā kalendāra gada laikā ir veikts kolonoskopijas izmeklējums.";

1.14. izteikt 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde pacientu, kurš no ārvalsts ārstniecības iestādes medicīniski transportēts ārstēšanai Latvijā, sākotnēji nogādā pacienta deklarētajai dzīvesvietas adresei (vai pēdējai zināmajai dzīvesvietas adresei) tuvākajā III, IV vai V līmeņa atbilstoša profila ārstniecības iestādē, ņemot vērā personas veselības stāvokli un dienesta līgumos ar ārstniecības iestādēm minētos nosacījumus.";

1.15. aizstāt 122.1. apakšpunktā vārdus "republikas pilsētās" ar vārdu "valstspilsētās";

1.16. aizstāt 124.5. apakšpunktā apzīmējumu "S 040" ar apzīmējumu "S 041";

1.17. svītrot 127.1. apakšpunktā vārdus "un veic būtisku savas darbības daļu, fiziski atrodoties Latvijā";

1.18. svītrot 139.1.5. un 139.1.6. apakšpunktu;

1.19. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Šo noteikumu 152. punktā minēto darba samaksu (D), kā arī citus maksājumus par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

153.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 862,00 euro;

153.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 1117,00 euro;

153.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 745,00 euro.";

1.20. papildināt noteikumus ar 153.1, 153.2 un 153.3 punktu šādā redakcijā:

"153.1 Dienests, aprēķinot manipulāciju tarifu, var piemērot šo noteikumu 153.1. un 153.2. apakšpunktā noteikto atalgojumu par medicīnas fiziķa vai farmaceita veikto darbu, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšanā medicīnas fiziķa un farmaceita veiktais darba laiks ir ilgāks par 30 % no pakalpojumā norādītā darba laika.

153.2 Darba samaksā (D) ir iekļautas visas izmaksas, ko paredz darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.

153.3 Kopējais ārstniecības iestādes finansējums, ko ārstniecības iestāde novirza pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla atalgošanai par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nedrīkst būt zemāks par kopējo no dienesta saņemto darba samaksai (D) paredzēto finansējumu.";

1.21. izteikt 159. punktu šādā redakcijā:

"159. Persona pacienta līdzmaksājumu un papildu maksājumu par veiktajām lielajām ķirurģiskajām operācijām var samaksāt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstveida vienošanās ar ārstniecības iestādi.";

1.22. papildināt noteikumus ar 185.17. un 185.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"185.17. onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetam sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

185.18. garastāvokļa traucējumu kabinetam bērniem sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Pusaudžu resursu centrs".";

1.23. izteikt 241. punktu šādā redakcijā:

"241. Ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana atbilstoši šo noteikumu 15. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā tiek piemērota atbilstoši kritēriju izpildes rādītājiem 2019. gadā, ja 2020. gadā kritēriju izpildes rādītāji ir zemāki nekā 2019. gadā. Ģimenes ārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar dienestu no 2020. gada, samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā tiek piemērota atbilstoši vidējiem kritēriju izpildes rādītājiem valstī 2019. gadā.";

1.24. aizstāt 243., 244. un 245. punktā skaitļus un vārdus "2020. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 30. jūnijam";

1.25. izteikt 243.3. un 243.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"243.3. par laboratorisko izmeklējumu veikšanu Covid-19 noteikšanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros (tai skaitā, ja izmeklējumi veikti bez ārsta nosūtījuma);

243.4. par Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību, par ceļa izdevumiem pie Covid-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi;";

1.26. izteikt 246. punktu šādā redakcijā:

"246. Līdz 2021. gada 30. jūnijam dienests ārstniecības iestādēm veic:

246.1. samaksu par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu;

246.2. samaksu par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā;

246.3. riska maksājumu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem darbam ar Covid-19 pacientu;

246.4. samaksu par sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu Covid-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā.";

1.27. izteikt 248. punktu šādā redakcijā:

"248. Ja šo noteikumu 6. pielikumā minētās stacionārās ārstniecības iestādes ierobežotā gultu skaita dēļ nevar nodrošināt terapeitiskā profila, kā arī hronisko pacientu aprūpes profila pacientu un Covid-19 pacientu stacionāro ārstēšanu, dienests līdz 2021. gada 30. jūnijam ir tiesīgs līgumu par šādu pacientu stacionāro aprūpi slēgt ar citām stacionārajām ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šo noteikumu 6. pielikumā.";

1.28. papildināt noteikumus ar 250., 251., 252. un 253. punktu šādā redakcijā:

"250. Dienests samaksas apmēru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2021. gadam nosaka atbilstoši līdz 2020. gada 1. jūlijam plānotajam apjomam, ņemot vērā 2021. gadam plānoto darba samaksas pieaugumu, izņemot:

250.1. medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāru, kur plānošanu veic atbilstoši pakalpojuma sniedzēju atlases procedūras rezultātiem;

250.2. gadījumu, ja izmaiņas samaksas apmēra plānošanā nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, un par to nepieciešamību ir saņemts ārstniecības iestādes rakstveida iesniegums vai par šādām izmaiņām ir panākta vienošanās ar ārstniecības iestādi, paredzot, ka izmaiņas tiek veiktas līgumā paredzētā kopējā finansējuma ietvaros.

251. Lai nodrošinātu ārstniecības personu pieejamību, kā arī ārstniecības iestāžu darbību un no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību epidemioloģiskajā situācijā, ko izraisījusi Covid-19 infekcijas izplatīšanās un kuras dēļ ir noteikti ierobežojumi vai ir apgrūtināta pakalpojumu sniegšana:

251.1. dienests par ārstniecības iestādes nesniegtajiem no valsts budžeta apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, dienas stacionārā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ambulatoro laboratorisko izmeklējumu veikšanu un zobārstniecības pakalpojumiem, par kuriem ar dienestu ir noslēgti līgumi par pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, bet saistībā ar epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi Covid-19 infekcijas izplatīšanās un kuras dēļ ir noteikti ierobežojumi vai pakalpojumu sniegšana ir apgrūtināta, izmaksā kompensācijas maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai;

251.2. kompensācijas maksājumā ietilpst pakalpojuma tarifa darba samaksas (D), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (S), pieskaitāmo un netiešo ražošanas izmaksu (U) un administratīvo izdevumu (A) elementu kopējā summa par ārstniecības iestādes nesniegtajiem no valsts budžeta apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru sniegšanai saistībā ar epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi Covid-19 infekcijas izplatīšanās, ir noteikti ierobežojumi vai pakalpojumu sniegšana ir apgrūtināta;

251.3. ārstniecības iestādei kompensācijas maksājums gatavības režīma nodrošināšanai tiek maksāts, ja ārstniecības iestādes faktiski sniegtais pakalpojumu apjoms laikposmā, kad pakalpojuma sniegšanai ir noteikti ierobežojumi vai pakalpojumu sniegšana ir apgrūtināta (kopā ar iepriekšējos periodos sniegto neapmaksāto pakalpojumu apjomu), saskaņā ar dienestu noslēgto līgumu ir mazāks par attiecīgajam periodam plānoto apjomu un lielāks par 500,00 euro mēnesī. Kompensācijas maksājums gatavības režīma nodrošināšanai neietver pacientu līdzmaksājuma par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu kompensēšanu;

251.4. ārstniecības iestāde no kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai ir tiesīga veikt tikai darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī segt pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas un administratīvās izmaksas;

251.5. dienests šo noteikumu 251. punktā minēto kompensācijas maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai veic par periodu no 2020. gada 1. oktobra.

252. Dienests šo noteikumu 11. pielikuma 16.1 un 16.2 punktā minētos maksājumus par skrīninga atsaucības rādītājiem piemēro ar 2021. gada 1. janvāri.

253. Šo noteikumu 185.17. un 185.18. apakšpunkts, 10. pielikuma 2.22. un 2.23. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.";

1.29. izteikt 1. pielikuma 1.4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.8. redzes pārbaude1                                  

1.30. papildināt 1. pielikuma 1. piezīmi ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Minētās redzes pārbaudes veic oftalmologs.";

1.31. izteikt 4. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr. p. k. Specialitāte Tarifs  (euro)
5.1. Alergologs 14,69
5.2. Algologs 14,69
5.3. Anesteziologs, reanimatologs1 14,69
5.4. Arodveselības un arodslimību ārsts 18,72
5.5. Asinsvadu ķirurgs 22,73
5.6. Ārsta palīgs (feldšeris) 6,33
5.7. Bērnu alergologs 16,21
5.8. Bērnu audiologs 16,21
5.9. Bērnu endokrinologs 27,84
5.10. Bērnu gastroenterologs 27,84
5.11. Bērnu hematoonkologs 27,84
5.12. Bērnu infektologs 27,84
5.13. Bērnu kardiologs 27,84
5.14. Bērnu ķirurgs 14,03
5.15. Bērnu nefrologs 27,84
5.16. Bērnu neirologs 27,84
5.17. Bērnu pneimonologs 16,21
5.18. Bērnu psihiatrs 35,89
5.19. Bērnu reimatologs 27,84
5.20. Dermatologs, venerologs 14,69
5.21. Endokrinologs 22,18
5.22. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 14,69
5.23. Flebologs 12,52
5.24. Foniatrs 14,69
5.25. Gastroenterologs 22,27
5.26. Ginekologs, dzemdību speciālists 12,52
5.27. Ginekologs, dzemdību speciālists2 38,98
5.28. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 7,32
5.29. Hematologs 22,62
5.30. Hepatologs 23,96
5.31. Imunologs 24,60
5.32. Infektologs 23,61
5.33. Internists 14,69
5.34. Kardiologs 22,10
5.35. Ķirurgs 12,52
5.36. Medicīnas ģenētiķis 14,69
5.37. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs 12,52
5.38. Narkologs 24,22
5.39. Neatliekamās medicīnas ārsts 14,69
5.40. Nefrologs 14,69
5.41. Neiroķirurgs 23,51
5.42. Neirologs 22,80
5.43. Neonatologs 16,21
5.44. Oftalmologs 12,52
5.45. Onkologs ķīmijterapeits 14,69
5.46. Onkoloģijas ginekologs 23,27
5.47. Otolaringologs 12,52
5.48. Paliatīvās aprūpes speciālists 19,86
5.49. Pediatrs 27,84
5.50. Plastikas ķirurgs 12,52
5.51. Pneimonologs 14,69
5.52. Psihiatrs 26,71
5.53. Radiologs terapeits 14,69
5.54. Reimatologs 22,18
5.55. Rokas ķirurgs 12,52
5.56. Sirds ķirurgs 12,52
5.57. Sporta ārsts 23,39
5.58. Torakālais ķirurgs 23,95
5.59. Transplantologs 12,52
5.60. Traumatologs, ortopēds 12,52
5.61. Urologs 12,52

Piezīmes.

1 Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem.

2 Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms un pēc pakalpojuma saņemšanas specializētā ārstniecības iestādē.";

1.32. izteikt 5. pielikuma 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Rehabilitācija: 
7.1. pieaugušo rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
7.2. bērnu rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
8. Psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriska profila dienas stacionārā 60124 60124"

1.33. izteikt 5. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana9 60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413

Bērniem:
06003 + 06004 + 06033 + 06015; 06041; 06004 + 06007 + 06015; 06004 + 06007 + 06041; 06003 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 06007 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 09182-09186; 11002; 5008710; 60420

60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413"

1.34. izteikt 5. pielikuma 12.1., 12.2. un 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. oftalmoloģija 60075 + 17097; 17120; 17122; 1712310; 1713510; 1713610; 17138-17143; 17151; 17153; 17156; 17157; 17165; 17166; 17170; 17172; 17180-17181; 17186-17189; 17195-17197; 17199; 17216; 17217; 17226; 17228; 17229; 17232; 17233; 17242; 17245; 17250-17257; 17270-17274; 17285; 17286; 17288; 17289; 17300; 17304; 17340; 17372 60075 + 17097; 17120; 17138; 17142; 17143; 17153; 17156; 17166; 17180; 17181; 17186-17189; 17199; 17226; 17250-17257; 17270-17272; 17285; 17286; 17288; 17289; 17340; 17372
12.2. uroloģija 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19039; 19045; 1905210; 19057; 19059 + 19071; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19089; 19114; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19163, 19164, 19165, 19170; 19173-19176; 19187; 19197 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19173-19176; 19187
12.3. gastrointestinālās endoskopijas 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 0808110; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08112; 08113; 08121-08122 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121-08122"

1.35. izteikt 5. pielikuma 12.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5.1. otolaringoloģija bērniem 60075 + 18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 1804610; 18047; 18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 18128; 18140; 18141; 18142; 18152; 181645; 18177 60075 + 18071; 18076; 18077; 18177"

1.36. papildināt 5. pielikumu ar 9. un 10. piezīmi šādā redakcijā:

"9 Pacientiem ar retām slimībām valsts akciju sabiedrībā "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" tiek apmaksāts dienas stacionāra pakalpojums, ja tā ietvaros viena apmeklējuma laikā tiek nodrošinātas vismaz trīs dažādu specialitāšu ārstu konsultācijas un/vai tiek veikts vismaz viens funkcionālās diagnostikas izmeklējums vai vismaz divi diagnostiskie izmeklējumi.

10 Manipulāciju dienas stacionārā apmaksā tikai bērniem, tai skaitā manipulācijas 08081, 17123, 17135, 17136, 18046, 19052 un 50087 dienas stacionārā bērniem apmaksā tikai gadījumā, ja tās veiktas vispārējā anestēzijā.";

1.37. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums);

1.38. izteikt 7. pielikuma 3.3.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.18.** Linezolidum tab.
sol."

1.39. izteikt 7. pielikuma 3.3. apakšpunkta piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīmes.

* Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

** Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tuberkulozes ārstēšanai.";

1.40. papildināt 7. pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai nodrošinātu endovaskulāru trombektomiju no precerebrālām un cerebrālām artērijām, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" dienests apmaksā šādas medicīniskās ierīces:

7.1. vadītājkatetrus;

7.2. reperfūzijas aspirācijas katetrus cerebrālām indikācijām;

7.3. mikrokatetrus cerebrālām indikācijām;

7.4. mikrovadītājstīgas cerebrālām indikācijām;

7.5. aspirācijas pumpja kanistras;

7.6. aspirācijas sūkņa savienotājcaurules;

7.7. balonoklūzijas katetrus;

7.8. intrakraniālos trombektomijas stentus;

7.9. intrakraniālos atvienojamos stentus stenozes ārstēšanai.";

1.41. izteikt 10. pielikumu šādā redakcijā:

"10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Līgumus par steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu sniegšanu dienests slēdz ar šādām ārstniecības iestādēm:

1.1. ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz tikai ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus:

1.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

1.1.2. pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca";

1.2. ar stacionārām ārstniecības iestādēm, kurām steidzamās medicīniskās palīdzības punkts izveidots citā apdzīvotā vietā atsevišķi no pamatpakalpojumu sniegšanas vietas:

1.2.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Aizputes pilsēta);

1.2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Gulbenes pilsēta);

1.2.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Valkas pilsēta);

1.3. ar citām stacionārām ārstniecības iestādēm - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca".

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k. Specialitāte vai struktūrvienība1 Par vienu slodzi (euro) Par 0,25 slodzēm (euro) Par 0,5 slodzēm (euro) Par 2 slodzēm (euro) Par 2,25 slodzēm (euro) Par 3 slodzēm (euro) Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro) Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)
2.1. Psihiatrs2, 3, 4 4 367 1 092 2 184 - - - - 10 298
2.2. Narkologs - - - - - - - 10 344
2.3. Pneimonologs5, 6, 7 4 360 1 090 2 180 - - - - 10 707
2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets8 3 820 955 1 910 - - - - -
2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets 3 880 970 1 940 - - - - -
2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets8 3 956 989 1 978 - - - - -
2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 6 134 1 534 3 067 - 11 487 - 17 924 17 462
2.8. Stomas kabinets 5 356 1 339 2 678 - - - - -
2.9. Dežūrārsta kabinets8 3 339 835 1670 - - - - 11 186
2.10. Pediatra kabinets 4 030 1 008 2 015 - - - - 11 186
2.11. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"9 10 344 - - - - - 30 225 -
2.12. Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":
2.12.1. cistiskās fibrozes kabinets 27 870 - 13 935 - - - - -
2.12.2. pārējo reto slimību kabinets 3 416 854 1 708 - - - - -
2.13. Psihologa/psihoterapeita kabinets2 3 416 854 1 708 - - - - -
2.14. Metadona terapijas kabinets9 3 416 854 1 708 6 212 - 8 697 - -
2.15. Diabēta apmācības kabinets 3 416 854 1 708 - - - - -
2.16. HIV līdzestības kabinets10 3 416 854 1 708 - - - - -
2.17. Funkcionālo speciālistu kabinets2 3 416 854 1 708 - - - - -
2.18. Garīgās veselības aprūpes māsas kabinets2 3 524 881 1 762 - - - - -
2.19. Aritmologa kabinets 3 416 - - - - - - -
2.20. Vecmātes kabinets 2 511 - - - - - - -
2.21. Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets11 3 416 - 1 708 - - - - -
2.22. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinets10, 12 2 100 - - - - - - -
2.23. Garastāvokļa traucējumu kabinets bērniem10, 13 3 673 - - - - - - -

Piezīmes.

1 Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu veido šādas summas:

1) darbības nodrošināšanai paredzētais ikmēneša fiksētais maksājums, kas ir 1/12 daļa no šajā pielikumā noteiktā gada apjoma par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību un kas tiek piemērots tikai par faktiski nodrošinātu telpu ārstniecības personu darba veikšanai;

2) ārstu un māsu darba samaksa, ko aprēķina atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un ārstniecības personu vidējai darba samaksai (šo noteikumu 153. punkts), ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto ārstu un māsu darba apjomu, kā arī aprēķinā iekļaujot samaksu par darbu brīvdienās, svētku dienās, nakts laikā un par virsstundu darbu.

2 Aprēķinot ikmēneša fiksēto maksājumu psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, māsas un funkcionālo speciālistu kabinetiem, darba samaksas aprēķinā papildus iekļauj:

1) maksu par sarežģītību (darbu ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem) - psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, funkcionālo speciālistu kabinetam - 405,00 euro un garīgās veselības aprūpes māsas kabinetam - 243,00 euro apmērā;

2) psihiatra kabinetam un psihologa/psihoterapeita kabinetam papildu maksu par pieejamības nodrošināšanu un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos - 540 euro apmērā.

3 Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

4 Ja ārstniecības iestāde psihiatra kabinetā nevar nodrošināt vismaz 0,5 psihiatra vai bērnu psihiatra slodzes, tad dienests psihiatra vai bērnu psihiatra sniegtos pakalpojumus apmaksā šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā kārtībā.

5 Pneimonologu darba apjomu plāno, ievērojot, ka vienai pilnai slodzei atbilst 10 apmeklējumi dienā.

6 Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šajā pielikumā noteikto fiksēto maksājumu par pneimonologa darba nodrošināšanu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānotais, dienests no 1. septembra līgumā izdara grozījumus atbilstoši veiktā darba apjomam. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests izdara grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstu.

7 Pirms līguma slēgšanas par pneimonologu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar tuberkulozi (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: A15-A19, B90, J65, P37.0, R76.1, Y58.0, Y60.3, Z03.0, Z20.1) dienests izvērtē vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par ārstniecības iestādē sniegto attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu iepriekšējā periodā un, ja:

1) veiktā darba apjoms 12 mēnešos (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam) ir mazāks par 0,5 slodzēm, slēdz līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstā minētajiem manipulāciju tarifiem un manipulāciju apmaksas nosacījumiem;

2) ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā nav sniegti šādi veselības aprūpes pakalpojumi, fiksētā maksājuma apjomu nosaka, ievērojot, ka vienam speciālistam tiek noteiktas ne vairāk kā 0,5 slodzes.

8 Dienestam ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi noslēgto līgumu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja dienests konstatē, ka:

1) ārstniecības iestādi, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav apmeklējuši vismaz trīs pacienti dienā;

2) ārstniecības iestādi, kas saņem šajā pielikumā noteikto maksājumu par diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu vai par hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinetu, nav apmeklējuši vismaz seši pacienti dienā.

9 Lai nodrošinātu metadona terapijas kabineta un paliatīvās aprūpes kabineta darbību, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu (atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un funkcionālo speciālistu vidējai darba samaksai).

10 Aprēķinot atalgojumu veselības aprūpes pakalpojumu koordinatoriem reto slimību kabinetā, HIV līdzestības kabinetā, onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā un garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem, tiek ņemta vērā šo noteikumu 153.2. apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa.

11 Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina māsa un uztura speciālists.

12 Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, medicīnas māsa, funkcionālie speciālisti, psihologs un psihoterapeits.

13 Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Pusaudžu resursu centrs". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, psihologs, psihoterapeits, narkologs un psihiatrs.";

1.42. izteikt 11. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem dienests plāno atbilstoši šādām teritorijām:

1.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads);

1.2. Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads);

1.3. Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Augšdaugavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads);

1.4. Vidzeme (Alūksnes novads, Balvu novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads);

1.5. Zemgale (Jelgava, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Ogres novads).";

1.43. aizstāt 11. pielikuma 2. punktā skaitli "2,064160" ar skaitli "2,467845";

1.44. izteikt 11. pielikuma 5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Dienesta teritoriālajām nodaļām piešķiramos naudas līdzekļus, kas paredzēti ģimenes ārstu praksēs veikto ārstniecisko manipulāciju samaksai (LM), dienests aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot teritoriālās nodaļas ģimenes ārstu praksēs iepriekšējā gadā veikto manipulāciju skaitu (S) ar tās prognozēto tarifu (TC) un summējot:";

1.45. aizstāt 11. pielikuma 9. punktā vārdu "ārstam" ar vārdiem "ārsta praksei";

1.46. papildināt 11. pielikuma 11. punktu aiz vārdiem "ģimenes ārsta" ar vārdu "prakses";

1.47. aizstāt 11. pielikuma 13. punktā vārdu "ārstam" ar vārdiem "ārsta praksei";

1.48. aizstāt 11. pielikuma 14. punktā vārdu "ārsts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ārsta prakse" (attiecīgā locījumā);

1.49. papildināt 11. pielikumu ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja ģimenes ārsta praksē dzemdes kakla skrīninga mērķa grupā vai krūts vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 sievietes, tā saņem maksājumu par:

16.1 1. sasniegtajiem dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 1.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 50 līdz 70 % atsaucība;

16.1 1.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība;

16.1 2. sasniegtajiem krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 2.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.1 2.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.2 Šo noteikumu 16.1 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā divas reizes gadā par sasniegtajiem atsaucības rādītājiem iepriekšējos sešos mēnešos (līdz 31. augustam - par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam; līdz 31. martam - par periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim), paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).";

1.50. aizstāt 11. pielikuma 32.2.1. apakšpunktā skaitli "2,90" ar skaitli "3,42";

1.51. aizstāt 11. pielikuma 32.2.2. apakšpunktā skaitli "0,51" ar skaitli "0,59";

1.52. izteikt 12. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Sekundāro ambulatoro pakalpojumu plānošanas teritorijas:

"Nr. p. k. Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritorija Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā ietilpstošās administratīvās teritorijas
1.1. Rīga Rīgas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Mārupes novads
Rīga
Ādažu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ādažu novads
Ropažu novads
Saulkrastu novads
Jūrmalas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jūrmala
Ķekavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ķekavas novads
Olaines veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Olaines novads
Salaspils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Salaspils novads
Siguldas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Siguldas novads
1.2. Kurzeme Kuldīgas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Kuldīgas novads
Liepājas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Liepāja
Dienvidkurzemes novads
Saldus veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Saldus novads
Talsu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Talsu novads
Tukuma veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Tukuma novads
Ventspils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ventspils
Ventspils novads
1.3. Latgale Daugavpils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Daugavpils
Augšdaugavas novads
Krāslavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Krāslavas novads
Ludzas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ludzas novads
Preiļu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Līvānu novads
Preiļu novads
Rēzeknes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Rēzekne
Rēzeknes novads
1.4. Vidzeme Alūksnes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Alūksnes novads
Balvu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Balvu novads
Cēsu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Cēsu novads
Gulbenes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Gulbenes novads
Limbažu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Limbažu novads
Madonas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Madonas novads
Valkas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Smiltenes novads
Valkas novads
Valmieras veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Valmieras novads
1.5. Zemgale Aizkraukles veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Aizkraukles novads
Bauskas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Bauskas novads
Dobeles veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Dobeles novads
Jelgavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jelgava
Jelgavas novads
Jēkabpils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jēkabpils novads
Ogres veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ogres novads"

1.53. papildināt 13. pielikuma 1. punktu aiz vārda "ārsta" ar vārdu "prakses";

1.54. papildināt 13. pielikuma 2. piezīmi ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzmaksājumu par ģimenes ārsta prakses apmeklējumu iekasē vienu reizi dienā.";

1.55. papildināt 14. pielikumu ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. nosakot līguma apjomus ārstniecības iestādēm, kas sniedz psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, finansējumu prioritāri novirza psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem tām ārstniecības iestādēm, kas sniedz multiprofesionālos psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus gan ambulatori, gan dienas stacionārā.";

1.56. papildināt 14. pielikuma 9.2. apakšpunktu aiz vārda "veidam" ar vārdiem un skaitli "izņemot gadījumu, ja tie ne vairāk kā 25 % apmērā tiek novirzīti no vienu speciālistu konsultācijām uz citu speciālistu konsultācijām un no viena dienas stacionāra pakalpojumiem uz cita dienas stacionāra pakalpojumiem".

2. Šo noteikumu 1.28. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 18. decembrī.

3. Šo noteikumu 1.19., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36., 1.37., 1.40., 1.41., 1.43., 1.49., 1.50., 1.51., 1.53. un 1.54. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

4. Šo noteikumu 1.15., 1.42. un 1.52. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 816

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem:

Ārst-
nie-
cības
iestāde
Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili1 Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti Gultas-dienas
tarifs (euro)
Fiksētā piemaksa
(euro)
tera-
pija
hro-
nisko paci-
entu ap-
rūpe
ap-
rūpe
ķi-
rur-
ģija
gi-
neko-
lo-
ģija
grūt-
nie-
cības
un dzem-
dību ap-
rūpe
pe-
diat-
rija
trau-
mato-
lo-
ģija
neiro-
loģija
uro-
loģija
otorino-
laringo-
loģija
insul-
ta vie-
nība
in-
fek-
cijas
grūt-
nie-
cības pato-
loģija
psi-
hiat-
rija
reha-
bili-
tācija
kar-
dio-
loģija
nefro-
loģija
inva-
zīvā kardio-
loģija
onko-
loģija
palia-
tīvā ap-
rūpe
pul-
mono-
loģija
gas-
tro-
entero-
loģija
neiro-
ķirur-
ģija
asins-
vadu ķirur-
ģija
endo-
krino-
loģija
tora-
kālā ķirur-
ģija
ofta-
lmo-
loģija
narko-
loģija
inter-
nists
ķirurgs anes-
tezio-
logs
reani-
mato-
logs
gineko-
logs/
dzem-
dību speciā-
lists
trau-
mato-
logs
neiro-
logs
kardio-
logs
pedi-
atrs /
neo-
nato-
logs
neiro-
ķirurgs
psihi-
atrs
radio-
logs diag-
nosts8
citas speciali-
tātes
par neatlie-
kamās medicī-
niskās palīdzī-
bas, pacientu uzņem-
šanas nodaļas darbību
par pacientu obser-
vāciju līdz 24 stundām
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" X IP2   X X X PAC3 X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X   3 3 2 2   2 2 1 1   2 4 124,64 6 318 011 666 326
1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" X IP2 X X X   X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X   5 5 2 2 2 2     1   3 5 124,64 7 746 075 1 776 369
1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Pediatrijas profils
X IP2   X X   X X X X X   X   X X X X X X   X X X X X X X     3 2       1 6     2 2 225,30 4 495 116 2 386 084
1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" X IP2 X X X X X + PAC3 X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2       X IS4 1 1 1 1 1   2     1   113,21 2 572 267 136 871
1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" X IP2 X X X X X X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 X   X 2 IS4 1 1 1 1 1   1     1   113,21 2 579 045 341 555
1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"5 X IP2 X X X X X X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP X   X   2 IS4 2 2 1 1 1   1     1   113,21 3 155 409 133 023
1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" X IP2   X X X X X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2         IS4 1 1 1 1 1   1     1   113,21 2 290 276 157 588
1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" X IP2 X X X X X + PAC3 X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 X       IS4 1 1 1 1 1   2     1   113,21 2 571 558 134 380
1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" X IP2   X X X X + PAC3 X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 X       IS4 1 1 1 1 1   2     1   113,21 2 569 479 146 720
1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" X IP2 X X X X X X X X X X X IP2 IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2       X IS4 1 1 1 1 1   1     1   113,21 2 288 721 120 229
1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" X IP2  IP2 X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 710 864 52 983
1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" X IP2 IP2  X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1         1     1   85,03 1 429 727 62 267
1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" X IP2 IP2  X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 710 471 51 058
1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" X IP2   X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 711 134 35 662
1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca" X IP2 X X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 711 140 60 340
1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" X IP2 X X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 710 673 64 756
1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" X IP2 X X X X X IP2 IP2             AR6                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 711 326 47 775
1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" X IP2 IP2  X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2                                         IS4 1 1 IP2       IP2     1   85,03 1 146 774 33 171
1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" X IP2 X X IP2 X IP2 IP2                                           IS4 1 1 1       1     1   85,03 1 709 978 15 623
1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" X IP2  IP2 X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2                                         IS4 1 1 IP2       IP2     1   85,03 1 147 448 55 360
1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" X IP2 X X IP2 IP2 IP2 IP2 IP2                                         IS4 1 1 IP2       IP2     1   85,03 1 146 320 25 133
1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes
1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" X IP2 X                                                     IS4 1                     47,26 576 538  
1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" X IP2 X                                                     IS4 1                     47,26 577 570  
1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca" X IP2 X                                                     IS4 1                     47,26 577 462  
1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca" X IP2  IP2                                                     IS4 1                     47,26 577 714  
1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" X IP2 X                                                     IS4 1                     47,26 576 905  
1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"7   IP2         X X                     X                     2 1               1   109,20 1 152 392  
1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"         X X X + PAC3             X                                   1 7       4         101,93 3 388 388  
1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""   IP2         X                 X                               1                   92,99 288 193  
1.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                             X                           X                   1   1 76,89 562 108 41 135
1.7.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca7"   IP2 X         X                X                             1 1               1   109,20 861 666  
1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""             X                                                                   0    
1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"   IP2         X               X                                               1     76,89 281 137 9 151
1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"             X               X                                               1     76,89 281 046 32 524
1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""             X               X                           X                   1     76,89 280 966 20 223
1.7.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"                             X                           X                   1     76,89 280 907 23 067
1.7.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"   IP2       X                                                 1 1 1       1         47,26 1 141 439  
1.8. Pārējās slimnīcas
1.8.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"   X X                                                                             47,26    
1.8.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"     X                                                                             47,26    

Piezīmes.

1 Profilu uzskata par nodrošinātu, ja ārstniecības iestāde par tā nodrošināšanu ir noslēgusi līgumu ar citu ārstniecības iestādi un informējusi par to dienestu.

2 IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.

3 PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.

4 IS - izvēles speciālists. Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts vai anesteziologs/reanimatologs. Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts vai neatliekamās medicīnas ārsts.

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu - internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa - diennakts dežūras Talsu filiālē.

6 AR - tikai akūtā rehabilitācija jaukta profila gultās atbilstoši līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

7 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" pēc izvēles nodrošina ķirurgu vai traumatologu/ortopēdu diennakts dežūras.

8 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru (izņemot universitātes slimnīcas), radiologs pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim un līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem sniedz šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Ārstniecības iestāde Programmas nosaukums Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro)
1 2 3
2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana 19 719,68
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana 13 248,52
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālā endoskopija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā 832,12
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības 608,03
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens 1 099,01
2.5. Aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca") Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 411,62
2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu līdz 10 gultasdienām 560,22
2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu 11 vai vairāk gultasdienas 753,17
2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 2 386,41
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 9 377,20
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 1 857,44
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 764,64
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 13 218,62
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 10 845,33
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 16 184,18
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 15 004,99
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 6 547,37
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 6 143,71
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 506,93
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)    
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība) 1 541,42
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi DRG
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI) 25 551,13
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija DRG
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija DRG
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija DRG
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Izgulējumu (tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu), hronisku ādas un mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana 20 927,08
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 2 496,60
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas DRG
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija 2 259,78
2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG
2.10.10. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG
2.10.11. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību) 4 105,02
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos 4 610,76
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (rādija galviņas) endoprotezēšana 2 574,86
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana 5 404,03
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 267,40
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos 2 552,38
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana 4 278,04
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības) 3 433,14
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi 4 663,71
2.10.20. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 3 084,42
2.10.21. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana 3 234,63
2.10.22. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts DRG
2.10.24. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu 1 740,92
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma DRG
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Diagnostiskā un plānveida ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG
2.15.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 4 389,70
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem 700,55
2.15.7. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija DRG
2.15.8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija 3 452,85
2.15.9. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem 4 481,58
2.15.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 4 807, 49
2.16. Otolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe Gultasdienas tarifs

47,26

2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"), VSIA "Piejūras slimnīca" Paliatīvā aprūpe 1 080,36
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi DRG
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) DRG
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem DRG
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze DRG
2.18.5. Otolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 2 134,37
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 1 403,04
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 25 703,10
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 9 024,43
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija DRG
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem (ģenētika) 2 756,91
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG
2.19. Psihiatrijas profils (IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 1 899,63
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 2 462,11
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi Tāmes finansējums
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 2 981,42
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

92,99 *

2.20.2. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Subakūtā rehabilitācija pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

47,26 *

2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 5 472,41
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 2 290,40
2.20.5. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

92,99 *

2.20.6. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

47,26 *

2.20.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

92,99 *

2.20.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Subakūtā rehabilitācija bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

47,26 *

2.20.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

92,99 *

2.20.10. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Ilgtermiņa rehabilitācija/dinamiskā novērošana bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs

47,26 *

2.20.11. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācija Gultasdienas tarifs

92,99 *

2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija DRG
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 10 978,02
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma DRG
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Apdegumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 5 762,07
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 4 013,70
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija 5 576,53
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 802,09
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā DRG
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 1 895,02
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija 33 776,99
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija Gultasdienas tarifs

54,89

2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem DRG
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 1 548,35
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas 1 789,70
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija 42 248,03
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods 1 4637,51
2.25.13. Narkoloģijas apakšprofils
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 2 306,70
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 2 306,70
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 8 102,63
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā 1 970,90
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija 515,71

Piezīmes.

1. * Dienests papildus apmaksā manipulācijas, kas līgumā ar ārstniecības iestādi iekļautajos apmaksas nosacījumos norādītas kā programmai saistošās manipulācijas.

2. Ja bērnam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uzsākta medikamentoza ārstēšana, izmantojot budžeta apakšprogrammas "Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem" finanšu līdzekļus, to turpina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz brīdim, kad atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība."

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 816Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 24.12.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2020. OP numurs: 2020/248.30
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319785
24.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)